MIKROCHELAT Fe-6

MIKROCHELAT Fe-6
Płynny chelat żelaza DTPA (75 g Fe/l)
Zastosowanie
drzewa i krzewy owocowe, warzywa, rośliny ozdobne
Techniki zastosowania
fertygacja, oprysk/podlewanie gleby, oprysk nalistny,
Dostępne opakowania:
 •     1l; 5l
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

MIKROCHELAT Fe-6 zawiera 75 g Fe/l (6%). Żelazo jest w pełni schelatowane przez DTPA.


Żelazo (Fe) w formie chelatu jest szybciej wchłaniane, przemieszczane i przyswajane przez rośliny niż żelazo dostarczane roślinom w innych formach.


MIKROCHELAT Fe-6 przeznaczony jest przede wszystkim do stosowania w FERTYGACJI (w podłożach inertnych, organicznych, w gruncie). Może być wykorzystywany do dokarmiania dolistnego lub w nawożeniu doglebowym (oprysk / podlewanie gleby).


MIKROCHELAT Fe-6 może być także stosowany jako: komponent płynnych mieszanek nawozowych lub jako źródło żelaza dla innych chemikaliów.

 

Żelazo (Fe) dostarczane roślinom w nawozie MIKROCHELAT Fe-6 jest:

 • efektywnie i szybko pobierane przez rośliny w środowisku lekko alkalicznym (do pH 8)
 • bezpieczne dla roślin (stosowane zgodnie z zalecanymi dawkami)
 • stabilne w roztworach wieloskładnikowych.

 

Składniki

g/l

% (m/m)

Żelazo (Fe) schelatowane przez DTPA

75

6,0

 

Żelazo (Fe) dostarczane w nawozie MIKROCHELAT Fe-6 korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu, m.in. na:

 • zwiększenie intensywności tworzenia chlorofilu
 • zwiększenie biomasy oraz prawidłowy wzrost i rozwój roślin
 • poprawę ogólnej kondycji roślin
 • zwiększenie odporności na stresy i szybszą regenerację roślin
 • lepsze parametry jakościowe plonu
 • zmniejszenie ryzyka nadmiernej akumulacji azotanów i szkodliwych azotynów w plonie.

 

Właściwości fizykochemiczne roztworów chelatu MIKROCHELAT Fe-6:

 • produkt stabilny w zakresie pH 2–8
 • EC w wodzie demineralizowanej: roztwór 0,1% – 0,23 mS/cm
 • pH w wodzie demineralizowanej: roztwór 0,1% – 7,2.
 1. FERTYGACJA (nawożenie z nawadnianiem) upraw w podłożach inertnych, organicznych, w gruncie

Zalecenia szczegółowe (skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji) powinny uwzględniać wymagania pokarmowe roślin oraz warunki agrotechniczne i klimatyczne prowadzonej uprawy (w tym rodzaj podłoża).

W obliczeniach trzeba uwzględnić zawartość żelaza (Fe) w innych nawozach stosowanych do sporządzania pożywki oraz w wodzie użytej do przygotowania pożywki.  

 

 • Fertygacja w podłożach inertnych i podłożu kokosowym oraz uprawy hydroponiczne (pożywka podawana w sposób ciągły lub wielokrotnie w ciągu doby).

Najczęściej zalecana zawartość żelaza (Fe) w pożywce gotowej do użycia to 1–3 mg Fe/l (tj. 10–40 ml nawozu MIKROCHELAT Fe-6 w 1000 l). Przygotowując roztwory stężone, dawkę MIKROCHELAT Fe-6 należy proporcjonalnie zwiększyć.

 

 • Fertygacja w podłożach organicznych i w gruncie (pożywka podawana okresowo – wielokrotnie w okresie wegetacji roślin).

Stosując MIKROCHELAT Fe-6 z innymi nawozami w pożywce gotowej do użycia, nie przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników (tj. 2 l i/lub kg w 1000 l pożywki).


Zalecana ilość MIKROCHELAT Fe-6 w całym sezonie wegetacyjnym (w dawkach dzielonych, max. 2 l/ha w 1 cyklu):

 • 7–30 l/ha (drzewa owocowe ziarnkowe i pestkowe, orzechy)
 • 6–22 l/ha (winorośl).
 • 6–30 l/ha (krzewy owocowe, truskawka, warzywa, rośliny ozdobne).

 

 1. OPRYSK/PODLEWANIE GLEBY

Opryskać glebę roztworem przed siewem lub sadzeniem rozsady bądź stosować łącznie z innymi nawozami doglebowymi. W przypadku drzew owocowych (np. grusza) wykonać oprysk gleby po ruszeniu wegetacji lub w innym zalecanym terminie. Oprysk (grubokroplisty) gleby wykonywać w dni pochmurne i wilgotne lub w czasie deszczu.

       Zalecana ilość MIKROCHELAT Fe-6 w całym sezonie wegetacyjnym:

 • 7–30 l/ha (drzewa owocowe ziarnkowe i pestkowe, orzechy)
 • 15–30 l/ha (winorośl)
 • 6–30 l/ha (krzewy owocowe, truskawka, warzywa, rośliny ozdobne).

 

 1. ZABIEGI DOLISTNE

MIKROCHELAT Fe-6 może być zastosowany nalistnie w postaci roztworu wodnego. Jednorazowa dawka 0,3–1,5 l/ha kg/ha. Stężenie roztworu oraz ilość cieczy użytkowej dostosować do wymagań poszczególnych gatunków roślin oraz techniki oprysku. W trakcie zabiegów unikać dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury oraz wiatru powodującego znoszenie kropel. Przy niskiej wilgotności powietrza, a także w przypadku zastosowania w uprawach pod osłonami – unikać stosowania roztworu o stężeniu przekraczającym 0,1% (1 l nawozu/1000 l wody).

       

POLECANE PRODUKTY