MIKROCHELAT Zn-15

MIKROCHELAT Zn-15
Chelat cynku EDTA (150 g Zn/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie
Zastosowanie
uprawy rolnicze, drzewa i krzewy owocowe, warzywa, rośliny ozdobne
Techniki zastosowania
oprysk nalistny, fertygacja, oprysk/podlewanie gleby, posypowo
Dostępne opakowania:
 •     1kg; 5kg; 25kg
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

MIKROCHELAT Zn-15 zawiera 150 g Zn/kg (15%). Cynk jest w pełni schelatowany przez EDTA.
Cynk (Zn) w formie chelatu jest szybciej wchłaniany, przemieszczany i przyswajany przez rośliny niż cynk dostarczany roślinom w innych formach. 

 

MIKROCHELAT Zn-15 przeznaczony jest do stosowania w różnych technikach nawożenia:

 • DOKARMIANIE DOLISTNE
 • FERTYGACJA (w podłożach inertnych, organicznych, w gruncie)
 • OPRYSK/PODLEWANIE GLEBY lub POSYPOWO po zmieszaniu z innymi nawozami doglebowymi.
   

MIKROCHELAT Zn-15 może być także stosowany jako:

 • komponent mieszanek nawozowych sypkich i płynnych
 • źródło cynku dla innych chemikaliów. 
   

Cynk (Zn) dostarczany roślinom w nawozie MIKROCHELAT Zn-15 jest:

 • efektywnie i szybko pobierany przez rośliny z roztworów w dokarmianiu dolistnym, w zabiegach nawożenia wraz z nawadnianiem (fertygacja) oraz z gleby po nawożeniu doglebowym
 • bezpieczny dla roślin we wszystkich technikach stosowania (zgodnie z zalecanymi dawkami) 
 • stabilny w roztworach wieloskładnikowych stosowanych w zabiegach dolistnych, fertygacji i opryskach gleby
 • stabilny w szerokim zakresie pH roztworów/pożywek 
 • stabilny w glebach w szerokim zakresie pH. 
   

MIKROCHELAT Zn-15 został zakwalifikowany przez IUNG-PIB w Puławach do stosowania w rolnictwie ekologicznym
pod numerem NE/317/2016.

 

Składniki    g/kg % (m/m)
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 150 15,0

 

• MIKROCHELAT Zn-15 stosowany profilaktycznie w uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do cynku (np. kukurydza, zboża, ziemniak, drzewa i krzewy owocowe, truskawka, cebula, szpinak, soja) – jest najefektywniejszym źródłem cynku. Jest też niezbędny w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność tego składnika dla roślin (wysokie pH, wysoka zawartość fosforu, brak tlenu w strefie korzeniowej). Stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie zapobiega powstawaniu niedoboru cynku w roślinach. 

 

• MIKROCHELAT Zn-15 stosowany interwencyjnie skutecznie likwiduje niedobór cynku oraz ogranicza negatywne skutki wystąpienia takiego okresowego niedoboru. Dokarmianie dolistne jest koniecznew przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru cynku na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość cynku (ukryte niedobory).  


Cynk (Zn) dostarczany w nawozie MIKROCHELAT Zn-15 korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu, m.in. na: 

 • stymulację tworzenia auksyn – prawidłowy wzrost i rozwój roślin
 • poprawę efektywności nawożenia azotowego
 • poprawę ogólnej kondycji roślin i dobre plonowanie
 • intensyfikację rozwoju pąków (kwiatowych, liściowych) w uprawach sadowniczych
 • zwiększenie odporności roślin na okresowe niedobory wody i niską temperaturę
 • szybszą regenerację roślin po wystąpieniu warunków stresowych.

