MIKROCHELAT Fe-8

MIKROCHELAT Fe-8
Chelat żelaza EDTA i DTPA (80 g Fe/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie
Zastosowanie
uprawy rolnicze, drzewa i krzewy owocowe, warzywa, rośliny ozdobne, trawnki
Techniki zastosowania
oprysk nalistny, fertygacja, oprysk/podlewanie gleby, posypowo
Dostępne opakowania:
 •     1kg; 5kg; 25kg
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

MIKROCHELAT Fe-8 zawiera 80 g Fe/kg (8%). Żelazo jest schelatowane przez EDTA+DTPA. Żelazo (Fe) w formie chelatu jest szybciej wchłaniane, przemieszczane i przyswajane przez rośliny niż żelazo dostarczane roślinom w innych formach.

 

MIKROCHELAT Fe-8 przeznaczony jest do stosowania w różnych technikach nawożenia:

 • DOKARMIANIE DOLISTNE
 • FERTYGACJA (w podłożach inertnych, organicznych, w gruncie)
 • OPRYSK / PODLEWANIE GLEBY lub POSYPOWO po zmieszaniu z innymi nawozami doglebowymi

 

Żelazo (Fe) dostarczane roślinom w nawozie MIKROCHELAT Fe-8 jest:

 • efektywnie i szybko pobierane przez rośliny z roztworów w dokarmianiu dolistnym, w zabiegach nawożenia wraz z nawadnianiem (fertygacja) oraz z gleby po nawożeniu doglebowym
 • bezpieczne dla roślin we wszystkich technikach stosowania (zgodnie z zalecanymi dawkami)
 • stabilne w roztworach wieloskładnikowych (w zakresie do pH 8), stosowanych w zabiegach dolistnych, fertygacji i opryskach gleby.
 
Składniki     g/kg % (m/m)
Żelazo (Fe) schelatowane przez DTPA i EDTA 80 8,0

 

 • MIKROCHELAT Fe-8 stosowany profilaktycznie w uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do żelaza (np. fasola, buraki, kapusty, brokuł, kalafior, szpinak, pomidor, papryka, truskawka, rośliny kwasolubne uprawiane na glebach o odczynie obojętnym lub zasadowym) – jest najefektywniejszym źródłem  żelaza. Jest też niezbędny w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność żelaza dla roślin (wysokie pH, wysoka zawartość manganu, brak tlenu w strefie korzeniowej). MIKROCHELAT Fe-8 stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie zapobiega powstawaniu niedoboru żelaza w roślinach.

 

 • MIKROCHELAT Fe-8 stosowany interwencyjnie skutecznie likwiduje niedobór żelaza oraz ogranicza negatywne skutki wystąpienia takiego okresowego niedoboru. Dokarmianie interwencyjne jest konieczne w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru żelaza na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość żelaza (ukryte niedobory).

 

Żelazo (Fe) dostarczane w nawozie MIKROCHELAT Fe-8 korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu, m.in. na:

 • zwiększenie intensywności tworzenia chlorofilu
 • zwiększenie biomasy oraz prawidłowy wzrost i rozwój roślin
 • poprawę ogólnej kondycji roślin
 • zwiększenie odporności na stresy i szybszą regenerację roślin
 • lepsze parametry jakościowe plonu
 • zmniejszenie ryzyka nadmiernej akumulacji azotanów i szkodliwych azotynów w plonie.

 

MIKROCHELAT Fe-8 wyróżnia się  bardzo dobrymi właściwościami użytkowymi:

 • szybka rozpuszczalność dzięki unikalnej strukturze ultragranul
 • całkowita rozpuszczalność – roztwór powstały po rozpuszczeniu ultragranul jest pozbawiony osadu
 • bardzo dobra rozpuszczalność także w zimnej i twardej wodzie
 • brak pylenia podczas wsypywania do zbiornika z wodą
 • wysoka odporność na czynniki zewnętrzne podczas magazynowania (brak zbrylania).

 

Właściwości fizykochemiczne roztworów chelatu MIKROCHELAT Fe-8:

 • produkt stabilny w zakresie pH 2–8
 • rozpuszczalność w wodzie (twarda woda olkuska) – ok. 320 g/l
 • EC w wodzie demineralizowanej: roztwór 0,1% – 0,65 mS/cm                                        
 • pH w wodzie demineralizowanej: roztwór 0,1% – 7,9.                                             
 1. ZABIEGI DOLISTNE
  W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować MIKROCHELAT Fe-8 w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania.
  Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.

