MIKROCHELAT Mn-13

MIKROCHELAT Mn-13
Chelat manganu EDTA (130 g Mn/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie
Zastosowanie
uprawy rolnicze, drzewa i krzewy owocowe, warzywa, rośliny ozdobne
Techniki zastosowania
oprysk nalistny, fertygacja, oprysk/podlewanie gleby, posypowo
Dostępne opakowania:
 •     1kg; 5kg; 25kg
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

MIKROCHELAT Mn-13 zawiera 130 g Mn/kg (13%). Mangan jest w pełni schelatowany przez EDTA.

Mangan (Mn) w formie chelatu jest szybciej wchłaniany, przemieszczany i przyswajany przez rośliny niż mangan dostarczany roślinom w innych formach.
 

MIKROCHELAT Mn-13 przeznaczony jest do stosowania w różnych technikach nawożenia:

 • DOKARMIANIE DOLISTNE
 • FERTYGACJA (w podłożach inertnych, organicznych, w gruncie)
 • OPRYSK/PODLEWANIE GLEBY lub POSYPOWO po zmieszaniu z innymi nawozami doglebowymi.

 

MIKROCHELAT Mn-13 może być także stosowany jako:

 • komponent mieszanek nawozowych sypkich i płynnych
 • źródło manganu dla innych chemikaliów. 
   

Mangan (Mn) dostarczany roślinom w nawozie MIKROCHELAT Mn-13 jest:

 • efektywnie i szybko pobierany przez rośliny z roztworów w dokarmianiu dolistnym, w zabiegach nawożenia wraz z nawadnianiem (fertygacja) oraz z gleby po nawożeniu doglebowym
 • bezpieczny dla roślin we wszystkich technikach stosowania (zgodnie z zalecanymi dawkami) 
 • stabilny w roztworach wieloskładnikowych stosowanych w zabiegach dolistnych, fertygacji i opryskach gleby
 • stabilny w szerokim zakresie pH roztworów/pożywek 
 • stabilny w glebach w szerokim zakresie pH. 
   
 
MIKROCHELAT Mn-13 został zakwalifikowany przez IUNG-PIB w Puławach do stosowania w rolnictwie ekologicznym
pod numerem NE/318/2016.

 
Składniki    g/kg % (m/m)
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA 130 13,0

 

• MIKROCHELAT Mn-13 stosowany profilaktycznie w uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do manganu (np. zboża, rzepak, kukurydza, ziemniak, burak, jabłoń, wiśnia, śliwa, brzoskwinia, malina, groch, fasola, szpinak, kapusta) – jest najefektywniejszym źródłem manganu. Jest też niezbędny w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność tego składnika dla roślin (wysokie pH, wysoka zawartość żelaza, brak tlenu w strefie korzeniowej). Stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie zapobiega powstawaniu niedoboru manganu w roślinach. 

 

• MIKROCHELAT Mn-13 stosowany interwencyjnie skutecznie likwiduje niedobór manganu oraz ogranicza negatywne skutki wystąpienia takiego okresowego niedoboru. Dokarmianie interwencyjne jest konieczne w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru manganu na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość manganu (ukryte niedobory).


Mangan (Mn) dostarczany w nawozie MIKROCHELAT Mn-13 korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu, m.in. na: 

 • zwiększenie intensywności i wydajności fotosyntezy
 • prawidłowy wzrost i rozwój roślin
 • zwiększenie odporności roślin na okresowe niedobory wody i niską temperaturę
 • poprawę wartości biologicznej plonu
 • zmniejszenie ryzyka przenawożenia azotem
 • poprawę ogólnej kondycji roślin. 
   

MIKROCHELAT Mn-13 wyróżniają bardzo dobre właściwości użytkowe: 

 • szybka rozpuszczalność dzięki unikalnej strukturze ultragranul
 • całkowita rozpuszczalność – roztwór powstały po rozpuszczeniu ultragranul jest pozbawiony osadu
 • bardzo dobra rozpuszczalność także w zimnej i twardej wodzie
 • brak pylenia podczas wsypywania do zbiornika z wodą
 • wysoka odporność na czynniki zewnętrzne podczas magazynowania (brak zbrylania).
   

