KALPRIM®

KALPRIM<sup>®</sup>
Płynny nawóz potasowy zawierający 400 g K2O w 1 litrze
Zastosowanie
uprawy rolnicze, drzewa i krzewy owocowe, warzywa, rośliny ozdobne, trawniki
Techniki zastosowania
oprysk nalistny
Dostępne opakowania:
  •     1l; 5l; 20l; 500l; 1000l
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

KALPRIM® to płynny nawóz zawierający potas (400 g K2O w 1 litrze) w formie szybko przyswajanej przez rośliny. Stosowany w zabiegach dokarmiania dolistnego bardzo szybko dostarcza roślinom potas.

 

Składniki g/l  % (m/m)
Azot (N) całkowity 44 3,0
azot (N) amidowy (NH2) 44 3,0
Tlenek potasu (K2O) 400 27,0


KALPRIM® stosowany profilaktycznie jest efektywnym źródłem potasu w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na potas. Nawóz jest zalecany w przypadku występowania warunków glebowych i uprawowych ograniczających dostępność tego składnika dla roślin (niskie pH, niska wilgotność gleby, wysoka zawartość wapnia i/lub magnezu, gleby średnie i ciężkie, wysoka intensywność oświetlenia). 
KALPRIM® stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie uzupełnia i/lub koryguje nawożenie doglebowe oraz dostarcza potas łatwo przyswajalny przez rośliny w fazach, gdy wykazują największe zapotrzebowanie na ten pierwiastek.


Dokarmianie interwencyjne jest wskazane w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru potasu na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość potasu (ukryte niedobory).

Potas (K) dostarczany w nawozie KALPRIM® korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu poprzez: 

  • prawidłową gospodarkę wodną roślin
  • zwiększenie tolerancji roślin na suszę
  • zwiększenie zimo- i mrozoodporności
  • zwiększenie odporności na choroby 
  • zwiększenie zawartości węglowodanów, kwasów organicznych, białek, karotenu oraz witamin B1 i C
  • poprawę wartości konsumpcyjnej (smak, zapach, barwa, wielkość) organów spichrzowych, takich jak korzenie, bulwy, cebule oraz owoców i nasion
  • obniżenie zawartości szkodliwych azotynów oraz azotanów w plonie.

W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować KALPRIM® w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. 
Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.

Interwencyjnie – stosować KALPRIM® w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru potasu na roślinach lub po zdiagnozowaniu zbyt niskiej zawartości tego składnika w roślinach. Zastosowanie nawozu KALPRIM jest niezbędne także w przypadku okresowych niedoborów wody. Wykonywać 2–3 zabiegi co 5–7 dni w dawce 3–6 l/ha.

Profilaktycznie – stosować KALPRIM® w terminach i dawkach przedstawionych poniżej.

 

Zabiegi dolistne - Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.

PSZENICA OZIMA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Jesień: faza 3.–6. liścia 

3–6 l/ha

◇ Wiosna: krzewienie 

3–6 l/ha

◆ wzrost źdźbła 

3–6 l/ha
◆ faza liścia flagowego / początek kłoszenia 3–6 l/ha

◇/◆ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej
Termin zabiegu traktować jako optymalny jeżeli nie zastosowano tego produktu w fazie liścia flagowego / początek kłoszenia.

3–6 l/ha

PSZENICA JARA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści – krzewienie 

3–6 l/ha

◆ wzrost źdźbła 

3–6 l/ha
◆ faza liścia flagowego / początek kłoszenia 3–6 l/ha
◇/◆ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej
Termin zabiegu traktować jako optymalny jeżeli nie zastosowano tego produktu w fazie liścia flagowego / początek kłoszenia.
3–6 l/ha
PSZENŻYTO OZIME
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Jesień: faza 3.–6. liścia  3–6 l/ha
◇ Wiosna: kontynuacja krzewienia  3–6 l/ha
◆ wzrost źdźbła  3–6 l/ha
◆ faza liścia flagowego / początek kłoszenia 3–6 l/ha
◇/◆ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej
Termin zabiegu traktować jako optymalny jeżeli nie zastosowano tego produktu w fazie liścia flagowego / początek kłoszenia.
3–6 l/ha
PSZENŻYTO JARE
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści – krzewienie 