 

MIKROCHELAT Zn-15 wyróżnia się  bardzo dobrymi właściwościami użytkowymi: 

 • szybka rozpuszczalność dzięki unikalnej strukturze ultragranul
 • całkowita rozpuszczalność – roztwór powstały po rozpuszczeniu ultragranul jest pozbawiony osadu
 • bardzo dobra rozpuszczalność także w zimnej i twardej wodzie
 • brak pylenia podczas wsypywania do zbiornika z wodą
 • wysoka odporność na czynniki zewnętrzne podczas magazynowania (brak zbrylania).

 
Właściwości fizykochemiczne roztworów chelatu MIKROCHELAT Zn-15:

 • produkt stabilny w zakresie pH 2–10 
 • rozpuszczalność w wodzie demineralizowanej – 900 g/l
 • EC w wodzie demineralizowanej: roztwór 0,1% – 0,4 mS/cm           
 • pH w wodzie demineralizowanej: roztwór 0,1% – 6,2.
 1. ZABIEGI DOLISTNE
  W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować MIKROCHELAT Zn-15 w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania.
  Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.

Interwencyjnie – stosować MIKROCHELAT Zn-15 w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru cynku na roślinach lub po zdiagnozowaniu zbyt niskiej zawartości tego składnika w roślinach, a także po wystąpieniu stresu (np. po wiosennych przymrozkach w sadach).

Zabiegi wykonywać co 3–7 dni do ustąpienia niedoboru. Stosować MIKROCHELAT w dawce:

 • uprawy rolnicze: 0,25–1 kg/ha
 • drzewa owocowe, winorośl: 0,5–1 kg/ka
 • krzewy owocowe, truskawka, warzywa, rośliny ozdobne: 0,2–1 kg/ha.

 

Profilaktycznie – stosować MIKROCHELAT Zn-15 w terminach i dawkach przedstawionych poniżej w tabeli Ad.1.

 

 1. FERTYGACJA (nawożenie z nawadnianiem) upraw w podłożach inertnych, organicznych, w gruncie
  Zalecenia szczegółowe (skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji) powinny uwzględniać wymagania pokarmowe roślin oraz warunki agrotechniczne i klimatyczne prowadzonej uprawy (w tym rodzaj podłoża).

W obliczeniach trzeba uwzględnić zawartość cynku (Zn) w innych nawozach stosowanych do sporządzania pożywki oraz w wodzie użytej do przygotowania pożywki.

 

 • Fertygacja w podłożach inertnych i podłożu kokosowym oraz uprawy hydroponiczne (pożywka podawana w sposób ciągły lub wielokrotnie w ciągu doby). Najczęściej zalecana zawartość cynku (Zn) w pożywce gotowej do użycia to 0,3–0,8 mg Zn/l (tj. 2–5,3 g  MIKROCHELAT Zn-15 w 1000 l). Przygotowując roztwory stężone, dawkę MIKROCHELAT Zn-15 należy proporcjonalnie zwiększyć.

   
 • Fertygacja w podłożach organicznych i w gruncie (pożywka podawana okresowo – wielokrotnie w okresie wegetacji roślin).
  Stosując MIKROCHELAT Zn-15 z innymi nawozami w pożywce gotowej do użycia, nie przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników (tj. 2 kg i/lub l w 1000 l pożywki). Zalecana ilość MIKROCHELAT Zn-15 w całym sezonie wegetacyjnym (w dawkach dzielonych, max. 1 kg/ha w 1 cyklu):
 • 1–3 kg/ha (uprawy rolnicze deszczowanie: kukurydza, słonecznik, ziemniak, soja i inne strączkowe, len, zboża)
 • 1–3 kg/ha (krzewy owocowe, truskawka, warzywa, rośliny ozdobne)
 • 2–4 kg/ha (drzewa owocowe ziarnkowe i pestkowe, orzechy, winorośl).

