ALKALIN PK 10:20

ALKALIN PK 10:20
Płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 11,4), dolistny nawóz fosforowo-potasowy
Zastosowanie
uprawy rolnicze, drzewa i krzewy owocowe, warzywa, rośliny ozdobne, trawniki
Techniki zastosowania
oprysk nalistny
Dostępne opakowania:
  •     1l; 5l; 20l
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

ALKALIN PK 10:20 to płynny, wysokozasadowy nawóz fosforowo-potasowy (pH ≥11,4) o proporcji składników P2O5:K2O = 10:20. Alkaliczny odczyn roztworów nawozu ALKALIN PK 10:20 aktywizuje czynniki odpornościowe roślin i ogranicza rozwój chorób grzybowych.

 

Wpływ nawozu ALKALIN PK 10:20 na wartość pH roztworu roboczego (cieczy użytkowej)

 

stężenie nawozu

pH roztworu po zastosowaniu nawozu ALKALIN PK 10:20

woda zdemineralizowana

twarda woda wodociągowa

0,25%

10,6

9,7

0,5%

10,7

10,1

0,75%

10,7

10,3

1,0%

10,7

10,4

 

ALKALIN PK 10:20 jest jednym z trzech wysokozasadowych nawozów serii ALKALIN.  Poszczególne nawozy z tej serii różnią się zawartością składników pokarmowych. Odpowiednie zastosowanie nawozów umożliwia prawidłowe dostarczenie zawartych w nich pierwiastków oraz równoczesne wspomaganie ochrony roślin.

ALKALIN PK 10:20, ze względu na proporcję fosforu i potasu, polecany jest do zastosowań zarówno jesiennych – poprawa zimotrwałości roślin, jak i wiosennych – intensyfikacja rozwoju części wegetatywnych, a także tuż po kwitnieniu – zwiększenie parametrów jakościowych plonu.
 

Składniki

g/l  

% (m/m)

Azot (N) całkowity

35

2,5

Azot (N) amidowy (NH2)

35

2,5

Pięciotlenek fosforu (P2O5)

150

10,7

Tlenek potasu (K2O)

280

20

Miedź (Cu) (schelatowana przez EDTA)

0,24 0,017

ALKALIN PK 10:20, jako nawóz o specjalnych właściwościach, jest jednym z elementów strategii wspomagania naturalnej odporności roślin STRESS CONTROL SYSTEM (SCS)
Nawóz jest szczególnie przydatny w integrowanej uprawie roślin.

ALKALIN PK 10:20 stosować nalistnie w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, należy jednak pamiętać, że zasadowy odczyn roztworów nawozu (pH powyżej 9,5) utrudnia mieszalność z wieloma agrochemikaliami. Niezbędny jest test potwierdzający możliwość mieszania. 

Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.

 

ALKALIN PK 10:20 stosować w terminach i dawkach przedstawionych poniżej (tabela).
Wyszukiwanie zaleceń dla poszczególnych gatunków ułatwia menu Wybór uprawy.

 

Zabiegi dolistne – Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.

PSZENICA OZIMA 
Liczba zabiegów: 4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ Jesień: faza 3.–6. liścia 

2–3 l/ha

◆ Wiosna: krzewienie 

2–3 l/ha

 wzrost źdźbła 

2–3 l/ha
◆ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej  ziarniaków (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane) 2–3 l/ha

PSZENICA JARA  
Liczba zabiegów: 3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – krzewienie 

2–3 l/ha

 wzrost źdźbła 

2–3 l/ha

◆ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane)

2–3 l/ha

PSZENŻYTO OZIME
Liczba zabiegów: 4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
Jesień:  faza 3.–6. liścia  2–3 l/ha
Wiosna:  kontynuacja krzewienia 2–3 l/ha
 wzrost źdźbła  2–3 l/ha
◆ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane) 2–3 l/ha
PSZENŻYTO JARE
Liczba zabiegów: 3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

 rozwój liści – krzewienie

2–3 l/ha

 wzrost źdźbła (BBCH 30–39)

