HORTIFORM ULTRA

HORTIFORM ULTRA
Długodziałający nawóz NPK (Mg,S) 15/10/15 (4/7) z mikroelementami
Zastosowanie
rośliny ozdobne
Techniki zastosowania
doglebowo
Dostępne opakowania:
  •     10kg; 25kg
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

HORTIFORM ULTRA to długodziałający, granulowany nawóz NPK (Mg,S) 15/10/15 (4/7)) z mikroelementami. Składniki pokarmowe zawarte w nawozie występują w formach o wydłużonym do 4 miesięcy okresie ich udostępniania dla roślin.
 

HORTIFORM ULTRA to nawóz zalecany do przygotowania podłoży dla roślin rabatowych, doniczkowych i uprawianych na kwiat cięty, których okres produkcji nie przekracza 4 miesięcy.
Zrównoważona proporcja między azotem i potasem oraz stosunkowo wysoka zawartość fosforu gwarantują intensywny wzrost wegetatywny oraz intensywne i długie kwitnienie roślin. 
Wysoka zawartość potasu wpływa na lepszą trwałość kwiatów oraz pokrój roślin i odporność na trudne warunki uprawy.
 

Stosowanie nawozów długodziałających HORTIFORM pozwala na zminimalizowanie strat składników pokarmowych z gleby wskutek uwstecznienia (przejścia w formy niedostępne dla roślin) lub wymycia poza zasięg systemu korzeniowego roślin. Ograniczenie wymywania składników pokarmowych jest szczególnie ważne w szkółkach pojemnikowych, w których podłoża zazwyczaj przygotowane są na bazie torfu lub innych materiałów łatwo przepuszczalnych. 


Spowolnienie procesu uwalniania składników pokarmowych jest możliwe dzięki zawartym w nawozach HORTIFORM, specjalnie dobranym formom składników pokarmowych. Znaczna część azotu występuje w postaci UREAFORMU. Jest to polikondensat mocznika z formaldehydem mrówkowym (związek o budowie łańcuchowej, o różnych długościach „łańcuchów”), z którego azot jest stopniowo uwalniany do roztworu glebowego.
Stopniowe uwalnianie potasu, fosforu i magnezu uzyskuje się dzięki odpowiedniemu dobraniu form tych pierwiastków, z uwzględnieniem naturalnych minerałów ilastych oraz kopalin.


Dodatkową zaletą nawozów HORTIFORM jest jednolity skład granul (bez otoczki), co pozwala na zachowanie właściwości spowolnionego uwalniania składników pokarmowych także w przypadku mechanicznego uszkodzenia granuli. 

 

Składniki g/kg % (m/m)
Azot (N) całkowity 150 15,0
azot (N) azotanowy (NO3) 40 4,0
azot (N) amonowy (NH4) 25 2,5
azot (N) z ureaformu 85 8,5
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 100 10,0
Tlenek potasu (K2O) 150 15,0
Tlenek magnezu (MgO) 40 4,0
Trójtlenek siarki (SO3) 70 7,0
Bor (B) 1,0 0,10
Miedź (Cu) 3,0
w tym 1,5 EDTA
0,30
w tym 0,15 EDTA
Żelazo (Fe) 8,0
w tym 4 EDTA
0,80
w tym 0,4 EDTA
Mangan (Mn) 4,0
w tym 2 EDTA
0,40
w tym 0,2 EDTA
Molibden (Mo) 0,01 0,001
Cynk (Zn) 2,0 0,20

Nawóz HORTIFORM ULTRA przeznaczony jest do przygotowania podłoży dla upraw pojemnikowych i paletowych, a także do nawożenia roślin uprawianych w gruncie.
 

  1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
    Dawkę nawozu należy dostosować odpowiednio do właściwości podłoża, wymagań pokarmowych roślin oraz warunków uprawy. 
     
  2. UPRAWY GRUNTOWE
    Zalecana dawka nawozu: 1–3 kg/10 m2.

 

Zalecane dawki nawozu w zależności od wymagań pokarmowych roślin

UPRAWY

WYMAGANIA ROŚLINY
NISKIE

WYMAGANIA ROŚLINY
ŚREDNIE

WYMAGANIA ROŚLINY
WYSOKIE

Rośliny ozdobne
(rabatowe, kwiaty cięte)

1 kg/m3

2 kg/m3

3 kg/m3