MIKROCHELAT Fe-13

MIKROCHELAT<sup>™</sup> Fe-13
Chelat żelaza EDTA (130 g Fe/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie
Zastosowanie
uprawy rolnicze, drzewa i krzewy owocowe, warzywa, rośliny ozdobne, trawniki
Techniki zastosowania
oprysk nalistny, fertygacja, oprysk/podlewanie gleby, posypowo
Dostępne opakowania:
 •     1kg; 5kg; 25kg
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

MIKROCHELAT Fe-13 zawiera 130 g Fe/kg (13%). Żelazo jest w pełni schelatowane przez EDTA.

Żelazo (Fe) w formie chelatu jest szybciej wchłaniane, przemieszczane i przyswajane przez rośliny niż żelazo dostarczane roślinom w innych formach.

 

MIKROCHELAT Fe-13 przeznaczony jest do stosowania w różnych technikach nawożenia:

 • DOKARMIANIE DOLISTNE
 • FERTYGACJA (w podłożach inertnych, organicznych, w gruncie)
 • OPRYSK/PODLEWANIE GLEBY lub POSYPOWO po zmieszaniu z innymi nawozami doglebowymi


MIKROCHELAT Fe-13 może być także stosowany jako:

 • komponent mieszanek nawozowych sypkich i płynnych
 • źródło żelaza dla innych chemikaliów.

 

Żelazo (Fe) dostarczane roślinom w nawozie MIKROCHELAT Fe-13 jest:

 • efektywnie i szybko pobierane przez rośliny z roztworów w dokarmianiu dolistnym, w zabiegach nawożenia wraz z nawadnianiem (fertygacja) oraz z gleby po nawożeniu doglebowym
 • bezpieczne dla roślin we wszystkich technikach stosowania (zgodnie z zalecanymi dawkami)
 • stabilne w roztworach wieloskładnikowych (w zakresie do pH 7), stosowanych w zabiegach dolistnych, fertygacji i opryskach gleby.
   

MIKROCHELAT Fe-13 został zakwalifikowany przez IUNG-PIB w Puławach do stosowania w rolnictwie ekologicznym
pod numerem NE/383/2017.

Składniki g/kg  % (m/m)
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA 130 13,0

 

 • MIKROCHELAT Fe-13 stosowany profilaktycznie w uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do żelaza (np. fasola, buraki, kapusty, brokuł, kalafior, szpinak, pomidor, papryka, truskawka, rośliny kwasolubne uprawiane na glebach o odczynie obojętnym lub zasadowym) – jest najefektywniejszym źródłem  żelaza. Jest też niezbędny w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność żelaza dla roślin (wysokie pH, wysoka zawartość manganu, brak tlenu w strefie korzeniowej). MIKROCHELAT Fe-13 stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie zapobiega powstawaniu niedoboru żelaza w roślinach.

 

 • MIKROCHELAT Fe-13 stosowany interwencyjnie skutecznie likwiduje niedobór żelaza oraz ogranicza negatywne skutki wystąpienia takiego okresowego niedoboru. Dokarmianie interwencyjne jest konieczne w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru żelaza na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość żelaza (ukryte niedobory).

 

Żelazo (Fe) dostarczane w nawozie MIKROCHELAT Fe-13 korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu, m.in. na:

 • zwiększenie intensywności tworzenia chlorofilu
 • zwiększenie biomasy oraz prawidłowy wzrost i rozwój roślin
 • poprawę ogólnej kondycji roślin
 • zwiększenie odporności na stresy i szybszą regenerację roślin
 • lepsze parametry jakościowe plonu
 • zmniejszenie ryzyka nadmiernej akumulacji azotanów i szkodliwych azotynów w plonie.

 

MIKROCHELAT Fe-13 wyróżnia się  bardzo dobrymi właściwościami użytkowymi:

 • szybka rozpuszczalność dzięki unikalnej strukturze ultragranul
 • całkowita rozpuszczalność – roztwór powstały po rozpuszczeniu ultragranul jest pozbawiony osadu
 • bardzo dobra rozpuszczalność także w zimnej i twardej wodzie
 • brak pylenia podczas wsypywania do zbiornika z wodą
 • wysoka odporność na czynniki zewnętrzne podczas magazynowania (brak zbrylania).

