ALKALIN PK 10:20

ALKALIN<sup>™</sup> PK 10:20
Płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 11,4), dolistny nawóz fosforowo-potasowy
Zastosowanie
uprawy rolnicze, drzewa i krzewy owocowe, warzywa, rośliny ozdobne, trawniki
Techniki zastosowania
oprysk nalistny
Dostępne opakowania:
  •     1l; 5l; 20l
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

ALKALIN PK 10:20 to płynny, wysokozasadowy nawóz fosforowo-potasowy (pH ≥11,4) o proporcji składników P2O5:K2O = 10:20. Alkaliczny odczyn roztworów nawozu ALKALIN™ PK 10:20 aktywizuje czynniki odpornościowe roślin i ogranicza rozwój chorób grzybowych.

 

Wpływ nawozu ALKALIN™ PK 10:20 na wartość pH roztworu roboczego (cieczy użytkowej)

 

stężenie nawozu

pH roztworu po zastosowaniu nawozu ALKALIN PK 10:20

woda zdemineralizowana

twarda woda wodociągowa

0,25%

10,6

9,7

0,5%

10,7

10,1

0,75%

10,7

10,3

1,0%

10,7

10,4

 

ALKALIN™ PK 10:20 jest jednym z trzech wysokozasadowych nawozów serii ALKALIN™.  Poszczególne nawozy z tej serii różnią się zawartością składników pokarmowych. Odpowiednie zastosowanie nawozów umożliwia prawidłowe dostarczenie zawartych w nich pierwiastków oraz równoczesne wspomaganie ochrony roślin.

ALKALIN™ PK 10:20, ze względu na proporcję fosforu i potasu, polecany jest do zastosowań zarówno jesiennych – poprawa zimotrwałości roślin, jak i wiosennych – intensyfikacja rozwoju części wegetatywnych, a także tuż po kwitnieniu – zwiększenie parametrów jakościowych plonu.

Składniki

g/l  

% (m/m)

Azot (N) całkowity

35

2,5

Azot (N) amidowy (NH2)

35

2,5

Pięciotlenek fosforu (P2O5)

150

10,7

Tlenek potasu (K2O)

280

20

Miedź (Cu) (schelatowana przez EDTA)

0,24 0,017

ALKALIN™ PK 10:20, jako nawóz o specjalnych właściwościach, jest jednym z elementów strategii wspomagania naturalnej odporności roślin STRESS CONTROL SYSTEM (SCS)
Nawóz jest szczególnie przydatny w integrowanej uprawie roślin.

ALKALIN™ PK 10:20 stosować nalistnie w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, należy jednak pamiętać, że zasadowy odczyn roztworów nawozu (pH powyżej 9,5) utrudnia mieszalność z wieloma agrochemikaliami. Niezbędny jest test potwierdzający możliwość mieszania. 

Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.

 

ALKALIN™ PK 10:20 stosować w terminach i dawkach przedstawionych poniżej (tabela).
Wyszukiwanie zaleceń dla poszczególnych gatunków ułatwia menu Wybór uprawy.

 

Zabiegi dolistne – Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.

PSZENICA OZIMA  
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Jesień: faza 3.–6. liścia 

2–3 l/ha

◆ Wiosna: krzewienie 

2–3 l/ha

◆ wzrost źdźbła 

2–3 l/ha
◆ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej  ziarniaków (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane) 2–3 l/ha

PSZENICA JARA 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści – krzewienie 

2–3 l/ha

◆ wzrost źdźbła 

2–3 l/ha

◆ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane)

2–3 l/ha

PSZENŻYTO OZIME
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Jesień: faza 3.–6. liścia  2–3 l/ha
◆ Wiosna: kontynuacja krzewienia 2–3 l/ha
◆ wzrost źdźbła  2–3 l/ha
◆ faza liścia flagowego / początek kłoszenia 2–3 l/ha
◇/◆ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej
Termin zabiegu traktować jako optymalny jeżeli nie zastosowano tego produktu w fazie liścia flagowego.
2–3 l/ha
PSZENŻYTO JARE
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści – krzewienie

2–3 l/ha

◆ wzrost źdźbła

2–3 l/ha
◆ faza liścia flagowego / początek kłoszenia 2–3 l/ha
◇/◆ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej
Termin zabiegu traktować jako optymalny jeżeli nie zastosowano tego produktu w fazie liścia flagowego.
2–3 l/ha

JĘCZMIEŃ PASZOWY ozimy
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia

2–3 l/ha

◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła

2–3 l/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

2–3 l/ha

◇/◆ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku okresowych niedoborów wody, a także dla poprawy parametrów jakościowych ziarna i zwiększenia plonu (wydłużenie okresu nalewania ziarna).

