BACTIM®NUTRI N+

BACTIM<sup>®</sup>NUTRI N+
Maksymalizacja plonu
Zastosowanie
uprawy rolnicze
Techniki zastosowania
oprysk średniokroplisty
Dostępne opakowania:
  •     1l
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

Zastosowanie biopreparatu BACTIM® NUTRI N+ prowadzi do poprawy zaopatrzenia roślin w azot. Bakterie Azotobacter wydajnie wiążą azot atmosferyczny, co przyczynia się do zwiększenia zawartości azotu mineralnego w glebie, który następnie może być wykorzystany przez rośliny uprawne.
 

SKŁADNIKI POKARMOWE ZAWARTOŚĆ
Azotobacter sp. co najmniej 108 jtk/ml

Bakterie z rodzaju Azotobacter  pochodzą z naturalnego środowiska glebowego. Biopreparat BACTIM® NUTRI N+ nie zawiera mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie.

 

Biopreparat zwiększający zaopatrzenie roślin w azot, oparty na wydajnym szczepie bakterii Azotobacter sp.

BACTIM® NUTRI N+ jest rekomendowany do łącznego stosowania z biopreparatem BACTIM® NUTRI P+ w dawkach:
BACTIM® NUTRI N+: 400 ml/ha
BACTIM® NUTRI P+: 2 l/ha

 

Zalecana ilość cieczy roboczej 300–400 l/ha (łącznie dla mieszaniny obu produktów).

 

BACTIM® NUTRI N+ w połączeniu z BACTIM® NUTRI P+ można stosować w zespole uprawek przedsiewnych przygotowujących glebę do siewu wszystkich upraw jarych i ozimych (biopreparat może być stosowany we wszystkich systemach przygotowania gleby do siewu i samego siewu). BACTIM® NUTRI N+ w połączeniu z BACTIM® NUTRI P+ można stosować także po wschodach roślin uprawnych, we wczesnych fazach rozwojowych danej uprawy.

Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

W zespole uprawek przedsiewnych - preparaty wymieszać płytko z glebą, w trakcie zabiegu unikać dużego nasłonecznienia – zabieg najlepiej wykonać wieczorem.

Po wschodach roślin uprawnych preparat stosować w warunkach atmosferycznych, które zapewnią przemieszczenie się mikroorganizmów do gleby.