 

Właściwości fizykochemiczne roztworów chelatu MIKROCHELAT Fe-13:

 • produkt stabilny w zakresie pH 1–7
 • rozpuszczalność w wodzie demineralizowanej  – ok. 300 g/dm3
 • EC w wodzie demineralizowanej: roztwór 0,1% – 0,42 mS/cm                                           
 • pH w wodzie demineralizowanej: roztwór 0,1% – 8,1.

 

 

 

 

 

MIKROCHELAT Fe-13 jest zarejestrowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 834/2007                                              

 1. ZABIEGI DOLISTNE
  W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować MIKROCHELAT Fe-13 w formie roztworu wodnego. Możne być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.

 

Interwencyjnie – stosować MIKROCHELAT Fe-13 w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru żelaza na roślinach lub po zdiagnozowaniu zbyt niskiej zawartości tego składnika w roślinach, a także w przypadku zalania systemu korzeniowego.

Zabiegi wykonywać co 3–5 dni do ustąpienia niedoboru. Stosować MIKROCHELAT Fe-13 w dawce:

 • uprawy rolnicze, drzewa owocowe, winorośl:  0,5–1 kg/ha
 • krzewy owocowe, truskawka, warzywa, rośliny ozdobne: 0,2–1 kg/ha.

 

Profilaktycznie – stosować MIKROCHELAT Fe-13 w terminach i dawkach przedstawionych poniżej w tabeli Ad.1.

 

 1. FERTYGACJA (nawożenie z nawadnianiem) upraw w podłożach inertnych, organicznych, w gruncie

Zalecenia szczegółowe (skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji) powinny uwzględniać wymagania pokarmowe roślin oraz warunki agrotechniczne i klimatyczne prowadzonej uprawy (w tym rodzaj podłoża).
W obliczeniach trzeba uwzględnić zawartość żelaza (Fe) w innych nawozach stosowanych do sporządzania pożywki oraz w wodzie użytej do przygotowania pożywki.  

 

 • Fertygacja w podłożach inertnych i podłożu kokosowym oraz uprawy hydroponiczne (pożywka podawana w sposób ciągły lub wielokrotnie w ciągu doby).
  Najczęściej zalecana zawartość żelaza (Fe) w pożywce gotowej do użycia to 1–3 mg Fe/l (tj. 7,7–23 g  MIKROCHELAT Fe-13 w 1000 l). Przygotowując roztwory stężone, dawkę MIKROCHELAT Fe-13 należy proporcjonalnie zwiększyć.
 • Fertygacja w podłożach organicznych i w gruncie (pożywka podawana okresowo – wielokrotnie w okresie wegetacji roślin).
  Stosując MIKROCHELAT Fe-13 z innymi nawozami w pożywce gotowej do użycia, nie przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników (tj. 2 kg i/lub l w 1000 l pożywki). Zalecana ilość MIKROCHELAT Fe-13 w całym sezonie wegetacyjnym (w dawkach dzielonych, max. 2 kg/ha w 1 cyklu):
         •  5–10 kg/ha (drzewa owocowe ziarnkowe i pestkowe, orzechy)
         •  4–8 kg/ha (winorośl, krzewy owocowe, truskawka, warzywa, rośliny ozdobne).

 

 1. OPRYSK/PODLEWANIE GLEBY lub POSYPOWO po zmieszaniu z innymi nawozami doglebowymi

Opryskać glebę roztworem przed siewem lub sadzeniem rozsady bądź stosować łącznie z innymi nawozami doglebowymi. W przypadku drzew owocowych (np. grusza) wykonać oprysk gleby po ruszeniu wegetacji lub w innym zalecanym terminie. Oprysk (grubokroplisty) gleby wykonywać w dni pochmurne i wilgotne lub w czasie deszczu. Zalecana ilość MIKROCHELAT™ Fe-13 w całym sezonie wegetacyjnym:

 • 5–10 kg/ha (drzewa owocowe ziarnkowe i pestkowe, orzechy)
 • 10–20 kg/ha (winorośl)
 • 3–10 kg/ha (krzewy owocowe, truskawka, warzywa, rośliny ozdobne).