3–6 l/ha

◆ wzrost źdźbła 

3–6 l/ha
◆ faza liścia flagowego / początek kłoszenia 3–6 l/ha
◇/◆ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej
Termin zabiegu traktować jako optymalny jeżeli nie zastosowano tego produktu w fazie liścia flagowego / początek kłoszenia.
3–6 l/ha

JĘCZMIEŃ PASZOWY ozimy
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia

3–6 l/ha

◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła

3–6 l/ha

 faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

3–6 l/ha
◇/◆ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku okresowych niedoborów wody, a także dla poprawy parametrów jakościowych ziarna i zwiększenia plonu (wydłużenie okresu nalewania ziarna).

3–6 l/ha

JĘCZMIEŃ PASZOWY jary
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła

3–6 l/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

3–6 l/ha

◇/◆ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku okresowych niedoborów wody, a także dla poprawy parametrów jakościowych ziarna i zwiększenia plonu (wydłużenie okresu nalewania ziarna).

3–6 l/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY ozimy
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia 3–6 l/ha
◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła 3–6 l/ha
◇/◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku okresowych niedoborów wody.

3–6 l/ha
◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków 3–6 l/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY jary
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła 3–6 l/ha
◇/◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku okresowych niedoborów wody.

3–6 l/ha
◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków 3–6 l/ha

ŻYTO OZIME
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia 

3–6 l/ha

◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła 

3–6 l/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia 

3–6 l/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków  3–6 l/ha
ŻYTO JARE
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła 

3–6 l/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia

3–6 l/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków  3–6 l/ha

OWIES
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści – krzewienie

3–6 l/ha
◆ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego  3–6 l/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków 3–6 l/ha

RZEPAK OZIMY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

Jesień:
◆ faza 4.–8. liścia 

3–6 l/ha

Wiosna:
◆ początek wzrostu pędu głównego

3–6 l/ha

◇/◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku okresowych niedoborów wody.

3–6 l/ha
◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn 3–6 l/ha

RZEPAK JARY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu pędu głównego

3–6 l/ha

◇/◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku okresowych niedoborów wody.

3–6 l/ha
◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn 3–6 l/ha

SŁONECZNIK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16)

3–6 l/ha

◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33)

3–6 l/ha
◆ początek rozwoju pąków (BBCH 51–53) 3–6 l/ha

LEN
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14)

3–6 l/ha

◆ wzrost pędu głównego (BBCH 30–39)

3–6 l/ha
◆ widoczne pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 51–53) 3–6 l/ha

KUKURYDZA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 7.–8. liścia

3–6 l/ha

◆ wzrost źdźbła – do początku rozwoju wiechy

3–6 l/ha
◇/◆ rozwój wiechy i kolby
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku technicznych możliwości realizacji zabiegu nalistnego.
3–6 l/ha

BURAK CUKROWY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ początek rozwoju liści

3–6 l/ha

◆ początek zakrywania międzyrzędzi

3–6 l/ha
◆ początek rozwoju korzenia spichrzowego 3–6 l/ha
◇ 14–21 dni po rozpoczęciu rozwoju korzenia spichrzowego 3–6 l/ha

ZIEMNIAK zbierany w fazie pełnej dojrzałości
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ wzrost pędów i liści (wysokość roślin ˃15 cm)

3–6 l/ha

◆ początek wzrostu bulw

3–6 l/ha

◆ wzrost bulw: 2–3 zabiegi co 14–21 dni

3–6 l/ha

◆ początek zasychania pędów

3–6 l/ha

SOJA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇/◆ początek wzrostu pędów
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku okresowych niedoborów wody.