   
 2. FERTYGACJA (nawożenie z nawadnianiem) upraw w podłożach inertnych, organicznych, w gruncie
  Zalecenia szczegółowe (skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji) powinny uwzględniać wymagania pokarmowe roślin oraz warunki agrotechniczne i klimatyczne prowadzonej uprawy (w tym rodzaj podłoża).
  W obliczeniach trzeba uwzględnić zawartość żelaza (Fe) w innych nawozach stosowanych do sporządzania pożywki oraz w wodzie użytej do przygotowania pożywki.  
 • Fertygacja w podłożach inertnych i podłożu kokosowym oraz uprawy hydroponiczne (pożywka podawana w sposób ciągły lub wielokrotnie w ciągu doby).
  Najczęściej zalecana zawartość żelaza (Fe) w pożywce gotowej do użycia to 1–3 mg Fe/l (tj. 12,5–37,5 g MIKROCHELAT Fe-8 w 1000 l). Przygotowując roztwory stężone, dawkę MIKROCHELAT Fe-8 należy proporcjonalnie zwiększyć.

 

 • Fertygacja w podłożach organicznych i w gruncie (pożywka podawana okresowo – wielokrotnie w okresie wegetacji roślin).
  Stosując MIKROCHELAT Fe-8 z innymi nawozami w pożywce gotowej do użycia, nie przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników (tj. 2 kg i/lub l w 1000 l pożywki).
  Zalecana ilość MIKROCHELAT Fe-8 w całym sezonie wegetacyjnym (w dawkach dzielonych, max. 2 kg/ha w 1 cyklu): 8–15 kg/ha.

 

 1. OPRYSK/PODLEWANIE GLEBY lub POSYPOWO po zmieszaniu z innymi nawozami doglebowymi
  Opryskać glebę roztworem przed siewem lub sadzeniem rozsady bądź stosować łącznie z innymi nawozami doglebowymi. W przypadku drzew owocowych (np. grusza) wykonać oprysk gleby po ruszeniu wegetacji lub w innym zalecanym terminie. Oprysk (grubokroplisty) gleby wykonywać w dni pochmurne i wilgotne lub w czasie deszczu. Zalecana ilość MIKROCHELAT Fe-8 w całym sezonie wegetacyjnym:
 • 8–15 kg/ha (drzewa owocowe ziarnkowe i pestkowe, orzechy)
 • 15–30 kg/ha (winorośl)
 • 5–15 kg/ha (krzewy owocowe, truskawka, warzywa, rośliny ozdobne).

 

Ad.1. Zabiegi dolistne – Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.

Przy niskiej wilgotności powietrza unikać stosowania roztworu o stężeniu przekraczającym 0,15% (1,5 kg nawozu/1000 l wody). Stosując dolistnie w uprawach pod osłonami nie przekraczać stężenia 0,15%.
 

PSZENICA OZIMA
Liczba zabiegów: 3–4. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania ( ◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień:

◆ faza 3.–6. liścia (BBCH 13–16)

0,8–1,5 kg/ha

Wiosna:

◆ krzewienie (BBCH 22–29)

0,8–1,5 kg/ha
 wzrost źdźbła (BBCH 30–39) 0,8–1,5 kg/ha
◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 51–73) z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane 0,8–1,5 kg/ha

PSZENICA JARA
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania ( ◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – krzewienie (BBCH 13–29) 0,8–1,5 kg/ha
◆ wzrost źdźbła (BBCH 30–39) 0,8–1,5 kg/ha
◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 51–73) z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane 0,8–1,5 kg/ha
PSZENŻYTO OZIME
Liczba zabiegów: 3–4. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania ( ◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
Jesień
◆ faza 3.–6. liścia (BBCH 13–16)
0,8–1,5 kg/ha
Wiosna
◆ krzewienie (BBCH 22–29)
0,8–1,5 kg/ha
◆ wzrost źdźbła (BBCH 30–39) 0,8–1,5 kg/ha
◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 51–73) z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane 0,8–1,5 kg/ha
PSZENŻYTO JARE
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania ( ◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – krzewienie (BBCH 13–29)

0,8–1,5 kg/ha

◆ wzrost źdźbła (BBCH 30–39)

