MIKROVIT MOLIBDEN 33

MIKROVIT MOLIBDEN 33
Płynny dolistny nawóz molibdenowy zawierający 33 g Mo w 1 litrze
Zastosowanie
uprawy rolnicze, drzewa i krzewy owocowe, warzywa
Techniki zastosowania
oprysk nalistny, fertygacja
Dostępne opakowania:
 •     1l; 5l; 20l; 500l; 1000l
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

MIKROVIT MOLIBDEN to płynny nawóz zawierający 33 g Mo w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także wykorzystywany do sporządzania pożywki przeznaczonej do fertygacji upraw. 
Dostarcza roślinom molibden, który jest szybko i efektywnie pobierany i wykorzystywany przez rośliny.
 

Składniki g/l % (m/m)
Molibden (Mo) 33 3,0


• MIKROVIT MOLIBDEN stosowany profilaktycznie w uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do molibdenu (rośliny kapustowate, bobowate, zboża) – jest najefektywniejszym źródłem molibdenu. Jest też niezbędny w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność tego składnika dla roślin (niskie pH, niedobór wody w glebie, niska zawartość substancji organicznej).
Stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie zapobiega powstawaniu niedoboru molibdenu w roślinach.
 

 MIKROVIT MOLIBDEN stosowany interwencyjnie skutecznie likwiduje niedobór molibdenu oraz ogranicza negatywne skutki wystąpienia takiego okresowego niedoboru. Dokarmianie interwencyjne jest konieczne w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru molibdenu na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość molibdenu (ukryte niedobory).


Molibden (Mo) dostarczany w nawozie MIKROVIT MOLIBDEN korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu, m.in. na: 

 • efektywniejsze wykorzystanie azotu pobranego przez rośliny w postaci nawozów mineralnych
 • zwiększenie produkcji biomasy oraz poprawienie parametrów jakościowych plonu (np. wyższa zawartość azotu białkowego, niższa zawartość azotanów) 
 • wspomaganie tworzenia brodawek korzeniowych u roślin strączkowych – wiązanie azotu atmosferycznego
 • udział w prawidłowej budowie organów wegetatywnych roślin, a zwłaszcza liści (np. zapobiega powstawaniu „biczykowatości liści” u kalafiora)
 • udział w przygotowaniu roślin do spoczynku zimowego i poprawa zimotrwałości roślin
 • zwiększenie odporności roślin na czynniki stresowe.
 1. ZABIEGI DOLISTNE
  MIKROVIT MOLIBDEN stosować nalistnie w formie roztworu wodnego. Możne być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. 
  Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.

   
 2. FERTYGACJA
  Stosując MIKROVIT MOLIBDEN do sporządzania pożywki przeznaczonej do fertygacji – zawartość składników zawsze trzeba dostosować do indywidualnych zaleceń nawozowych.
  Zalecane stężenie,03–0,06 mg Mo w 1 litrze pożywki gotowej do stosowania (1–2 ml nawozu MIKROVIT MOLIBDEN w 1000 l pożywki gotowej do stosowania lub 100–200 ml nawozu w 1000 litrach wody przy sporządzaniu roztworu 100-krotnie stężonego). W gruncie, zależności od potrzeb, stosować 2–3 razy w sezonie wegetacyjnym co 2–3 cykl fertygacji.

   

Ad.1. Zabiegi dolistne – Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.
 

PSZENICA OZIMA
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ Jesień: faza 3.–6. liścia

0,5–1 l/ha

◇/◆ Wiosna: krzewienie

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 6,5), a także w przypadku wysokiego nawożenia azotowego.

0,5–1 l/ha

◇/◆ wzrost źdźbła

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 6,5), a także w przypadku wysokiego nawożenia azotowego.

0,5–1 l/ha

PSZENICA JARA
Liczba zabiegów: do 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ rozwój liści – krzewienie

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 6,5), a także w przypadku wysokiego nawożenia azotowego.

0,5–1 l/ha

◇/◆ wzrost źdźbła

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 6,5), a także w przypadku wysokiego nawożenia azotowego.

0,5–1 l/ha

PSZENŻYTO OZIME 
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Jesień: faza 3.–6. liścia 0,5–1 l/ha

◇/◆ Wiosna: krzewienie

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 6,5), a także w przypadku wysokiego nawożenia azotowego.

0,5–1 l/ha

◇/◆ wzrost źdźbła

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 6,5), a także w przypadku wysokiego nawożenia azotowego.