Nawozy z serii ALKALIN ograniczają rozwój chorób grzybowych.

2–3 l/ha

JĘCZMIEŃ PASZOWY jary
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła

2–3 l/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

2–3 l/ha
◇/◆ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku okresowych niedoborów wody, a także dla poprawy parametrów jakościowych ziarna i zwiększenia plonu (wydłużenie okresu nalewania ziarna).

Nawozy z serii ALKALIN ograniczają rozwój chorób grzybowych.
2–3 l/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY ozimy
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia 2–3 l/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła 2–3 l/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 2–3 l/ha
◇  koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków 2–3 l/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY jary 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła 2–3 l/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 2–3 l/ha
◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków 2–3 l/ha

ŻYTO OZIME
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia 

2–3 l/ha

◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła 

2–3 l/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia

2–3 l/ha

◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków 

2–3 l/ha

ŻYTO JARE
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła 2–3 l/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia 

2–3 l/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków  2–3 l/ha

OWIES
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści – krzewienie

2–3 l/ha

◆ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego

2–3 l/ha

◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków

2–3 l/ha

RZEPAK OZIMY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Jesień: faza 4.–8. liścia

2–3 l/ha

◆ Wiosna: początek wzrostu pędu głównego

2–3 l/ha

◆ zwarty zielony pąk

2–3 l/ha

◇ luźny zielony pąk – do początku kwitnienia

2–3 l/ha

od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn 2–3 l/ha
RZEPAK JARY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój liści – do początku wzrostu pędu głównego 2–3 l/ha
◆ zwarty zielony pąk 2–3 l/ha
◇ luźny zielony pąk – do początku kwitnienia 2–3 l/ha
◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn 2–3 l/ha
KUKURYDZA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 2.–6. liścia (optymalny termin zabiegu to 4 liście)

2–3 l/ha
◆ faza 7.–8. liścia 2–3 l/ha
◆ wzrost źdźbła – do początku rozwoju wiechy 2–3 l/ha
◇ rozwój wiechy i kolby 2–3 l/ha

SŁONECZNIK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16)

2–3 l/ha

◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33)

2–3 l/ha
◇ początek rozwoju pąków (BBCH 51–53) 2–3 l/ha

LEN
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14)

2–3 l/ha
◆ wzrost pędu głównego – pęd osiągnął 50% długości typowej dla odmiany (BBCH 30–35) 2–3 l/ha
◆ widoczne pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 51–53) 2–3 l/ha

BURAK CUKROWY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ początek rozwoju liści

2–3 l/ha

◆ początek zakrywania międzyrzędzi

2–3 l/ha

◆ początek rozwoju korzenia spichrzowego

2–3 l/ha

◇ 14–21 dni po rozpoczęciu rozwoju korzenia spichrzowego 2–3 l/ha

ZIEMNIAK zbierany w fazie pełnej dojrzałości
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ początek wzrostu pędów i liści (wysokość roślin ok. 10 cm)

2–3 l/ha

◇ wzrost pędów i liści (wysokość roślin ˃15 cm)

2–3 l/ha

◆ początek wzrostu bulw

2–3 l/ha

◆ wzrost bulw: 2–3 zabiegi co 14–21 dni

2–3 l/ha

◆ początek zasychania pędów

2–3 l/ha

SOJA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój pierwszych liści trójlistkowych

2–3 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 2–3 l/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion 2–3 l/ha
GROCH
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ rozwój pierwszych liści właściwych 2–3 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 2–3 l/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion 2–3 l/ha
FASOLA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ rozwój pierwszych liści właściwych 2–3 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 2–3 l/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion 2–3 l/ha
BÓB
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ rozwój pierwszych liści właściwych 2–3 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 2–3 l/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion 2–3 l/ha
BOBIK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ rozwój pierwszych liści właściwych 2–3 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 2–3 l/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion 2–3 l/ha
ŁUBIN
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ tworzenie rozety 2–3 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 2–3 l/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion 2–3 l/ha
JABŁOŃ – sad bez fertygacj młody, nieowocujący sad 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Wiosna: rozwój liści 3–6 l/ha
◆ Wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 3–6 l/ha
◇ Późne lato: zakończenie wzrostu wydłużeniowego pędu głównego 3–6 l/ha

JABŁOŃ – sady bez fertygacj  owocujący sad 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ zielony pąk

3–6 l/ha

◇ różowy pąk 

3–6 l/ha

◇ koniec kwitnienia: większość płatków opadła

3–6 l/ha

◇/◆ owoc osiąga 30–50% typowej wielkości 

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian nie przeznaczonych do długotrwałego przechowywania.

