BORMAX® TURBO

BORMAX<sup>®</sup> TURBO
Najskuteczniejszy wśród nawozów borowych
Zastosowanie
uprawy rolnicze, drzewa i krzewy owocowe, warzywa, rośliny ozdobne
Techniki zastosowania
oprysk nalistny
Dostępne opakowania:
  •     1l; 5l; 20l; 500l; 1000l
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

BORMAX® TURBO to płynny nawóz dolistny zawierający 150 g boru (B) w 1 litrze w formie boroetanoloaminy wzbogacony w Technologię INT, ułatwiającą pobieranie i przemieszczanie boru w roślinach.

 

 

Składniki g/l % (m/m)
Bor (B) 150 10,8
Zastosowana w nawozie BORMAX® TURBO technologia INT zwiększa szybkość i efektywność pobierania, przemieszczania oraz przyswajania boru przez rośliny. Efekty te uzyskuje się dzięki odpowiednio opracowanym komponentom pochodzenia organicznego.

 

Przy zastosowaniu niższych dawek niż standardowe, BORMAX® TURBO skutecznie zapobiega i likwiduje niedobory boru oraz ogranicza ich negatywne skutki.

  • BORMAX® TURBO stosowany profilaktycznie w uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do boru (rośliny kapustowate, buraki, ziemniak, drzewa i krzewy owocowe, truskawka, warzywa korzeniowe) – jest najefektywniejszym źródłem boru. Jest też niezbędny w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność tego składnika dla roślin (wysokie lub niskie pH, niedobór wody w glebie, niska zawartość substancji organicznej, kategoria agronomiczna: gleby bardzo lekkie i lekkie).

Stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie zapobiega powstawaniu niedoboru boru w roślinach.

 

  • BORMAX® TURBO stosowany interwencyjnie skutecznie likwiduje niedobór boru oraz ogranicza negatywne skutki wystąpienia takiego okresowego niedoboru. Dokarmianie interwencyjne jest konieczne w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru boru na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość boru (ukryte niedobory).

 

Bor (B) dostarczany w nawozie BORMAX® TURBO korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu, m.in. na:

  • prawidłowy wzrost i rozwój najmłodszych części roślin: stożków wzrostu, korzeni (zwłaszcza włośnikowych – lepsze pobieranie wody i składników pokarmowych), a także pędów, pąków, owoców
  • prawidłowy przebieg procesu zapłodnienia kwiatów
  • zwiększenie efektywności pobierania składników pokarmowych
  • poprawę parametrów jakościowych plonu (np. wzrost zawartości cukru w plonie – buraki, owoce, warzywa)
  • lepszą jędrność owoców (działanie synergistyczne z wapniem) zwiększenie odporności roślin na warunki stresowe w okresie uprawy.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

BORMAX® TURBO jest zarejestrowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 834/2007

BORMAX® TURBO stosować nalistnie w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania.
Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.

 

 

Zabiegi dolistne - Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.

 

PSZENICA ozima 
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◇ Wiosna: krzewienie 0,15–0,4 l/ha
◇ wzrost źdźbła 0,15–0,4 l/ha

◇/◆ faza liścia flagowego / początek kłoszenia
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku odmian jakościowych, o zwiększonym zapotrzebowaniu na bor. Także w celu poprawy parametrów jakościowych ziarna (liczba opadania), oraz na stanowiskach z dużym deficytem boru w glebie.

0,15–0,4 l/ha

PSZENICA jara
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◇ rozwój liści – krzewienie 0,15–0,4 l/ha
◇ wzrost źdźbła 0,15–0,4 l/ha

◇/◆ faza liścia flagowego / początek kłoszenia

Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku odmian jakościowych, o zwiększonym zapotrzebowaniu na bor. Także w celu poprawy parametrów jakościowych ziarna (liczba opadania), oraz na stanowiskach z dużym deficytem boru w glebie.