2–3 l/ha
◆ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane) 2–3 l/ha

JĘCZMIEŃ (PASZOWY i BROWARNY) ozimy
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◆ rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22)

2–3 l/ha

Wiosna
◆ początek wzrostu źdźbła (BBCH 30–32)

2–3 l/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa (BBCH 39–49)

2–3 l/ha

◆ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69–75)

2–3 l/ha

JĘCZMIEŃ (PASZOWY i BROWARNY) jary
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła (BBCH 13–32)

2–3 l/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa (BBCH 39–49)

2–3 l/ha
◆ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69–75) 2–3 l/ha

ŻYTO OZIME
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia 

2–3 l/ha

◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła 

2–3 l/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia

2–3 l/ha

◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków 

2–3 l/ha

ŻYTO JARE
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła 2–3 l/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia 

2–3 l/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków  2–3 l/ha

OWIES
Liczba zabiegów: 2–3. 

Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22)

2–3 l/ha

◆ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego (BBCH 30–39)

2–3 l/ha

 ◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69–73)

2–3 l/ha

RZEPAK OZIMY
Liczba zabiegów: 4–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień:
◆ faza 4.–8. liścia

2–3 l/ha

Wiosna:
◆ początek wzrostu pędu głównego

2–3 l/ha

◆ zwarty zielony pąk

2–3 l/ha

◇ luźny zielony pąk – do początku kwitnienia

2–3 l/ha

od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn 2–3 l/ha
RZEPAK JARY
Liczba zabiegów: 34. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój liści – do początku wzrostu pędu głównego (BBCH 14–31) 2–3 l/ha
◆ zwarty zielony pąk 2–3 l/ha
luźny zielony pąk – do początku kwitnienia 2–3 l/ha
od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn 2–3 l/ha

SŁONECZNIK
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16)

2–3 l/ha

◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33)

2–3 l/ha
◇ początek rozwoju pąków (BBCH 51–53) 2–3 l/ha

LEN
Liczba zabiegów: 3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14)

2–3 l/ha
◆ wzrost pędu głównego – pęd osiągnął 50% długości typowej dla odmiany (BBCH 30–35) 2–3 l/ha
◆ widoczne pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 51–53) 2–3 l/ha

KUKURYDZA
Liczba zabiegów: 2–4 (5). 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16) optymalny termin zabiegu to 4 liście

2–3 l/ha

◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18)

2–3 l/ha

◆ rozwój źdźbła – do początku rozwoju wiechy (BBCH 31–51) dopóki  wysokość roślin pozwala na zabieg opryskiwaczem

2–3 l/ha

◇ rozwój wiechy i kolby – do początku rozwoju ziarniaków w przypadku wykonywania zabiegów insektycydowych i/lub fungicydowych w tych fazach rozwojowych 2–3 l/ha

BURAK  CUKROWY
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 4–6 liści (BBCH 14–16)

2–3 l/ha

◆ faza 8 liści – do początku zakrywania międzyrzędzi (BBCH 18–31)

2–3 l/ha

◆ liście zakrywają 20–50% powierzchni gleby (BBCH 32–35)

2–3 l/ha

ZIEMNIAK
Liczba zabiegów: 5–7. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwinięty 3.–6. liść na pędzie głównym (BBCH 13–16)

2–3 l/ha

◇ rozwój pędów bocznych– zakrycie międzyrzędzi (BBCH 21–39)

2–3 l/ha

◆ bulwy osiągają 20–30% typowej masy (BBCH 42–43)

2–3 l/ha

◆ bulwy osiągają 40–50% typowej masy (BBCH 44–45)

2–3 l/ha

◆ bulwy osiągają 50–60% typowej masy (BBCH 45–46)

2–3 l/ha

◆ bulwy osiągają 70–80% typowej masy (BBCH 47–48)

2–3 l/ha

◆ bulwy osiągają 80–90% typowej masy (BBCH 48–49)

2–3 l/ha

SOJA
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój pierwszych liści trójlistkowych

2–3 l/ha
◆ rozwój pąków (pąkowanie) 2–3 l/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion 2–3 l/ha

JABŁOŃ – sad owocujący bez fertygacji 
Liczba zabiegów: do 6. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ zielony pąk  

3–6 l/ha

◇ różowy pąk 

3–6 l/ha

◇ koniec kwitnienia: większość płatków opadła

3–6 l/ha

◇/◆ owoc osiąga 30–50% typowej wielkości 

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian nie przeznaczonych do długotrwałego przechowywania.

