HORTIFORM MAX

HORTIFORM MAX
Długodziałający nawóz NPK (Mg,S) 20/6/15 (2/13) z mikroelementami
Zastosowanie
szkółki roślin ozdobnych, szkółki leśne, rośliny ozdobne, trawniki
Techniki zastosowania
doglebowo
Dostępne opakowania:
 •     10kg; 25kg
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

HORTIFORM MAX to długodziałający, granulowany nawóz NPK (Mg,S) 20/6/15 (2/13) z mikroelementami. Składniki pokarmowe zawarte
w nawozie występują w formach o wydłużonym do 6 miesięcy okresie ich udostępniania dla roślin.
 

HORTIFORM MAX to nawóz o zwiększonej zawartości azotu. Przeznaczony jest zwłaszcza dla gatunków o dużych wymaganiach pokarmowych oraz w produkcji szkółkarskiej dla roślin młodych, w celu uzyskania dużych przyrostów. Najczęściej zalecany jest w pierwszym roku produkcji ozdobnego materiału szkółkarskiego.
Ze względu na proporcje składników pokarmowych HORTIFORM MAX jest również polecany do nawożenia roślin żyjących w symbiozie
z grzybami mikoryzowymi.
HORTIFORM MAX doskonale nadaje się także do zakładania trawników, zwłaszcza na słabych glebach.
 

Stosowanie nawozów długodziałających HORTIFORM pozwala na zminimalizowanie strat składników pokarmowych z gleby wskutek uwstecznienia (przejścia w formy niedostępne dla roślin) lub wymycia poza zasięg systemu korzeniowego roślin. Ograniczenie wymywania składników pokarmowych jest szczególnie ważne w szkółkach pojemnikowych, w których podłoża zazwyczaj przygotowane są na bazie torfu lub innych materiałów łatwo przepuszczalnych. 


Spowolnienie procesu uwalniania składników pokarmowych jest możliwe dzięki zawartym w nawozach HORTIFORM, specjalnie dobranym formom składników pokarmowych. Znaczna część azotu występuje w postaci UREAFORMU. Jest to polikondensat mocznika z formaldehydem mrówkowym (związek o budowie łańcuchowej, o różnych długościach „łańcuchów”), z którego azot jest stopniowo uwalniany do roztworu glebowego.
Stopniowe uwalnianie potasu, fosforu i magnezu uzyskuje się dzięki odpowiedniemu dobraniu form tych pierwiastków, z uwzględnieniem naturalnych minerałów ilastych oraz kopalin.


Dodatkową zaletą nawozów HORTIFORM jest jednolity skład granul (bez otoczki), co pozwala na zachowanie właściwości spowolnionego uwalniania składników pokarmowych także w przypadku mechanicznego uszkodzenia granuli. 
 

Składniki g/kg % (m/m)
Azot (N) całkowity 200 20,0
azot (N) amonowy (NH4) 20 2,0
azot (N) z uteaformu 180 18,0
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 60 6,0
Tlenek potasu (K2O) 150 15,0
Tlenek wapnia (CaO) 5 0,5
Tlenek magnezu (MgO) 20 2,0
Trójtlenek siarki (SO3) 130 13,0
Bor (B) 0,1 0,010
Kobalt (Co) 0,02 0,002
Miedź (Cu) 0,1 0,010
Żelazo (Fe) 5,0 0,500
Mangan (Mn) 1,0 0,100
Molibden (Mo) 0,01 0,001
Cynk (Zn) 0,1 0,010

Nawóz HORTIFORM MAX przeznaczony jest do przygotowania podłoży dla upraw pojemnikowych i paletowych, a także do nawożenia roślin uprawianych w gruncie.
 

 1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
  Dawkę nawozu należy dostosować odpowiednio do właściwości podłoża, wymagań pokarmowych roślin oraz warunków uprawy. 
   
 2. UPRAWY GRUNTOWE
  Zalecana dawka nawozu: 1–3 kg/10 m2.
   
 3. ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW 
  Przed wysianiem trawy nawóz rozsypać równomiernie w ilości ok. 5 kg/100 m2

 

Zalecane dawki nawozu w zależności od wymagań pokarmowych roślin:

UPRAWY

WYMAGANIA
ROŚLINY NISKIE

WYMAGANIA
ROŚLINY ŚREDNIE

WYMAGANIA
ROŚLINY WYSOKIE

Szkółki roślin ozdobnych

1–2 kg/m3

2–4 kg/m3

4–6 kg/m3

Szkółki leśne

2–3 kg/m3

3–4 kg/m3

4–5 kg/m3

Rośliny ozdobne
(rabatowe, kwiaty cięte)

1 kg/m3

2 kg/m3

3 kg/m3