 

Ad.1. Zabiegi dolistne – Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.

Przy niskiej wilgotności powietrza unikać stosowania roztworu o stężeniu przekraczającym 0,15% (1,5 kg nawozu/1000 l wody). Stosując dolistnie w uprawach pod osłonami nie przekraczać stężenia 0,15%.
 

PSZENICA OZIMA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇/◆ Jesień: faza 3.–6. liścia 

Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o pH powyżej 6,5, w przypadku wystąpieniu objawów niedoboru żelaza, a także gdy istnieje potrzeba wzmocnienia kondycji roślin.

0,5–1 kg/ha

◇/◆ Wiosna: krzewienie 

Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o pH powyżej 6,5, w przypadku wystąpieniu objawów niedoboru żelaza, a także gdy istnieje potrzeba wzmocnienia kondycji roślin.

0,5–1 kg/ha

◇/◆  wzrost źdźbła 

Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o pH powyżej 6,5, w przypadku wystąpieniu objawów niedoboru żelaza, a także gdy istnieje potrzeba wzmocnienia kondycji roślin.

0,5–1 kg/ha
◇/◆  faza liścia flagowego / początek kłoszenia
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o pH powyżej 6,5, w przypadku wystąpieniu objawów niedoboru żelaza, a także gdy istnieje potrzeba wzmocnienia kondycji roślin.
0,5–1 kg/ha

PSZENICA JARA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇/◆  rozwój liści – krzewienie 

Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o pH powyżej 6,5, w przypadku wystąpieniu objawów niedoboru żelaza, a także gdy istnieje potrzeba wzmocnienia kondycji roślin.

0,5–1 kg/ha

◇/◆  wzrost źdźbła 

Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o pH powyżej 6,5, w przypadku wystąpieniu objawów niedoboru żelaza, a także gdy istnieje potrzeba wzmocnienia kondycji roślin.

0,5–1 kg/ha

◇/◆  faza liścia flagowego / początek kłoszenia

Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o pH powyżej 6,5, w przypadku wystąpieniu objawów niedoboru żelaza, a także gdy istnieje potrzeba wzmocnienia kondycji roślin.

0,5–1 kg/ha
PSZENŻYTO OZIME 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ Jesień: faza 3.–6. liścia 0,5–1 kg/ha
◇ Wiosna: krzewienie  0,5–1 kg/ha
◇ wzrost źdźbła  0,5–1 kg/ha
◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia 0,5–1 kg/ha
PSZENŻYTO JARE
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści – krzewienie 

0,5–1 kg/ha

◇ wzrost źdźbła 

0,5–1 kg/ha

◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia

0,5–1 kg/ha

JĘCZMIEŃ PASZOWY ozimy
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia

0,5–1 kg/ha
◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła 0,5–1 kg/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 0,5–1 kg/ha

JĘCZMIEŃ PASZOWY jary
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła 0,5–1 kg/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 0,5–1 kg/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY ozimy
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
 
◇ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia 0,5–1 kg/ha
◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła 0,5–1 kg/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 0,5–1 kg/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY jary
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
 
◇ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła 0,5–1 kg/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 0,5–1 kg/ha

ŻYTO OZIME
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia

0,5–1 kg/ha
◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła  0,5–1 kg/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia  0,5–1 kg/ha
ŻYTO JARE
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła

0,5–1 kg/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia 

0,5–1 kg/ha

OWIES
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści – krzewienie 

0,5–1 kg/ha
◇ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego  0,5–1 kg/ha

RZEPAK OZIMY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

Jesień:
◇/◆ faza 4.–8. liścia

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o pH powyżej 7, w przypadku wystąpieniu objawów niedoboru żelaza, a także gdy istnieje potrzeba wzmocnienia kondycji roślin.