3–6 l/ha

◇ owoc osiąga 60–80% typowej wielkości 

3–6 l/ha

◇/◆ po zbiorze owoców

Zabiegi traktować jako optymalne w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze owoców.

3–6 l/ha

GRUSZA
Liczba zabiegów: 4–6. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ zielony pąk (BBCH 55–56)

3–6 l/ha

◆ biały pąk (BBCH 57–59)

3–6 l/ha

◇ zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły (BBCH 67–69)

3–6 l/ha

◆ owoc osiąga 70–80% typowej wielkości (BBCH 77–78)

3–6 l/ha

◆ dojrzewanie owoców (BBCH 81–85)

3–6 l/ha

◆ bezpośrednio po zbiorach owoców

3–6 l/ha

CZEREŚNIA
Liczba zabiegów: 4–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ biały pąk (BBCH 57–59)

3–6 l/ha

◆ rozwój zalążni, po przekwitnięciu powstaje owoc (BBCH 71)

3–6 l/ha

◇ owoc osiąga 50–60% typowej wielkości (BBCH 75–76)

3–6 l/ha

◆ owoc osiąga 70–80% typowej wielkości (BBCH 77–78)

3–6 l/ha

◆ po zbiorach owoców

3–6 l/ha

WIŚNIA
Liczba zabiegów: 4–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):3–6 l/ha
◆ biały pąk (BBCH 57–59) 3–6 l/ha
◆ rozwój zalążni, po przekwitnięciu powstaje owoc (BBCH 71) 3–6 l/ha
◇ owoc osiąga 50–60% typowej wielkości (BBCH 75–76) 3–6 l/ha
◆ owoc osiąga 70–80% typowej wielkości (BBCH 77–78) 3–6 l/ha
◆ po zbiorach owoców 3–6 l/ha

ŚLIWA
Liczba zabiegów: 5–6. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ biały/różowy pąk (BBCH 57–59)

3–6 l/ha

◆ rozwój owoców (BBCH 73–75)

3–6 l/ha

◇ owoc osiąga 50–60% typowej wielkości (BBCH 75–76)

3–6 l/ha

◆ owoc osiąga 70–80% typowej wielkości (BBCH 77–78)

3–6 l/ha

◆ dojrzewanie owoców (BBCH 81)

3–6 l/ha

◆ po zbiorach owoców

3–6 l/ha

BRZOSKWINIA
Liczba zabiegów: 5–6. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ biały/różowy pąk (BBCH 57–59) 3–6 l/ha
◆ rozwój owoców (BBCH 73–75) 3–6 l/ha
◇ owoc osiąga 50–60% typowej wielkości (BBCH 75–76) 3–6 l/ha
◆ owoc osiąga 70–80% typowej wielkości (BBCH 77–78)

3–6 l/ha

◆ dojrzewanie owoców (BBCH 81) 3–6 l/ha
◆ po zbiorach owoców 3–6 l/ha
MORELA
Liczba zabiegów: 5–6. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ biały/różowy pąk (BBCH 57–59) 3–6 l/ha
◆ rozwój owoców (BBCH 73–75) 3–6 l/ha
◇ owoc osiąga 50–60% typowej wielkości (BBCH 75–76) 3–6 l/ha
◆ owoc osiąga 70–80% typowej wielkości (BBCH 77–78) 3–6 l/ha
◆ dojrzewanie owoców (BBCH 81) 3–6 l/ha
◆ po zbiorach owocówv 3–6 l/ha