0,15–0,4 l/ha
PSZENŻYTO ozime  
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◇ Wiosna: kontynuacja krzewienia

0,15–0,4 l/ha
◇ wzrost źdźbła 0,15–0,4 l/ha

◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia

0,15–0,4 l/ha

PSZENŻYTO jare
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◇ rozwój liści - krzewienie 0,15–0,4 l/ha

◇ wzrost źdźbła 

0,15–0,4 l/ha

◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia

0,15–0,4 l/ha

JĘCZMIEŃ PASZOWY ozimy
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła

0,15–0,4 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 0,15–0,4 l/ha
JĘCZMIEŃ PASZOWY  jary
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):
◇ początek wzrostu źdźbła 0,15–0,4 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 0,15–0,4 l/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY ozimy
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):
◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła 0,15–0,4 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 0,15–0,4 l/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY jary
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):
◇ początek wzrostu źdźbła 0,15–0,4 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 0,15–0,4 l/ha
ŻYTO ozime
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła 

0,15–0,4 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia  0,15–0,4 l/ha

ŻYTO jare 
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◇ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła 0,15–0,4 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia  0,15–0,4 l/ha

OWIES 
T
erminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◇ rozwój liści – krzewienie

0,15–0,4 l/ha
◇ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego 0,15–0,4 l/ha

RZEPAK OZIMY
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

Jesień:
◆ faza 4.–8. liścia
W przypadku konieczności wykonania dodatkowych zabiegów ochrony fungicydowej i regulacji łanu, zastosować BORMAX TURBO do każdego zabiegu w dawce 0,15–0,4 l/ha.

0,8–1,2 l/ha

Wiosna:
◆ początek wzrostu pędu głównego

0,8–1,2 l/ha

◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia
W przypadku konieczności wykonania dodatkowych zabiegów zwalczania szkodników w okresie pąkowania (słodyszek rzepakowy), zastosować BORMAX TURBO do każdego zabiegu w dawce 0,15–0,25 l/ha.

0,8–1,2 l/ha
◇/◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku gdy nie wykonano dokarmiania borem przed kwitnieniem.
0,8–1,2 l/ha
RZEPAK JARY
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu pędu głównego
W przypadku konieczności wykonania zabiegów ochrony fungicydowej i zwalczania szkodników, zastosować BORMAX TURBO do każdego zabiegu w dawce 0,15–0,4 l/ha.

0,8–1,2 l/ha

◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia
W przypadku konieczności wykonania zabiegów zwalczania szkodników w okresie pąkowania (słodyszek rzepakowy), zastosować BORMAX TURBO do każdego zabiegu w dawce 0,15–0,25 l/ha.

0,8–1,2 l/ha
◇/◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku gdy nie wykonano dokarmiania borem przed kwitnieniem.
0,8–1,2 l/ha

SŁONECZNIK
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◇ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16)

0,8–1,2 l/ha

◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33)

0,8–1,2 l/ha

LEN
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◇ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14)

0,8–1,2 l/ha

◆ wzrost pędu głównego – pęd osiągnął 50% długości typowej dla odmiany (BBCH 30–35)

0,8–1,2 l/ha

KUKURYDZA
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◆ faza 2–6. liścia (optymalny termin zabiegu to 4 liście)

0,4–1,2 l/ha
◆ faza 7.–8. liścia 0,4–1,2 l/ha
◆ wzrost źdźbła – do początku rozwoju wiechy 0,4–1,2 l/ha

BURAK CUKROWY 
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◆ początek rozwoju liści

0,8–1,2 l/ha

◆ początek zakrywania międzyrzędzi

0,8–1,2 l/ha

◆ początek rozwoju korzenia spichrzowego

0,8–1,2 l/ha

◇/◆ 14–21 dni po rozpoczęciu rozwoju korzenia spichrzowego: 1–2 zabiegi co 7–10 dni
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku występowania  wyraźnych objawów deficytu boru.

0,8–1,2 l/ha

ZIEMNIAK zbierany w fazie pełnej dojrzałości
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◆ wzrost pędów i liści (wysokość roślin ˃15 cm)

0,8–1,2 l/ha

◆ początek wzrostu bulw

0,8–1,2 l/ha

◇/◆ wzrost bulw: 1–2 zabiegi co 14–21 dni
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy ziemniaków przeznaczonych do produkcji skrobi 

0,8–1,2 l/ha

SOJA
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◆ rozwój pierwszych liści trójlistkowych

0,4–1,2 l/ha

◆ początek rozwoju pąków kwiatowych

0,4–1,2 l/ha

GROCH
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):
◆ rozwój pierwszych liści właściwych 0,4–1,2 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 0,4–1,2 l/ha
FASOLA
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):
◆ rozwój pierwszych liści właściwych 0,4–1,2 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 0,4–1,2 l/ha
BÓB
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):
◆ rozwój pierwszych liści właściwych 0,4–1,2 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 0,4–1,2 l/ha
BOBIK
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):
◆ rozwój pierwszych liści właściwych 0,4–1,2 l/ha