0,5–1 l/ha
PSZENŻYTO JARE
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ rozwój liści – krzewienie

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 6,5), a także w przypadku wysokiego nawożenia azotowego.

0,5–1 l/ha

◇/◆ wzrost źdźbła

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 6,5), a także w przypadku wysokiego nawożenia azotowego.

0,5–1 l/ha

JĘCZMIEŃ (PASZOWY) ozimy
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◆ rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22)

0,5–1 l/ha

Wiosna
◇/◆ początek wzrostu źdźbła (BBCH 30–32)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 6,0), a także w przypadku wysokiego nawożenia azotowego.

0,5–1 l/ha

◇/◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa (BBCH 39–49)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 6,0), a także w przypadku wysokiego nawożenia azotowego. W zabiegach wiosennych nie przekraczać łącznej dawki 1 l/ha.

0,5–1 l/ha

JĘCZMIEŃ (PASZOWY) jary
Liczba zabiegów: do 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła (BBCH 13–32)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 6,0), a także w przypadku wysokiego nawożenia azotowego.

0,5–1 l/ha

◇/◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa (BBCH 39–49)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 6,0), a także w przypadku wysokiego nawożenia azotowego. W zabiegach wiosennych nie przekraczać łącznej dawki 1 l/ha.

0,5–1 l/ha
JĘCZMIEŃ (BROWARNY) ozimy
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień:

◆ rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22)

0,5–1 l/ha

Wiosna:

◇/◆ początek wzrostu źdźbła (BBCH 30–32)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 6,0), a także w przypadku wysokiego nawożenia azotowego.

0,5–1 l/ha
JĘCZMIEŃ (BROWARNY) jary
Liczba zabiegów: do 1. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła (BBCH 13–32)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 6,0), a także w przypadku wysokiego nawożenia azotowego.

0,5–1 l/ha

ŻYTO OZIME
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◆ rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22)

0,5–1 l/ha

Wiosna
◇/◆ początek wzrostu źdźbła (BBCH 30–32)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 5,5), a także w przypadku wysokiego nawożenia azotowego.

W zabiegach wiosennych nie przekraczać łącznej dawki 1 l/ha.

0,5–1 l/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia (BBCH 39–51)

0,5–1 l/ha
ŻYTO JARE
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła (BBCH 13–32)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 5,5), a także w przypadku wysokiego nawożenia azotowego.

W zabiegach wiosennych nie przekraczać łącznej dawki 1 l/ha.

0,5–1 l/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia (BBCH 39–51)

0,5–1 l/ha

OWIES
Liczba zabiegów: do 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 6,0), a także w przypadku wysokiego nawożenia azotowego.

0,5–1 l/ha
◇ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego (BBCH 30–39) 0,5–1 l/ha

RZEPAK OZIMY
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień:
◆ faza 4.–8. liścia 

0,5–1 l/ha

Wiosna:
◇/◆  początek wzrostu pędu głównego

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 6,0), a także w przypadku wysokiego nawożenia azotowego.

0,5–1 l/ha
◇ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia

W zabiegach wiosennych nie przekraczać łącznej dawki 1 l/ha.

0,5–1 l/ha
RZEPAK JARY
Liczba zabiegów: 1–2
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne):
rozwój liści – do początku wzrostu pędu głównego 0,5–1 l/ha

◇ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia

W zabiegach wiosennych nie przekraczać łącznej dawki 1 l/ha.

0,5–1 l/ha

SŁONECZNIK
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4.–6. liścia (BBCH (BBCH 14–16)

0,5–1 l/ha

◇/◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33)

◇/◆ Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 6,0), a także w przypadku wysokiego nawożenia azotowego.

0,5–1 l/ha

LEN
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14)

0,5–1 l/ha

◇/◆ wzrost pędu głównego – pęd osiągnął 50% długości typowej dla odmiany (BBCH 30–35)


◇/◆ Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 6,0), a także w przypadku wysokiego nawożenia azotowego.

0,5–1 l/ha

KUKURYDZA
Liczba zabiegów: do 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16)

0,5–1 l/ha

◇/◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18)
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 6,0), a także w przypadku wysokiego nawożenia azotowego.
Nie przekraczać łącznej dawki 1 l/ha

0,5–1 l/ha
BURAK CUKROWY
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 8 liści – do początku zakrywania międzyrzędzi (BBCH 18–31)

0,5–1 l/ha

◇ liście zakrywają 20–50% powierzchni gleby (BBCH 32–35)

0,5–1 l/ha

ZIEMNIAK
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ rozwinięty 3.–6. liść na pędzie głównym (BBCH 13–16)


◇/◆ Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 6,0), a także na glebach lekkich.