Właściwości fizykochemiczne roztworów chelatu MIKROCHELAT Mn-13:

 • produkt stabilny w zakresie pH 3–10 
 • rozpuszczalność w wodzie demineralizowanej – powyżej 1000 g/dm3
 • EC w wodzie demineralizowanej: roztwór 0,1% – 0,4 mS/cm                                              
 • pH w wodzie demineralizowanej: roztwór 0,1% – 5,9.
 1. ZABIEGI DOLISTNE
  W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować MIKROCHELAT Mn-13 w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania.
  Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.

 

Interwencyjnie – stosować MIKROCHELAT Mn-13 w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru manganu na roślinach lub po zdiagnozowaniu zbyt niskiej zawartości tego składnika w roślinach.

Zabiegi wykonywać co 3–7 dni do ustąpienia niedoboru.

Stosować MIKROCHELAT Mn-13 w dawce:

 • uprawy rolnicze, krzewy owocowe, truskawka, warzywa, rośliny ozdobne: 0,25–1 kg/ha
 • drzewa owocowe, winorośl: 0,5–1 kg/ka.


Profilaktycznie – stosować MIKROCHELAT Mn-13 w terminach i dawkach przedstawionych poniżej w tabeli Ad.1.

 

 1. FERTYGACJA (nawożenie z nawadnianiem) upraw w podłożach inertnych, organicznych, w gruncie

Zalecenia szczegółowe (skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji) powinny uwzględniać wymagania pokarmowe roślin oraz warunki agrotechniczne i klimatyczne prowadzonej uprawy (w tym rodzaj podłoża).W obliczeniach trzeba uwzględnić zawartość manganu (Mn) w innych nawozach stosowanych do sporządzania pożywki oraz w wodzie użytej do przygotowania pożywki.

 

 • Fertygacja w podłożach inertnych i podłożu kokosowym oraz uprawy hydroponiczne (pożywka podawana w sposób ciągły lub wielokrotnie w ciągu doby).
  Najczęściej zalecana zawartość manganu (Mn) w pożywce gotowej do użycia to 0,5–1 mg Mn/l (tj. 3,85–7,7 g MIKROCHELAT Mn-13 w 1000 l). Przygotowując roztwory stężone, dawkę MIKROCHELAT Mn-13 należy proporcjonalnie zwiększyć.

 

 • Fertygacja w podłożach organicznych i w gruncie (pożywka podawana okresowo – wielokrotnie w okresie wegetacji roślin).
  Stosując MIKROCHELAT Mn-13 z innymi nawozami w pożywce gotowej do użycia, nie przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników (tj. 2 kg i/lub l w 1000 l pożywki). Zalecana ilość MIKROCHELAT Mn-13 w całym sezonie wegetacyjnym (w dawkach dzielonych, max. 1 kg/ha w 1 cyklu):

 

 • 1–3 kg/ha (uprawy rolnicze deszczowanie: zboża, soja i inne strączkowe, rzepak, kukurydza, słonecznik, ziemniak, burak)
 • 2–3 kg/ha (drzewa owocowe ziarnkowe i pestkowe, orzechy, winorośl)
 • 3–5 kg/ha (krzewy owocowe, truskawka, warzywa, rośliny ozdobne).
 1. OPRYSK/PODLEWANIE GLEBY lub POSYPOWO po zmieszaniu z innymi nawozami doglebowymi

Opryskiwać glebę roztworem wodnym chelatu przed siewem nasion lub sadzeniem rozsady, bądź stosować łącznie z innymi nawozami doglebowymi. Zalecana ilość MIKROCHELAT Mn-13 w całym sezonie wegetacyjnym:

 • 1–3 kg/ha (uprawy rolnicze: zboża, soja i inne strączkowe, rzepak, kukurydza, słonecznik, ziemniak, burak)  
 • 4–6 kg/ha (krzewy owocowe, truskawka, warzywa, rośliny ozdobne).

