HORTIFORM Mg

HORTIFORM Mg
Długodziałający nawóz NPK (Mg,S) 8/11/5 (13/8) z mikroelementami
Zastosowanie
szkółki roślin ozdobnych, szkółki leśne, rośliny ozdobne, trawniki
Techniki zastosowania
doglebowo
Dostępne opakowania:
 •     10kg; 25kg
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

HORTIFORM Mg to długodziałający, granulowany nawóz NPK (Mg,S) 8/11/5 (13/8) z mikroelementami. Składniki pokarmowe zawarte
w nawozie występują w formach o wydłużonym do 6 miesięcy okresie ich udostępniania dla roślin.


HORTIFORM Mg zawiera pełną gamę makro- i mikroelementów ze zwiększoną zawartością magnezu.
Jest szczególnie polecany do przygotowania podłoży i dalszej pielęgnacji roślin o dużych wymaganiach w stosunku do magnezu oraz na glebach ubogich w ten składnik.
W produkcji szkółkarskiej stosowany jest w celu poprawy cech jakościowych roślin np. takich jak: wybarwienie, prawidłowy pokrój roślin, właściwy rozwój systemu korzeniowego.
HORTIFORM Mg posiada właściwości odkwaszające, dlatego jest bardzo przydatny do nawożenia trawników oraz pielęgnacji roślin ogrodowych na glebach piaszczystych i innych nadmiernie zakwaszonych.


Stosowanie nawozów długodziałających HORTIFORM pozwala na zminimalizowanie strat składników pokarmowych z gleby wskutek uwstecznienia (przejścia w formy niedostępne dla roślin) lub wymycia poza zasięg systemu korzeniowego roślin. Ograniczenie wymywania składników pokarmowych jest szczególnie ważne w szkółkach pojemnikowych, w których podłoża zazwyczaj przygotowane są na bazie torfu lub innych materiałów łatwo przepuszczalnych. 


Spowolnienie procesu uwalniania składników pokarmowych jest możliwe dzięki zawartym w nawozach HORTIFORM, specjalnie dobranym formom składników pokarmowych. Znaczna część azotu występuje w postaci UREAFORMU. Jest to polikondensat mocznika z formaldehydem mrówkowym (związek o budowie łańcuchowej, o różnych długościach „łańcuchów”), z którego azot jest stopniowo uwalniany do roztworu glebowego.
Stopniowe uwalnianie potasu, fosforu i magnezu uzyskuje się dzięki odpowiedniemu dobraniu form tych pierwiastków, z uwzględnieniem naturalnych minerałów ilastych oraz kopalin.


Dodatkową zaletą nawozów HORTIFORM jest jednolity skład granul (bez otoczki), co pozwala na zachowanie właściwości spowolnionego uwalniania składników pokarmowych także w przypadku mechanicznego uszkodzenia granuli.

 

Składniki g/kg % (m/m)
Azot (N) całkowity 80 8,0
azot (N) amonowy (NH4) 20 2,0
azot (N) z ureaformu 60 6,0
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 110 11,0
Tlenek potasu (K2O) 50 5,0
Tlenek wapnia (CaO) 65 6,5
Tlenek magnezu (MgO) 130 13,0
Trójtlenek siarki (SO3) 80 8,0
Bor (B) 0,1 0,010
Kobalt (Co) 0,02 0,002
Miedź (Cu) 0,1 0,010
Żelazo (Fe) 5,0 0,500
Mangan (Mn) 1,0 0,100
Molibden (Mo) 0,01 0,001
Cynk (Zn) 0,1 0,010

Nawóz HORTIFORM Mg przeznaczony jest do przygotowania podłoży dla upraw pojemnikowych i paletowych, a także do nawożenia roślin uprawianych w gruncie.
 

 

 1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
  Dawkę nawozu należy dostosować odpowiednio do właściwości podłoża, wymagań pokarmowych roślin oraz warunków uprawy. 
   
 2. UPRAWY GRUNTOWE
  Zalecana dawka nawozu: 1–3 kg/10 m2.
   
 3. ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW 
  Przed wysianiem trawy nawóz rozsypać równomiernie w ilości ok. 5 kg/100 m2
   
Zalecane dawki nawozu w zależności od wymagań pokarmowych roślin

UPRAWY

WYMAGANIA ROŚLINY
NISKIE

WYMAGANIA ROŚLINY
ŚREDNIE

WYMAGANIA ROŚLINY
WYSOKIE

Szkółki roślin ozdobnych

1–2 kg/m3

2–4 kg/m3

4–6 kg/m3

Szkółki leśne

2–3 kg/m3

3–4 kg/m3

4–5 kg/m3

Rośliny ozdobne
(rabatowe, kwiaty cięte)

1 kg/m3

2 kg/m3

3 kg/m3