HORTIFORM pH

HORTIFORM pH
Długodziałający nawóz NPK (Mg,S) 17/8/15 (3/25) z mikroelementami
Zastosowanie
szkółki roślin ozdobnych, szkółki leśne, rośliny ozdobne
Techniki zastosowania
doglebowo
Dostępne opakowania:
 •     10kg; 25kg
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

HORTIFORM pH to długodziałający, granulowany nawóz NPK (Mg,S) 17/8/15 (3/25) z mikroelementami. Składniki pokarmowe zawarte
w nawozie występują w formach o wydłużonym do 6 miesięcy okresie ich udostępniania dla roślin.


HORTIFORM pH to nawóz o dużej koncentracji azotu i potasu. Dzięki odpowiednio dobranym składnikom posiada właściwości zakwaszające podłoże oraz zdolność utrzymywania niskiej wartości pH podłoża w dłuższym okresie czasu. 

HORTIFORM pH jest szczególnie polecany do przygotowania podłoży i dalszej pielęgnacji gatunków roślin wymagających kwaśnego odczynu gleby. 
Zrównoważony stosunek azotu do potasu powoduje optymalny rozwój wegetatywny oraz prawidłową gospodarkę wodną roślin, a także pobudza rośliny do kwitnienia. Zawarte w nawozie makro- i mikroelementy korzystnie wpływają na wybarwienie liści oraz dobrą kondycję roślin.
 

Stosowanie nawozów długodziałających HORTIFORM pozwala na zminimalizowanie strat składników pokarmowych z gleby wskutek uwstecznienia (przejścia w formy niedostępne dla roślin) lub wymycia poza zasięg systemu korzeniowego roślin. Ograniczenie wymywania składników pokarmowych jest szczególnie ważne w szkółkach pojemnikowych, w których podłoża zazwyczaj przygotowane są na bazie torfu lub innych materiałów łatwo przepuszczalnych. 


Spowolnienie procesu uwalniania składników pokarmowych jest możliwe dzięki zawartym w nawozach HORTIFORM, specjalnie dobranym formom składników pokarmowych. Znaczna część azotu występuje w postaci UREAFORMU. Jest to polikondensat mocznika z formaldehydem mrówkowym (związek o budowie łańcuchowej, o różnych długościach „łańcuchów”), z którego azot jest stopniowo uwalniany do roztworu glebowego.
Stopniowe uwalnianie potasu, fosforu i magnezu uzyskuje się dzięki odpowiedniemu dobraniu form tych pierwiastków, z uwzględnieniem naturalnych minerałów ilastych oraz kopalin.


Dodatkową zaletą nawozów HORTIFORM jest jednolity skład granul (bez otoczki), co pozwala na zachowanie właściwości spowolnionego uwalniania składników pokarmowych także w przypadku mechanicznego uszkodzenia granuli.
 

Składniki g/kg % (m/m)
Azot (N) całkowity 170 17,0
azot (N) amonowy (NH4)  20 2,0
azot (N) z ureaformu 150 15,0
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 80 8,0
Tlenek potasu (K2O) 150 15,0
Tlenek magnezu (MgO) 30 3,0
Trójtlenek siarki (SO3) 250 25,0
Bor (B) 0,1 0,01
Kobalt (Co) 0,02 0,002
Miedź (Cu) 0,1 0,010
Żelazo (Fe) 5,0 0,500
Mangan (Mn) 1,0 0,100
Molibden (Mo) 0,01 0,001
Cynk (Zn) 0,1 0,010

Nawóz HORTIFORM pH przeznaczony jest do przygotowania podłoży dla upraw pojemnikowych i paletowych, a także do nawożenia roślin uprawianych w gruncie.
 

 

 1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
  Dawkę nawozu należy dostosować odpowiednio do właściwości podłoża, wymagań pokarmowych roślin oraz warunków uprawy. 
   
 2. UPRAWY GRUNTOWE
  Zalecana dawka nawozu: 1–3 kg/10 m2.
   
Zalecane dawki nawozu w zależności od wymagań pokarmowych roślin:

UPRAWY

WYMAGANIA ROŚLINY
NISKIE

WYMAGANIA ROŚLINY
ŚREDNIE

WYMAGANIA ROŚLINY
WYSOKIE

Szkółki roślin ozdobnych

1–2 kg/m3

2–4 kg/m3

4–6 kg/m3

Szkółki leśne

2 kg/m3

3  kg/m3

4 kg/m3

Rośliny ozdobne
(rabatowe, kwiaty cięte)

1 kg/m3

2 kg/m3

3 kg/m3