 

Ad.1. Zabiegi dolistne – Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.

Przy niskiej wilgotności powietrza unikać stosowania roztworu o stężeniu przekraczającym 0,15% (1,5 kg nawozu/1000 l wody). Stosując dolistnie w uprawach pod osłonami nie przekraczać stężenia 0,15%.
 

PSZENICA OZIMA
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ Jesień: faza 3.–6. liścia 

0,25–1 kg/ha

◇/◆ Wiosna: krzewienie

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku gleb o pH powyżej 6,5, w przypadku wysokiej zawartości Cu i Fe w glebie, a także gdy wiosna jest sucha i chłodna.

Ponadto mangan zwiększa odporność na choroby podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwego.

0,25–1 kg/ha

◆ wzrost źdźbła 

0,25–1 kg/ha

◇/◆ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej  (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku wystąpienia objawów niedoboru manganu.

Ponadto mangan zwiększa odporność na rdze.

0,25–1 kg/ha

PSZENICA JARA
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ rozwój liści – krzewienie 

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku gleb o pH powyżej 6,5, w przypadku wysokiej zawartości Cu i Fe w glebie, a także gdy wiosna jest sucha i chłodna.

Ponadto mangan zwiększa odporność na choroby podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwego.

0,25–1 kg/ha
◆ wzrost źdźbła  0,25–1 kg/ha

◇/◆ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków  (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku wystąpienia objawów niedoboru manganu.

Ponadto mangan zwiększa odporność na rdze.

0,25–1 kg/ha
PSZENŻYTO OZIME
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Jesień: faza 3.–6. liścia  0,25–1 kg/ha

◇/◆ Wiosna: krzewienie

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku gleb o pH powyżej 6,5, w przypadku wysokiej zawartości Cu i Fe w glebie, a także gdy wiosna jest sucha i chłodna.

Ponadto mangan zwiększa odporność na choroby podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwego

0,25–1 kg/ha
◆ wzrost źdźbła 0,25–1 kg/ha

◇/◆ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków  (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku wystąpienia objawów niedoboru manganu.

Ponadto mangan zwiększa odporność na rdze.

0,25–1 kg/ha
PSZENŻYTO JARE
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ rozwój liści – krzewienie 

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku gleb o pH powyżej 6,5, w przypadku wysokiej zawartości Cu i Fe w glebie, a także gdy wiosna jest sucha i chłodna.

Ponadto mangan zwiększa odporność na choroby podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwego.

0,25–1 kg/ha

◆ wzrost źdźbła 

0,25–1 kg/ha

◇/◆ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków  (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku wystąpienia objawów niedoboru manganu.

Ponadto mangan zwiększa odporność na rdze.

0,25–1 kg/ha

JĘCZMIEŃ (PASZOWY i BROWARNY) ozimy
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◆ rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22)

0,25–1 kg/ha

Wiosna
◆ początek wzrostu źdźbła (BBCH 30–32)

0,25–1 kg/ha

◇/◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa (BBCH 39–49)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku wystąpienia objawów niedoboru manganu na roślinach, a także gdy nie przeprowadzono zabiegów dokarmiania manganem we wcześniejszych fazach.

0,25–1 kg/ha

JĘCZMIEŃ (PASZOWY i BROWARNY) jary
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła (BBCH 13–32)

0,25–1 kg/ha

◇/◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa (BBCH 39–49)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku wystąpienia objawów niedoboru manganu na roślinach, a także gdy nie przeprowadzono zabiegów dokarmiania manganem we wcześniejszych fazach.

0,25–1 kg/ha

ŻYTO OZIME
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◇/◆ rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

0,25–1 kg/ha

Wiosna
◆ początek wzrostu źdźbła (BBCH 30–32)

0,25–1 kg/ha

◇/◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia (BBCH 39–51)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku wystąpienia objawów niedoboru manganu na roślinach, a także gdy nie przeprowadzono zabiegów dokarmiania manganem we wcześniejszych fazach.

