BACTIM VECTOR

BACTIM VECTOR
MIKORYZACJA SYSTEMU KORZENIOWEGO
Zastosowanie
drzewa owocowe
Techniki zastosowania
zaprawianie podkładek, zaprawianie nasion podkładek
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

BACTIM VECTOR to biopreparat szczególnie polecany do mikoryzacji systemu korzeniowego oraz poprawy składu mikrobiomu ryzosfery podkładek generatywnych i wegetatywnych drzew owocowych.
 

Biopreparatu BACTIM VECTOR nie stosować na roślinach porażonych lub podejrzanych o porażenie przez guzowatość korzeni.
 

Biopreparat dostarczany jest do Odbiorców w postaci dwupaku, zawierającego komponent A i B:
 

SKŁAD BIOPREPARATU   ZAWARTOŚĆ  MIKROORGANIZMÓW
Komponent A Glomus spp. GB 67
Glomus viscosum GC 41
Glomus mosseae GP 11
minimum: 48%
Komponent B Rhizobium sp.

minimum: 109 jtk/ml

 

Mikroorganizmy zawarte w preparacie mają wielokierunkowe działanie na rośliny oraz glebę.

Bakterie z rodzaju Rhizobium:

o   wypieranie szkodliwych mikroorganizmów z ryzosfery roślin

o   tworzenie biofilmu

§  na systemie korzeniowym

§  na szyjce korzeniowej

o   konkurencja z mikroorganizmami szkodliwymi

§  miejsce

§  pokarm

o   sanityzacja systemu korzeniowego i szyjki korzeniowej podkładek

 

Grzyby mikoryzowe:

o   poprawa zaopatrzenia roślin

§  w składniki pokarmowe głownie fosfor i cynk

§  wodę

o   indukcja mechanizmów odporności

§  ISR

§  SAR

o   poprawa właściwości fizyko-chemicznych gleby

§  synteza glomalin

o   zwiększenie bioróżnorodności gleby

o   ograniczanie skutków choroby replantacyjnej

 

Zaprawianie podkładek:
Korzenie zaprawianych roslin - podkładek (jesli je przycieto, to zaraz po przycieciu) zanurzyć w przygotowanej cieczy roboczej, tak aby ciecz robocza siegała, około 10–20 cm ponad najwyżej położone korzenie lub szyjkę korzeniową, starać się dokładnie pokryć zawiesiną wszystkie zaprawiane sadzonki z pęczka zaprawionych korzeni roslin: nie przycinać, nie wystawiać na bezposrednie działanie słońca, nie dopuszczać do ich przesuszenia. Zaprawione rosliny niezwłocznie wysadzić lub zadołować w wilgotnym torfie/glebie.

Zaprawianie nasion podkładek:
Nasiona zaprawiać przez całkowite zanurzenie nasion w przygotowanej cieczy roboczej, czas moczenia nasion w cieczy roboczej powinien wynosic, co najmniej 5 min,zaprawione, jeszcze wilgotne nasiona natychmiast wysiać.