0,5–1 l/ha
◇ rozwój pędów bocznych – zakrycie międzyrzędzi (BBCH 21–39) 0,5–1 l/ha

SOJA
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój pierwszych liści trójlistkowych

0,5–1 l/ha

◇ początek rozwoju pędów bocznych

0,5–1 l/ha

◆ rozwój pąków (pąkowanie)

0,5–1 l/ha

◆ początek rozwoju strąków i nasion

0,5–1 l/ha

JABŁOŃ – sad owocujący bez fertygacji 
Liczba zabiegów: do 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ zielony pąk 

0,5–1 l/ha
GRUSZA
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ zielony pąk (BBCH 56) 0,5–1 l/ha
◇ rozwój owoców, owoc osiąga 20–60% typowej wielkości (BBCH 72–76) 0,5–1 l/ha

CZEREŚNIA
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec kwitnienia (BBCH 67–69)

0,5–1 l/ha
◇ po zbiorze owoców 0,5–1 l/ha
WIŚNIA
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec kwitnienia (BBCH 67–69) 0,5–1 l/ha
◇ po zbiorze owoców 0,5–1 l/ha

BRZOSKWINIA
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec kwitnienia (BBCH 67–69)

0,5–1 l/ha
◇ rozrastanie zalążni – owoc osiągnął 60% typowej wielkości (BBCH 72–76) 0,5–1 l/ha
MORELA
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec kwitnienia (BBCH 67–69) 0,5–1 l/ha
◇ rozrastanie zalążni – owoc osiągnął 60% typowej wielkości (BBCH 72–76) 0,5–1 l/ha
ŚLIWA
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
 
◇ zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec kwitnienia (BBCH 67–69) 0,5–1 l/ha
◇ rozrastanie zalążni – owoc osiągnął 60% typowej wielkości (BBCH 72–76) 0,5–1 l/ha

BORÓWKA AMERYKAŃSKA  plantacje bez fertygacji  plantacje owocujące
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ początkowy rozwój liści i kwiatostanów

0,5–1 l/ha

rozwój i dojrzewanie owoców 

0,5–1 l/ha

◇ po zbiorach 

0,5–1 l/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina jesienna – odmiany owocujące na pędach jednorocznych

Liczba zabiegów: do 1. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ pędy osiągają ok. 1/2 docelowej długości 0,5–1 l/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina letnia  odmiany owocujące na pędach dwuletnich

Liczba zabiegów: do 1. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści i pędów 0,5–1 l/ha

WINOROŚL
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 6.–8. liść (BBCH 16–18)

0,5–1 l/ha

◇ rozwój kwiatostanów (BBCH 53–57)

0,5–1 l/ha
◇ rozwój owoców - do fazy jagód wielkości grochu (BBCH 71–75) 0,5–1 l/ha
TRUSKAWKA plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią.
Liczba zabiegów: do 1.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ Wiosna – rozwój liści i koron 0,5 l/ha

TRUSKAWKA plantacje bez fertygacji  – Odmiany owocujące latem, plantacje owocujące. 
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ Wiosna: po wznowieniu wegetacji – rozwój liści, 2 zabiegi co 7–14 dni

0,5–1 l/ha
◇ po zbiorach owoców 0,5–1 l/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych
Liczba zabiegów: do 2.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ Wiosna: rozwój liści 0,5 l/ha
◇ Wiosna: początek wzrostu rozłogów 0,5 l/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek doniczkowanych
Liczba zabiegów: do 2.
roponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: rozwój liści 0,5 l/ha
◇ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: początek wzrostu rozłogów 0,5 l/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek frigo
Liczba zabiegów: do 2.
roponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ Wiosna: rozwój liści

0,5 l/ha

◇ Wiosna: początek wzrostu rozłogów

0,5 l/ha

WARZYWA DYNIOWATE
Liczba zabiegów: do 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18) 0,5–1 l/ha

WARZYWA CEBULOWE
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść (BBCH 13–15)

0,5–1 l/ha

◇ początek wiązania cebul (BBCH 41–43)

0,5–1 l/ha
◇ cebula osiąga ok. 50% typowej średnicy 0,5–1 l/ha

BROKUŁ
Liczba zabiegów: 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

0,5–1 l/ha
◆ widoczny 1–7 pęd boczny (BBCH 21–27) 0,5–1 l/ha

KALAFIOR
Liczba zabiegów: 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

0,5–1 l/ha
◆ początek rozwoju róży – róża osiąga 20% typowej wielkości (BBCH 41–42) 0,5–1 l/ha

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 7–9 lub więcej liści (BBCH 17–19)

0,5–1 l/ha

◇/◆ początek rozwoju główki -główka osiąga 20% typowej wielkości (BBCH 41–42)


◇/◆ Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 6,0), a także w przypadku odmian o długim okresie wegetacji.