◆ początek rozwoju pąków kwiatowych

0,4–1,2 l/ha
ŁUBIN
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):
◆ rozwój pierwszych liści właściwych 0,4–1,2 l/ha

◆ początek rozwoju pąków kwiatowych

0,4–1,2 l/ha

MAK
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◇ faza 4.–6. liścia właściwego (BBCH 14–16)

0,4–1 l/ha
◆ wzrost pędu  – widoczny pąk kwiatowy (BBCH 30–52) 0,4–1 l/ha
JABŁOŃ – sady bez fertygacji  młody, nieowocujący sad
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):
◆ Wiosna: rozwój liści 0,8–1,2 l/ha
◆ Wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 0,8–1,2 l/ha
◇ Jesień: przed początkiem przebarwiania się liści 0,8–1,2 l/ha

JABŁOŃ – sady bez fertygacj owocujący sad 
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◆ zielony pąk 

0,8–1,2 l/ha

◆ początek kwitnienia 

0,8–1,2 l/ha

◆ koniec kwitnienia: większość płatków opadła

0,8–1,2 l/ha

◇ początek rozwoju owoców

0,8–1,2 l/ha

◆ po zbiorze owoców

0,8–1,2 l/ha

◆ przed początkiem przebarwiania się liści 0,8–1,2 l/ha
JABŁOŃ – sady fertygowane  owocujący sad
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):
◆ zielony pąk 0,8–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia 0,8–1,2 l/ha
◆ koniec kwitnienia: większość płatków opadła 0,8–1,2 l/ha
◆ po zbiorze owoców 0,8–1,2 l/ha
◆ przed początkiem przebarwiania się liści 0,8–1,2 l/ha
JABŁOŃ – szkółki drzewek  szkółka drzewek szczepionych przez okulizację
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):
◆ 1. rok – lato (ok. 3–4 tygodnie po okulizacji): zakończenie wzrostu pędów i liści 0,8–1,2 l/ha
◇ 1. rok – jesień: przed początkiem przebarwiania się liści 0,8–1,2 l/ha
◇ 2. rok – wiosna (po ścięciu podkładki nad tarczką okulizacyjną): początek rozwoju pędu i liści 0,8–1,2 l/ha
◆ 2. rok – wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 0,8–1,2 l/ha
◇ 2. rok – jesień: przed początkiem przebarwiania się liści 0,8–1,2 l/ha
JABŁOŃ – szkółki drzewek szkółka drzewek szczepionych zrazami 
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):
◆ 1. rok – lato: wzrost pędu głównego i rozwój liści 0,8–1,2 l/ha
◇ 1. rok – jesień: przed początkiem przebarwiania się liści 0,8–1,2 l/ha
◇ 2. rok – wiosna (10–14 dni po ścięciu pędu głównego na wysokość 60–65 cm): początek rozwoju pędów i liści 0,8–1,2 l/ha
◆ 2. rok –wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 0,8–1,2 l/ha
◇ 2. rok – jesień: przed początkiem przebarwiania się liści 0,8–1,2 l/ha

GRUSZA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◆ zielony pąk  0,8–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia 0,8–1,2 l/ha
◆ koniec kwitnienia: większość płatków opadła 0,8–1,2 l/ha
◇ początek rozwoju owoców 0,8–1,2 l/ha
◆ po zbiorze owoców 0,8–1,2 l/ha
◆ przed początkiem przebarwiania się liści 0,8–1,2 l/ha

CZEREŚNIA – sady bez fertygacji owocujący sad 
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◆ rozwój pąków kwiatowych

0,8–1,2 l/ha

◆ początek kwitnienia

0,8–1,2 l/ha

◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści

0,8–1,2 l/ha

◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi, co 10–14 dni

0,8–1,2 l/ha

CZEREŚNIA – sady fertygowane – owocujący sad
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):
◆ rozwój pąków kwiatowych 0,8–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia 0,8–1,2 l/ha
◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści 0,8–1,2 l/ha
◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi, co 10–14 dni 0,8–1,2 l/ha

WIŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◆ rozwój pąków kwiatowych 0,8–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia 0,8–1,2 l/ha
◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści 0,8–1,2 l/ha
◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi, co 10–14 dni 0,8–1,2 l/ha

