DROPFERT 30/10/10

DROPFERT 30/10/10
Krystaliczny, w pełni rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (30/10/10)
Zastosowanie
warzywa, drzewa i krzewy owocowe, rośliny ozdobne
Techniki zastosowania
fertygacja
Dostępne opakowania:
 •     25kg
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

DROPFERT 30/10/10 to krystaliczny, w pełni rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (30/10/10) z magnezem i siarką oraz z mikroelementami, przeznaczony do fertygacji upraw w podłożach inertnych, organicznych oraz w gruncie. Służy do przygotowania pożywek gotowych do nawożenia lub roztworów stężonych – rozcieńczanych przed podaniem roślinom.

Wysoka jakość komponentów użytych do produkcji nawozu oraz odpowiednia forma składników pokarmowych w nawozie zapewniają ich wysoką dostępność dla roślin. Pełne schelatowanie mikroelementów gwarantuje ich stabilność w pożywkach stężonych jak i gotowych do użycia oraz umożliwia mieszanie z innymi agrochemikaliami.

 

DROPFERT 30/10/10 jest jednym z serii nawozów DROPFERT przeznaczonych do fertygacji. Poszczególne nawozy DROPFERT różnią się proporcjami składników pokarmowych, co umożliwia stworzenie pożywek odpowiednich dla poszczególnych etapów rozwoju roślin. 

 

DROPFERT 30/10/10 jest szczególnie polecany do stosowania w okresie początkowego wzrostu roślin, intenswynego wzrostu organów wegetwtywnych – zapewnia intensywną wegetację zwłaszcza roślin azotolubnych takich jak np. sałata.
 

Składniki g/kg % (m/m)
Azot (N) całkowity 300 30,0
azot (N) azotanowy (NO3) 18 1,8
azot (N) amonowy (NH4) 6 0,6
azot (N) amidowy (NH2) 276 27,6
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 100 10,0
Tlenek potasu (K2O) 100 10,0
Tlenek magnezu (MgO) 20 2,0
Trójtlenek siarki (SO3) 41 4,1
Bor (B)  0,2 0,02
Miedź (Cu) schelatoana przez EDTA 0,1 0,01
Żelazo (Fe) schelatowane przez DTPA 1,2 0,12
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA 0,6 0,06
Molibden (Mo) 0,03 0,003
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 0,25 0,025

FERTYGACJA (nawożenie z nawadnianiem)

Zalecenia szczegółowe (skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji) powinny uwzględniać wymagania pokarmowe roślin oraz warunki agrotechniczne i klimatyczne prowadzonej uprawy (w tym rodzaj podłoża).
W obliczeniach trzeba uwzględnić zawartość składników pokarmowych w innych nawozach stosowanych do sporządzania pożywki oraz w wodzie użytej do przygotowania pożywki.

 

 • Fertygacja w podłożach inertnych i podłożu kokosowym oraz uprawy hydroponiczne
  (pożywka podawana w sposób ciągły lub wielokrotnie w ciągu doby).
  Dawkę nawozu DROPFERT 30/10/10 wyliczyć na podstawie bilansu głównych składników pokarmowych w pożywce.

 

 • Fertygacja w podłożach organicznych i w gruncie
  (pożywka podawana okresowo – wielokrotnie w okresie wegetacji roślin).
  DROPFERT 30/10/10 stosować w postaci roztworu wodnego o stężeniu 0,03–0,2% (0,3–2,0 kg nawozu w 1000 litrach pożywki gotowej do użytku). Stosując DROPFERT 30/10/10 w pożywce wraz z innymi nawozami nie należy przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników w dawkowanej pożywce. Przygotowując roztwory stężone, dawkę nawozu proporcjonalnie zwiększyć.

 

Roztwory stężone nawozów DROPFERT sporządzać w innym zbiorniku niż roztwór stężony saletry wapniowej.