HORTIFORM OPTY

HORTIFORM OPTY
Długodziałający nawóz NPK (Mg,S) 11/11/11 (8/18) z mikroelementami
Zastosowanie
szkółki roślin ozdobnych, szkółki leśne, rośliny ozdobne, trawniki
Techniki zastosowania
doglebowo
Dostępne opakowania:
 •     10kg; 25kg
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

HORTIFORM OPTY to długodziałający, granulowany nawóz NPK (Mg,S) 11/11/11 (8/18) z mikroelementami. Składniki pokarmowe zawarte w nawozie występują w formach o wydłużonym do 6 miesięcy okresie ich udostępniania dla roślin.


HORTIFORM OPTY dzięki zrównoważonym proporcjom składników pokarmowych przydatny jest dla większości gatunków drzew i krzewów liściastych i iglastych, bylin oraz traw. 
Optymalna zawartość makro- i mikroskładników w nawozie gwarantuje prawidłowy rozwój roślin, intensywną barwę liści, dobrą kondycję
i zwiększoną odporność na warunki stresowe.
 

Stosowanie nawozów długodziałających HORTIFORM pozwala na zminimalizowanie strat składników pokarmowych z gleby wskutek uwstecznienia (przejścia w formy niedostępne dla roślin) lub wymycia poza zasięg systemu korzeniowego roślin. Ograniczenie wymywania składników pokarmowych jest szczególnie ważne w szkółkach pojemnikowych, w których podłoża zazwyczaj przygotowane są na bazie torfu lub innych materiałów łatwo przepuszczalnych. 


Spowolnienie procesu uwalniania składników pokarmowych jest możliwe dzięki zawartym w nawozach HORTIFORM, specjalnie dobranym formom składników pokarmowych. Znaczna część azotu występuje w postaci UREAFORMU. Jest to polikondensat mocznika z formaldehydem mrówkowym (związek o budowie łańcuchowej, o różnych długościach „łańcuchów”), z którego azot jest stopniowo uwalniany do roztworu glebowego.
Stopniowe uwalnianie potasu, fosforu i magnezu uzyskuje się dzięki odpowiedniemu dobraniu form tych pierwiastków, z uwzględnieniem naturalnych minerałów ilastych oraz kopalin.


Dodatkową zaletą nawozów HORTIFORM jest jednolity skład granul (bez otoczki), co pozwala na zachowanie właściwości spowolnionego uwalniania składników pokarmowych także w przypadku mechanicznego uszkodzenia granuli.
 

Składniki g/kg % (m/m)
Azot (N) całkowity 110 11,0
Azot (N) amonowy (NH4) 25 2,5
Azot (N) z ureaformem 85 8,5
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 110 11,0
Tlenek potasu (K2O) 110 11,0
Tlenek magnezu (MgO) 80 8,0
Trójtlenek siarki (SO3) 180 18,0
Bor (B) 0,1 0,01
Kobalt (Co) 0,02 0,002
Miedź (Cu) 0,10 0,010
Żelazo (Fe) 5,0 0,500
Mangan (Mn) 1,0 0,100
Molibden (Mo) 0,01 0,001
Cynk (Zn) 0,10 0,010

Nawóz HORTIFORM OPTY przeznaczony jest do przygotowania podłoży dla upraw pojemnikowych i paletowych, a także do nawożenia roślin uprawianych w gruncie.
 

 1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
  Dawkę nawozu należy dobrać odpowiednio do właściwości podłoża, wymagań pokarmowych roślin oraz warunków uprawy.
   
 2. UPRAWY GRUNTOWE
  Zalecana dawka nawozu: 1–3 kg/10 m2.
   
 3. ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW 
  Przed wysianiem trawy nawóz rozsypać równomiernie w ilości ok. 5 kg/100 m2.
   
Zalecane dawki nawozu w zależności od wymagań pokarmowych roślin:

UPRAWY

WYMAGANIA ROŚLINY
NISKIE

WYMAGANIA ROŚLINY
ŚREDNIE

WYMAGANIA ROŚLINY
WYSOKIE

Szkółki roślin ozdobnych

1–2 kg/m3

2–4 kg/m3

4–6 kg/m3

Szkółki leśne

2–3 kg/m3

3–4 kg/m3

4–5 kg/m3

Rośliny ozdobne
(rabatowe, kwiaty cięte)

1 kg/m3

2 kg/m3

3 kg/m3