0,8–1,5 kg/ha
◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 51–73) z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane 0,8–1,5 kg/ha

JĘCZMIEŃ (PASZOWY i BROWARNY) ozimy
Liczba zabiegów: 3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◆ rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22)

0,8–1,5 kg/ha
Wiosna
◆ początek wzrostu źdźbła (BBCH 30–32)
0,8–1,5 kg/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa (BBCH 39–49) 0,8–1,5 kg/ha

JĘCZMIEŃ (PASZOWY i BROWARNY) jary
Liczba zabiegów: 2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła (BBCH 13–32) 0,8–1,5 kg/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa (BBCH 39–49) 0,8–1,5 kg/ha

ŻYTO OZIME
Liczba zabiegów: 1–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◇/◆ rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

0,8–1,5 kg/ha

Wiosna
◇/◆ początek wzrostu źdźbła (BBCH 30–32)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku niewykonania jesiennego zabiegu przed okresem krzewienia.

0,8–1,5 kg/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia (BBCH 39–51) 0,8–1,5 kg/ha
ŻYTO JARE
Liczba zabiegów: 1–2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła (BBCH 13–32)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

0,8–1,5 kg/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia (BBCH 39–51)

0,8–1,5 kg/ha

OWIES
Liczba zabiegów: 1–2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22)

0,8–1,5 kg/ha
◆ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego (BBCH 30–39) 0,8–1,5 kg/ha

RZEPAK
Liczba zabiegów: 3–4. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◆ faza 4.–8. liścia (BBCH 14–18)

0,8–1,5 kg/ha
Wiosna
◆ ozime: po ruszeniu wegetacji, początek rozwoju pędów bocznych – widoczne 6 międzywęźli na pędzie głównym (BBCH 21–36)
    jare: od fazy 4. liścia – widoczne 6 międzywęźli na pędzie głównym (BBCH 14–36)
0,8–1,5 kg/ha
◆ rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) – początek kwitnienia (BBCH 50–61) 0,8–1,5 kg/ha
◇ pełne kwitnienie: 50% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie, starsze płatki opadają – początkowy rozwój łuszczyn (BBCH 65–73) 0,8–1,5 kg/ha

SŁONECZNIK
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16)

0,8–1,5 kg/ha
◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33) 0,8–1,5 kg/ha
◇ początek rozwoju pąków (BBCH 51–53) 0,8–1,5 kg/ha

LEN
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14)

0,8–1,5 kg/ha
◆ początek wzrostu pędu – pęd osiągnął 50% długości typowej dla odmiany (BBCH 30–35) 0,8–1,5 kg/ha
◇ widoczne pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 51–55) 0,8–1,5 kg/ha

KUKURYDZA
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ od fazy 2 liścia – początek rozwoju źdźbła (wydłużanie pędu) (BBCH 12–31)

0,8–1,5 kg/ha
◆ rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) – początek rozwoju wiechy (BBCH 32–51), dopóki  wysokość roślin pozwala na zabieg opryskiwaczem 0,8–1,5 kg/ha
◇ widoczny wierzchołek wiechy – kwitnienie, początek pylenia, widoczne znamiona słupków (BBCH 53–63) w przypadku wykonywania ochrony insektycydowej i/lub fungicydowej w okresie rozwoju wiechy i kwitnienia 0,8–1,5 kg/ha

BURAK CUKROWY
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4–6 liści (BBCH 14–16)

0,8–1,5 kg/ha
◆ faza 8 liści – do początku zakrywania międzyrzędzi (BBCH 18–31) 0,8–1,5 kg/ha
◇ liście zakrywają 20–50% powierzchni gleby (BBCH 32–35) 0,8–1,5 kg/ha

ZIEMNIAK
Liczba zabiegów: 3–4. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–6. liść na pędzie głównym (BBCH 13–16)

0,8–1,5 kg/ha
◆ rozwój pędów bocznych – zakrycie międzyrzędzi (BBCH 31–38) 0,8–1,5 kg/ha
◆ bulwy osiągają 20–30% typowej masy (BBCH 42–43) 0,8–1,5 kg/ha
◇ bulwy osiągają ok. 40% typowej masy (BBCH 44) 0,8–1,5 kg/ha

SOJA 
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści trójlistkowych na 3. węźle – początek rozwoju pędów bocznych (BBCH 13–23)

0,8–1,5 kg/ha
◆ początek rozwoju kwiatostanów – pierwsze pąki kwiatowe powiększone (BBCH 51–55) 0,8–1,5 kg/ha
◇/◆ rozwój strąków i nasion – do fazy gdy około 70% strąków osiągnęło typową długość (BBCH 70–77)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o pH powyżej 6,8, o wysokiej zawartości manganu (Mn), a także w przypadku wystąpienia objawów niedoboru żelaza.

