BORMAX® TURBO

BORMAX<sup>®</sup> TURBO
Najskuteczniejszy wśród nawozów borowych
Zastosowanie
uprawy rolnicze, drzewa i krzewy owocowe, warzywa, rośliny ozdobne
Techniki zastosowania
oprysk nalistny
Dostępne opakowania:
  •     1l; 5l; 20l; 500l; 1000l
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

BORMAX® TURBO to płynny nawóz dolistny zawierający 150 g boru (B) w 1 litrze w formie boroetanoloaminy wzbogacony w Technologię INT, ułatwiającą pobieranie i przemieszczanie boru w roślinach.

 

Składniki g/l % (m/m)
Bor (B) 150 10,8
Zastosowana w nawozie BORMAX® TURBO technologia INT zwiększa szybkość i efektywność pobierania, przemieszczania oraz przyswajania boru przez rośliny. Efekty te uzyskuje się dzięki odpowiednio opracowanym komponentom pochodzenia organicznego.

 

Przy zastosowaniu niższych dawek niż standardowe, BORMAX® TURBO skutecznie zapobiega i likwiduje niedobory boru oraz ogranicza ich negatywne skutki.

  • BORMAX® TURBO stosowany profilaktycznie w uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do boru (rośliny kapustowate, buraki, ziemniak, drzewa i krzewy owocowe, truskawka, warzywa korzeniowe) – jest najefektywniejszym źródłem boru. Jest też niezbędny w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność tego składnika dla roślin (wysokie lub niskie pH, niedobór wody w glebie, niska zawartość substancji organicznej, kategoria agronomiczna: gleby bardzo lekkie i lekkie).

Stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie zapobiega powstawaniu niedoboru boru w roślinach.

 

  • BORMAX® TURBO stosowany interwencyjnie skutecznie likwiduje niedobór boru oraz ogranicza negatywne skutki wystąpienia takiego okresowego niedoboru. Dokarmianie interwencyjne jest konieczne w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru boru na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość boru (ukryte niedobory).

 

Bor (B) dostarczany w nawozie BORMAX® TURBO korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu, m.in. na:

  • prawidłowy wzrost i rozwój najmłodszych części roślin: stożków wzrostu, korzeni (zwłaszcza włośnikowych – lepsze pobieranie wody i składników pokarmowych), a także pędów, pąków, owoców
  • prawidłowy przebieg procesu zapłodnienia kwiatów
  • zwiększenie efektywności pobierania składników pokarmowych
  • poprawę parametrów jakościowych plonu (np. wzrost zawartości cukru w plonie – buraki, owoce, warzywa)
  • lepszą jędrność owoców (działanie synergistyczne z wapniem) zwiększenie odporności roślin na warunki stresowe w okresie uprawy.

 

BORMAX® TURBO stosować nalistnie w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania.
Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.

 

Zabiegi dolistne - Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.
 

PSZENICA ozima 
Liczba zabiegów: do 3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ Wiosna: krzewienie 0,15–0,4 l/ha
◇ wzrost źdźbła 0,15–0,4 l/ha

◇/◆ początek kłoszenia

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian jakościowych, o zwiększonym zapotrzebowaniu na bor. Także w celu poprawy parametrów jakościowych ziarna (liczba opadania), oraz na stanowiskach z dużym deficytem boru w glebie.

0,15–0,4 l/ha
PSZENICA jara
Liczba zabiegów: do 3.  
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ rozwój liści – krzewienie 0,15–0,4 l/ha
◇ wzrost źdźbła 0,15–0,4 l/ha

◇/◆ początek kłoszenia

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian jakościowych, o zwiększonym zapotrzebowaniu na bor. Także w celu poprawy parametrów jakościowych ziarna (liczba opadania), oraz na stanowiskach z dużym deficytem boru w glebie.

0,15–0,4 l/ha
PSZENŻYTO ozime 
Liczba zabiegów: do 3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ Wiosna: krzewienie

0,15–0,4 l/ha
◇ wzrost źdźbła 0,15–0,4 l/ha

◇/◆ początek kłoszenia

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian jakościowych, o zwiększonym zapotrzebowaniu na bor. Także w celu poprawy parametrów jakościowych ziarna (liczba opadania), oraz na stanowiskach z dużym deficytem boru w glebie.