0,25–1 kg/ha
ŻYTO JARE
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła (BBCH 13–32) 0,25–1 kg/ha

◇/◆  faza liścia flagowego – o początku kłoszenia (BBCH 39–51)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku wystąpienia objawów niedoboru manganu na roślinach, a także gdy nie przeprowadzono zabiegów dokarmiania manganem we wcześniejszych fazach.
0,25–1 kg/ha

OWIES
Liczba zabiegów: 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22)

0,25–1 kg/ha
◆ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego (BBCH 30–39) 0,25–1 kg/ha

RZEPAK OZIMY
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◆ faza 4.–8. liścia 

0,25–1 kg/ha

Wiosna:
◆ początek wzrostu pędu głównego

0,25–1 kg/ha

◇ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia

0,25–1 kg/ha
RZEPAK JARY
Liczba zabiegów: 1–2
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne):
rozwój liści – do początku wzrostu pędu głównego 0,25–1 kg/ha

◇ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia

0,25–1 kg/ha

SŁONECZNIK
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16)

0,25–1 kg/ha
◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33) 0,25–1 kg/ha
◇ początek rozwoju pąków (BBCH 51–53) 0,25–1 kg/ha

LEN
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14)

0,25–1 kg/ha
◆ wzrost pędu głównego – pęd osiągnął 50% długości typowej dla odmiany (BBCH 30–35) 0,25–1 kg/ha
◇ widoczne pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 51–53) 0,25–1 kg/ha

KUKURYDZA
Liczba zabiegów: 2–3.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16) optymalny termin zabiegu to 4 liście

0,25–1 kg/ha
◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18) 0,25–1 kg/ha
◇/◆ rozwój źdźbła – do początku rozwoju wiechy (BBCH 31–51)  
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku wystąpienia objawów niedoboru manganu na roślinach
0,25–1 kg/ha

BURAK CUKROWY
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4–6 liści (BBCH 14–16)

0,25–1 kg/ha

◆ faza 8 liści – do początku zakrywania międzyrzędzi (BBCH 18–31)

0,25–1 kg/ha

◇/◆ liście zakrywają 20–50% powierzchni gleby (BBCH 32–35)


◇/◆ Zabieg traktować jako optymalny w przypadku wystąpienia objawów niedoboru manganu na roślinach, a także gdy nie przeprowadzono zabiegów dokarmiania manganem we wcześniejszych fazach

0,25–1 kg/ha

ZIEMNIAK
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–6. liść na pędzie głównym (BBCH 13–16)

0,25–1 kg/ha
◆ rozwój pędów bocznych – zakrycie międzyrzędzi (BBCH 31–38) 0,25–1 kg/ha
◇ bulwy osiągają ok. 40% typowej masy (BBCH 44) 0,25–1 kg/ha

SOJA
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój pierwszych liści trójlistkowych

0,25–1 kg/ha
◆ początek rozwoju pędów bocznych 0,25–1 kg/ha
◇ rozwój pąków (pąkowanie) 0,25–1 kg/ha

◆ początek rozwoju strąków i nasion

0,25–1 kg/ha

JABŁOŃ – sad owocujący bez fertygacji 
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza „mysie ucho”

0,5–1 kg/ha

◇/◆ owoc osiąga 30–50% typowej wielkości

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian o zielonej barwie owoców

0,5–1 kg/ha
◆ owoc osiąga 60–80% typowej wielkości 0,5–1 kg/ha

GRUSZA
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ mysie ucho – zielony pąk (BBCH 10/54–56)

0,5–1 kg/ha
◇ początek rozwoju owoców (BBCH 71–76) 0,5–1 kg/ha
◆ owoc osiąga ok. 70–80% typowej wielkości (BBCH 77–78) 0,5–1 kg/ha

CZEREŚNIA
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ zielony – biały pąk (BBCH 55–59)

0,5–1 kg/ha
◇ opadanie zawiązków nie zapylonych – owoc osiąga ok. 80% typowej wielkości (BBCH 73–78) 0,5–1 kg/ha
WIŚNIA
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ zielony – biały pąk (BBCH 55–59) 0,5–1 kg/ha
◇ opadanie zawiązków nie zapylonych – owoc osiąga ok. 80% typowej wielkości (BBCH 73–78) 0,5–1 kg/ha

