MIKRO PLUS ULTRA

MIKRO PLUS<sup>™</sup> ULTRA
Skoncentrowany nawóz mikroelementowy w formie ultragranulatu
Zastosowanie
uprawy rolnicze, drzewa i krzewy owocowe, warzywa, rośliny ozdobne
Techniki zastosowania
fertygacja, dokarmianie nalistne
Dostępne opakowania:
  •     1kg; 5kg; 25kg
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

MIKRO PLUS ULTRA to skoncentrowany nawóz mikroelementowy w formie ultragranulatu, który dostarcza roślinom zestaw łatwo pobieranych i przyswajanych mikroelementów. 

MIKRO PLUS™ ULTRA przeznaczony jest do fertygacji w podłożach inertnych, organicznych oraz w gruncie. Pełne schelatowanie mikroelementów w nawozie zapewnia ich stabilność w pożywkach stężonych jak i w gotowych do użycia oraz umożliwia mieszanie z innymi agrochemikaliami. 

MIKRO PLUS™ ULTRA może być także stosowany dolistnie.

 

Składniki g/kg  % (m/m)
Bor (B) 7 0,7
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA 4 0,4
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA 63 6,3
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA 28 2,8
Molibden (Mo) 1,5 0,15
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 9 0,9
  1. FERTYGACJA (nawożenie z nawadnianiem) upraw w podłożach inertnych, organicznych, w gruncie

Zalecenia szczegółowe (skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji) powinny uwzględniać wymagania pokarmowe roślin oraz warunki agrotechniczne i klimatyczne prowadzonej uprawy (w tym rodzaj podłoża). W obliczeniach trzeba uwzględnić zawartość składników pokarmowych w innych nawozach stosowanych do sporządzania pożywki oraz w wodzie użytej do przygotowania pożywki.


MIKRO PLUS™ ULTRA stosować w postaci roztworu wodnego o stężeniu 0,001–0,004% (0,01–0,04 kg tj. 10–40 g nawozu w 1000 l pożywki gotowej do użytku).


Stosując MIKRO PLUS™ ULTRA w pożywce wraz z innymi nawozami, nie należy przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników w dawkowanej pożywce. Przygotowując roztwory stężone, dawkę nawozu należy odpowiednio zwiększyć i dodawać MIKRO PLUS™ ULTRA do zbiornika innego niż zawierający nawóz  wapniowy.

 

  1. ZABIEGI DOLISTNE 

MIKRO PLUS™ ULTRA W UPRAWACH POLOWYCH stosować profilaktycznie w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków roślin lub interwencyjnie, w przypadku zdiagnozowania niedoboru mikroelementów w roślinach. MIKRO PLUS™ ULTRA może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. Stężenie roztworu oraz ilość cieczy użytkowej dostosować do wymagań poszczególnych gatunków roślin oraz techniki oprysku. W trakcie zabiegów unikać dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury oraz wiatru powodującego znoszenie kropel.

Zalecana jednorazowa dawka preparatu: 0,5–1 kg/ha.

MIKRO PLUS™ ULTRA W UPRWACH POD OSŁONAMI stosować w formie oprysku w stężeniu: 0,1–0,15%.