 

 1. OPRYSK/PODLEWANIE GLEBY lub POSYPOWO po zmieszaniu z innymi nawozami doglebowymi

Opryskiwać glebę roztworem wodnym chelatu przed siewem nasion lub sadzeniem rozsady, bądź stosować łącznie z innymi nawozami doglebowymi. Zalecana ilość MIKROCHELAT Zn-15 w całym sezonie wegetacyjnym:

 • 1–3 kg/ha (uprawy rolnicze: kukurydza, słonecznik, ziemniak, soja i inne strączkowe, len, zboża)
 • 2–4 kg/ha (krzewy owocowe, truskawka, warzywa, rośliny ozdobne).

 

Ad.1. Zabiegi dolistne – Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.

Przy niskiej wilgotności powietrza unikać stosowania roztworu o stężeniu przekraczającym 0,15% (1,5 kg nawozu/1000 l wody). Stosując dolistnie w uprawach pod osłonami nie przekraczać stężenia 0,15%.
 

PSZENICA OZIMA
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień:

◆ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14)

0,25–1 kg/ha

Wiosna: 

◆ krzewienie (BBCH 22–29)

0,25–1 kg/ha

◆ wzrost źdźbła (BBCH 30–39)

0,25–1 kg/ha
◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 51–73) z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane 0,25–1 kg/ha

PSZENICA JARA
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – krzewienie (BBCH 13–29) 0,25–1 kg/ha
◆ wzrost źdźbła (BBCH 30–39) 0,25–1 kg/ha
◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 51–73) z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane 0,25–1 kg/ha
PSZENŻYTO OZIME
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
Jesień
◆ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14)
0,25–1 kg/ha
Wiosna
◆ kontynuacja krzewienia (BBCH 25–29)
0,25–1 kg/ha
◆ wzrost źdźbła (BBCH 30–39) 0,25–1 kg/ha
◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 51–73) z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane 0,25–1 kg/ha
PSZENŻYTO JARE
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – krzewienie (BBCH 13–29)

0,25–1 kg/ha

◆ wzrost źdźbła (BBCH 30–39)

0,25–1 kg/ha
◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 51–73) z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane 0,25–1 kg/ha

JĘCZMIEŃ (PASZOWY i BROWARNY) ozimy
Liczba zabiegów: 3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◆ rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22)

0,25–1 kg/ha
Wiosna
◆ początek wzrostu źdźbła (BBCH 30–32)
0,25–1 kg/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa (BBCH 39–49) 0,25–1 kg/ha

JĘCZMIEŃ (PASZOWY i BROWARNY) jary
Liczba zabiegów: 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła (BBCH 13–32)

0,25–1 kg/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa (BBCH 39–49) 0,25–1 kg/ha

ŻYTO OZIME
Liczba zabiegów: do 3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◇/◆ rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

0,25–1 kg/ha
Wiosna
◇ początek wzrostu źdźbła (BBCH 30–32)
0,25–1 kg/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia (BBCH 39–51) 0,25–1 kg/ha
ŻYTO JARE
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła (BBCH 13–32)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

0,25–1 kg/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia (BBCH 39–51)

0,25–1 kg/ha

OWIES
Liczba zabiegów: 2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22)

0,25–1 kg/ha
◆ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego (BBCH 30–39) 0,25–1 kg/ha

RZEPAK OZIMY
Liczba zabiegów: 3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień:
◆ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16)

0,25–1 kg/ha
Wiosna:
◆ po wiosennym ruszeniu wegetacji, wzrost pędu głównego (BBCH 30–36)
0,25–1 kg/ha
rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia (BBCH 50–61) 0,25–1 kg/ha
RZEPAK JARY
Liczba zabiegów: 2
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne):
◆ rozwój liści do początku wzrostu pędu głównego (BBCH 14–31) 0,25–1 kg/ha
◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia (BBCH 50–61) 0,25–1 kg/ha

SŁONECZNIK
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16)

0,25–1 kg/ha
◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33) 0,25–1 kg/ha
◇ początek rozwoju pąków (BBCH 51–53) 0,25–1 kg/ha

LEN
Liczba zabiegów: 3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14)

