BORMAX®

BORMAX<sup>®<sup>
Płynny, dolistny nawóz borowy zawierający 150 g B w 1 litrze
Zastosowanie
uprawy rolnicze, drzewa i krzewy owocowe, warzywa, rośliny ozdobne
Techniki zastosowania
oprysk nalistny
Dostępne opakowania:
  •     1l; 5l; 20l; 500l; 1000l
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

BORMAX® to płynny nawóz dolistny zawierający 150 g boru (B) w 1 litrze w formie boroetanoloaminy.
Bor (B) dostarczany w nawozie BORMAX® jest szybciej wchłaniany, przemieszczany i przyswajany przez rośliny niż bor dostarczany roślinom w innych formach. 

 

BORMAX® zakwalifikowany jest do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/104/2008. 

 

Składniki g/l  % (m/m)
Bor (B) 150 11,0


 

BORMAX® stosowany profilaktycznie w uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do boru (rośliny kapustowate, buraki, ziemniak, drzewa i krzewy owocowe, truskawka, warzywa korzeniowe) – jest najefektywniejszym źródłem boru. Jest też niezbędny w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność tego składnika dla roślin (wysokie lub niskie pH, niedobór wody w glebie, niska zawartość substancji organicznej, kategoria agronomiczna: gleby bardzo lekkie i lekkie).
Stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie zapobiega powstawaniu niedoboru boru w roślinach. 

 

BORMAX® stosowany interwencyjnie skutecznie likwiduje niedobór boru oraz ogranicza negatywne skutki wystąpienia takiego okresowego niedoboru. Dokarmianie interwencyjne jest konieczne w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru boru na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość boru (ukryte niedobory).Bor (B) dostarczany w nawozie BORMAX® korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu, m.in. na: 

  • prawidłowy wzrost i rozwój najmłodszych części roślin: stożków wzrostu, korzeni (zwłaszcza włośnikowych – lepsze pobieranie wody i składników pokarmowych), a także pędów, pąków, owoców
  • prawidłowy przebieg procesu zapłodnienia kwiatów
  • zwiększenie efektywności pobierania składników pokarmowych 
  • poprawę parametrów jakościowych plonu (np. wzrost zawartości cukru w plonie – buraki, owoce, warzywa)
  • lepszą jędrność owoców (działanie synergistyczne z wapniem)
  • zwiększenie odporności roślin na warunki stresowe w okresie uprawy.

 

BORMAX® stosować nalistnie w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.

 

Zabiegi dolistne  Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.
 

PSZENICA ozima 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ Wiosna: krzewienie 0,2–0,5 l/ha
◇ wzrost źdźbła  0,2–0,5 l/ha

◇/◆ faza liścia flagowego / początek kłoszenia
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku odmian jakościowych, o zwiększonym zapotrzebowaniu na bor. Także w celu poprawy parametrów jakościowych ziarna (liczba opadania), oraz na stanowiskach z dużym deficytem boru w glebie.

0,2–0,5 l/ha

PSZENICA jara
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści – krzewienie 0,2–0,5 l/ha
◇ wzrost źdźbła  0,2–0,5 l/ha

◇/◆ faza liścia flagowego / początek kłoszenia
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku odmian jakościowych, o zwiększonym zapotrzebowaniu na bor. Także w celu poprawy parametrów jakościowych ziarna (liczba opadania), oraz na stanowiskach z dużym deficytem boru w glebie.

0,2–0,5 l/ha
PSZENŻYTO ozime 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ Wiosna: kontynuacja krzewienia 0,2–0,5 l/ha
◇ wzrost źdźbła  0,2–0,5 l/ha

◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia

0,2–0,5 l/ha
PSZENŻYTO jare 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
 
◇ rozwój liści – krzewienie 0,2–0,5 l/ha
◇ wzrost źdźbła  0,2–0,5 l/ha

◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia

0,2–0,5 l/ha
JĘCZMIEŃ PASZOWY ozimy
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła

0,2–0,5 l/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

0,2–0,5 l/ha
JĘCZMIEŃ PASZOWY jary
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
 