0,8–1,5 kg/ha

JABŁOŃ
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 500–1000 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ mysie ucho – zielony pąk (BBCH 10/54–56)

0,8–1,5 kg/ha

◇/◆ zasychanie kwiatów - koniec fazy kwitnienia (BBCH 67–69)
 

◇/◆ Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o wysokim pH (›7,5).

0,8–1,5 kg/ha
◆ początek opadania owoców (czerwcowe opadanie) – owoc osiąga 40% typowej wielkości (BBCH 73–74) 0,8–1,5 kg/ha

GRUSZA
Liczba zabiegów: dolistnie 1–2; doglebowo 2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 500–1000 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Dokarmianie pozakorzeniowe
◆ mysie ucho – zielony pąk (BBCH 10/54–56)
◇ zasychanie kwiatów – koniec fazy kwitnienia (BBCH 67–69)

Dolistnie:
0,8–1,5 kg/ha

Grubokroplisty oprysk na wilgotną glebę przed lub w trakcie deszczu (szczególnie polecany na stanowiskach o pH≥7 w celu poprawy jakości owoców – zielona barwa skórki)
◆ mysie ucho – zielony pąk (BBCH 10/54–56)
◆ powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm
Doglebowo:
8–15 kg/ha

CZEREŚNIA
Liczba zabiegów: 1–2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 500–1000 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ zielony pąk (BBCH 55–56)

0,8–1,5 kg/ha
◇ zasychanie kwiatów – koniec fazy kwitnienia (BBCH 67–69) 0,8–1,5 kg/ha
WIŚNIA
Liczba zabiegów: 1–2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 500–1000 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ zielony pąk (BBCH 55–56) 0,8–1,5 kg/ha
◇ zasychanie kwiatów – koniec fazy kwitnienia (BBCH 67–69) 0,8–1,5 kg/ha

ŚLIWA
Liczba zabiegów: 2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 500–1000 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ zielony pąk (BBCH 55–56)

0,8–1,5 kg/ha
◆ rozwój zalążni, po przekwitnięciu powstaje owoc – rozrastanie zalążni (BBCH 71–72) 0,8–1,5 kg/ha
BRZOSKWINIA
Liczba zabiegów: 2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 500–1000 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ zielony pąk (BBCH 55–56) 0,8–1,5 kg/ha
◆ rozwój zalążni, po przekwitnięciu powstaje owoc – rozrastanie zalążni (BBCH 71–72) 0,8–1,5 kg/ha
MORELA
Liczba zabiegów: 2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 500–1000 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ zielony pąk (BBCH 55–56) 0,8–1,5 kg/ha
◆ rozwój zalążni, po przekwitnięciu powstaje owoc – rozrastanie zalążni (BBCH 71–72) 0,8–1,5 kg/ha

AGREST
Liczba zabiegów: 1–2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 500–1000 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ po ruszeniu wegetacji, w okresie rozwoju liści i owoców

0,3–1,5 kg/ha
◇ po zbiorze owoców 0,3–1,5 kg/ha

MALINA owocująca na pędach jednorocznych   
Liczba zabiegów: 2–4. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 500–1000 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści (BBCH 10–16)

0,3–1,5 kg/ha
◇ pędy osiągają długość 30–90% długości końcowej (BBCH 33–39) 0,3–1,5 kg/ha
◇ rozwój kwiatostanów – początek kwitnienia (BBCH 51–64) 0,3–1,5 kg/ha
◆ rozwój owoców – pierwsze owoce osiągnęły finalną wielkość (BBCH 77–81) 0,3–1,5 kg/ha

MALINA owocująca na pędach dwuletnich   
Liczba zabiegów: 2–4. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 500–1000 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ pękanie pąków (BBCH 07–09)

0,3–1,5 kg/ha
◇ rozwój liści i pędów (BBCH 13–39) 0,3–1,5 kg/ha
◇ rozwój kwiatostanów – początek kwitnienia (BBCH 51–64) 0,3–1,5 kg/ha
◆ rozwój owoców – pierwsze owoce osiągnęły finalną wielkość (BBCH 77–81) 0,3–1,5 kg/ha

