BACTIM® ERICOID

BACTIM<sup>®</sup> ERICOID
Dostępne opakowania:
 •     1l
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

BACTIM® ERICOID jest preparatem przeznaczonym do mikoryzacji systemu korzeniowego borówki oraz innych roślin wrzosowatych, np. wrzosów, wrzośców, różaneczników, azalii.


BACTIM® ERICOID zawiera dwa gatunki grzybów mikoryzowych Oidiodendron maius i Phialocephala fortinii, które zasiedlają korzenie roślin wrzosowatych rosnących w glebach i podłożach kwaśnych, tworząc z roślinami bliski związek – symbiozę.

 

SKŁAD BIOPREPARATU ZAWARTOŚĆ
Oidiodendron maius

2200 jtk/ml

Phialocephala fortinii
Rhizoscyphus ericae

 

Grzyby mikoryzowe tworzą rozległą sieć w glebie i substratach, wnikają do korzeni roślin zwiększając zasięg systemu korzeniowego, co skutkuje lepszym wykorzystaniem wody i składników pokarmowych a tym samym poprawą stanu odżywienia roślin. Grzyby mikoryzowe produkują enzymy, które przekształcają fosfor organiczny w dostępny dla roślin fosfor mineralny oraz wydzielają substancje, które działają stymulująco na wzrost i rozwój roślin.

 

Korzyści ze stosowania BACTIM® ERICOID to:

 • szybkie podjęcie wzrostu po posadzeniu
 • lepszy rozwój systemu korzeniowego
 • lepszy poziom odżywienia w marko i mikroelementy oraz lepsze wykorzystanie wody
 • lepszy wigor roślin
 • większa odporność roślin na choroby i stresy środowiskowe
 • większy plon i lepsza jakość plonu
 • plantacje nowo założone: po posadzeniu i przyjęciu sadzonek podlewać rośliny przez system nawadniania  kroplowego dawką 0,7–1,5 ml BACTIM® ERICOID/roślinę, zależnie od wielkości posadzonych roślin. Zabieg powtórzyć po 10–14 dniach. W kolejnych lata stosować dawkę przypominającą 1 l/ha poprzez fertygację.
   
 • plantacje owocujące: w pierwszym roku stosowania, wiosną po ruszeniu wegetacji i nagrzaniu się podłoża do 12oC, podlewać rośliny przez system nawadniania kroplowego dawką 1,5 l/ha BACTIM® ERICOID. Zabieg powtórzyć po 10–14 dniach. W kolejnych latach stosować dawkę przypominającą preparatu 1 l/ha poprzez fertygację.