◇ początek wzrostu źdźbła 0,2–0,5 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 0,2–0,5 l/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY ozimy 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
 
◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła 0,2–0,5 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 0,2–0,5 l/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY jary
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
 
◇ początek wzrostu źdźbła 0,2–0,5 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 0,2–0,5 l/ha
ŻYTO ozime 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła 

0,2–0,5 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia  0,2–0,5 l/ha

ŻYTO jare 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła 0,2–0,5 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia  0,2–0,5 l/ha
OWIES
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści – krzewienie

0,2–0,5 l/ha
◇ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego 0,2–0,5 l/ha
RZEPAK ozimy
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
Jesień:
◆ faza 4.–8. liścia 
W przypadku konieczności wykonania dodatkowych zabiegów ochrony fungicydowej i regulacji łanu, zastosować BORMAX do każdego zabiegu w dawce 0,2–0,5 l/ha. 
1–1,5 l/ha
Wiosna
◆ początek wzrostu pędu głównego
1–1,5 l/ha
◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia
W przypadku konieczności wykonania dodatkowych zabiegów zwalczania szkodników w okresie pąkowania (słodyszek rzepakowy), zastosować BORMAX do każdego zabiegu w dawce 0,2–0,3 l/ha.
1–1,5 l/ha

◇/◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku gdy nie wykonano dokarmiania borem przed kwitnieniem.

1–1,5 l/ha
RZEPAK jary
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu pędu głównego
W przypadku konieczności wykonania zabiegów ochrony fungicydowej i zwalczania szkodników, zastosować BORMAX do każdego zabiegu w dawce 0,2–0,5 l/ha.

1–1,5 l/ha

◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia
W przypadku konieczności wykonania dodatkowych zabiegów zwalczania szkodników w okresie pąkowania (słodyszek rzepakowy), zastosować BORMAX do każdego zabiegu w dawce 0,2–0,3 l/ha.

1–1,5 l/ha

◇/◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku gdy nie wykonano dokarmiania borem przed kwitnieniem.

1–1,5 l/ha
SŁONECZNIK 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16) 1–1,5 l/ha
◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33) 1–1,5 l/ha
LEN
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14) 1–1,5 l/ha
◆ wzrost pędu głównego – pęd osiągnął 50% długości typowej dla odmiany (BBCH 30–35) 1–1,5 l/ha
KUKURYDZA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ faza 2–6. liścia (optymalny termin zabiegu to 4 liście)  0,5–1,5 l/ha
◆ faza 7.–8. liścia  0,5–1,5 l/ha
◆ wzrost źdźbła – do początku rozwoju wiechy  0,5–1,5 l/ha
BURAK CUKROWY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ początek rozwoju liści

 1–1,5 l/ha

◆ początek zakrywania międzyrzędzi

 1–1,5 l/ha

◆ początek rozwoju korzenia spichrzowego

 1–1,5 l/ha

◇/◆ 14–21 dni po rozpoczęciu rozwoju korzenia spichrzowego: 1–2 zabiegi co 7–10 dni
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku występowania  wyraźnych objawów deficytu boru.

 1–1,5 l/ha

ZIEMNIAK zbierany w fazie pełnej dojrzałości
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ wzrost pędów i liści (wysokość roślin ˃15 cm) 1–1,5 l/ha
◆ początek wzrostu bulw 1–1,5 l/ha
◇/◆ wzrost bulw: 1–2 zabiegi co 14–21 dni
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy ziemniaków przeznaczonych do produkcji skrobi 
1–1,5 l/ha
SOJA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój pierwszych liści trójlistkowych 0,5–1,5 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 0,5–1,5 l/ha
GROCH
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój pierwszych liści właściwych 0,5–1,5 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 0,5–1,5 l/ha
FASOLA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój pierwszych liści właściwych 0,5–1,5 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 0,5–1,5 l/ha
BÓB
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój pierwszych liści właściwych 0,5–1,5 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 0,5–1,5 l/ha
BOBIK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój pierwszych liści właściwych 0,5–1,5 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 0,5–1,5 l/ha
ŁUBIN
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ tworzenie rozety 0,5–1,5 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 0,5–1,5 l/ha

