BACTIM®NUTRI P+

BACTIM<sup>®</sup>NUTRI P+
Maksymalizacja plonu
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

Zastosowanie biopreparatu BACTIM® NUTRI P+ prowadzi do poprawy zaopatrzenia roślin w fosfor. Bakterie z rodzaju Bacillus wydajnie solubilizują niedostępny dla roślin fosfor z depozytu glebowego, co prowadzi do zwiększenia puli dostępnego dla roślin fosforu w glebie, który następnie może być wykorzystany przez rośliny uprawne.

SKŁADNIKI POKARMOWE ZAWARTOŚĆ
Bacillus spp. co najmniej 108 jtk/ml

Bakterie z rodzaju Bacillus  pochodzą z naturalnego środowiska glebowego. Biopreparat BACTIM® NUTRI P+ nie zawiera mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie.

 

BACTIM® NUTRI P+ zawiera także substancje aktywujące mikroorganizmy do wydajnego namnażania się po zastosowaniu biopreparatu.

Uwaga: Aby uzyskać najlepszy efekt działania wskazane jest łączne stosowanie z biopreparatem BACTIM® NUTRI N+.

BACTIM® NUTRI P+ jest rekomendowany do łącznego stosowania z biopreparatem BACTIM® NUTRI N+ w dawkach:
BACTIM® NUTRI N+: 400 ml/ha
BACTIM® NUTRI P+: 2 l/ha

 

Zalecana ilość cieczy roboczej 300–400 l/ha (łącznie dla mieszaniny obu produktów).

 

BACTIM® NUTRI P+ w połączeniu z BACTIM® NUTRI N+ można stosować w zespole uprawek przedsiewnych przygotowujących glebę do siewu wszystkich upraw jarych i ozimych (biopreparat może być stosowany we wszystkich systemach przygotowania gleby do siewu i samego siewu). BACTIM® NUTRI P+ w połączeniu z BACTIM® NUTRI N+ można stosować także po wschodach roślin uprawnych, we wczesnych fazach rozwojowych danej uprawy.

Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

W zespole uprawek przedsiewnych - preparaty wymieszać płytko z glebą, w trakcie zabiegu unikać dużego nasłonecznienia – zabieg najlepiej wykonać wieczorem.

Po wschodach roślin uprawnych preparat stosować w warunkach atmosferycznych, które zapewnią przemieszczenie się mikroorganizmów do gleby.