0,5–1 kg/ha
Wiosna:
◇/◆ początek wzrostu pędu głównego

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o pH powyżej 7, w przypadku wystąpieniu objawów niedoboru żelaza, a także gdy istnieje potrzeba wzmocnienia kondycji roślin.

0,5–1 kg/ha
◇/◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o pH powyżej 7, w przypadku wystąpieniu objawów niedoboru żelaza, a także gdy istnieje potrzeba wzmocnienia kondycji roślin.
0,5–1 kg/ha

RZEPAK JARY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇/◆ rozwój liści – do początku wzrostu pędu głównego
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o pH powyżej 7, w przypadku wystąpieniu objawów niedoboru żelaza, a także gdy istnieje potrzeba wzmocnienia kondycji roślin.
0,5–1 kg/ha
◇/◆  rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o pH powyżej 7, w przypadku wystąpieniu objawów niedoboru żelaza, a także gdy istnieje potrzeba wzmocnienia kondycji roślin.
0,5–1 kg/ha

SŁONECZNIK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16)

0,5–1 kg/ha
◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33) 0,5–1 kg/ha
◇ początek rozwoju pąków (BBCH 51–53) 0,5–1 kg/ha

LEN
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14)

0,5–1 kg/ha
◆ początek wzrostu pędu – pęd osiągnął 50% długości typowej dla odmiany (BBCH 30–35) 0,5–1 kg/ha
◇ widoczne pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 51–55) 0,5–1 kg/ha

KUKURYDZA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 2.–6. liścia (optymalny termin zabiegu to 4 liście)

0,5–1 kg/ha
◆ wzrost źdźbła – do początku rozwoju wiechy 0,5–1 kg/ha

BURAK CUKROWY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ początek rozwoju liści

0,5–1 kg/ha
◆ początek zakrywania międzyrzędzi 0,5–1 kg/ha
◇ początek rozwoju korzenia spichrzowego 0,5–1 kg/ha

ZIEMNIAK zbierany w fazie pełnej dojrzałości
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ początek wzrostu pędów i liści (wysokość roślin ok. 10 cm)

0,5–1 kg/ha
◆ wzrost pędów i liści (wysokość roślin ˃15 cm) 0,5–1 kg/ha

◇ początek wzrostu bulw

0,5–1 kg/ha
◇ bulwy osiągają ok. 50% finalnej masy 0,5–1 kg/ha

SOJA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój pierwszych liści trójlistkowych

0,2–1 kg/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 0,2–1 kg/ha

◆ początek rozwoju strąków i nasion

0,2–1 kg/ha
GROCH
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój pierwszych liści właściwych 0,2–1 kg/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 0,2–1 kg/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion 0,2–1 kg/ha
FASOLA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój pierwszych liści właściwych 0,2–1 kg/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 0,2–1 kg/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion 0,2–1 kg/ha
BÓB
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój pierwszych liści właściwych 0,2–1 kg/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 0,2–1 kg/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion 0,2–1 kg/ha
BOBIK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój pierwszych liści właściwych 0,2–1 kg/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 0,2–1 kg/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion 0,2–1 kg/ha
ŁUBIN
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ tworzenie rozety 0,2–1 kg/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 0,2–1 kg/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion 0,2–1 kg/ha
JABŁOŃ – sady bez fertygacj młody, nieowocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇/◆ Wiosna: rozwój liści

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o pH powyżej 7 (pomiar w wodzie).

0,5–1 kg/ha
◇/◆ Wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o pH powyżej 7 (pomiar w wodzie).

0,5–1 kg/ha

JABŁOŃ – sady bez fertygacj owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza „mysie ucho”

0,5–1 kg/ha
◇/◆ koniec kwitnienia: większość płatków opadła
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o wysokim pH (›7,5).
0,5–1 kg/ha
◆ owoc osiąga 30–50% typowej wielkości 0,5–1 kg/ha
JABŁOŃ – sady fertygowane  owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ faza „mysie ucho” 0,5–1 kg/ha
JABŁOŃ – szkółki drzewek  szkółka drzewek szczepionych przez okulizację
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇/◆ 1. rok – lato (ok. 3–4 tygodnie po okulizacji): zakończenie wzrostu pędów i liści

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o pH powyżej 7 (pomiar w wodzie).