AGREST
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ po ruszeniu wegetacji, w okresie rozwoju liści i owoców, 1–2 zabiegi co 14–21 dni

3–6 l/ha
◇ po zbiorze owoców 3–6 l/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina jesienna – odmiany owocujące na pędach jednorocznych
Liczba zabiegów: 4–6. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ pędy osiągają ok. 1/3 docelowej długości

3–6 l/ha

◇ pędy osiągają ok. 1/2 docelowej długości

3–6 l/ha

◆ początek rozwoju pierwszych kwiatostanów

3–6 l/ha

◆ początek rozwoju pierwszych owoców

3–6 l/ha
◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 1–2 zabiegi co 14–21 dni po kolejnych zbiorach owoców 3–6 l/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina letnia   odmiany owocujące na pędach dwuletnich
Liczba zabiegów: 4–7. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści i pędów: 1–2 zabiegi co 7–21 dni

3–6 l/ha

◆ początek rozwoju kwiatostanów

3–6 l/ha

◆ początek rozwoju owoców

3–6 l/ha

◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 1–2 zabiegi co 14–21 dni po kolejnych zbiorach

3–6 l/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach 3–6 l/ha

PORZECZKA
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści i pędów (BBCH 15–39)

3–6 l/ha

◇ zamknięte pąki kwiatowe – końce liści poza łuskami kwiatowymi (BBCH 51–54)

3–6 l/ha

◆ wytworzonych 90% owoców (BBCH 79)

3–6 l/ha

◆ po zbiorze owoców

3–6 l/ha

BORÓWKA AMERYKAŃSKA  plantacje bez fertygacji  plantacje owocujące
Liczba zabiegów: 4–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

 rozwój pąków

3–6 l/ha

◆ rozwój kwiatostanów do początku kwitnienia

3–6 l/ha

◆ koniec kwitnienia / początek zawiązywania się owoców

3–6 l/ha
◆ rozwój i dojrzewanie owoców 3–6 l/ha

◆ po zbiorach 

3–6 l/ha

WINOROŚL
Liczba zabiegów: 3–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–8. liść (BBCH 13–18)

3–6 l/ha

◆ rozwój kwiatostanów (BBCH 53–57)

3–6 l/ha

◇ koniec kwitnienia (BBCH 67–69)

3–6 l/ha
◆ rozwój owoców – do fazy jagód wielkości grochu (BBCH 71–75) 3–6 l/ha

◇/◆ od początku dojrzewania - do fazy gdy jagody uzyskują miękkość (BBCH 81–85)
Zabieg traktować jako optymalny dla winogron przeznaczonych na wino i dla deserowych odmian czerwono owocowych.  

3–6 l/ha
TRUSKAWKA  plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią.
Liczba zabiegów: 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Lato: dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie pąków na przyszły sezon 3–6 l/ha

TRUSKAWKA plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące.
Liczba zabiegów: 3–8. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ Wiosna: po wznowieniu wegetacji – rozwój liści

3–6 l/ha

◆ biały pąk 

3–6 l/ha

◇ początek kwitnienia 

3–6 l/ha

◆ początek rozwoju pierwszych owoców 

3–6 l/ha

◆ bezpośrednio po pierwszym zbiorze 

3–6 l/ha

◇ w okresie zbiorów owoców, 1–2 zabiegi co 3–5 dni 3–6 l/ha

◇ po zbiorach owoców 

3–6 l/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowane Odmiany owocujące latem, plantacje założone latem z sadzonek zielonych doniczkowanych – Uprawa w gruncie.
Liczba zabiegów: do 6.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ Wiosna: po wznowieniu wegetacji