3–6 l/ha

◆ początek rozwoju pąków kwiatowych

3–6 l/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion 3–6 l/ha
GROCH
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇/◆ początek wzrostu pędów
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku okresowych niedoborów wody.
3–6 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 3–6 l/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion 3–6 l/ha
FASOLA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇/◆ początek wzrostu pędów
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku okresowych niedoborów wody.
3–6 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 3–6 l/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion 3–6 l/ha
BÓB
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇/◆ początek wzrostu pędów
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku okresowych niedoborów wody.
3–6 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 3–6 l/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion 3–6 l/ha
BOBIK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇/◆ początek wzrostu pędów
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku okresowych niedoborów wody.
3–6 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 3–6 l/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion 3–6 l/ha
ŁUBIN
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇/◆ początek wzrostu pędów
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku okresowych niedoborów wody.
3–6 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 3–6 l/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion 3–6 l/ha

MAK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

 początek kształtowania makówek (BBCH 71–73) 3–6 l/ha
JABŁOŃ – sady bez fertygacji  młody, nieowocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ Wiosna: rozwój liści 3–6 l/ha
◆ Wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 3–6 l/ha
◆ Późne lato: zakończenie wzrostu wydłużeniowego pędu głównego 3–6 l/ha

JABŁOŃ – sady bez fertygacj owocujący sad 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ zielony pąk 

3–6 l/ha

◇ różowy pąk 

3–6 l/ha

◇ koniec kwitnienia: większość płatków opadła

3–6 l/ha

◇/◆ owoc osiąga 30–50% typowej wielkości

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian nie przeznaczonych do długotrwałego przechowywania.

3–6 l/ha

◆ owoc osiąga 60–80% typowej wielkości

3–6 l/ha
◇/◆ po zbiorze owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni

Zabiegi traktować jako optymalne w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze owoców.

3–6 l/ha
JABŁOŃ – sady  fertygowane  owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ zielony pąk 3–6 l/ha
◇/◆ po zbiorze owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni

Zabiegi traktować jako optymalne w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze owoców.

3–6 l/ha
JABŁOŃ – szkółki drzewek  szkółka drzewek szczepionych przez okulizację
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ 1. rok – lato (ok. 3–4 tygodnie po okulizacji): zakończenie wzrostu pędów i liści 3–6 l/ha
◆ 2. rok – wiosna/lato:wzrost pędu głównego i pędów bocznych 3–6 l/ha
◆ 2. rok – późne lato: zakończenie wzrostu wydłużeniowego pędu głównego 3–6 l/ha
JABŁOŃ – szkółki drzewek  szkółka drzewek szczepionych zrazami
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ 1. rok – lato: wzrost pędu głównego i rozwój liści 3–6 l/ha
◆ 2. rok –wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 3–6 l/ha
◆ 2. rok – późne lato: zakończenie wzrostu wydłużeniowego pędu głównego 3–6 l/ha

GRUSZA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ zielony pąk 

3–6 l/ha

◇ biały pąk 

3–6 l/ha

◇ koniec kwitnienia: większość płatków opadła

3–6 l/ha

◆ owoc osiąga 30–50% typowej wielkości

3–6 l/ha

◆ owoc osiąga 60–80% typowej wielkości

3–6 l/ha

◆ początek dojrzewania owoców

3–6 l/ha
◇/◆ po zbiorze owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni
Zabiegi traktować jako optymalne w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze.
3–6 l/ha

CZEREŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój pąków kwiatowych 3–6 l/ha

◆ rozwój zawiązków owoców

3–6 l/ha

◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości

3–6 l/ha

◆ początek dojrzewania owoców

3–6 l/ha

◆ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi, co 10–14 dni

3–6 l/ha
◇/◆ przed początkiem przebarwiania się liści
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku przedłużonego wzrostu pędów.
3–6 l/ha

CZEREŚNIA – sady fertygowane – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇/◆ przed początkiem przebarwiania się liści
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku przedłużonego wzrostu pędów.