MAK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ faza 4.–6. liścia właściwego (BBCH 14–16)

0,5–1,2 l/ha
◆ wzrost pędu  – widoczny pąk kwiatowy (BBCH 30–52) 0,5–1,2 l/ha
JABŁOŃ – sady bez fertygacj młody, nieowocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Wiosna: rozwój liści 1–1,5 l/ha
◆ Wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 1–1,5 l/ha
◇ Jesień: przed początkiem przebarwiania się liści 1–1,5 l/ha
JABŁOŃ – sady bez fertygacj owocujący sad 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ zielony pąk  1–1,5 l/ha
◆ początek kwitnienia  1–1,5 l/ha
◆ koniec kwitnienia: większość płatków opadła 1–1,5 l/ha
◇ początek rozwoju owoców 1–1,5 l/ha
◆ po zbiorze owoców 1–1,5 l/ha
◆ przed początkiem przebarwiania się liści 1–1,5 l/ha
JABŁOŃ – sady fertygowane  owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ zielony pąk 1–1,5 l/ha
◆ początek kwitnienia 1–1,5 l/ha
◆ koniec kwitnienia: większość płatków opadła 1–1,5 l/ha
◆ po zbiorze owoców 1–1,5 l/ha
◆ przed początkiem przebarwiania się liści 1–1,5 l/ha
JABŁOŃ – szkółki drzewek  szkółka drzewek szczepionych przez okulizację
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ 1. rok – lato (ok. 3–4 tygodnie po okulizacji): zakończenie wzrostu pędów i liści 1–1,5 l/ha
◇ 1. rok – jesień: przed początkiem przebarwiania się liści 1–1,5 l/ha
◇ 2. rok – wiosna (po ścięciu podkładki nad tarczką okulizacyjną): początek rozwoju pędu i liści 1–1,5 l/ha
◆ 2. rok – wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 1–1,5 l/ha
◇ 2. rok – jesień: przed początkiem przebarwiania się liści 1–1,5 l/ha
JABŁOŃ – szkółki drzewek   szkółka drzewek szczepionych zrazami
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ 1. rok – lato: wzrost pędu głównego i rozwój liści 1–1,5 l/ha
◇ 1. rok – jesień: przed początkiem przebarwiania się liści 1–1,5 l/ha
◇ 2. rok – wiosna (10–14 dni po ścięciu pędu głównego na wysokość 60–65 cm): początek rozwoju pędów i liści 1–1,5 l/ha
◆ 2. rok –wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 1–1,5 l/ha
◇ 2. rok – jesień: przed początkiem przebarwiania się liści 1–1,5 l/ha

GRUSZA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ zielony pąk  1–1,5 l/ha
◆ początek kwitnienia  1–1,5 l/ha
◆ koniec kwitnienia: większość płatków opadła 1–1,5 l/ha
◇ początek rozwoju owoców 1–1,5 l/ha
◆ po zbiorze owoców 1–1,5 l/ha
◆ przed początkiem przebarwiania się liści 1–1,5 l/ha
CZEREŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój pąków kwiatowych 1–1,5 l/ha
◆ początek kwitnienia 1–1,5 l/ha
◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści 1–1,5 l/ha
◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi, co 10–14 dni 1–1,5 l/ha
CZEREŚNIA – sady fertygowane – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój pąków kwiatowych 1–1,5 l/ha
◆ początek kwitnienia 1–1,5 l/ha
◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści 1–1,5 l/ha
◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi, co 10–14 dni 1–1,5 l/ha

WIŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój pąków kwiatowych 1–1,5 l/ha
◆ początek kwitnienia 1–1,5 l/ha
◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści 1–1,5 l/ha
◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi, co 10–14 dni 1–1,5 l/ha

ŚLIWA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój pąków kwiatowych 1–1,5 l/ha
◆ początek kwitnienia 1–1,5 l/ha
◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści 1–1,5 l/ha
◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni 1–1,5 l/ha

BRZOSKWINIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój pąków kwiatowych 1–1,5 l/ha
◆ początek kwitnienia 1–1,5 l/ha
◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści 1–1,5 l/ha
◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni 1–1,5 l/ha
NEKTARYNA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój pąków kwiatowych 1–1,5 l/ha
◆ początek kwitnienia 1–1,5 l/ha
◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści 1–1,5 l/ha
◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni 1–1,5 l/ha

MORELA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇/◆ pękanie i rozwój pąków kwiatowych
Zabieg należy traktować jako optymalny gdy temperatura powietrza pozwala na efektywne jego przeprowadzenie.
1–1,5 l/ha
◆ początek kwitnienia 1–1,5 l/ha
◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści 1–1,5 l/ha
◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni 1–1,5 l/ha
AGREST
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ po ruszeniu wegetacji, w okresie rozwoju pąków i liści 1–1,5 l/ha
◆ w okresie rozwoju owoców 1–1,5 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru w częściach zdrewniałych (do wykorzystania wczesną wiosną): zabieg wykonać przed naturalnym opadnięciem liści 1–1,5 l/ha
MALINA LETNIA – plantacje bez fertygacji odmiany owocujące na pędach dwuletnich
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ początek rozwoju kwiatostanów 0,5–1,5 l/ha
◆ początek kwitnienia 0,5–1,5 l/ha
◆ początek rozwoju owoców 0,5–1,5 l/ha
◆ bezpośrednio po zbiorach 0,5–1,5 l/ha
◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni 0,5–1,5 l/ha

MALINA JESIENNA – plantacje bez fertygacji – odmiany owocujące na pędach jednorocznych
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ pędy osiągają ok. 1/3 docelowej długości 0,5–1,5 l/ha
◆ pędy osiągają ok. 1/2 docelowej długości 0,5–1,5 l/ha
◆ początek rozwoju pierwszych kwiatostanów 0,5–1,5 l/ha
◆ początek rozwoju pierwszych owoców 0,5–1,5 l/ha
◇Jesień: przed przebarwieniem się liści 0,5–1,5 l/ha
PORZECZKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój kwiatostanu (BBCH 51–54) 0,5–1,5 l/ha
◆ początek kwitnienia (BBCH 60–63) 0,5–1,5 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–76) 0,5–1,5 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru do wykorzystania wczesną wiosną:
1–2 zabiegi co 10–14 dni wykonać przed naturalnym opadnięciem liści (BBCH 91–95)
0,5–1,5 l/ha
BORÓWKA AMERYKAŃSKA  plantacja bez fertygacji  plantacje owocujące
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój pąków 0,5–1,5 l/ha
◆ rozwój kwiatostanów do początku kwitnienia 0,5–1,5 l/ha
◆ koniec kwitnienia / początek zawiązywania się owoców 0,5–1,5 l/ha
◆ po zbiorach owoców 0,5–1,5 l/ha
◆ początek przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni 0,5–1,5 l/ha

BORÓWKA AMERYKAŃSKA  plantacje fertygowane  plantacje owocujące
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój kwiatostanów do początku kwitnienia 0,5–1,5 l/ha
◆ koniec kwitnienia / początek zawiązywania się owoców 0,5–1,5 l/ha
◆ po zbiorach owoców 0,5–1,5 l/ha
◆ początek przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni  0,5–1,5 l/ha
WINOROŚL
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ początek rozwoju liści i nowych pędów

           0,5–1,5 l/ha
◆ rozwój kwiatostanów 0,5–1,5 l/ha
◆ koniec kwitnienia 0,5–1,5 l/ha
◆ po zbiorze owoców 0,5–1,5 l/ha
TRUSKAWKA – plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią.
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Jesień w roku sadzenia – przed spoczynkiem zimowym  0,5–1,5 l/ha
◆ Lato – dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie pąków na przyszły sezon 0,5–1,5 l/ha
◆ Jesień w pierwszym roku po posadzeniu – początek przebarwiania się liści 0,5–1,5 l/ha