PORZECZKA
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 500–1000 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ pękanie pąków (BBCH 07–09)

0,3–1,5 kg/ha
◇ rozwój liści i pędów (BBCH 15–35) 0,3–1,5 kg/ha
◆ wytworzonych 70–90% owoców(BBCH 77–79) 0,3–1,5 kg/ha

BORÓWKA AMERYKAŃSKA
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 500–1000 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ pękanie pąków

0,3–1,5 kg/ha
◇ rozwój liści 0,3–1,5 kg/ha
◆ początek rozwoju owoców 0,3–1,5 kg/ha

WINOROŚL
Liczba zabiegów: 3–4. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 500–1000 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–8. liść (BBCH 13–18) 2 zabiegi co 7–14 dni

0,8–1,5 kg/ha
◆ początek rozwoju kwiatostanów - do fazy pogrubiania się kwiatostanów (BBCH 53–55) 0,8–1,5 kg/ha
◇ rozwój owoców - do fazy jagód wielkości grochu  (BBCH 71–75) 0,8–1,5 kg/ha

TRUSKAWKA
Liczba zabiegów: 3–4. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 500–1000 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–5. liść (BBCH 13–15)

0,3–1,5 kg/ha
◆ rozwiniętych 6–9 lub więcej liści (BBCH 16–19) 0,3–1,5 kg/ha
◆ pełnia kwitnienia (BBCH 65–67) 0,3–1,5 kg/ha
◇ po zbiorach owoców: początek tworzenia pąków w pachwinach liści – widoczne młode liście o mniejszej blaszce i krótszym ogonku (BBCH 91–92) 0,3–1,5 kg/ha

POMIDOR
Liczba zabiegów: 2–4. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 5.–7. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 15–17)

0,3–1,5 kg/ha
◇ widoczny 1.–3. kwiatostan ( BBCH 51–53) 0,3–1,5 kg/ha
◆ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 1.–2. gronie (BBCH 71–72) 0,3–1,5 kg/ha
◇ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 3.–5. gronie (BBCH 73–75) 0,3–1,5 kg/ha

PAPRYKA
Liczba zabiegów: 2–4. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–7. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–17)

0,3–1,5 kg/ha
◇ rozwiniętych 8–9 lub więcej liści na pędzie głównym (BBCH 18–19) 0,3–1,5 kg/ha
◇ widoczny 1.–3. pąk kwiatowy ( BBCH 51–53) 0,3–1,5 kg/ha
◆ 1.–3. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 71–73) 0,3–1,5 kg/ha

OGÓREK
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–5. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–15)

0,3–1,5 kg/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 0,3–1,5 kg/ha
◇ na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.–7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56–57) 0,3–1,5 kg/ha
DYNIA
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwinięty 3.–5. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–15) 0,3–1,5 kg/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 0,3–1,5 kg/ha
◇ na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.–7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56–57) 0,3–1,5 kg/ha

WARZYWA CEBULOWE
Liczba zabiegów: do 2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy  opcjonalne/uzupełniające):

◇ wyraźnie widoczny 3.–5. liść (BBCH 13–15)

0,3–1,5 kg/ha
◇ początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41–43) 0,3–1,5 kg/ha

BROKUŁ
Liczba zabiegów: 1–2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

0,3–1,5 kg/ha
◇ faza 7. liścia – widoczny 2. pęd boczny (BBCH 17–22) 0,3–1,5 kg/ha

KALAFIOR
Liczba zabiegów: 1–2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

0,3–1,5 kg/ha
◇ faza 7–9 lub więcej liści (BBCH 19) 0,3–1,5 kg/ha

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA
Liczba zabiegów: 1–2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści (BBCH 15–19)

0,3–1,5 kg/ha
◇ główka osiąga 20–30% typowej wielkości (BBCH 42–43) 0,3–1,5 kg/ha
KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA
Liczba zabiegów: 1–2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój liści (BBCH 15–19) 0,3–1,5 kg/ha
◇ główka osiąga 20–30% typowej wielkości (BBCH 42–43) 0,3–1,5 kg/ha
KAPUSTA WŁOSKA
Liczba zabiegów: 1–2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój liści (BBCH 15–19) 0,3–1,5 kg/ha
◇ główka osiąga 20–30% typowej wielkości (BBCH 42–43) 0,3–1,5 kg/ha