3–6 l/ha

WIŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój pąków kwiatowych 3–6 l/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 3–6 l/ha
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 3–6 l/ha
◆ początek dojrzewania owoców 3–6 l/ha
◆ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi, co 10–14 dni 3–6 l/ha
◇/◆ przed początkiem przebarwiania się liści
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku przedłużonego wzrostu pędów.
3–6 l/ha

ŚLIWA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój pąków kwiatowych

3–6 l/ha

◆ rozwój zawiązków owoców

3–6 l/ha

◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości

3–6 l/ha

◆ początek dojrzewania owoców

3–6 l/ha

◆ po zbiorach owoców

3–6 l/ha

◇/◆ przed początkiem przebarwiania się liści
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku przedłużonego wzrostu pędów.

3–6 l/ha
BRZOSKWINIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój pąków kwiatowych 3–6 l/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 3–6 l/ha
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 3–6 l/ha
◆ początek dojrzewania owoców 3–6 l/ha
◆ po zbiorach owoców 3–6 l/ha
◇/◆ przed początkiem przebarwiania się liści
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku przedłużonego wzrostu pędów.
3–6 l/ha
NEKTARYNA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój pąków kwiatowych 3–6 l/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 3–6 l/ha
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 3–6 l/ha
◆ początek dojrzewania owoców 3–6 l/ha
◆ po zbiorach owoców 3–6 l/ha
◇/◆ przed początkiem przebarwiania się liści
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku przedłużonego wzrostu pędów.
3–6 l/ha

MORELA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇/◆ pękanie i rozwój pąków kwiatowych
Zabieg należy traktować jako optymalny gdy temperatura powietrza pozwala na efektywne jego przeprowadzenie.
3–6 l/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 3–6 l/ha
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 3–6 l/ha
◆ początek dojrzewania owoców 3–6 l/ha
◆ po zbiorach owoców 3–6 l/ha
◇/◆ przed początkiem przebarwiania się liści
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku przedłużonego wzrostu pędów.
3–6 l/ha

AGREST
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ po ruszeniu wegetacji, w okresie rozwoju liści i owoców, 1–2 zabiegi co 7–14 dni

3–6 l/ha
◇ po zbiorze owoców 3–6 l/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina jesienna – odmiany owocujące na pędach jednorocznych
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ pędy osiągają ok. 1/3 docelowej długości

3–6 l/ha

◇ pierwsze pędy osiągają docelową długość

3–6 l/ha

◆ początek rozwoju pierwszych kwiatostanów

3–6 l/ha

◆ początek rozwoju pierwszych owoców

3–6 l/ha

◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 3–4 zabiegi co 5–14 dni po kolejnych zbiorach owoców

3–6 l/ha

◆ Jesień: przed początkiem przebarwiania się liści

3–6 l/ha

MALINA– plantacje bez fertygacji – malina letnia – odmiany owocujące na pędach dwuletnich
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści i pędów: 1–2 zabiegi co 7–21 dni

3–6 l/ha

◆ początek rozwoju kwiatostanów

3–6 l/ha

◆ początek rozwoju owoców

3–6 l/ha

◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 4–5 zabiegów co 5–7 dni po kolejnych zbiorach

3–6 l/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach 3–6 l/ha

PORZECZKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści i pędów (BBCH 15–35), 2 zabiegi co 14–21 dni

3–6 l/ha

◆ zamknięte pąki kwiatowe – końce liści poza łuskami kwiatowymi (BBCH 51–54)

3–6 l/ha

◆ początek rozwoju owoców, widoczne pierwsze owoce na gronie – wytworzonych 30% owoców (BBCH 71–73 )

3–6 l/ha

◆ wytworzonych 50–70% owoców(BBCH 75–77)

3–6 l/ha

◆ wytworzonych 90% owoców (BBCH 79)