0,5–1 kg/ha
◇/◆ 2. rok – wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o pH powyżej 7 (pomiar w wodzie).
0,5–1 kg/ha
JABŁOŃ – szkółki drzewek   szkółka drzewek szczepionych zrazami
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇/◆ 1. rok – lato: wzrost pędu głównego i rozwój liści

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o pH powyżej 7 (pomiar w wodzie).

0,5–1 kg/ha
◇/◆ 2. rok –wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o pH powyżej 7 (pomiar w wodzie).

0,5–1 kg/ha

GRUSZA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza „mysie ucho” 

0,5–1 kg/ha

◇/◆ koniec kwitnienia: większość płatków opadła

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o wysokim pH (›7,5).

0,5–1 kg/ha

CZEREŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój pąków kwiatowych

0,5–1 kg/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 0,5–1 kg/ha
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 0,5–1 kg/ha
CZEREŚNIA – sady fertygowane – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ rozwój pąków kwiatowych 0,5–1 kg/ha
◇ rozwój zawiązków owoców 0,5–1 kg/ha

WIŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój pąków kwiatowych 0,5–1 kg/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 0,5–1 kg/ha
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 0,5–1 kg/ha

ŚLIWA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój pąków kwiatowych 0,5–1 kg/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 0,5–1 kg/ha
◆ owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości 0,5–1 kg/ha

BRZOSKWINIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój pąków kwiatowych 0,5–1 kg/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 0,5–1 kg/ha
◆ owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości 0,5–1 kg/ha
NEKTARYNA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój pąków kwiatowych 0,5–1 kg/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 0,5–1 kg/ha
◆ owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości 0,5–1 kg/ha
MORELA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój zawiązków owoców 0,5–1 kg/ha
◆ owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości 0,5–1 kg/ha

AGREST
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ po ruszeniu wegetacji, w okresie rozwoju liści i owoców

0,2–1 kg/ha
◇ po zbiorze owoców 0,2–1 kg/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina jesienna – odmiany owocujące na pędach jednorocznych
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Wiosna: wznowienie wegetacji – rozwój liści

0,2–1 kg/ha
◇ pędy osiągają ok. 1/2 docelowej długości 0,2–1 kg/ha
◇ początek rozwoju pierwszych kwiatostanów 0,2–1 kg/ha
◆ wzrost i dojrzewanie owoców – do pierwszego zbioru 0,2–1 kg/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina letnia  odmiany owocujące na pędach dwuletnich
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ pękanie pąków 

0,2–1 kg/ha
◇ rozwój liści i pędów  0,2–1 kg/ha
◇ początek rozwoju kwiatostanów 0,2–1 kg/ha
◆ wzrost i dojrzewanie owoców – do pierwszego zbioru 0,2–1 kg/ha

PORZECZKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ pękanie pąków (BBCH 07–09)

0,2–1 kg/ha
◇ rozwój liści i pędów (BBCH 15–35) 0,2–1 kg/ha
◆ wytworzonych 70–90% owoców(BBCH 77–79) 0,2–1 kg/ha

BORÓWKA AMERYKAŃSKA  plantacja bez fertygacji  plantacje owocujące
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ pękanie pąków

0,3–1,5 kg/ha
◇ początkowy rozwój liści i kwiatostanów 0,3–1,5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia / początek zawiązywania się owoców 0,3–1,5 kg/ha
◆ rozwój i dojrzewanie owoców 0,3–1,5 kg/ha

BORÓWKA AMERYKAŃSKA  plantacje fertygowane  plantacje owocujące
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ pękanie pąków 0,3–1,5 kg/ha

WINOROŚL
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ początek rozwoju liści i nowych pędów