ŚLIWA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◆ rozwój pąków kwiatowych 0,8–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia 0,8–1,2 l/ha
◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści 0,8–1,2 l/ha
◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni 0,8–1,2 l/ha

BRZOSKWINIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

rozwój pąków kwiatowych 0,8–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia 0,8–1,2 l/ha
◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści 0,8–1,2 l/ha
◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni 0,8–1,2 l/ha
NEKTARYNA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):
rozwój pąków kwiatowych 0,8–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia 0,8–1,2 l/ha
◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści 0,8–1,2 l/ha
◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni 0,8–1,2 l/ha

MORELA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◇/◆ pękanie i rozwój pąków kwiatowych
Zabieg należy traktować jako optymalny gdy temperatura powietrza pozwala na efektywne jego przeprowadzenie.
0,8–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia 0,8–1,2 l/ha
◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści 0,8–1,2 l/ha
◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni 0,8–1,2 l/ha

AGREST
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◇ po ruszeniu wegetacji, w okresie rozwoju pąków i liści

0,4–1,2 l/ha
◆ w okresie rozwoju owoców 0,4–1,2 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru w częściach zdrewniałych (do wykorzystania wczesną wiosną): zabieg wykonać przed naturalnym opadnięciem liści 0,4–1,2 l/ha

MALINA JESIENNA – plantacje bez fertygacji – odmiany owocujące na pędach jednorocznych
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◇ pędy osiągają ok. 1/3 docelowej długości

0,4–1,2 l/ha
◆ pędy osiągają ok. 1/2 docelowej długości 0,4–1,2 l/ha
◆ początek rozwoju pierwszych kwiatostanów 0,4–1,2 l/ha
◆ początek rozwoju pierwszych owoców 0,4–1,2 l/ha
◇ Jesień: przed początkiem przebarwiania się liści 0,4–1,2 l/ha

MALINA LETNIA – plantacje bez fertygacji – odmiany owocujące na pędach dwuletnich
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◆ początek rozwoju kwiatostanów

0,4–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia  0,4–1,2 l/ha
◆ początek rozwoju owoców 0,4–1,2 l/ha
◆ bezpośrednio po zbiorach 0,4–1,2 l/ha
◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni 0,4–1,2 l/ha

PORZECZKA
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◆ rozwój kwiatostanu (BBCH 51–54)

0,4–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia (BBCH 60–63)  0,4–1,2 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–76) 0,4–1,2 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru do wykorzystania wczesną wiosną: 1–2 zabiegi co 10–14 dni wykonać przed naturalnym opadnięciem liści (BBCH 91–95) 0,4–1,2 l/ha

BORÓWKA AMERYKAŃSKA  plantacja bez fertygacji  plantacje owocujące
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◆ rozwój pąków

0,4–1,2 l/ha
◆ rozwój kwiatostanów do początku kwitnienia 0,4–1,2 l/ha
◆ koniec kwitnienia / początek zawiązywania się owoców 0,4–1,2 l/ha
◆ po zbiorach owoców 0,4–1,2 l/ha
◆ początek przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni 0,4–1,2 l/ha

BORÓWKA AMERYKAŃSKA  plantacje fertygowane  plantacje owocujące
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◆ rozwój kwiatostanów do początku kwitnienia 0,4–1,2 l/ha
◆ koniec kwitnienia / początek zawiązywania się owoców 0,4–1,2 l/ha
◆ po zbiorach owoców 0,4–1,2 l/ha
◆ początek przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni  0,4–1,2 l/ha

WINOROŚL
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◇ początek rozwoju liści i nowych pędów

0,4–1,2 l/ha

rozwój kwiatostanów

0,4–1,2 l/ha
koniec kwitnienia 0,4–1,2 l/ha
po zbiorze owoców 0,4–1,2 l/ha
TRUSKAWKA plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią.
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):
◆ Jesień w roku sadzania: przed początkiem przebarwiania się liści 0,4–1,2 l/ha
◆ Lato: dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie pąków na przyszły sezon 0,4–1,2 l/ha
◆ Jesień w pierwszym roku po posadzeniu: przed początkiem przebarwiania się liści 0,4–1,2 l/ha

TRUSKAWKA plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące.
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◆ biały pąk 

