BACTIM®NUTRI

BACTIM<sup>®</sup>NUTRI
Maksymalizacja plonu
Zastosowanie
uprawy rolnicze
Techniki zastosowania
oprysk średniokroplisty
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

Technologia BACTIM® NUTRI pomaga zmaksymalizować plony zbóż, rzepaku, kukurydzy i innych gatunków roślin poprzez zwiększenie puli dostępnego azotu, fosforu oraz intensyfikację rozwoju systemu korzeniowego.
 

Technologia oparta jest o wprowadzenie do gleby unikalnych mikroorganizmów o zdolności do asymilacji azotu atmosferycznego oraz solubilizacji uwstecznionego fosforu. BACTIM® NUTRI zapewnia maksymalne wsparcie wzrostu i rozwoju korzeni i pędów co bezpośrednio prowadzi do zwiększenia plonu oraz lepszego wykorzystania składników pokarmowych na każdym etapie wzrostu roślin.

 

SKŁADNIKI POKARMOWE ZAWARTOŚĆ
BACTIM® NUTRI N+
Azotobacter sp. co najmniej 108 jtk/ml
BACTIM® NUTRI P+
Bacillus spp. co najmniej 108 jtk/ml

Bakterie z rodzaju Azotobacter i Bacillus pochodzą z naturalnego środowiska glebowego. Biopreparat BACTIM® NUTRI nie zawiera mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie.

BACTIM® NUTRI zawiera składniki formulacyjne wspierające proces rozwoju mikroorganizmów po aplikacji.

 

Dawki:
BACTIM® NUTRI N+
: 400 ml/ha
BACTIM® NUTRI P+: 2 l/ha
Zalecana ilość cieczy roboczej: 300-400 l/ha

 

TERMIN STOSOWANIA:

  • Produkt można stosować w zespole uprawek przedsiewnych przygotowujących glebę do siewu wszystkich upraw jarych i ozimych (biopreparat może być stosowany we wszystkich systemach przygotowania gleby do siewu i samego siewu).
  • Po wschodach roślin uprawnych we wczesnych fazach rozwojowych.

 

UWAGI:

  • Przygotowanie cieczy roboczej: do zbiornika opryskiwacza napełnionego w ½–⅔ wodą i przy włączonym mieszadle wlać BACTIM ® NUTRI N+, odczekać do całkowitego rozmieszania, następnie wlać BACTIM ® NUTRI P+, zbiornik uzupełnić wodą do zadanej objętości
  • Zalecany oprysk średniokroplisty
  • W zespole uprawek przedsiewnych, po opryskiwaniu gleby - preparat wymieszać płytko z glebą
  • Po wschodach roślin uprawnych preparat stosować w warunkach atmosferycznych, które zapewnią przemieszczenie się mikroorganizmów do gleby np. mżawka
  • W trakcie zabiegu unikać dużego nasłonecznienia – zabieg najlepiej wykonać wieczorem.

 

 

Dostępne opakowania:

BACTIM® NUTRI N+: 1 L
BACTIM® NUTRI P+: 5 L