3–6 l/ha

◇ początek rozwoju kwiatostanów

3–6 l/ha
◇ początek kwitnienia 3–6 l/ha

◇ początek rozwoju pierwszych owoców

3–6 l/ha

◇ rozwój i dojrzewanie owoców

3–6 l/ha

◇ po zbiorach 

3–6 l/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowaneOdmiany owocujące latem, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo – Uprawa w gruncie.
Liczba zabiegów: do 5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści i kwiatostanów 3–6 l/ha
◇ początek kwitnienia 3–6 l/ha
◇ początek rozwoju pierwszych owoców 3–6 l/ha
◇ rozwój i dojrzewanie owoców 3–6 l/ha
◇ po zbiorach owoców 3–6 l/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowane Odmiany powtarzające, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo. Uprawy w gruncie lub podłożach.
Liczba zabiegów: do 10. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści 3–6 l/ha
◇ dalszy rozwój liści i początek rozwoju pierwszych kwiatostanów 3–6 l/ha
◇ początek kwitnienia 3–6 l/ha
◇ początek rozwoju pierwszych owoców 3–6 l/ha
◇ rozwój i dojrzewanie pierwszych owoców 3–6 l/ha
◇ okres owocowania: 3–5 zabiegów co 5–10 dni 3–6 l/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych
Liczba zabiegów: 2.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 3–6 l/ha
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek 3–6 l/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek doniczkowanych
Liczba zabiegów: 1.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 3–6 l/ha

TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek frigo
Liczba zabiegów: 2.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 3–6 l/ha
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek 3–6 l/ha

POMIDOR
Liczba zabiegów: 5–6.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 5.–7. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 15–17)

2–3 l/ha

◇ widoczny 1.–3. kwiatostan ( BBCH 51–53)

2–3 l/ha

◆ otwarty pierwszy kwiat na 1.–3. kwiatostanie (BBCH 61–63)

2–3 l/ha

◆ pierwszy owoc  osiągnął typową wielkość na 1.–2. gronie (BBCH 71–72)

2–3 l/ha

◆ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 3.–4. gronie (BBCH 73–74)

2–3 l/ha
◆ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 5.–6. gronie (BBCH 75–76) 2–3 l/ha

PAPRYKA
Liczba zabiegów: 4–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–5. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–15)

2–3 l/ha

◇ widoczny 1.–3. pąk kwiatowy ( BBCH 51–53)

2–3 l/ha

◆ widoczne 9 lub więcej pąków kwiatowych – początek kwitnienia (BBCH 59–61)

2–3 l/ha

◆ 1.–3. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 71–73)

2–3 l/ha

◆ 4.–6. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 74–76)

2–3 l/ha

OGÓREK
Liczba zabiegów: 4–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–5. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–15)

2–3 l/ha

◆ rozwinięty 6.–9. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–19)

2–3 l/ha

◇ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52)

2–3 l/ha

◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.–7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56–57)

2–3 l/ha

◆ po pierwszym zbiorze ogórków (BBCH 71)

2–3 l/ha

DYNIA
Liczba zabiegów: 4–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18)

2–3 l/ha

◇ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29)

2–3 l/ha

◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52)

2–3 l/ha
◆ rozwój owoców (BBCH 71–77), 2 zabiegi co 14–21 dni 2–3 l/ha

WARZYWA CEBULOWE
Liczba zabiegów: 4–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść (BBCH 13–15)

2–3 l/ha

◆ początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41)

2–3 l/ha

◆ cebule osiągają 30% typowej średnicy (BBCH 43)

2–3 l/ha

◆ cebule osiągają 50% typowej średnicy (BBCH 45)

2–3 l/ha
◇ 10% liści „płoży się” (BBCH 47) 2–3 l/ha

BROKUŁ
Liczba zabiegów: 4–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–16)

2–3 l/ha

◇ faza 7. liścia – widoczny 2. pęd boczny (BBCH 17–22)

2–3 l/ha

◆ widoczny 3. pęd boczny – widocznych 9 lub więcej pędów bocznych (BBCH 23–29)

2–3 l/ha

◆ początek rozwoju róży (›1 cm) – róża osiąga 30% typowej wielkości (BBCH 41–43)

2–3 l/ha

◆ róża osiąga 30–50% typowej wielkości (BBCH 43–45)