0,4–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia  0,4–1,2 l/ha
 początek rozwoju pierwszych owoców 0,4–1,2 l/ha
◆ po zbiorach 0,4–1,2 l/ha
◆ przed początkiem przebarwiania się liści 0,4–1,2 l/ha
TRUSKAWKAplantacje fertygowane Odmiany owocujące latem, plantacje założone latem z sadzonek zielonych doniczkowanych – uprawa w gruncie.
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◇ Lato w roku sadzenia: po adaptacji roślin do warunków polowych – rozwinięty 5.–8. liść

0,4–1,2 l/ha

◆ Późne lato w roku sadzenia: dalszy rozwój liści i zawiązywanie pąków na przyszły sezon

0,4–1,2 l/ha
◆ Jesień w roku sadzenia: przed początkiem przebarwiania się liści 0,4–1,2 l/ha
◆ początek rozwoju kwiatostanów 0,4–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia 0,4–1,2 l/ha
◆ po zbiorach owoców 0,4–1,2 l/ha

◆ Jesień w pierwszym roku po posadzenia: przed początkiem przebarwiania się liści

0,4–1,2 l/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowaneOdmiany owocujące latem, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo – uprawa w gruncie.
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◇ po przyjęciu się sadzonek – rozwinięty 2.–3. liść 0,4–1,2 l/ha
◆ rozwój liści i kwiatostanów 0,4–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia 0,4–1,2 l/ha
◆ po zbiorach owoców 0,4–1,2 l/ha
◆ przed początkiem przebarwiania się liści 0,4–1,2 l/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowane Odmiany powtarzające, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo – uprawy w gruncie lub podłożach.
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◇ po przyjęciu się sadzonek – rozwinięty 2.–3. liść 0,4–1,2 l/ha

◆ rozwój liści

0,4–1,2 l/ha
◆ dalszy rozwój liści i początek rozwoju pierwszych kwiatostanów 0,4–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia 0,4–1,2 l/ha
◆ okres owocowania: 2–4 zabiegi co 14–21 dni 0,4–1,2 l/ha
TRUSKAWKA produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych (polowe plantacje mateczne założone jesienią)  
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):
◆ Jesień w roku sadzania: przed początkiem przebarwiania się liści 0,4–1,2 l/ha

TRUSKAWKA – produkcja sadzonek doniczkowanych (polowe plantacje mateczne założone jesienią)
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – jesień w roku sadzenia: przed początkiem przebarwiania się liści 0,4–1,2 l/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek frigo  (polowe plantacje mateczne założone jesienią)
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):
◆ Jesień w roku sadzania: przed początkiem przebarwiania się liści 0,4–1,2 l/ha
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek 0,4–1,2 l/ha
◆ Początek jesieni: rozłogi z ukorzenionymi sadzonkami zakrywają międzyrzędzia (jeżeli jest techniczna możliwość wykonania zabiegu) 0,4–1,2 l/ha

POMIDOR
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◆ rozwinięty 8. liść właściwy na pędzie głównym – 9 i więcej liści na pędzie głównym (BBCH 18–19)

0,4–1,2 l/ha
◆ widoczny 1.–3. kwiatostan ( BBCH 51–53) 0,4–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia: otwarte pierwsze kwiaty w 1.–3. kwiatostanie (BBCH 61–63) 0,4–1,2 l/ha
◇ widoczny 4.–6. kwiatostan (BBCH 54–56) 0,4–1,2 l/ha

PAPRYKA
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◆ rozwinięty 3.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–18)

0,4–1,2 l/ha
◆ widoczny 1.–3. pąk kwiatowy ( BBCH 51–53) 0,4–1,2 l/ha
◆ widoczne 9 lub więcej pąków kwiatowych – początek kwitnienia (BBCH 59–61) 0,4–1,2 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–76) 0,4–1,2 l/ha
BAKŁAŻAN (OBERŻYNA)
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):
◆ rozwinięty 3.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–18) 0,4–1,2 l/ha
◆ widoczny 1.–3. pąk kwiatowy ( BBCH 51–53) 0,4–1,2 l/ha
◆ widoczne 9 lub więcej pąków kwiatowych – początek kwitnienia (BBCH 59–61) 0,4–1,2 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–76) 0,4–1,2 l/ha

OGÓREK
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◆ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29)

0,4–1,2 l/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 0,4–1,2 l/ha
◇ pierwszy owoc na pędzie głównym osiągnął typowy kształt i wielkość (BBCH 71) 0,4–1,2 l/ha

DYNIA
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◆ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29)