0,5–1 l/ha
◇ główka osiąga 30–70% typowej wielkości (BBCH 43–47) 0,5–1 l/ha
KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 7–9 lub więcej liści (BBCH 17–19) 0,5–1 l/ha

◇/◆ początek rozwoju główki -główka osiąga 20% typowej wielkości (BBCH 41–42)


◇/◆ Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 6,0), a także w przypadku odmian o długim okresie wegetacji.

0,5–1 l/ha
◇ główka osiąga 30–70% typowej wielkości (BBCH 43–47) 0,5–1 l/ha
KAPUSTA PEKIŃSKA
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 7–9 lub więcej liści (BBCH 17–19) 0,5–1 l/ha

◇/◆ początek rozwoju główki -główka osiąga 20% typowej wielkości (BBCH 41–42)


◇/◆ Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 6,0), a także w przypadku odmian o długim okresie wegetacji.

0,5–1 l/ha
◇ główka osiąga 30–70% typowej wielkości (BBCH 43–47) 0,5–1 l/ha
KAPUSTA WŁOSKA
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 7–9 lub więcej liści (BBCH 17–19) 0,5–1 l/ha

◇/◆ początek rozwoju główki -główka osiąga 20% typowej wielkości (BBCH 41–42)


◇/◆ Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 6,0), a także w przypadku odmian o długim okresie wegetacji.

0,5–1 l/ha
◇ główka osiąga 30–70% typowej wielkości (BBCH 43–47) 0,5–1 l/ha

KAPUSTA BRUKSELSKA
Liczba zabiegów: 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–7. liścia  (BBCH 15–17)

0,5–1 l/ha
◆ główny pęd osiąga 30–70% wysokości typowej dla odmiany (BBCH 33–37) 0,5–1 l/ha

KALAREPA
Liczba zabiegów: 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5. liścia – zgrubienie osiąga 30% typowej wielkości (BBCH 15–43) 0,5–1 l/ha
RZODKIEWKA
Liczba zabiegów: 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5. liścia – zgrubienie osiąga 30% typowej wielkości (BBCH 15–43) 0,5–1 l/ha

JARMUŻ
Liczba zabiegów: 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–7. liścia  (BBCH 15–17)

0,5–1 l/ha
◆ główny pęd osiągnął 30–50% ostatecznej długości typowej dla odmiany (BBCH 33–35) 0,5–1 l/ha

MARCHEW
Liczba zabiegów: 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–8. liścia właściwego (BBCH 15–17)

0,5–1 l/ha
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47) 0,5–1 l/ha
PIETRUSZKA
Liczba zabiegów: 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–8. liścia właściwego (BBCH 15–17) 0,5–1 l/ha
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47) 0,5–1 l/ha
PASTERNAK
Liczba zabiegów: 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–8. liścia właściwego (BBCH 15–17) 0,5–1 l/ha
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47) 0,5–1 l/ha

SELER
Liczba zabiegów: rozsada – 1. Stężenie roztworu 0,05–0,3%
Liczba zabiegów: uprawa w gruncie 2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Rozsada:

◆ faza 2.–3. liścia właściwego (BBCH 12–13)

podlewanie roztwór
0,05–0,1%
lub
opryskiwanie roztwór
0,25–0,3%

Uprawa w gruncie

faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18)
◆ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48)

0,5–1 l/ha

BURAK ĆWIKŁOWY
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43) 0,5–1 l/ha
korzeń osiąga 40–70% typowej średnicy (BBCH 44–47) 0,5–1 l/ha

GROCH
Liczba zabiegów: 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 3.–5. liścia właściwego (BBCH 13–15) 0,5–1 l/ha
FASOLA
Liczba zabiegów: 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 3.–5. liścia właściwego (BBCH 13–15) 0,5–1 l/ha

ROZSADA WARZYW KAPUSTNYCH
Liczba zabiegów: 1–2. Stężenie roztworu 0,05–0,3%
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 1.–2. liścia (BBCH 11–12)

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%

opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

◆ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14)

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%

opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%