0,15–0,4 l/ha

PSZENŻYTO jare

Liczba zabiegów: do 3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ krzewienie 0,15–0,4 l/ha

◇ wzrost źdźbła 

0,15–0,4 l/ha

◇/◆ początek kłoszenia

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian jakościowych, o zwiększonym zapotrzebowaniu na bor. Także w celu poprawy parametrów jakościowych ziarna (liczba opadania), oraz na stanowiskach z dużym deficytem boru w glebie.

0,15–0,4 l/ha

JĘCZMIEŃ PASZOWY ozimy
Liczba zabiegów: do 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła

0,15–0,4 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 0,15–0,4 l/ha
JĘCZMIEŃ PASZOWY  jary
Liczba zabiegów: do 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
 
◇ początek wzrostu źdźbła 0,15–0,4 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 0,15–0,4 l/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY ozimy
Liczba zabiegów: do 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
 
◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła 0,15–0,4 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 0,15–0,4 l/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY jary
Liczba zabiegów: do 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
 
◇ początek wzrostu źdźbła 0,15–0,4 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 0,15–0,4 l/ha
ŻYTO ozime 
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła 

0,15–0,4 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia  0,15–0,4 l/ha

ŻYTO jare

Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła 0,15–0,4 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia  0,15–0,4 l/ha

OWIES
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści – krzewienie

◇ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego

0,15–0,4 l/ha

RZEPAK OZIMY
Liczba zabiegów: 3–4 (6). Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień:
◆ faza 4.–8. liścia

W przypadku konieczności wykonania dodatkowych zabiegów ochrony fungicydowej i regulacji łanu, zastosować BORMAX TURBO do każdego zabiegu w dawce 0,15–0,4 l/ha.

0,15–1,2 l/ha

Wiosna:
◆ początek wzrostu pędu głównego

0,15–1,2 l/ha

◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia

W przypadku konieczności wykonania dodatkowych zabiegów zwalczania szkodników w okresie pąkowania (słodyszek rzepakowy), zastosować BORMAX TURBO do każdego zabiegu w dawce 0,15–0,25 l/ha.

0,15–1,2 l/ha
◇/◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku gdy nie wykonano dokarmiania borem przed kwitnieniem.
0,15–1,2 l/ha
RZEPAK JARY
Liczba zabiegów: 2–3 (5). Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu pędu głównego

W przypadku konieczności wykonania zabiegów ochrony fungicydowej i zwalczania szkodników, zastosować BORMAX TURBO do każdego zabiegu w dawce 0,15–0,4 l/ha.

0,15–1,2 l/ha

◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia

W przypadku konieczności wykonania zabiegów zwalczania szkodników w okresie pąkowania (słodyszek rzepakowy), zastosować BORMAX TURBO do każdego zabiegu w dawce 0,15–0,25 l/ha.

0,15–1,2 l/ha
◇/◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku gdy nie wykonano dokarmiania borem przed kwitnieniem.
0,15–1,2 l/ha

SŁONECZNIK
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16)

0,8–1,2 l/ha

◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33)

0,8–1,2 l/ha

LEN
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14)

0,8–1,2 l/ha

◆ wzrost pędu głównego – pęd osiągnął 50% długości typowej dla odmiany (BBCH 30–35)

0,8–1,2 l/ha

KUKURYDZA
Liczba zabiegów: 3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16) optymalny termin zabiegu to 4 liście

0,4–1,2 l/ha
◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18) 0,4–1,2 l/ha
◆ rozwój źdźbła – do początku rozwoju wiechy (BBCH 31–51) dopóki  wysokość roślin pozwala na zabieg opryskiwaczem   0,4–1,2 l/ha

BURAK CUKROWY
Liczba zabiegów: 3 (do 7). 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4–6 liści (BBCH 14–16)

0,8–1,2 l/ha

◆ faza 8 liści – do początku zakrywania międzyrzędzi (BBCH 18–31)

0,8–1,2 l/ha

◆ liście zakrywają 20–50% powierzchni gleby (BBCH 32–35)

