BACTIM®NITRO +

BACTIM<sup>®</sup>NITRO +
Komponent mikrobiologiczny przeznaczony do łącznego stosowania z RSM
Zastosowanie
wszystkie uprawy gdzie stosuje się RSM
Techniki zastosowania
łączne stosowanie z RSM
Dostępne opakowania:
  •     5l
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

BACTIM® NITRO+ to unikalny komponent mikrobiologiczny przeznaczony do łącznego stosowania z roztworem saletrzano – mocznikowym (RSM).

Zastosowanie biopreparatu BACTIM® NITRO+ prowadzi do poprawy zaopatrzenia roślin w fosfor, cynk i krzem. Bakterie z rodzaju Bacillus wydajnie solubilizują niedostępny dla roślin fosfor, cynk i krzem z depozytu glebowego, które następnie mogą być wykorzystane przez rośliny uprawne.

 

Korzyści ze stosowania BACTIM® NITRO+ to:

  • Lepsze wykorzystanie azotu ze stosowanego RSM
  • Wzrost zaopatrzenia roślin w fosfor i cynk
  • Wzrost zawartości w glebie dostępnego dla roślin krzemu
  • Wysoka aktywność celulolityczna i ligninolityczna bakterii

 

SKŁADNIKI POKARMOWE ZAWARTOŚĆ
Bacillus spp. co najmniej 5 x 108 jtk/ml

Bakterie z rodzaju Bacillus pochodzą z naturalnego środowiska glebowego. BACTIM® NITRO+ nie zawiera mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie.

 

Uwaga: BACTIM® NITRO+ jest przeznaczony do łącznego stosowania ze wszystkimi rodzajami RSM.

BACTIM® NITRO+ jest przeznaczony do łącznego stosowania ze wszystkimi rodzajami RSM.

BACTIM® NITRO+ stosować w ilości 1 l na 100 l RSM (1% objętościowo w stosunku do RSM).

BACTIM® NITRO+ można stosować we wszystkich terminach zgodnych z zaleceniami stosowania RSM i we wszystkich uprawach gdzie polecane jest stosowanie RSM.

 

Przygotowanie cieczy roboczej:

Do zbiornika opryskiwacza napełnionego w ½–⅔ RSM i przy włączonym mieszadle wlać BACTIM® NITRO+, odczekać do całkowitego rozmieszania.


Uwaga:

BACTIM® NITRO+ zawiera przetrwalniki bakterii, które mogą osiadać na dnie opakowania. Proces sedymentacji jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na właściwości użytkowe oraz biologiczne produktu. Przed użyciem BACTIM® NITRO+ należy dokładnie wymieszać przez kilkukrotne odwrócenie pojemnika i energiczne wstrząśniecie.