ŚLIWA
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ zielony – biały pąk (BBCH 55–59)

0,5–1 kg/ha
◇ opadanie zawiązków nie zapylonych – owoc osiąga ok. 80% typowej wielkości (BBCH 73–78) 0,5–1 kg/ha
BRZOSKWINIA
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ zielony – biały pąk (BBCH 55–59) 0,5–1 kg/ha
◇ opadanie zawiązków nie zapylonych – owoc osiąga ok. 80% typowej wielkości (BBCH 73–78) 0,5–1 kg/ha
MORELA
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ zielony – biały pąk (BBCH 55–59) 0,5–1 kg/ha
◇ opadanie zawiązków nie zapylonych – owoc osiąga ok. 80% typowej wielkości (BBCH 73–78) 0,5–1 kg/ha

AGREST
Liczba zabiegów: do 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ po ruszeniu wegetacji, w okresie rozwoju liści i owoców 0,25–1 kg/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina jesienna – odmiany owocujące na pędach jednorocznych   
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ Wiosna: wznowienie wegetacji – rozwój liści

0,25–1 kg/ha
◇ wzrost i dojrzewanie owoców – do pierwszego zbioru 0,25–1 kg/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina letnia – odmiany owocujące na pędach dwuletnich  
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści i pędów

0,25–1 kg/ha
◇ wzrost i dojrzewanie owoców – do pierwszego zbioru 0,25–1 kg/ha

PORZECZKA
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ w okresie rozwoju liści i pędów (BBCH 15–35)

0,25–1 kg/ha
◇ początek rozwoju owoców, widoczne pierwsze owoce na gronie – wytworzonych 90% owoców (BBCH 71–79) 0,25–1 kg/ha

BORÓWKA AMERYKAŃSKA  plantacje bez fertygacji  plantacje owocujące  
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ początkowy rozwój liści i kwiatostanów

0,25–1 kg/ha
◇ koniec kwitnienia / początek zawiązywania się owoców 0,25–1 kg/ha

WINOROŚL
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–8. liść (BBCH 13–18) 2 zabiegi co 7–14 dni

0,5–1 kg/ha
◆ początek rozwoju kwiatostanów - do fazy pogrubiania się kwiatostanów (BBCH 53–55) 0,5–1 kg/ha
◇ rozwój owoców - do fazy jagód wielkości grochu (BBCH 71–75) 0,5–1 kg/ha
TRUSKAWKA plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią.
Liczba zabiegów: do 2.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ Wiosna: rozwój liści i koron 0,25–1 kg/ha
◇ Lato: dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie pąków na przyszły sezon 0,25–1 kg/ha

TRUSKAWKA plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje owocujące. 
Liczba zabiegów: 2–4.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ Wiosna: po wznowieniu wegetacji – rozwój liści, 2 zabiegi co 7–14 dni

0,25–1 kg/ha
◇ biały pąk 0,25–1 kg/ha
◇ początek rozwoju pierwszych owoców  0,25–1 kg/ha
◆ po zbiorach owoców 0,25–1 kg/ha
TRUSKAWKAplantacje fertygowane Odmiany owocujące latem, plantacje założone latem z sadzonek zielonych doniczkowanych – Uprawa w gruncie.
Liczba zabiegów: 1–3.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ Lato w roku sadzenia: po adaptacji roślin do warunków polowych – rozwinięty 5.–8. liść 0,25–1 kg/ha