TRUSKAWKA plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące.
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

biały pąk  0,5–1,5 l/ha
◆ początek kwitnienia  0,5–1,5 l/ha
◆ początek rozwoju pierwszych owoców 0,5–1,5 l/ha
◆ po zbiorach 0,5–1,5 l/ha
◆ początek przebarwiania się liści 0,5–1,5 l/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowane Odmiany owocujące latem, plantacje założone latem z sadzonek zielonych doniczkowanych – Uprawa w gruncie.
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ Lato w roku sadzenia: po adaptacji roślin do warunków polowych – rozwinięty 5.–8. liść 0,5–1,5 l/ha

◆ Późne lato w roku sadzenia: dalszy rozwój liści i zawiązywanie pąków na przyszły sezon

0,5–1,5 l/ha

◆ Jesień w roku sadzenia: przed początkiem przebarwiania się liści

0,5–1,5 l/ha

◆ początek rozwoju kwiatostanów

0,5–1,5 l/ha

◆ początek kwitnienia

0,5–1,5 l/ha

◆ po zbiorach 

0,5–1,5 l/ha

◆ Jesień w pierwszym roku po posadzenia: przed początkiem przebarwiania się liści

0,5–1,5 l/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowaneOdmiany owocujące latem, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo – uprawa w gruncie.
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ po przyjęciu się sadzonek – rozwinięty 2.–3. liść 0,5–1,5 l/ha
◆ rozwój liści i kwiatostanów 0,5–1,5 l/ha
◆ początek kwitnienia 0,5–1,5 l/ha
◆ po zbiorach owoców 0,5–1,5 l/ha
◆ przed początkiem przebarwiania się liści 0,5–1,5 l/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowane Odmiany powtarzające, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo – uprawy w gruncie lub podłożach.
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ po przyjęciu się sadzonek – rozwinięty 2.–3. liść 0,5–1,5 l/ha
◆ rozwój liści 0,5–1,5 l/ha
◆ dalszy rozwój liści i początek rozwoju pierwszych kwiatostanów 0,5–1,5 l/ha
◆ początek kwitnienia 0,5–1,5 l/ha
◆ okres owocowania: 2–4 zabiegi co 14–21 dni 0,5–1,5 l/ha
TRUSKAWKA produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych (polowe plantacje mateczne założone jesienią)
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Jesień w roku sadzania: przed początkiem przebarwiania się liści 0,5–1,5 l/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek doniczkowanych (polowe plantacje mateczne założone jesienią)
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – jesień w roku sadzenia: przed początkiem przebarwiania się liści 0,5–1,5 l/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek frigo  (polowe plantacje mateczne założone jesienią)
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Jesień w roku sadzania: przed początkiem przebarwiania się liści 0,5–1,5 l/ha
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek 0,5–1,5 l/ha
◆ Początek jesieni: rozłogi z ukorzenionymi sadzonkami zakrywają międzyrzędzia (jeżeli jest techniczna możliwość wykonania zabiegu) 0,5–1,5 l/ha
POMIDOR 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwinięty 8. liść właściwy na pędzie głównym – 9 i więcej liści na pędzie głównym (BBCH 18–19) 0,5–1,5 l/ha
◆ widoczny 1.–3. kwiatostan ( BBCH 51–53)  0,5–1,5 l/ha
◆ początek kwitnienia: otwarte pierwsze kwiaty w 1.–3. kwiatostanie (BBCH 61–63) 0,5–1,5 l/ha
◇ widoczny 4.–6. kwiatostan (BBCH 54–56) 0,5–1,5 l/ha
PAPRYKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwinięty 3.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–18) 0,5–1,5 l/ha
◆ widoczny 1.–3. pąk kwiatowy ( BBCH 51–53) 0,5–1,5 l/ha
◆ widoczne 9 lub więcej pąków kwiatowych – początek kwitnienia (BBCH 59–61) 0,5–1,5 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–76) 0,5–1,5 l/ha
OBERŻYNA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwinięty 3.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–18) 0,5–1,5 l/ha
◆ widoczny 1.–3. pąk kwiatowy ( BBCH 51–53) 0,5–1,5 l/ha
◆ widoczne 9 lub więcej pąków kwiatowych – początek kwitnienia (BBCH 59–61) 0,5–1,5 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–76) 0,5–1,5 l/ha
OGÓREK 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29)  0,5–1,5 l/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 0,5–1,5 l/ha
◇ pierwszy owoc na pędzie głównym osiągnął typowy kształt i wielkość (BBCH 71) 0,5–1,5 l/ha
DYNIA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29)  0,5–1,5 l/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 0,5–1,5 l/ha
◇ pierwszy owoc na pędzie głównym osiągnął typowy kształt i wielkość (BBCH 71) 0,5–1,5 l/ha
KABACZEK 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29) 0,5–1,5 l/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52)  0,5–1,5 l/ha
◇ pierwszy owoc na pędzie głównym osiągnął typowy kształt i wielkość (BBCH 71) 0,5–1,5 l/ha
WARZYWA CEBULOWE 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ rozwój liści (BBCH 14–19) 
0,5–1,5 l/ha
◇ początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41–43) 0,5–1,5 l/ha
BROKUŁ
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 0,5–1,5 l/ha
◆ wzrost liści 0,5–1,5 l/ha
◇ początek rozwoju róży 0,5–1,5 l/ha
KALAFIOR
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 0,5–1,5 l/ha
◆ początek rozwoju róży 0,5–1,5 l/ha
◇ róża osiąga ok. 50% typowej wielkości 0,5–1,5 l/ha
KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 0,5–1,5 l/ha
◇ wzrost liści 0,5–1,5 l/ha
◆ początek formowania się główki 0,5–1,5 l/ha
◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 0,5–1,5 l/ha
KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 0,5–1,5 l/ha
◇ wzrost liści 0,5–1,5 l/ha
◆ początek formowania się główki 0,5–1,5 l/ha
◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 0,5–1,5 l/ha
KAPUSTA WŁOSKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 0,5–1,5 l/ha
◇ wzrost liści 0,5–1,5 l/ha
◆ początek formowania się główki 0,5–1,5 l/ha
◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 0,5–1,5 l/ha
KAPUSTA PEKIŃSKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 0,5–1,5 l/ha
◇ wzrost liści 0,5–1,5 l/ha
◆ początek formowania się główki 0,5–1,5 l/ha
KAPUSTA BRUKSELSKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 0,5–1,5 l/ha
◆ wzrost pędu głównego i liści 0,5–1,5 l/ha
◆ początek formowania się pąków bocznych (główek liściowych) 0,5–1,5 l/ha