3–6 l/ha
◆ po zbiorach owoców (BBCH 90–91) 3–6 l/ha

BORÓWKA AMERYKAŃSKA  plantacja bez fertygacji  plantacje owocujące
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój pąków 

3–6 l/ha

◇ początkowy rozwój liści i kwiatostanów

3–6 l/ha

◆ rozwój kwiatostanów do początku kwitnienia

3–6 l/ha

◆ koniec kwitnienia / początek zawiązywania się owoców

3–6 l/ha

◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 2 zabiegi co 10–14 dni

3–6 l/ha

po zbiorach owoców

3–6 l/ha

◆ początek przebarwiania się liści 

3–6 l/ha
BORÓWKA AMERYKAŃSKA  plantacje fertygowane – plantacje owocujące
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ początek przebarwiania się liści  3–6 l/ha

WINOROŚL
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój kwiatostanów

3–6 l/ha

◇ koniec kwitnienia

3–6 l/ha

◆ rozwój owoców – do fazy jagód wielkości grochu

3–6 l/ha

◇/◆ początek dojrzewania owoców
Zabieg traktować jako optymalny dla winogron przeznaczonych na wino i dla deserowych odmian czerwono owocowych.  

3–6 l/ha
TRUSKAWKA – plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Jesień w roku sadzenia: przed spoczynkiem zimowym  3–6 l/ha
◆ Lato: dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie pąków na przyszły sezon 3–6 l/ha
◆ Jesień w pierwszym roku po posadzeniu: przed początkiem przebarwiania się liści 3–6 l/ha

TRUSKAWKA – plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ Wiosna: po wznowieniu wegetacji – rozwój liści

3–6 l/ha

◇ początek rozwoju kwiatostanów 

3–6 l/ha

◆ biały pąk 

3–6 l/ha

◆ początek rozwoju pierwszych owoców 

3–6 l/ha

◆ początek dojrzewania pierwszych owoców 

3–6 l/ha

◆ bezpośrednio po pierwszym zbiorze

3–6 l/ha

◆ Jesień: przed początkiem przebarwiania się liści

3–6 l/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowane Odmiany owocujące latem, plantacje założone latem z sadzonek zielonych doniczkowanych – Uprawa w gruncie
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Jesień w roku sadzenia: przed początkiem przebarwiania się liści

3–6 l/ha

◇ rozwój i dojrzewanie owoców

3–6 l/ha

◆ Jesień w pierwszym roku po posadzeniu: przed początkiem przebarwiania się liści

3–6 l/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowaneOdmiany owocujące latem, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo – Uprawa w gruncie
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój i dojrzewanie owoców 3–6 l/ha
◆ przed początkiem przebarwiania się liści 3–6 l/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowane Odmiany powtarzające, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo. Uprawy w gruncie lub podłożach.
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój i dojrzewanie pierwszych owoców 3–6 l/ha
◇ okres owocowania: 2–4 zabiegi co 10–21 dni 3–6 l/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Jesień w roku sadzania: przed początkiem przebarwiania się liści 3–6 l/ha
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 3–6 l/ha
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek 3–6 l/ha

TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek doniczkowanych
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – jesień w roku sadzenia: przed początkiem przebarwiania się liści 3–6 l/ha
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 3–6 l/ha

TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek frigo
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Jesień w roku sadzania: przed początkiem przebarwiania się liści 3–6 l/ha
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 3–6 l/ha
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek 3–6 l/ha
◆ Początek jesieni: rozłogi z ukorzenionymi sadzonkami zakrywają międzyrzędzia (jeżeli jest techniczna możliwość wykonania zabiegu) 3–6 l/ha

POMIDOR
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwiniętych 8–9 lub więcej liści (BBCH 18–19)

3–6 l/ha

◇ widoczny 1–3 kwiatostan – otwarte pierwsze kwiaty na 1.–3. kwiatostanie  (BBCH 51–63)

3–6 l/ha

◆ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 1. gronie (BBCH 71)