0,5–1 kg/ha
◆ rozwój kwiatostanów 0,5–1 kg/ha
◆ rozwój owoców – do fazy jagód wielkości grochu 0,5–1 kg/ha
TRUSKAWKA plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Wiosna: rozwój liści i koron 0,2–1 kg/ha
◇ Lato: dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie pąków na przyszły sezon 0,2–1 kg/ha

TRUSKAWKA plantacje bez fertygacji   Odmiany owocujące latem, plantacje owocujące 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Wiosna: po wznowieniu wegetacji – rozwój liści, 2 zabiegi co 7–14 dni

0,2–1 kg/ha
◇ po zbiorach owoców, 1–2 zabiegi co 10–14 dni 0,2–1 kg/ha
TRUSKAWKAplantacje fertygowane Odmiany owocujące latem, plantacje założone latem z sadzonek zielonych doniczkowanych – Uprawa w gruncie
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇  Lato w roku sadzenia: po adaptacji roślin do warunków polowych – rozwinięty 5.–8. liść

0,2–1 kg/ha

◇ Wiosna: po wznowieniu wegetacji

0,2–1 kg/ha
◆ początek rozwoju kwiatostanów 0,2–1 kg/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowaneOdmiany owocujące latem, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo – Uprawa w gruncie
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ po przyjęciu się sadzonek – rozwinięty 2.–3. liść 0,2–1 kg/ha
◇/◆ rozwój liści i kwiatostanów
Zabieg traktować jako optymalny w warunkach ograniczonego pobierania żelaza przez korzenie.
0,2–1 kg/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowane Odmiany powtarzające, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo. Uprawy w gruncie lub podłożach.
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ po przyjęciu się sadzonek – rozwinięty 2.–3. liść 0,2–1 kg/ha
◆ rozwój liści 0,2–1 kg/ha
◆ dalszy rozwój liści i początek rozwoju pierwszych kwiatostanów 0,2–1 kg/ha
◇ rozwój i dojrzewanie pierwszych owoców 0,2–1 kg/ha
◆ okres owocowania: 1–2 zabiegi co 14–21 dni 0,2–1 kg/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Wiosna: rozwój liści 0,2–1 kg/ha
◇ Wiosna: początek wzrostu rozłogów 0,2–1 kg/ha
◇ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 0,2–1 kg/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek doniczkowanych
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: rozwój liści 0,2–1 kg/ha
◇ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: początek wzrostu rozłogów 0,2–1 kg/ha
◇ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 0,2–1 kg/ha

TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek frigo
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Wiosna: rozwój liści 0,2–1 kg/ha
◇ Wiosna: początek wzrostu rozłogów 0,2–1 kg/ha
◇ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 0,2–1 kg/ha

POMIDOR
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwinięty 5.–7. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 15–17)

0,2–1 kg/ha
◇ widoczny 1.–3. kwiatostan ( BBCH 51–53) 0,2–1 kg/ha
◆ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 1.–2. gronie (BBCH 71–72) 0,2–1 kg/ha
◇ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 3.–5. gronie (BBCH 73–75) 0,2–1 kg/ha

PAPRYKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwinięty 3.–7. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–17)

0,2–1 kg/ha
◇ rozwiniętych 8–9 lub więcej liści na pędzie głównym (BBCH 18–19) 0,2–1 kg/ha
◇ widoczny 1.–3. pąk kwiatowy ( BBCH 51–53) 0,2–1 kg/ha
◆ 1.–3. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 71–73) 0,2–1 kg/ha

OGÓREK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwinięty 3.–5. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–15)

0,2–1 kg/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 0,2–1 kg/ha
◇ na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.–7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56–57) 0,2–1 kg/ha
DYNIA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwinięty 3.–5. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–15) 0,2–1 kg/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 0,2–1 kg/ha
◇ na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.–7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56–57) 0,2–1 kg/ha

CEBULA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇/◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadkach takich jak: uprawa na glebach alkalicznych, zalanie systemu korzeniowego, kilkudniowe chłody.