0,8–1,2 l/ha

◇ na plantacjach z ostrymi objawami deficytu boru zalecane dodatkowe 3–4 zabiegi co 7 dni

0,8–1,2 l/ha

ZIEMNIAK
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ początek zakrywania międzyrzędzi – 80% zakrycia powierzchni gleby(BBCH 31–38)

0,8–1,2 l/ha

◆ bulwy osiągają 20–30% typowej masy (BBCH 42–43)

0,8–1,2 l/ha

◇ bulwy osiągają 40–60% typowej masy (BBCH 44–46)

0,8–1,2 l/ha

◇ bulwy osiągają 70% typowej masy – bulwy osiągają końcową masę (BBCH 47–48)

0,8–1,2 l/ha

SOJA
Liczba zabiegów: 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój pierwszych liści trójlistkowych

0,8–1,2 l/ha

◆ początek rozwoju pąków kwiatowych

0,8–1,2 l/ha

MAK
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 4.–6. liścia właściwego (BBCH 14–16)

0,4–1 l/ha
◆ wzrost pędu  – widoczny pąk kwiatowy (BBCH 30–52) 0,4–1 l/ha
JABŁOŃ – sady bez fertygacji  młody, nieowocujący sad
Liczba zabiegów: 5–6. 
Proponowane terminy stosowania ( ◆terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Wiosna: rozwój liści 0,8–1,2 l/ha
◆ Wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 0,8–1,2 l/ha
◇ Jesień: przed początkiem przebarwiania się liści 0,8–1,2 l/ha

JABŁOŃ – sady bez fertygacj owocujący sad 
Liczba zabiegów: 5–6. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ zielony pąk 

0,8–1,2 l/ha

◆ początek kwitnienia 

0,8–1,2 l/ha

◆ koniec kwitnienia: większość płatków opadła

0,8–1,2 l/ha

◇ początek rozwoju owoców

0,8–1,2 l/ha

◆ po zbiorze owoców

0,8–1,2 l/ha

◆ przed początkiem przebarwiania się liści 0,8–1,2 l/ha
JABŁOŃ – sady fertygowane  owocujący sad
Liczba zabiegów: 5. 
Proponowane terminy stosowania ( ◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ zielony pąk 0,8–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia 0,8–1,2 l/ha
◆ koniec kwitnienia: większość płatków opadła 0,8–1,2 l/ha
◆ po zbiorze owoców 0,8–1,2 l/ha
◆ przed początkiem przebarwiania się liści 0,8–1,2 l/ha
JABŁOŃ – szkółki drzewek  szkółka drzewek szczepionych przez okulizację
Liczba zabiegów: 2–5. 
Proponowane terminy stosowania ( ◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ 1. rok – lato (ok. 3–4 tygodnie po okulizacji): zakończenie wzrostu pędów i liści 0,8–1,2 l/ha
◇ 1. rok – jesień: przed początkiem przebarwiania się liści 0,8–1,2 l/ha
◇ 2. rok – wiosna (po ścięciu podkładki nad tarczką okulizacyjną): początek rozwoju pędu i liści 0,8–1,2 l/ha
◆ 2. rok – wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 0,8–1,2 l/ha
◇ 2. rok – jesień: przed początkiem przebarwiania się liści 0,8–1,2 l/ha
JABŁOŃ – szkółki drzewek  szkółka drzewek szczepionych zrazami
Liczba zabiegów: 2–5. 
Proponowane terminy stosowania ( ◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ 1. rok – lato: wzrost pędu głównego i rozwój liści 0,8–1,2 l/ha
◇ 1. rok – jesień: przed początkiem przebarwiania się liści 0,8–1,2 l/ha
◇ 2. rok – wiosna (10–14 dni po ścięciu pędu głównego na wysokość 60–65 cm): początek rozwoju pędów i liści 0,8–1,2 l/ha
◆ 2. rok –wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 0,8–1,2 l/ha
◇ 2. rok – jesień: przed początkiem przebarwiania się liści 0,8–1,2 l/ha
GRUSZA
Liczba zabiegów: 3–6. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ zielony pąk (BBCH 55–56) 0,8–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia (BBCH 60–63) 0,8–1,2 l/ha
◆ zasychanie kwiatów, większość płatków opada (BBCH 67) 0,8–1,2 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–75) 0,8–1,2 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru w częściach zdrewniałych (do wykorzystania wczesną wiosną): 2 zabiegi począwszy od 1. tygodnia po zbiorach, co 10–14 dni (BBCH 91–93) 0,8–1,2 l/ha