3–6 l/ha

◆ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 2.–3. gronie (BBCH 72–73)

3–6 l/ha
◆ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 4.–5. gronie osiągnął (BBCH 74–76) 2–4 zabiegi co 10–14 dni 3–6 l/ha

PAPRYKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwiniętych 8–9 lub więcej liści na pędzie głównym (BBCH 18–19)

3–6 l/ha

◆ początek rozwoju owoców, 1.–3. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 71–73)

3–6 l/ha
◆ 4.–6. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 74–76) 3–6 l/ha

OGÓREK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18)

3–6 l/ha

◇ na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.–7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56–57)

3–6 l/ha
◇ po pierwszym zbiorze ogórków (BBCH 71) 3–6 l/ha

DYNIA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18)

3–6 l/ha

◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52)

3–6 l/ha
◆ rozwój owoców (BBCH 71–77) 3–6 l/ha
CUKINIA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18) 3–6 l/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 3–6 l/ha
◆ rozwój owoców (BBCH 71–77) 3–6 l/ha
KABACZEK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18) 3–6 l/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 3–6 l/ha
◆ rozwój owoców (BBCH 71–77) 3–6 l/ha

CEBULA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ wyraźnie widoczny 3.–5. liść

3–6 l/ha

◇ wzrost liści (3–4 tygodnie po wschodach / po posadzeniu rozsady)

3–6 l/ha

◆ początek formowania się główki cebuli

3–6 l/ha
◆ wzrost główki cebuli: 2–3 zabiegi co 5–21 dni 3–6 l/ha
CZOSNEK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ wyraźnie widoczny 3.–5. liść 3–6 l/ha
◇ wzrost liści (3–4 tygodnie po wschodach) 3–6 l/ha
◆ początek formowania się główki czosnku 3–6 l/ha
◆ wzrost główki czosnku: 2–3 zabiegi co 5–21 dni 3–6 l/ha
POR
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ wyraźnie widoczny 3.–5. liść 3–6 l/ha
◇ wzrost liści (3–4 tygodnie po wschodach / po posadzeniu rozsady) 3–6 l/ha
◆ początek formowania się części przeznaczonej do zbioru 3–6 l/ha
◆ wzrost części przeznaczonej do zbioru: 2–3 zabiegi co 5–21 dni 3–6 l/ha

WARZYWA CEBULOWE - produkcja rozsady
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ wzrost liści: 1–2 zabiegi co 7–21 dni

podlewanie
roztwór 0,05–0,1% 
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

BROKUŁ
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ wzrost liści

3–6 l/ha

◆ początek rozwoju róży

3–6 l/ha
◆ róża osiąga ok. 50% typowej wielkości 3–6 l/ha

KALAFIOR
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ wzrost liści

3–6 l/ha

◆ początek rozwoju róży

3–6 l/ha
◆ róża osiąga ok. 50% typowej wielkości 3–6 l/ha

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ wzrost liści

3–6 l/ha

◆ początek formowania się główki

3–6 l/ha

◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości

3–6 l/ha
◆ główka osiąga 70–80% typowej wielkości: 2 zabiegi co 7–14 dni 3–6 l/ha
KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ wzrost liści 3–6 l/ha
◆ początek formowania się główki 3–6 l/ha
◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 3–6 l/ha
◆ główka osiąga 70–80% typowej wielkości: 2 zabiegi co 7–14 dni 3–6 l/ha
KAPUSTA WŁOSKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ wzrost liści 3–6 l/ha
◆ początek formowania się główki 3–6 l/ha
◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 3–6 l/ha
◆ główka osiąga 70–80% typowej wielkości: 2 zabiegi co 7–14 dni 3–6 l/ha

KAPUSTA PEKIŃSKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ wzrost liści

3–6 l/ha

◆ początek formowania się główki

3–6 l/ha
◆ główka osiąga 70–80% typowej wielkości 3–6 l/ha

KAPUSTA BRUKSELSKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ wzrost pędu głównego i liści