0,25–1 kg/ha
◆ wzrost pędu głównego – pęd osiągnął 50% długości typowej dla odmiany (BBCH 30–35) 0,25–1 kg/ha
◆ widoczne pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 51–53) 0,25–1 kg/ha

CHMIEL
Liczba zabiegów: 3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 1000–3000 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ widoczna 1.–3. para pędów bocznych, po naprowadzeniu roślin na przewodniki (BBCH 21–23)

1,5–4,5 kg/ha
zalecane stężenie roztworu do 0,2%

◆ rozwój kolejnych pędów bocznych (BBCH 24–29)  1,5–4,5 kg/ha
zalecane stężenie roztworu do 0,2%
◆ rozwój kwiatostanów, widoczne pąki kwiatostanowe (BBCH 51–55)  1,5–4,5 kg/ha
zalecane stężenie roztworu do 0,2%

KUKURYDZA
Liczba zabiegów: 3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16) optymalny termin zabiegu to 4 liście

0,25–1 kg/ha
◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18) 0,25–1 kg/ha
◆ rozwój źdźbła – do początku rozwoju wiechy (BBCH 31–51) dopóki  wysokość roślin pozwala na zabieg opryskiwaczem 0,25–1 kg/ha

BURAK CUKROWY
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4–6 liści (BBCH 14–16)

0,25–1 kg/ha
◆ faza 8 liści – do początku zakrywania międzyrzędzi (BBCH 18–31) 0,25–1 kg/ha
◇ liście zakrywają 20–50% powierzchni gleby (BBCH 32–35) 0,25–1 kg/ha

ZIEMNIAK
Liczba zabiegów: 3–4. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–6. liść na pędzie głównym (BBCH 13–16)

0,25–1 kg/ha
◆ początek zawiązywania bulw (BBCH 40–41) 0,25–1 kg/ha
◆ bulwy osiągają 20–30% typowej masy (BBCH 42–43) 0,25–1 kg/ha
◇ bulwy osiągają ok. 40% typowej masy (BBCH 44) 0,25–1 kg/ha

SOJA
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści trójlistkowych na 3. węźle – początek rozwoju pędów bocznych (BBCH 13–23)

0,25–1 kg/ha
◆ początek rozwoju kwiatostanów – pierwsze pąki kwiatowe powiększone (BBCH 51–55) 0,25–1 kg/ha
◇/◆ początek rozwoju strąków i nasion (BBCH 70–72)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o pH powyżej 6,8, o wysokiej zawartości fosforu (P), a także w przypadku wystąpienia objawów niedoboru cynku.

0,25–1 kg/ha

JABŁOŃ
Liczba zabiegów: 4–6. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 500–1000 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ pękanie pąków (BBCH 07–09)

0,5–1 kg/ha

◆ mysie ucho – zielony pąk (BBCH 10/54–56)

0,5–1 kg/ha

◇ różowy pąk (BBCH 57)

0,5–1 kg/ha

◆ zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec kwitnienia, wszystkie płatki opadły (BBCH 67–69)

0,5–1 kg/ha

◆ bezpośrednio po zbiorach owoców, na zielone liście, 1–2 zabiegi co 10–14 dni (BBCH 91–92)

0,5–1 kg/ha

GRUSZA
Liczba zabiegów: 4–6. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 500–1000 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ pękanie pąków (BBCH 07–09)

0,5–1 kg/ha
◆ mysie ucho – zielony pąk (BBCH 10/54–56) 0,5–1 kg/ha
◇ biały pąk (BBCH 57) 0,5–1 kg/ha
◆ zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec kwitnienia, wszystkie płatki opadły (BBCH 67–69)  0,5–1 kg/ha
◆ bezpośrednio po zbiorach owoców, na zielone liście, 1–2 zabiegi co 10–14 dni (BBCH 91–92) 0,5–1 kg/ha

CZEREŚNIA
Liczba zabiegów: 3–5. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 500–1000 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ pękanie pąków (BBCH 01–09)