CZEREŚNIA
Liczba zabiegów: 3–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ biały pąk (BBCH 57–59)

0,8–1,2 l/ha

◆ początek kwitnienia (BBCH 60–64)

0,8–1,2 l/ha

◆ koniec kwitnienia (BBCH 67–69)

0,8–1,2 l/ha

◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru w częściach zdrewniałych (do wykorzystania wczesną wiosną):  dwa zabiegi przed naturalnym opadnięciem liści, co 10–14 dni (BBCH 91–93)

0,8–1,2 l/ha

WIŚNIA
Liczba zabiegów: 3–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ biały pąk (BBCH 57–59) 0,8–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia (BBCH 60–64) 0,8–1,2 l/ha
◆ koniec kwitnienia (BBCH 67–69) 0,8–1,2 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru w częściach zdrewniałych (do wykorzystania wczesną wiosną):  dwa zabiegi przed naturalnym opadnięciem liści, co 10–14 dni (BBCH 91–93) 0,8–1,2 l/ha
ŚLIWA
Liczba zabiegów: 3–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ biały pąk (BBCH 57–59) 0,8–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia (BBCH 60–64) 0,8–1,2 l/ha
◆ koniec kwitnienia (BBCH 67–69) 0,8–1,2 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru w częściach zdrewniałych (do wykorzystania wczesną wiosną):  dwa zabiegi przed naturalnym opadnięciem liści, co 10–14 dni (BBCH 91–93) 0,8–1,2 l/ha
BRZOSKWINIA
Liczba zabiegów: 3–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ biały pąk (BBCH 57–59) 0,8–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia (BBCH 60–64) 0,8–1,2 l/ha
◆ koniec kwitnienia (BBCH 67–69) 0,8–1,2 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru w częściach zdrewniałych (do wykorzystania wczesną wiosną):  dwa zabiegi przed naturalnym opadnięciem liści, co 10–14 dni (BBCH 91–93) 0,8–1,2 l/ha
MORELA
Liczba zabiegów: 3–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ biały pąk (BBCH 57–59) 0,8–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia (BBCH 60–64) 0,8–1,2 l/ha
◆ koniec kwitnienia (BBCH 67–69) 0,8–1,2 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru w częściach zdrewniałych (do wykorzystania wczesną wiosną):  dwa zabiegi przed naturalnym opadnięciem liści, co 10–14 dni (BBCH 91–93) 0,8–1,2 l/ha

AGREST
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ po ruszeniu wegetacji, w okresie rozwoju pąków i liści

0,8–1,2 l/ha
◆ w okresie rozwoju owoców 0,8–1,2 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru w częściach zdrewniałych (do wykorzystania wczesną wiosną): zabieg wykonać przed naturalnym opadnięciem liści 0,8–1,2 l/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina jesienna – odmiany owocująca na pędach jednorocznych 
Liczba zabiegów: 3–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ pędy osiągają ok. 1/3 docelowej długości

0,8–1,2 l/ha
◆ pędy osiągają ok. 1/2 docelowej długości 0,8–1,2 l/ha
◆ początek rozwoju pierwszych kwiatostanów 0,8–1,2 l/ha
◆ początek rozwoju pierwszych owoców 0,8–1,2 l/ha
◇ Jesień: przed początkiem przebarwiania się liści 0,8–1,2 l/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina letnia odmiany owocujące na pędach dwuletnich  
Liczba zabiegów: 5–6. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ początek rozwoju kwiatostanów

0,8–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia  0,8–1,2 l/ha
◆ początek rozwoju owoców 0,8–1,2 l/ha
◆ bezpośrednio po zbiorach 0,8–1,2 l/ha
◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni 0,8–1,2 l/ha

PORZECZKA
Liczba zabiegów: 2–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój kwiatostanu (BBCH 51–54)