3–6 l/ha

◇ owoc osiąga 60–80% typowej wielkości 

3–6 l/ha

◇/◆ po zbiorze owoców

Zabiegi traktować jako optymalne w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze owoców.

3–6 l/ha
JABŁOŃ – sady fertygowane  owocujący sad  
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ zielony pąk 3–6 l/ha
◇ różowy pąk  3–6 l/ha
◇ koniec kwitnienia: większość płatków opadła 3–6 l/ha
◇ początek rozwoju owoców 3–6 l/ha
◇ owoc osiąga 30–50% typowej wielkości  3–6 l/ha
◇ owoc osiąga 60–80% typowej wielkości  3–6 l/ha

◇/◆ po zbiorze owoców

Zabiegi traktować jako optymalne w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze owoców.

3–6 l/ha
JABŁOŃ – szkółki drzewek  szkółka drzewek szczepionych przez okulizację
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ 1. rok – lato (ok. 3–4 tygodnie po okulizacji): zakończenie wzrostu pędów i liści 3–6 l/ha
◆ 2. rok – wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 3–6 l/ha
◇ 2. rok – późne lato: zakończenie wzrostu wydłużeniowego pędu głównego 3–6 l/ha
JABŁOŃ – szkółki drzewek   szkółka drzewek szczepionych zrazami
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ 1. rok – lato: wzrost pędu głównego i rozwój liści 3–6 l/ha
◆ 2. rok – wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 3–6 l/ha
◇ 2. rok – późne lato: zakończenie wzrostu wydłużeniowego pędu głównego 3–6 l/ha

GRUSZA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ zielony pąk

3–6 l/ha

◇ biały pąk

3–6 l/ha

◇ koniec kwitnienia: większość płatków opadła

3–6 l/ha

◆ owoc osiąga 30–50% typowej wielkości

3–6 l/ha

◆ owoc osiąga 60–80% typowej wielkości

3–6 l/ha

◆ początek dojrzewania owoców

3–6 l/ha

◇/◆ po zbiorze owoców
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze.
3–6 l/ha

CZEREŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój pąków kwiatowych

3–6 l/ha

◆ rozwój zawiązków owoców

3–6 l/ha

◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości

3–6 l/ha

◆ początek dojrzewania owoców

3–6 l/ha

◆ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi, co 10–14 dni

3–6 l/ha

CZEREŚNIA – sady fertygowane – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ rozwój pąków kwiatowych 3–6 l/ha
◇ rozwój zawiązków owoców 3–6 l/ha
◇ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 3–6 l/ha
◇ początek dojrzewania owoców 3–6 l/ha
◇ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi, co 10–14 dni 3–6 l/ha

WIŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój pąków kwiatowych 3–6 l/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 3–6 l/ha
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 3–6 l/ha
◆ początek dojrzewania owoców 3–6 l/ha
◆ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi, co 10–14 dni 3–6 l/ha

ŚLIWA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój pąków kwiatowych

3–6 l/ha

◆ rozwój zawiązków owoców

3–6 l/ha

◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości

3–6 l/ha

◆ początek dojrzewania owoców

3–6 l/ha

◆ po zbiorach owoców

3–6 l/ha

BRZOSKWINIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój pąków kwiatowych 3–6 l/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 3–6 l/ha
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości

3–6 l/ha

◆ początek dojrzewania owoców 3–6 l/ha
◆ po zbiorach owoców 3–6 l/ha

NEKTARYNA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój pąków kwiatowych 3–6 l/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 3–6 l/ha
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 3–6 l/ha
◆ początek dojrzewania owoców 3–6 l/ha
◆ po zbiorach owoców 3–6 l/ha