0,2–1 kg/ha
◇ początek formowania się główki cebuli 0,2–1 kg/ha
CZOSNEK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇/◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadkach takich jak: uprawa na glebach alkalicznych, zalanie systemu korzeniowego, kilkudniowe chłody.
0,2–1 kg/ha
◇ początek formowania się główki czosnku 0,2–1 kg/ha
POR
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇/◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadkach takich jak: uprawa na glebach alkalicznych, zalanie systemu korzeniowego, kilkudniowe chłody.
0,2–1 kg/ha
◇ początek formowania się części przeznaczonej do zbioru 0,2–1 kg/ha
WARZYWA CEBULOWE - PRODUKCJA ROZSADY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ wzrost liści

opryskiwanie: roztwór 0,25–0,3%

BROKUŁ
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

0,2–1 kg/ha
◇ wzrost liści 0,2–1 kg/ha

KALAFIOR
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

0,2–1 kg/ha
◇ wzrost liści 0,2–1 kg/ha

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 0,2–1 kg/ha

◆ wzrost liści

0,2–1 kg/ha
◇ początek formowania się główki 0,2–1 kg/ha
KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 0,2–1 kg/ha
◆ wzrost liści 0,2–1 kg/ha
◇ początek formowania się główki 0,2–1 kg/ha
KAPUSTA WŁOSKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 0,2–1 kg/ha
◆ wzrost liści 0,2–1 kg/ha
◇ początek formowania się główki 0,2–1 kg/ha

KAPUSTA PEKIŃSKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

0,2–1 kg/ha
◆ początek formowania się główki 0,2–1 kg/ha
◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 0,2–1 kg/ha

KAPUSTA BRUKSELSKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

0,2–1 kg/ha
◇ wzrost pędu głównego i liści 0,2–1 kg/ha
◇ początek formowania się pąków bocznych (główek liściowych) 0,2–1 kg/ha

KALAREPA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

 po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 0,2–1 kg/ha
RZODKIEWKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
 po wschodach roślin – rozwój liści 0,2–1 kg/ha

JARMUŻ
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

0,2–1 kg/ha
◆ wzrost pędu głównego i liści 0,2–1 kg/ha
◇ intensywny wzrost masy liściowej 0,2–1 kg/ha

MARCHEW
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

faza 3.–4. liścia właściwego (BBCH 13–14)

0,2–1 kg/ha
faza 5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41) 0,2–1 kg/ha
korzeń osiąga 20–40% typowej średnicy (BBCH 42–44) 0,2–1 kg/ha

PIETRUSZKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ faza 5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41) 0,2–1 kg/ha
korzeń osiąga 20–40% typowej średnicy (BBCH 42–44) 0,2–1 kg/ha
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47) 0,2–1 kg/ha
PASTERNAK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ faza 5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41) 0,2–1 kg/ha
◆ korzeń osiąga 20–40% typowej średnicy (BBCH 42–44) 0,2–1 kg/ha
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47) 0,2–1 kg/ha

SELER
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ faza 5.–6. liścia właściwego (BBCH 15–16) ok. 7 dni po wysadzeniu rozsady

0,2–1 kg/ha
◇ faza 9 lub więcej liści / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 19/41)  0,2–1 kg/ha
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 0,2–1 kg/ha

BURAK ĆWIKŁOWY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31) 0,2–1 kg/ha
◇ początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43) 0,2–1 kg/ha
SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH WIELOLETNICH
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ w okresie wiosenno-letnim 2–4 zabiegi co 7–14 dni roztwór 0,25–0,3%
SZKÓŁKI ROŚLIN SADOWNICZYCH
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ w okresie wiosenno-letnim 2–4 zabiegi co 7–14 dni roztwór 0,25–0,3%
SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH JEDNOROCZNYCH
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ w początkowych fazach rozwoju 1–3 zabiegi co 7–14 dni roztwór 0,25–0,3%
TRAWNIKI
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ w okresie wiosenno-letnim 4–7 zabiegów co 7–14 dni roztwór 0,25–0,3%
POLA GOLFOWE
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ w okresie wiosenno-letnim 4–7 zabiegów co 7–14 dni roztwór 0,25–0,3%
ROŚLINY OZDOBNE
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ w okresie wiosenno-letnim 3–5 zabiegów co 7–14 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

POLECANE PRODUKTY