0,8–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia (BBCH 60–63)  0,8–1,2 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–76) 0,8–1,2 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru do wykorzystania wczesną wiosną: 1–2 zabiegi co 10–14 dni wykonać przed naturalnym opadnięciem liści (BBCH 91–95) 0,8–1,2 l/ha

BORÓWKA AMERYKAŃSKA  plantacja bez fertygacji  plantacje owocujące
Liczba zabiegów: 5–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój pąków

0,8–1,2 l/ha
◆ rozwój kwiatostanów do początku kwitnienia 0,8–1,2 l/ha
◆ koniec kwitnienia / początek zawiązywania się owoców 0,8–1,2 l/ha
◆ po zbiorach  0,8–1,2 l/ha
◆ początek przebarwiania się liści, 1–2 zabiegi co 10–14 dni 0,8–1,2 l/ha

WINOROŚL
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ początek rozwoju liści (BBCH 11–13)

0,4–1,2 l/ha

◆ początek rozwoju kwiatostanów – do fazy pogrubiania się kwiatostanów (BBCH 53–55)

0,4–1,2 l/ha
◆ koniec kwitnienia (BBCH 67–69) 0,4–1,2 l/ha
◆ po zbiorach: dopóki liście są aktywne, a wegetacja krzewów nie jest zakończona 0,4–1,2 l/ha
TRUSKAWKA plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią.
Liczba zabiegów: 3.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Jesień w roku sadzenia – przed spoczynkiem zimowym  0,4–1,2 l/ha
◆ Lato – dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie pąków na przyszły sezon 0,4–1,2 l/ha
◆ Jesień w pierwszym roku po posadzeniu – początek przebarwiania się liści 0,4–1,2 l/ha

TRUSKAWKA plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące.
Liczba zabiegów: 5.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ biały pąk 

0,4–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia  0,4–1,2 l/ha
 początek rozwoju pierwszych owoców 0,4–1,2 l/ha
◆ po zbiorach 0,4–1,2 l/ha
◆ początek przebarwiania się liści 0,4–1,2 l/ha
TRUSKAWKAplantacje fertygowane Odmiany owocujące latem, plantacje założone latem z sadzonek zielonych doniczkowanych – Uprawa w gruncie.
Liczba zabiegów: 6–7.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ Lato w roku sadzenia: po adaptacji roślin do warunków polowych – rozwinięty 5.–8. liść

0,4–1,2 l/ha

◆ Późne lato w roku sadzenia: dalszy rozwój liści i zawiązywanie pąków na przyszły sezon

0,4–1,2 l/ha
◆ Jesień w roku sadzenia: przed początkiem przebarwiania się liści 0,4–1,2 l/ha
◆ początek rozwoju kwiatostanów 0,4–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia 0,4–1,2 l/ha
◆ po zbiorach  0,4–1,2 l/ha

◆ Jesień w pierwszym roku po posadzenia: przed początkiem przebarwiania się liści

0,4–1,2 l/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowaneOdmiany owocujące latem, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo – Uprawa w gruncie.
Liczba zabiegów: 4–5.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ po przyjęciu się sadzonek – rozwinięty 2.–3. liść 0,4–1,2 l/ha
◆ rozwój liści i kwiatostanów 0,4–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia 0,4–1,2 l/ha
◆ po zbiorach 0,4–1,2 l/ha
◆ przed początkiem przebarwiania się liści 0,4–1,2 l/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowane Odmiany powtarzające, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo. Uprawy w gruncie lub podłożach.
Liczba zabiegów: 5–8.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ po przyjęciu się sadzonek – rozwinięty 2.–3. liść 0,4–1,2 l/ha

◆ rozwój liści

0,4–1,2 l/ha
◆ dalszy rozwój liści i początek rozwoju pierwszych kwiatostanów 0,4–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia 0,4–1,2 l/ha
◆ okres owocowania: 2–4 zabiegi co 14–21 dni 0,4–1,2 l/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych
Liczba zabiegów: 1.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Jesień w roku sadzania: przed początkiem przebarwiania się liści 0,4–1,2 l/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek doniczkowanych
Liczba zabiegów: 1.
Proponowane terminy stosowania  (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – jesień w roku sadzenia: przed początkiem przebarwiania się liści 0,4–1,2 l/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek frigo
Liczba zabiegów: 3.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Jesień w roku sadzania: przed początkiem przebarwiania się liści 0,4–1,2 l/ha
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek 0,4–1,2 l/ha
◆ Początek jesieni: rozłogi z ukorzenionymi sadzonkami zakrywają międzyrzędzia (jeżeli jest techniczna możliwość wykonania zabiegu) 0,4–1,2 l/ha