MORELA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇/◆ pękanie i rozwój pąków kwiatowych
Zabieg należy traktować jako optymalny gdy temperatura powietrza pozwala na efektywne jego przeprowadzenie.
3–6 l/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 3–6 l/ha
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 3–6 l/ha
◆ początek dojrzewania owoców 3–6 l/ha
◆ po zbiorach owoców 3–6 l/ha

AGREST
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ po ruszeniu wegetacji, w okresie rozwoju liści i owoców, 1–2 zabiegi co 14–21 dni

3–6 l/ha
◇ po zbiorze owoców 3–6 l/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina jesienna – odmiany owocujące na pędach jednorocznych
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ pędy osiągają ok. 1/3 docelowej długości

3–6 l/ha

◇ pędy osiągają ok. 1/2 docelowej długości

3–6 l/ha

◆ początek rozwoju pierwszych kwiatostanów

3–6 l/ha

◆ początek rozwoju pierwszych owoców

3–6 l/ha
◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 1–2 zabiegi co 14–21 dni po kolejnych zbiorach owoców 3–6 l/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina letnia   odmiany owocujące na pędach dwuletnich
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści i pędów: 1–2 zabiegi co 7–21 dni

3–6 l/ha

◆ początek rozwoju kwiatostanów

3–6 l/ha

◆ początek rozwoju owoców

3–6 l/ha

◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 1–2 zabiegi co 14–21 dni po kolejnych zbiorach

3–6 l/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach 3–6 l/ha

PORZECZKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści i pędów (BBCH 15–39)

3–6 l/ha

◇ zamknięte pąki kwiatowe – końce liści poza łuskami kwiatowymi (BBCH 51–54)

3–6 l/ha

◆ wytworzonych 90% owoców (BBCH 79)

3–6 l/ha

◆ po zbiorze owoców

3–6 l/ha

BORÓWKA AMERYKAŃSKA  plantacje bez fertygacji  plantacje owocujące 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

 rozwój pąków

3–6 l/ha
◇ początek rozwoju liści i kwiatostanów 3–6 l/ha

◆ rozwój kwiatostanów do początku kwitnienia

3–6 l/ha

◆ koniec kwitnienia / początek zawiązywania się owoców

3–6 l/ha
◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 2 zabiegi co 10–14 dni 3–6 l/ha

◆ po zbiorach owoców

3–6 l/ha

BORÓWKA AMERYKAŃSKA  plantacje fertygowane  plantacje owocujące
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój pąków 3–6 l/ha
◇ początek rozwoju liści i kwiatostanów 3–6 l/ha
◇ rozwój kwiatostanów do początku kwitnienia 3–6 l/ha
◇ koniec kwitnienia / początek zawiązywania się owoców 3–6 l/ha
◇ rozwój i dojrzewanie owoców: 2 zabiegi co 10–14 dni 3–6 l/ha
◇ po zbiorach owoców 3–6 l/ha

WINOROŚL
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ początek rozwoju liści i nowych pędów

3–6 l/ha

◆ rozwój kwiatostanów

3–6 l/ha

◇ koniec kwitnienia

3–6 l/ha
◆ rozwój owoców – do fazy jagód wielkości grochu 3–6 l/ha

◇/◆ początek dojrzewania owoców

Zabieg traktować jako optymalny dla winogron przeznaczonych na wino i dla deserowych odmian czerwono owocowych.

3–6 l/ha
TRUSKAWKA  plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią.
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Lato: dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie pąków na przyszły sezon 3–6 l/ha

TRUSKAWKA plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące.
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ Wiosna: po wznowieniu wegetacji – rozwój liści

3–6 l/ha

◆ biały pąk 

3–6 l/ha

◇ początek kwitnienia 

3–6 l/ha

◆ początek rozwoju pierwszych owoców 

3–6 l/ha

◆ bezpośrednio po pierwszym zbiorze 

3–6 l/ha

◇ w okresie zbiorów owoców, 1–2 zabiegi co 3–5 dni 3–6 l/ha

◇ po zbiorach owoców 

3–6 l/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowane Odmiany owocujące latem, plantacje założone latem z sadzonek zielonych doniczkowanych – Uprawa w gruncie.
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ Wiosna: po wznowieniu wegetacji