3–6 l/ha

◆ początek formowania się pąków bocznych (główek liściowych)

3–6 l/ha
◆ 70–80% główek uformowanych 3–6 l/ha

KALAREPA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ wzrost liści

3–6 l/ha
◆ początek tworzenia zgrubienia 3–6 l/ha
◆ zgrubienie osiąga ok. 50% typowej wielkości 3–6 l/ha
RZODKIEWKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ wzrost liści 3–6 l/ha
◆ początek tworzenia zgrubienia 3–6 l/ha

JARMUŻ
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ wzrost pędu głównego i liści

3–6 l/ha

◆ intensywny wzrost masy liściowej

3–6 l/ha
◆ utworzone ok. 70–80% masy liściowej 3–6 l/ha

WARZYWA KAPUSTNE – produkcja rozsady
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ wzrost liści: 1–2 zabiegi co 7–21 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

MARCHEW
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ faza 5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41)

3–6 l/ha

◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42)

3–6 l/ha
◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 3–6 l/ha
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47) 3–6 l/ha
◆ korzeń osiąga ok. 80% typowej średnicy (BBCH 48) 3–6 l/ha
PIETRUSZKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ faza 5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41) 3–6 l/ha
◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42) 3–6 l/ha
◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 3–6 l/ha
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47) 3–6 l/ha
◆ korzeń osiąga ok. 80% typowej średnicy (BBCH 48) 3–6 l/ha
PASTERNAK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ faza 5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41) 3–6 l/ha
◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42) 3–6 l/ha
◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 3–6 l/ha
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47) 3–6 l/ha
◆ korzeń osiąga ok. 80% typowej średnicy (BBCH 48) 3–6 l/ha

SELER
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ faza 9 lub więcej liści / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 19/41) 3–6 l/ha
◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42) 3–6 l/ha
◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 42–44) 3–6 l/ha
◆ korzeń osiąga 50–60% typowej średnicy (BBCH 45–46) 3–6 l/ha
◆ korzeń osiąga 70–80% typowej średnicy (BBCH 47–48) 3–6 l/ha

BURAK ĆWIKŁOWY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ faza 2–4 liści właściwych /1–2 pary liści (BBCH 12–14) 3–6 l/ha
◆ faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31) 3–6 l/ha
◆ początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43) 3–6 l/ha
◆ korzeń osiąga 40–70% typowej średnicy (BBCH 44–47) 3–6 l/ha
TRAWNIKI
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ w okresie od wiosny do jesieni  zalecane 4–7 zabiegów co 7–14 dni 0,25–0,3 l w 100 l wody

SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH WIELOLETNICH
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ w okresie letnio-jesiennym 2–4 zabiegi co 7–14 dni

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

◆ w okresie przygotowania roślin do zimy 1–2 zabiegi co 7–14 dni dla zwiększenia zimotrwałości

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

SZKÓŁKI ROŚLIN SADOWNICZYCH
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ w okresie letnio-jesiennym 2–4 zabiegi co 7–14 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
◆ w okresie przygotowania roślin do zimy 1–2 zabiegi co 7–14 dni dla zwiększenia zimotrwałości podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH JEDNOROCZNYCH
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ od początkowych faz rozwojowych 1–3 zabiegi co 7–14 dni

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

ROŚLINY OZDOBNE
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇/◆ w okresie od wiosny do jesieni zalecane 3–5 zabiegi co 7–21 dni (w przypadku roślin kwitnących, w tej ogólnej liczbie zabiegów bardzo ważne są 1–2 zabiegi co 7–14 przed kwitnieniem i/lub na początku kwitnienia)

Zabiegi traktować jako optymalne w przypadku okresowych niedoborów wody, a także w przypadku niskiej temperatury.

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

◆ w przypadku roślin wieloletnich wykonać dodatkowo 1–2 zabiegi co 7–14 dni w okresie jesiennym w celu zwiększenia zimotrwałości roślin

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%