POMIDOR
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 8. liść właściwy na pędzie głównym – 9 i więcej liści na pędzie głównym (BBCH 18–19)

0,4–1,2 l/ha
◆ widoczny 1.–3. kwiatostan ( BBCH 51–53) 0,4–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia: otwarte pierwsze kwiaty w 1.–3. kwiatostanie (BBCH 61–63) 0,4–1,2 l/ha
◇ widoczny 4.–6. kwiatostan (BBCH 54–56) 0,4–1,2 l/ha

PAPRYKA
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–18)

0,4–1,2 l/ha
◆ widoczny 1.–3. pąk kwiatowy ( BBCH 51–53) 0,4–1,2 l/ha
◆ widoczne 9 lub więcej pąków kwiatowych – początek kwitnienia (BBCH 59–61) 0,4–1,2 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–76) 0,4–1,2 l/ha
OBERŻYNA
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwinięty 3.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–18) 0,4–1,2 l/ha
◆ widoczny 1.–3. pąk kwiatowy ( BBCH 51–53) 0,4–1,2 l/ha
◆ widoczne 9 lub więcej pąków kwiatowych – początek kwitnienia (BBCH 59–61) 0,4–1,2 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–76) 0,4–1,2 l/ha

OGÓREK
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29)

0,4–1,2 l/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 0,4–1,2 l/ha
◇ pierwszy owoc na pędzie głównym osiągnął typowy kształt i wielkość (BBCH 71) 0,4–1,2 l/ha

DYNIA
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29)

0,4–1,2 l/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 0,4–1,2 l/ha
◇ pierwszy owoc na pędzie głównym osiągnął typowy kształt i wielkość (BBCH 71) 0,4–1,2 l/ha
KABACZEK
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29) 0,4–1,2 l/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 0,4–1,2 l/ha
◇ pierwszy owoc na pędzie głównym osiągnął typowy kształt i wielkość (BBCH 71) 0,4–1,2 l/ha

WARZYWA CEBULOWE
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści (BBCH 14–19)

0,4–1,2 l/ha
◇ początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41–43) 0,4–1,2 l/ha

BROKUŁ
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

0,4–1,2 l/ha
◆ widoczny 3.–8. pęd boczny  (BBCH 23–28) 0,4–1,2 l/ha
◇ początek rozwoju róży – róża osiąga 50% typowej wielkości (BBCH 41–45) 0,4–1,2 l/ha

KALAFIOR
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

0,4–1,2 l/ha
◆ początek rozwoju róży – róża osiąga 20% typowej wielkości (BBCH 41–42) 0,4–1,2 l/ha
◇ róża osiąga 40–50% typowej wielkości (BBCH 44–45) 0,4–1,2 l/ha

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

0,4–1,2 l/ha
◇ faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 17–19) 0,4–1,2 l/ha
◆ zaczynają tworzyć się główki (BBCH 41) 0,4–1,2 l/ha
◆ główka osiąga 40–50% typowej wielkości (BBCH 44–45) 0,4–1,2 l/ha
KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) 0,4–1,2 l/ha
◇ faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 17–19) 0,4–1,2 l/ha
◆ zaczynają tworzyć się główki (BBCH 41) 0,4–1,2 l/ha
◆ główka osiąga 40–50% typowej wielkości (BBCH 44–45) 0,4–1,2 l/ha
KAPUSTA WŁOSKA
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) 0,4–1,2 l/ha
◇ faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 17–19) 0,4–1,2 l/ha
◆ zaczynają tworzyć się główki (BBCH 41) 0,4–1,2 l/ha
◆ główka osiąga 40–50% typowej wielkości (BBCH 44–45) 0,4–1,2 l/ha