2–3 l/ha

KALAFIOR
Liczba zabiegów: 4–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–16)

2–3 l/ha

◇ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18)

2–3 l/ha

◆ faza 9 lub więcej liści (BBCH 19)

2–3 l/ha

◆ początek rozwoju róży (›1 cm) – róża osiąga 30% typowej wielkości (BBCH 41–43)

2–3 l/ha

◆ róża osiąga 30–50% typowej wielkości (BBCH 43–45) 2–3 l/ha

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA
Liczba zabiegów: 5–6. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

2–3 l/ha

◇ faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 17–19)

2–3 l/ha

◆ zaczynają się tworzyć główki (BBCH 41)

2–3 l/ha

◆ główka osiąga 20–30% typowej wielkości (BBCH 42–43)

2–3 l/ha

◆ główka osiąga 30–50% typowej wielkości (BBCH 43–45)

2–3 l/ha

◆ główka osiąga 60–80% typowej wielkości (BBCH 46–48)

2–3 l/ha

KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA
Liczba zabiegów: 5–6. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) 2–3 l/ha
◇ faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 17–19) 2–3 l/ha
◆ zaczynają się tworzyć główki (BBCH 41) 2–3 l/ha
◆ główka osiąga 20–30% typowej wielkości (BBCH 42–43) 2–3 l/ha
◆ główka osiąga 30–50% typowej wielkości (BBCH 43–45) 2–3 l/ha
◆ główka osiąga 60–80% typowej wielkości (BBCH 46–48) 2–3 l/ha
KAPUSTA WŁOSKA
Liczba zabiegów: 5–6. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) 2–3 l/ha
◇ faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 17–19) 2–3 l/ha
◆ zaczynają się tworzyć główki (BBCH 41) 2–3 l/ha
◆ główka osiąga 20–30% typowej wielkości (BBCH 42–43) 2–3 l/ha
◆ główka osiąga 30–50% typowej wielkości (BBCH 43–45) 2–3 l/ha
◆ główka osiąga 60–80% typowej wielkości (BBCH 46–48) 2–3 l/ha

KAPUSTA PEKIŃSKA
Liczba zabiegów: 4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 16–19)

2–3 l/ha

◆ zaczynają się tworzyć główki (BBCH 41)

2–3 l/ha

◆ główka osiąga 20–40% typowej wielkości (BBCH 42–44)

2–3 l/ha
◆ główka osiąga 50–80% typowej wielkości (BBCH 45–48) 2–3 l/ha

KAPUSTA BRUKSELSKA
Liczba zabiegów: 4–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

2–3 l/ha

◇ główny pęd osiąga 30–60% wysokości typowej dla odmiany (BBCH 33–36)

2–3 l/ha

◆ główny pęd osiąga 70% wysokości typowej dla odmiany – początek rozwoju pąków bocznych (BBCH 37–41)

2–3 l/ha

◆ pierwsze rozgałęzienia mocno zamknięte – 50% rozgałęzień mocno zamkniętych (BBCH 43–45)

2–3 l/ha

◆ 60–80% rozgałęzień mocno zamkniętych (BBCH 46–48)

2–3 l/ha

KALAREPA
Liczba zabiegów: 3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 15–19)

2–3 l/ha

◆ zaczyna się tworzyć zgrubienie (BBCH 41)

2–3 l/ha

◆ zgrubienie osiąga 30–40% typowej wielkości (BBCH 43–44)

2–3 l/ha

RZODKIEWKA
Liczba zabiegów: 3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 15–19) 2–3 l/ha
◆ zaczyna się tworzyć zgrubienie (BBCH 41) 2–3 l/ha
◆ zgrubienie osiąga 30–40% typowej wielkości (BBCH 43–44) 2–3 l/ha

JARMUŻ
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

2–3 l/ha

◇ główny pęd osiągnął 30–50% ostatecznej długości typowej dla odmiany (BBCH 33–35)