0,5–1 kg/ha
◆ zielony pąk (BBCH 55–56) 0,5–1 kg/ha
◆ po zbiorach owoców 1–2(3) zabiegi na zielone liście (BBCH 91–92) 0,5–1 kg/ha
WIŚNIA
Liczba zabiegów: 3–5. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 500–1000 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ pękanie pąków (BBCH 01–09) 0,5–1 kg/ha
◆ zielony pąk (BBCH 55–56) 0,5–1 kg/ha
◆ po zbiorach owoców 1–2(3) zabiegi na zielone liście (BBCH 91–92) 0,5–1 kg/ha

ŚLIWA
Liczba zabiegów: 3–5. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 500–1000 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ zielony pąk (BBCH 55–56)

0,5–1 kg/ha
◆ biały/różowy pąk (BBCH 57–59) 0,5–1 kg/ha
◆ po zbiorach owoców 1–2(3) zabiegi na zielone liście (BBCH 91–92) 0,5–1 kg/ha
BRZOSKWINIA
Liczba zabiegów: 3–5. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 500–1000 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ zielony pąk (BBCH 55–56) 0,5–1 kg/ha
◆ biały/różowy pąk (BBCH 57–59) 0,5–1 kg/ha
◆ po zbiorach owoców 1–2(3) zabiegi na zielone liście (BBCH 91–92) 0,5–1 kg/ha
MORELA
Liczba zabiegów: 3–5. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 500–1000 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ zielony pąk (BBCH 55–56) 0,5–1 kg/ha
◆ biały/różowy pąk (BBCH 57–59) 0,5–1 kg/ha
◆ po zbiorach owoców 1–2(3) zabiegi na zielone liście (BBCH 91–92) 0,5–1 kg/ha

AGREST
Liczba zabiegów: 1–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 500–1000 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ po ruszeniu wegetacji, w okresie rozwoju liści i owoców, 1–2 zabiegi co 7–14 dni

0,2–1 kg/ha
◇ po zbiorze owoców 0,2–1 kg/ha

MALINA owocująca na pędach jednorocznych   
Liczba zabiegów: 2–4. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 500–1000 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści (BBCH 10–16)

0,2–1 kg/ha
◇ pędy osiągają długość 50–90% długości końcowej (BBCH 35–39) 0,2–1 kg/ha
◇ rozwój kwiatostanów (BBCH 51–54) 0,2–1 kg/ha
◆ po zbiorach owoców przed początkiem przebarwiania liści (BBCH 91) 0,2–1 kg/ha

MALINA owocująca na pędach dwuletnich   
Liczba zabiegów: 4–5. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 500–1000 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ pękanie pąków (BBCH 07–09)

0,2–1 kg/ha
◆ rozwój liści (BBCH 13–16) 0,2–1 kg/ha
◆ pędy osiągają długość 10–30% długości końcowej (BBCH 31–33) 0,2–1 kg/ha
◆ po zbiorach owoców przed początkiem przebarwiania liści  1–2 zabiegi co 10–14 dni (BBCH 91) 0,2–1 kg/ha

PORZECZKA
Liczba zabiegów: 4–5. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 500–1000 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ pękanie pąków (BBCH 07–09)

0,2–1 kg/ha
◆ rozwój liści (BBCH 15–19) 0,2–1 kg/ha
◆ rozwój pędów (BBCH 33–39) 0,2–1 kg/ha
◆ po zbiorach owoców przed początkiem przebarwiania liści 1–2 zabiegi co 10–14 dni (BBCH 91) 0,2–1 kg/ha

BORÓWKA AMERYKAŃSKA  plantacje bez fertygacji  plantacje owocujące
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ pękanie pąków

0,2–1 kg/ha
◆ początek przebarwiania się liści,  1–2 zabiegi co 10–14 dni     0,2–1 kg/ha

WINOROŚL
Liczba zabiegów: 2–4.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 6.–8. liść (BBCH 16–18)