KAPUSTA PEKIŃSKA
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 3.–5. liścia (BBCH 13–15)

0,4–1,2 l/ha
◇ faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 17–19) 0,4–1,2 l/ha
◆ zaczynają tworzyć się  główki  (BBCH 41) 0,4–1,2 l/ha

KAPUSTA BRUKSELSKA
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

0,4–1,2 l/ha
◆ główny pęd osiąga 30–70% wysokości typowej dla odmiany (BBCH 33–37) 0,4–1,2 l/ha
◇ początek rozwoju pąków bocznych – 50% rozgałęzień mocno zamkniętych (BBCH 41–45) 0,4–1,2 l/ha

KALAREPA
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 5. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 15–19)

0,4–1,2 l/ha
◆ zaczyna się tworzyć zgrubienie (BBCH 41) 0,4–1,2 l/ha
RZODKIEWKA
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ faza 5. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 15–19) 0,4–1,2 l/ha
◆ zaczyna się tworzyć zgrubienie (BBCH 41) 0,4–1,2 l/ha

JARMUŻ
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

0,4–1,2 l/ha
◇ główny pęd osiągnął 30–50% ostatecznej długości typowej dla odmiany (BBCH 33–35) 0,4–1,2 l/ha

MARCHEW
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4.–5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 14–15/41)

0,4–1,2 l/ha

◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42)

0,4–1,2 l/ha
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 0,4–1,2 l/ha
◆ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48) 0,4–1,2 l/ha
PIETRUSZKA
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 4.–5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 14–15/41) 0,4–1,2 l/ha
◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42) 0,4–1,2 l/ha
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 0,4–1,2 l/ha
◆ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48) 0,4–1,2 l/ha
PASTERNAK
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 4.–5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 14–15/41) 0,4–1,2 l/ha
◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42) 0,4–1,2 l/ha
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 0,4–1,2 l/ha
◆ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48) 0,4–1,2 l/ha
SELER
Liczba zabiegów: rozsada –1.Stężenie roztworu 0,05–0,3%
Liczba zabiegów: uprawa w gruncie - 3–4.Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Rozsada:
faza 2.–3. liścia właściwego (BBCH 12–13)

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

Uprawa w gruncie:

faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18)
◆ korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 41–42)
korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 
korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48)

0,4–1,2 l/ha

BURAK ĆWIKŁOWY
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 2–4 liści właściwych /1–2 pary liści (BBCH 12–14) 0,4–1,2 l/ha
◆ faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31) 0,4–1,2 l/ha
◇ początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43) 0,4–1,2 l/ha
◆ korzeń osiąga 40–70% typowej średnicy (BBCH 44–47) 0,4–1,2 l/ha

GROCH
Liczba zabiegów: 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści i pędów (BBCH 15–39)

0,4–1,2 l/ha
◆ widoczny zaczątek 1. pąka kwiatowego na zewnątrz liści – widoczne pierwsze pojedyncze pąki kwiatowe na zewnątrz liści nadal zamknięte (BBCH 51–55) 0,4–1,2 l/ha

FASOLA
Liczba zabiegów: 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój pędów bocznych (BBCH 21–29)

0,4–1,2 l/ha
◆ widoczne pierwsze pąki kwiatowe – pierwsze pąki kwiatowe wydłużają się (BBCH 51–55) 0,4–1,2 l/ha

ROZSADA WARZYW
Liczba zabiegów: 1. Stężenie roztworu 0,05–0,3%
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 1. liść – faza 3. liścia (BBCH 11–13)

opryskiwanie
roztwór 0,2–0,25%
(0,2–0,25 l w 100 l wody)

UPRAWY MAŁOOBSZAROWE
Liczba zabiegów: 2–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ po ruszeniu wegetacji, od wczesnych faz rozwojowych co 7–28 dni

opryskiwanie
roztwór 0,2–0,25%
(0,2–0,25 l w 100 l wody)
UPRAWY HOBBYSTYCZNE
Liczba zabiegów: 2–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ po ruszeniu wegetacji, od wczesnych faz rozwojowych co 7–28 dni opryskiwanie
roztwór 0,2–0,25%
(0,2–0,25 l w 100 l wody)