2–3 l/ha

◆ osiągnięte 30–50% masy liściowej typowej dla odmiany (BBCH 43–45)

2–3 l/ha

◆ osiągnięte 60–70% masy liściowej typowej dla odmiany (BBCH 46–47)

2–3 l/ha

MARCHEW
Liczba zabiegów: 3–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14)

2–3 l/ha

◇ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41)

2–3 l/ha

◆ korzeń osiąga 20–30% typowej średnicy (BBCH 42–43)

2–3 l/ha

◆ korzeń osiąga 40–50% typowej średnicy (BBCH 44–45)

2–3 l/ha

◇ ◇ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48)

2–3 l/ha
PIETRUSZKA
Liczba zabiegów: 3–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14) 2–3 l/ha
◇ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41) 2–3 l/ha
◆ korzeń osiąga 20–30% typowej średnicy (BBCH 42–43) 2–3 l/ha
◆ korzeń osiąga 40–50% typowej średnicy (BBCH 44–45) 2–3 l/ha
◇ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48) 2–3 l/ha
PASTERNAK
Liczba zabiegów: 3–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14) 2–3 l/ha
◇ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41) 2–3 l/ha
◆ korzeń osiąga 20–30% typowej średnicy (BBCH 42–43) 2–3 l/ha
◆ korzeń osiąga 40–50% typowej średnicy (BBCH 44–45) 2–3 l/ha
◇ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48) 2–3 l/ha
SELER
Liczba zabiegów: 3–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) ok. 7 dni po wysadzeniu rozsady

2–3 l/ha

◇ faza 9 lub więcej liści / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 19/41)

2–3 l/ha

◆ korzeń osiąga 20–30% typowej średnicy (BBCH 42–43)

2–3 l/ha

◆ korzeń osiąga 40–50% typowej średnicy (BBCH 44–45)

2–3 l/ha

◇ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48)

2–3 l/ha
BURAK ĆWIKŁOWY
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 2–4 liści właściwych /1–2 pary liści (BBCH 12–14)

2–3 l/ha

◆ faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31)

2–3 l/ha

◆ początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43)

2–3 l/ha

◇ korzeń osiąga 40–70% typowej (BBCH 44–47)

2–3 l/ha

GROCH
Liczba zabiegów: 3–4.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści i pędów (BBCH 15–39)

2–3 l/ha

◇ widoczny zaczątek 1. pąka kwiatowego na zewnątrz liści – widoczne pierwsze pojedyncze pąki kwiatowe na zewnątrz liści nadal zamknięte (BBCH 51–55)

2–3 l/ha

◆ 10–20% strąków osiąga typową długość (BBCH 71–72)

2–3 l/ha

◆ 30% strąków osiąga typową długość (BBCH 73)

2–3 l/ha

FASOLA
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój pędów bocznych (BBCH 21–29)

2–3 l/ha

◇ widoczne pierwsze pąki kwiatowe – pierwsze pąki kwiatowe wydłużają się (BBCH 51–55)

2–3 l/ha

◆ początek rozwoju strąków, 10–30% strąków osiąga typową długość (BBCH 71–73)

2–3 l/ha

UPRAWY MAŁOOBSZAROWE i HOBBYSTYCZNE
Liczba zabiegów: 3–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ w okresie wzrostu i rozwoju roślin 2–4 zabiegi co 10–14 dni

opryskiwanie
0,25–0,5 l  w 100 l wody

◆ jesienią 1–2 zabiegi co 10–14 dni w celu poprawy zimotrwałości roślin

opryskiwanie
0,25–0,5 l  w 100 l wody

TRAWNIKI
Liczba zabiegów: 3–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
 
◆ w okresie wzrostu i rozwoju roślin 2–4 zabiegi co 10–14 dni opryskiwanie
0,25–0,5 l  w 100 l wody
◆ jesienią 1–2 zabiegi co 10–14 dni w celu poprawy zimotrwałości roślin opryskiwanie
0,25–0,5 l  w 100 l wody

 

POLECANE PRODUKTY