0,5–1 kg/ha
◇ rozwój kwiatostanów (BBCH 53–57) 0,5–1 kg/ha
◇ rozwój owoców - do fazy jagód wielkości grochu (BBCH 71–75) 0,5–1 kg/ha
◆ po zbiorach: dopóki liście są aktywne, a wegetacja krzewów nie jest zakończona 0,5–1 kg/ha
TRUSKAWKA plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią
Liczba zabiegów: 2–3.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ Jesień w roku sadzenia – przed spoczynkiem zimowym 

0,2–1 kg/ha
◇ Wiosna – rozwój liści i koron 0,2–1 kg/ha
◆ Jesień w pierwszym roku po posadzeniu – początek przebarwiania się liści 0,2–1 kg/ha

TRUSKAWKA – plantacje bez fertygacji  Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące 
Liczba zabiegów: 3.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ po wznowieniu wegetacji: rozwinięty 3.–5. liść (BBCH 13–15)  

0,2–1 kg/ha
 początek rozwoju kwiatostanów (BBCH 55) 0,2–1 kg/ha
◆ początek przebarwiania się liści, 1–2 zabiegi co 10–14 dni 0,2–1 kg/ha
TRUSKAWKAplantacje fertygowane Odmiany owocujące latem, plantacje założone latem z sadzonek zielonych doniczkowanych – Uprawa w gruncie
Liczba zabiegów: 3–4.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ JESIEŃ w roku sadzenia – początek przebarwiania się liści 0,2–1 kg/ha
◆ WIOSNA – rozwój liści po wznowieniu wegetacji 0,2–1 kg/ha

◇ początek rozwoju kwiatostanów

0,2–1 kg/ha
◆ JESIEŃ w pierwszym roku po posadzenia – początek przebarwiania się liści 0,2–1 kg/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowaneOdmiany owocujące latem, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo – Uprawa w gruncie
Liczba zabiegów: 1–2.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści 0,2–1 kg/ha
◆ początek przebarwiania się liści 0,2–1 kg/ha

POMIDOR
Liczba zabiegów: do 2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwiniętych 5–9 lub więcej liści (BBCH 15–19)

0,2–1 kg/ha
◇ widoczny 1.–3. kwiatostan (BBCH 51–53) 0,2–1 kg/ha

PAPRYKA
Liczba zabiegów: do 2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwiniętych 5–9 lub więcej liści na pędzie głównym (BBCH 15–19)

0,2–1 kg/ha
◇ widoczny 1.–3. pąk kwiatowy (BBCH 51–53) 0,2–1 kg/ha

OGÓREK
Liczba zabiegów: do 2.Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18)

0,2–1 kg/ha
◇ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 0,2–1 kg/ha
DYNIA
Liczba zabiegów: do 2.Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18) 0,2–1 kg/ha
◇ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 0,2–1 kg/ha

WARZYWA CEBULOWE
Liczba zabiegów: 1–2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy  opcjonalne/uzupełniające):

◆ wyraźnie widoczne 6–9 lub więcej liści (BBCH 16–19)

0,2–1 kg/ha
◇ rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41–45) 0,2–1 kg/ha

BROKUŁ
Liczba zabiegów: do 2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 7. liścia – widoczny 2. pęd boczny (BBCH 17–22)

0,2–1 kg/ha
◇ początek rozwoju róży (BBCH 41) 0,2–1 kg/ha

KALAFIOR
Liczba zabiegów: do 2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18)

0,2–1 kg/ha
◇ początek rozwoju róży – róża osiąga 20% typowej wielkości (BBCH 41–42) 0,2–1 kg/ha

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA
Liczba zabiegów: do 2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 7–9 lub więcej liści (BBCH 17–19)