3–6 l/ha

◇ początek rozwoju kwiatostanów

3–6 l/ha
◇ początek kwitnienia 3–6 l/ha

◇ początek rozwoju pierwszych owoców

3–6 l/ha

◇ rozwój i dojrzewanie owoców

3–6 l/ha

◇ po zbiorach 

3–6 l/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowaneOdmiany owocujące latem, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo – Uprawa w gruncie.
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści i kwiatostanów 3–6 l/ha
◇ początek kwitnienia 3–6 l/ha
◇ początek rozwoju pierwszych owoców 3–6 l/ha
◇ rozwój i dojrzewanie owoców 3–6 l/ha
◇ po zbiorach owoców 3–6 l/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowane Odmiany powtarzające, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo. Uprawy w gruncie lub podłożach.
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści 3–6 l/ha
◇ dalszy rozwój liści i początek rozwoju pierwszych kwiatostanów 3–6 l/ha
◇ początek kwitnienia 3–6 l/ha
◇ początek rozwoju pierwszych owoców 3–6 l/ha
◇ rozwój i dojrzewanie pierwszych owoców 3–6 l/ha
◇ okres owocowania: 3–5 zabiegów co 5–10 dni 3–6 l/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 3–6 l/ha
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek 3–6 l/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek doniczkowanych
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 3–6 l/ha

TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek frigo
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 3–6 l/ha
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek 3–6 l/ha

POMIDOR
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwinięty 5.–7. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 15–17)

2–3 l/ha

◇ widoczny 1.–3. kwiatostan ( BBCH 51–53)

2–3 l/ha

◆ otwarty pierwszy kwiat na 1.–3. kwiatostanie (BBCH 61–63)

2–3 l/ha

◆ pierwszy owoc  osiągnął typową wielkość na 1.–2. gronie (BBCH 71–72)

2–3 l/ha

◆ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 3.–4. gronie (BBCH 73–74)

2–3 l/ha
◆ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 5.–6. gronie (BBCH 75–76) 2–3 l/ha

PAPRYKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwinięty 3.–5. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–15)

2–3 l/ha

◇ widoczny 1.–3. pąk kwiatowy ( BBCH 51–53)

2–3 l/ha

◆ widoczne 9 lub więcej pąków kwiatowych – początek kwitnienia (BBCH 59–61)

2–3 l/ha

◆ 1.–3. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 71–73)

2–3 l/ha

◆ 4.–6. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 74–76)

2–3 l/ha

OGÓREK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwinięty 3.–5. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–15)

2–3 l/ha

◆ rozwinięty 6.–9. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–19)

2–3 l/ha

◇ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52)

2–3 l/ha

◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.–7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56–57)

2–3 l/ha

◆ po pierwszym zbiorze ogórków (BBCH 71)

2–3 l/ha

DYNIA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18)

2–3 l/ha

◇ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29)

2–3 l/ha

◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52)

2–3 l/ha
◆ rozwój owoców (BBCH 71–77), 2 zabiegi co 14–21 dni 2–3 l/ha

CEBULA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ wyraźnie widoczny 3.–5. liść

2–3 l/ha

◇ wzrost liści (3–4 tygodnie po wschodach / po posadzeniu rozsady)

2–3 l/ha

◆ początek formowania się główki cebuli

2–3 l/ha

◆ wzrost główki cebuli: 2–3 zabiegi co 5–21 dni

2–3 l/ha
CZOSNEK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ wyraźnie widoczny 3.–5. liść 2–3 l/ha
◇ wzrost liści (3–4 tygodnie po wschodach) 2–3 l/ha
◆ początek formowania się główki cebuli 2–3 l/ha
◆ wzrost główki cebuli: 2–3 zabiegi co 5–21 dni 2–3 l/ha
POR
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ wyraźnie widoczny 3.–5. liść 2–3 l/ha
◇ wzrost liści (3–4 tygodnie po wschodach / po posadzeniu rozsady) 2–3 l/ha
◆ początek formowania się części przeznaczonej do zbioru 2–3 l/ha
◆ wzrost części przeznaczonej do zbioru: 2–3 zabiegi co 5–21 dni 2–3 l/ha