0,4–1,2 l/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 0,4–1,2 l/ha
◇ pierwszy owoc na pędzie głównym osiągnął typowy kształt i wielkość (BBCH 71) 0,4–1,2 l/ha
KABACZEK
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):
◆ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29) 0,4–1,2 l/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 0,4–1,2 l/ha
◇ pierwszy owoc na pędzie głównym osiągnął typowy kształt i wielkość (BBCH 71) 0,4–1,2 l/ha

CEBULA
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◇ wzrost liści (3–4 tygodnie po wschodach / po posadzeniu rozsady

0,4–1,2 l/ha
początek formowania się główki cebuli 0,4–1,2 l/ha
CZOSNEK
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):
◇ wzrost liści (3–4 tygodnie po wschodach) 0,4–1,2 l/ha
◇ początek formowania się główki czosnku 0,4–1,2 l/ha
POR
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):
◇ wzrost liści (3–4 tygodnie po wschodach / po posadzeniu rozsady) 0,4–1,2 l/ha
◇ początek formowania się części przeznaczonej do zbioru 0,4–1,2 l/ha

BROKUŁ
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

0,4–1,2 l/ha
◆ wzrost liści 0,4–1,2 l/ha
◇ początek rozwoju róży 0,4–1,2 l/ha

KALAFIOR
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

0,4–1,2 l/ha
◆ początek rozwoju róży 0,4–1,2 l/ha
róża osiąga ok. 50% typowej wielkości 0,4–1,2 l/ha

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

0,4–1,2 l/ha
◇ wzrost liści 0,4–1,2 l/ha
◆ początek formowania się główki 0,4–1,2 l/ha
główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 0,4–1,2 l/ha
KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 0,4–1,2 l/ha
◇ wzrost liści 0,4–1,2 l/ha
◆ początek formowania się główki 0,4–1,2 l/ha
główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 0,4–1,2 l/ha
KAPUSTA WŁOSKA
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 0,4–1,2 l/ha
◇ wzrost liści 0,4–1,2 l/ha
◆ początek formowania się główki 0,4–1,2 l/ha
główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 0,4–1,2 l/ha

KAPUSTA PEKIŃSKA
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

0,4–1,2 l/ha
◇ wzrost liści 0,4–1,2 l/ha
początek formowania się główki 0,4–1,2 l/ha

KAPUSTA BRUKSELSKA
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

0,4–1,2 l/ha
◆ wzrost pędu głównego i liści 0,4–1,2 l/ha
◆ początek formowania się pąków bocznych (główek liściowych) 0,4–1,2 l/ha

KALAREPA
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

0,4–1,2 l/ha
początek tworzenia zgrubienia 0,4–1,2 l/ha
RZODKIEWKA
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):
◇ po wschodach roślin – rozwój liści 0,4–1,2 l/ha
początek tworzenia zgrubienia 0,4–1,2 l/ha

JARMUŻ
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

0,4–1,2 l/ha
◇ wzrost pędu głównego i liści 0,4–1,2 l/ha

WARZYWA KAPUSTNE – produkcja rozsady
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◆ rozwój pierwszych liści właściwych

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

MARCHEW
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◆ faza 4.–5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 14–15/41)

0,4–1,2 l/ha

◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42)

0,4–1,2 l/ha
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 0,4–1,2 l/ha
◆ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48) 0,4–1,2 l/ha
PIETRUSZKA
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):
◆ faza 4.–5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 14–15/41) 0,4–1,2 l/ha
◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42) 0,4–1,2 l/ha
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 0,4–1,2 l/ha
◆ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48) 0,4–1,2 l/ha
PASTERNAK
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):
◆ faza 4.–5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 14–15/41) 0,4–1,2 l/ha
◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42) 0,4–1,2 l/ha
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 0,4–1,2 l/ha
◆ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48) 0,4–1,2 l/ha
SELER
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):
◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18) 0,4–1,2 l/ha
◆ korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 41–42) 0,4–1,2 l/ha
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44)  0,4–1,2 l/ha

korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48)

0,4–1,2 l/ha

SELER – produkcja rozsady
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):
◆ faza 2.–3. liścia właściwego (BBCH 12–13)

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

BURAK ĆWIKŁOWY
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◆ faza 2–4 liści właściwych /1–2 pary liści (BBCH 12–14) 0,4–1,2 l/ha
◆ faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31) 0,4–1,2 l/ha
◇ początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43) 0,4–1,2 l/ha
◆ korzeń osiąga 40–70% typowej średnicy (BBCH 44–47) 0,4–1,2 l/ha