◇ Wiosna: po wznowieniu wegetacji

0,25–1 kg/ha
◆ początek rozwoju kwiatostanów 0,25–1 kg/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowaneOdmiany owocujące latem, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo – Uprawa w gruncie.
Liczba zabiegów: do 2.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ po przyjęciu się sadzonek: rozwinięty 2.–3. liść 0,25–1 kg/ha
◇/◆ rozwój liści i kwiatostanów
Zabieg traktować jako optymalny w warunkach ograniczonego pobierania manganu przez korzenie.
0,25–1 kg/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowane Odmiany powtarzające, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo. Uprawy w gruncie lub podłożach.
Liczba zabiegów: 2–6.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ po przyjęciu się sadzonek – rozwinięty 2.–3. liść 0,25–1 kg/ha
◆ rozwój liści 0,25–1 kg/ha
◆ dalszy rozwój liści i początek rozwoju pierwszych kwiatostanów 0,25–1 kg/ha
◇ rozwój i dojrzewanie pierwszych owoców 0,25–1 kg/ha
◇ okres owocowania: 1–2 zabiegi co 14–21 dni 0,25–1 kg/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych
Liczba zabiegów: do 3.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ Wiosna: rozwój liści 0,25–1 kg/ha
◇ Wiosna: początek wzrostu rozłogów 0,25–1 kg/ha
◇ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 0,25–1 kg/ha

TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek doniczkowanych
Liczba zabiegów: do 3.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: rozwój liści 0,25–1 kg/ha
◇ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: początek wzrostu rozłogów 0,25–1 kg/ha
◇ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 0,25–1 kg/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek frigo
Liczba zabiegów: do 3.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ Wiosna: rozwój liści 0,25–1 kg/ha
◇ Wiosna: początek wzrostu rozłogów 0,25–1 kg/ha
◇ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 0,25–1 kg/ha

POMIDOR
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwiniętych 8–9 lub więcej liści (BBCH 18–19)

0,25–1 kg/ha
◇ widoczny 1.–3. kwiatostan (BBCH 51–53) 0,25–1 kg/ha
◆ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 1.–2. gronie (BBCH 71–72) 0,25–1 kg/ha

PAPRYKA
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięte 8–9 lub więcej liści (BBCH 18–19)

0,25–1 kg/ha
◇ widoczny 1.–3. pąk kwiatowy (BBCH 51–53) 0,25–1 kg/ha
◇ 1.–6. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 71–76) 0,25–1 kg/ha

OGÓREK
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18)

0,25–1 kg/ha
◇ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29) 0,25–1 kg/ha

DYNIA
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18)

0,25–1 kg/ha
◇ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29) 0,25–1 kg/ha

WARZYWA CEBULOWE
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy  opcjonalne/uzupełniające):

◇ wyraźnie widoczne 6–9 lub więcej liści (BBCH 16–19)

0,25–1 kg/ha
◆ początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41–43) 0,25–1 kg/ha

BROKUŁ
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 7. liścia – widoczny 2. pęd boczny (BBCH 17–22)

0,25–1 kg/ha
◇ widoczne 3 pędy boczne – róża osiąga 20% typowej wielkości (BBCH 23–42) 0,25–1 kg/ha

KALAFIOR
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18)

0,25–1 kg/ha
◇ faza 9 lub więcej liści – róża osiąga 20% typowej wielkości (BBCH 19–42) 0,25–1 kg/ha

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 7–9 lub więcej liści (BBCH 17–19)

0,25–1 kg/ha
◇ zaczyna tworzyć się główka – główka osiąga 30% typowej wielkości (BBCH 41–43) 0,25–1 kg/ha
◆ główka osiąga 40–50% typowej wielkości (BBCH 44–45) 0,25–1 kg/ha
KAPUSTA WŁOSKA
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 7–9 lub więcej liści (BBCH 17–19) 0,25–1 kg/ha
◇ zaczyna tworzyć się główka – główka osiąga 30% typowej wielkości (BBCH 41–43) 0,25–1 kg/ha
◆ główka osiąga 40–50% typowej wielkości (BBCH 44–45) 0,25–1 kg/ha

KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 7–9 lub więcej liści (BBCH 17–19)

0,25–1 kg/ha
◇ zaczyna tworzyć się główka – główka osiąga 50% typowej wielkości (BBCH 41–45) 0,25–1 kg/ha

KAPUSTA PEKIŃSKA
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści (BBCH 15–19)