KALAREPA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 0,5–1,5 l/ha
◆ początek tworzenia zgrubienia 0,5–1,5 l/ha
RZODKIEWKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ po wschodach roślin – rozwój liści 0,5–1,5 l/ha
◆ początek tworzenia zgrubienia 0,5–1,5 l/ha
JARMUŻ
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 0,5–1,5 l/ha
◇ wzrost pędu głównego i liści 0,5–1,5 l/ha

WARZYWA KAPUSTNE – produkcja rozsady
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój pierwszych liści właściwych

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

MARCHEW
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ faza 4.–5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 14–15/41) 0,5–1,5 l/ha
◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42) 0,5–1,5 l/ha
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 0,5–1,5 l/ha
◆ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48) 0,5–1,5 l/ha
PIETRUSZKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ faza 4.–5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 14–15/41) 0,5–1,5 l/ha
◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42) 0,5–1,5 l/ha
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 0,5–1,5 l/ha
◆ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48) 0,5–1,5 l/ha
PASTERNAK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ faza 4.–5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 14–15/41) 0,5–1,5 l/ha
◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42) 0,5–1,5 l/ha
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 0,5–1,5 l/ha
◆ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48) 0,5–1,5 l/ha
SELER
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

Rozsada:
◆ faza 2.–3. liścia właściwego (BBCH 12–13)

podlewanie
roztwór 0,05–0,1% opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

Uprawa w gruncie

◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18)
◆ korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 41–42)
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44)
◆ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48)

0,5–1,5 l/ha

BURAK ĆWIKŁOWY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 2–4 liści właściwych /1–2 pary liści (BBCH 12–14) 0,5–1,5 l/ha
◆ faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31) 0,5–1,5 l/ha
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 0,5–1,5 l/ha
◆ korzeń osiąga 40–70% typowej średnicy (BBCH 44–47) 0,5–1,5 l/ha