BROKUŁ
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

2–3 l/ha

◆ wzrost liści

2–3 l/ha

◆ początek rozwoju róży

2–3 l/ha

◆ róża osiąga ok. 50% typowej wielkości

2–3 l/ha

KALAFIOR
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

2–3 l/ha

◆ wzrost liści

2–3 l/ha

◆ początek rozwoju róży

2–3 l/ha

◆ róża osiąga ok. 50% typowej wielkości 2–3 l/ha

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

2–3 l/ha

◇ wzrost liści

2–3 l/ha

◆ początek formowania się główki

2–3 l/ha

◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości

2–3 l/ha

◆ główka osiąga 70–80% typowej wielkości: 2 zabiegi co 7–14 dni

2–3 l/ha

KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 2–3 l/ha
◇ wzrost liści 2–3 l/ha
◆ początek formowania się główki 2–3 l/ha
◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 2–3 l/ha
◆ główka osiąga 70–80% typowej wielkości: 2 zabiegi co 7–14 dni 2–3 l/ha
KAPUSTA WŁOSKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 2–3 l/ha
◇ wzrost liści 2–3 l/ha
◆ początek formowania się główki 2–3 l/ha
◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 2–3 l/ha
◆ główka osiąga 70–80% typowej wielkości: 2 zabiegi co 7–14 dni 2–3 l/ha

KAPUSTA PEKIŃSKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 2–3 l/ha

◆ wzrost liści

2–3 l/ha

◆ początek formowania się główki

2–3 l/ha

◇ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości

2–3 l/ha
◆ główka osiąga 70–80% typowej wielkości: 2 zabiegi co 7–14 dni 2–3 l/ha

KAPUSTA BRUKSELSKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

2–3 l/ha

◆ wzrost pędu głównego i liści

2–3 l/ha

◆ początek formowania się pąków bocznych (główek liściowych)

2–3 l/ha

◇ ok. 50% główek uformowanych

2–3 l/ha

◆ 70–80% główek uformowanych

2–3 l/ha

KALAREPA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ wzrost liści

2–3 l/ha

◆ początek tworzenia zgrubienia

2–3 l/ha

◆ zgrubienie osiąga ok. 50% typowej wielkości

2–3 l/ha

RZODKIEWKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ wzrost liści 2–3 l/ha
◆ początek tworzenia zgrubienia 2–3 l/ha

JARMUŻ
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ wzrost pędu głównego i liści

2–3 l/ha

◆ intensywny wzrost masy liściowej

2–3 l/ha

◇ utworzone ok. 50% masy liściowej

2–3 l/ha

◆ utworzone ok. 70–80% masy liściowej

2–3 l/ha

MARCHEW
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14)

2–3 l/ha

◇ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41)

2–3 l/ha

◆ korzeń osiąga 20–30% typowej średnicy (BBCH 42–43)

2–3 l/ha

◆ korzeń osiąga 40–50% typowej średnicy (BBCH 44–45)

2–3 l/ha

◇ ◇ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48)

2–3 l/ha
PIETRUSZKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14) 2–3 l/ha
◇ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41) 2–3 l/ha
◆ korzeń osiąga 20–30% typowej średnicy (BBCH 42–43) 2–3 l/ha
◆ korzeń osiąga 40–50% typowej średnicy (BBCH 44–45) 2–3 l/ha
◇ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48) 2–3 l/ha
PASTERNAK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14) 2–3 l/ha
◇ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41) 2–3 l/ha
◆ korzeń osiąga 20–30% typowej średnicy (BBCH 42–43) 2–3 l/ha
◆ korzeń osiąga 40–50% typowej średnicy (BBCH 44–45) 2–3 l/ha
◇ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48) 2–3 l/ha
SELER
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) ok. 7 dni po wysadzeniu rozsady

2–3 l/ha

◇ faza 9 lub więcej liści / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 19/41)

2–3 l/ha

◆ korzeń osiąga 20–30% typowej średnicy (BBCH 42–43)

2–3 l/ha

◆ korzeń osiąga 40–50% typowej średnicy (BBCH 44–45)

2–3 l/ha

◇ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48)

2–3 l/ha
BURAK ĆWIKŁOWY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ faza 2–4 liści właściwych /1–2 pary liści (BBCH 12–14)

2–3 l/ha

◆ faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31)

2–3 l/ha

◆ początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43)

2–3 l/ha

◇ korzeń osiąga 40–70% typowej (BBCH 44–47)

2–3 l/ha
TRAWNIKI
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ w okresie wzrostu i rozwoju roślin 2–4 zabiegi co 10–14 dni opryskiwanie
0,25–0,5 l  w 100 l wody
◆ jesienią 1–2 zabiegi co 10–14 dni w celu poprawy zimotrwałości roślin opryskiwanie
0,25–0,5 l  w 100 l wody

 

POLECANE PRODUKTY