0,25–1 kg/ha
◆ główka osiąga 20–40% typowej wielkości (BBCH 42–44) 0,25–1 kg/ha
◆ główka osiąga 50–70% typowej wielkości (BBCH 45–47) 0,25–1 kg/ha

KAPUSTA BRUKSELSKA
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 7. liścia – główny pęd osiąga 30% wysokości typowej dla odmiany (BBCH 17–33)

0,25–1 kg/ha
◇ początek rozwoju pąków bocznych – 50% rozgałęzień mocno zamkniętych (BBCH 41–45) 0,25–1 kg/ha

KALAREPA
Liczba zabiegów: do 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 5. liścia – zaczyna się tworzyć zgrubienie (BBCH 15–41) 0,25–1 kg/ha
RZODKIEWKA
Liczba zabiegów: do 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ faza 5. liścia – zaczyna się tworzyć zgrubienie (BBCH 15–41) 0,25–1 kg/ha

JARMUŻ
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

0,25–1 kg/ha
◆ główny pęd osiągnął 30–50% ostatecznej długości typowej dla odmiany (BBCH 33–35) 0,25–1 kg/ha

MARCHEW
Liczba zabiegów: do 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41) 0,25–1 kg/ha

PIETRUSZKA
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4.–5. liścia właściwego/ korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 14–15/41) 0,25–1 kg/ha
◇ korzeń osiąga 20–40% typowej średnicy (BBCH 42–44) 0,25–1 kg/ha
PASTERNAK
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 4.–5. liścia właściwego/ korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 14–15/41) 0,25–1 kg/ha
◇ korzeń osiąga 20–40% typowej średnicy (BBCH 42–44) 0,25–1 kg/ha

SELER
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 9 lub więcej liści / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 19/41)

0,25–1 kg/ha
korzeń osiąga 20–40% typowej średnicy (BBCH 42–44) 0,25–1 kg/ha

BURAK ĆWIKŁOWY
Liczba zabiegów: 1–2.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31) 0,25–1 kg/ha
początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43) 0,25–1 kg/ha

GROCH
Liczba zabiegów: 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–5. liść właściwy (BBCH 13–15)

0,25–1 kg/ha
◆ wzrost pędu, rozwinięte 5–9 lub więcej międzywęźli (BBCH 35–39) 0,25–1 kg/ha

FASOLA
Liczba zabiegów: 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–5. liść właściwy (BBCH 13–15)

0,25–1 kg/ha
◆ rozwój pędów bocznych, widoczny 5–9 lub więcej pędów bocznych (BBCH 25–29) 0,25–1 kg/ha
SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH WIELOLETNICH
Liczba zabiegów: do 4.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ w okresie wiosenno-letnim 1–2 zabiegi co 7–28 dni

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

◇ w okresie jesiennym 1–2 zabiegi co 7–21 dni dla zwiększenia zimotrwałości podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
SZKÓŁKI ROŚLIN SADOWNICZYCH
Liczba zabiegów: do 4.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ w okresie wiosenno-letnim 1–2 zabiegi co 7–28 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
◇ w okresie jesiennym 1–2 zabiegi co 7–21 dni dla zwiększenia zimotrwałości podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
ROŚLINY OZDOBNE
Liczba zabiegów: do 4.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ w okresie wiosenno-letnim 1–2 zabiegi co 7–28 dni

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

◇ w okresie jesiennym 1–2 zabiegi co 7–21 dni dla zwiększenia zimotrwałości podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
UPRAWY MAŁOOBSZAROWE 
Liczba zabiegów: do 4.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ w okresie wiosenno-letnim 1–2 zabiegi co 7–28 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
◇ w okresie jesiennym 1–2 zabiegi co 7–21 dni dla zwiększenia zimotrwałości podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
UPRAWY HOBBYSTYCZNE
Liczba zabiegów: do 4.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ w okresie wiosenno-letnim 1–2 zabiegi co 7–28 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
◇ w okresie jesiennym 1–2 zabiegi co 7–21 dni dla zwiększenia zimotrwałości podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

POLECANE PRODUKTY