KAPUSTA PEKIŃSKA
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści (BBCH 15–19)

0,3–1,5 kg/ha
◆ główka osiąga 20–40% typowej wielkości (BBCH 42–44) 0,3–1,5 kg/ha
◆ główka osiąga 50–70% typowej wielkości (BBCH 45–47) 0,3–1,5 kg/ha

KAPUSTA BRUKSELSKA
Liczba zabiegów: 1–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5–8 liścia (BBCH 15–18)

0,3–1,5 kg/ha
◇ główny pęd osiąga 40–70% wysokości typowej dla odmiany (BBCH 34–37) 0,3–1,5 kg/ha
◇ główka osiąga 20–30% typowej wielkości (BBCH 42–43) 0,3–1,5 kg/ha

KALAREPA
Liczba zabiegów: 1. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

 faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17) 0,3–1,5 kg/ha
RZODKIEWKA
Liczba zabiegów: 1. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
 faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17) 0,3–1,5 kg/ha

JARMUŻ
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

0,3–1,5 kg/ha
◆ główny pęd osiągnął 30–50% ostatecznej długości typowej dla odmiany (BBCH 33–35) 0,3–1,5 kg/ha
◇ osiągnięte 30–50% masy liściowej typowej dla odmiany (BBCH 43–45) 0,3–1,5 kg/ha

MARCHEW
Liczba zabiegów: do 3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 3.–4. liścia właściwego (BBCH 13–14)

0,3–1,5 kg/ha

◇ faza 5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41)

0,3–1,5 kg/ha
◇ korzeń osiąga 20–40% typowej średnicy (BBCH 42–44) 0,3–1,5 kg/ha

PIETRUSZKA
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41) 0,3–1,5 kg/ha
◆ korzeń osiąga 20–40% typowej średnicy (BBCH 42–44) 0,3–1,5 kg/ha
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47) 0,3–1,5 kg/ha
PASTERNAK
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ faza 5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41) 0,3–1,5 kg/ha
◆ korzeń osiąga 20–40% typowej średnicy (BBCH 42–44) 0,3–1,5 kg/ha
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47) 0,3–1,5 kg/ha

SELER
Liczba zabiegów: do 3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 5.–6. liścia właściwego (BBCH 15–16) ok. 7 dni po wysadzeniu rozsady

0,3–1,5 kg/ha
◇ faza 9 lub więcej liści / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 19/41)  0,3–1,5 kg/ha
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 0,3–1,5 kg/ha

BURAK ĆWIKŁOWY
Liczba zabiegów: do 2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31)   0,3–1,5 kg/ha
◇ początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43) 0,3–1,5 kg/ha

GROCH
Liczba zabiegów: 1–2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–5. liść właściwy (BBCH 13–15)

0,3–1,5 kg/ha
◇ wzrost pędu, rozwinięte 1–5 międzywęźla (BBCH 31–35) 0,3–1,5 kg/ha

FASOLA
Liczba zabiegów: 1–2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3–5 liść właściwy (BBCH 13–15)

0,3–1,5 kg/ha
◇ rozwój pędów bocznych, widoczny 1–4 pęd boczny (BBCH 21–24) 0,3–1,5 kg/ha
SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH WIELOLETNICH
Liczba zabiegów: 2–4.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ w okresie wiosenno-letnim 2–4 zabiegi co 7–14 dni roztwór 0,25–0,3%
SZKÓŁKI ROŚLIN SADOWNICZYCH
Liczba zabiegów: 2–4.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ w okresie wiosenno-letnim 2–4 zabiegi co 7–14 dni roztwór 0,25–0,3%
SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH JEDNOROCZNYCH
Liczba zabiegów: 1–3.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ w początkowych fazach rozwoju 1–3 zabiegi co 7–14 dni roztwór 0,25–0,3%
TRAWNIKI
Liczba zabiegów: 4–7. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ w okresie wiosenno-letnim 4–7 zabiegów co 7–14 dni roztwór 0,25–0,3%
POLA GOLFOWE
Liczba zabiegów: 4–7. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ w okresie wiosenno-letnim 4–7 zabiegów co 7–14 dni roztwór 0,25–0,3%
ROŚLINY OZDOBNE
Liczba zabiegów: 3–5.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ w okresie wiosenno-letnim 3–5 zabiegów co 7–14 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%