0,2–1 kg/ha
◇ zaczyna tworzyć się główka – główka osiągnęła 30% typowej wielkości (BBCH 41–43) 0,2–1 kg/ha
KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA
Liczba zabiegów: do 2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ faza 7–9 lub więcej liści (BBCH 17–19) 0,2–1 kg/ha
◇ zaczyna tworzyć się główka – główka osiągnęła 30% typowej wielkości (BBCH 41–43) 0,2–1 kg/ha
KAPUSTA WŁOSKA
Liczba zabiegów: do 2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ faza 7–9 lub więcej liści (BBCH 17–19) 0,2–1 kg/ha
◇ zaczyna tworzyć się główka – główka osiągnęła 30% typowej wielkości (BBCH 41–43) 0,2–1 kg/ha

KAPUSTA PEKIŃSKA
Liczba zabiegów: do 2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 6–9 lub więcej liści (BBCH 16–19)

0,2–1 kg/ha
◇ zaczyna tworzyć się główka (BBCH 41) 0,2–1 kg/ha

KAPUSTA BRUKSELSKA
Liczba zabiegów: do 2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 7. liścia – główny pęd osiąga 70% wysokości typowej dla odmiany (BBCH 17–37)

0,2–1 kg/ha
◇ początek rozwoju pąków bocznych – pierwsze rozgałęzienia mocno zamknięte (BBCH 41–43) 0,2–1 kg/ha

KALAREPA
Liczba zabiegów: do 1. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 5–9 lub więcej liści (BBCH 15–19) 0,2–1 kg/ha
RZODKIEWKA
Liczba zabiegów: do 1. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ faza 5–9 lub więcej liści (BBCH 15–19) 0,2–1 kg/ha

JARMUŻ
Liczba zabiegów: do 2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

0,2–1 kg/ha
◇ główny pęd osiągnął 30–50% ostatecznej długości typowej dla odmiany (BBCH 33–35) 0,2–1 kg/ha

MARCHEW
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 3.–4. liścia właściwego (BBCH 13–14)

0,2–1 kg/ha
◆ faza 5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 15/41–42) 0,2–1 kg/ha
◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 0,2–1 kg/ha

PIETRUSZKA
Liczba zabiegów: 1–2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 15/41–42) 0,2–1 kg/ha
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 0,2–1 kg/ha
PASTERNAK
Liczba zabiegów: 1–2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 15/41–42) 0,2–1 kg/ha
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 0,2–1 kg/ha

SELER
Liczba zabiegów: 1–2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18)

0,2–1 kg/ha
◇ faza 9 lub więcej liści / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 19/41)  0,2–1 kg/ha

BURAK ĆWIKŁOWY
Liczba zabiegów: do 2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31) 0,2–1 kg/ha
◇ początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43) 0,2–1 kg/ha

GROCH
Liczba zabiegów: do 1. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ widoczny zaczątek 1. pąka kwiatowego na zewnątrz liści – widoczne pierwsze pojedyncze pąki kwiatowe na zewnątrz liści nadal zamknięte (BBCH 51–55) 0,2–1 kg/ha

FASOLA
Liczba zabiegów: do 1. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ widoczne pierwsze pąki kwiatowe – pierwsze pąki kwiatowe wydłużają się (BBCH 51–55) 0,2–1 kg/ha
SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH WIELOLETNICH
Liczba zabiegów: do 4.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ w okresie  wiosennym 1–2 zabiegi co 7–21 dni

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

◇ w okresie  jesiennym 1–2 zabiegi co 7–21 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
SZKÓŁKI ROŚLIN SADOWNICZYCH
Liczba zabiegów: do 4.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ w okresie  wiosennym 1–2 zabiegi co 7–21 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
◇ w okresie  jesiennym 1–2 zabiegi co 7–21 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
ROŚLINY OZDOBNE
Liczba zabiegów: do 4.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ w okresie  wiosennym 1–2 zabiegi co 7–21 dni

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
◇ w okresie  jesiennym 1–2 zabiegi co 7–21 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
UPRAWY MAŁOOBSZAROWE 
Liczba zabiegów: do 4.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ w okresie  wiosennym 1–2 zabiegi co 7–21 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
◇ w okresie  jesiennym 1–2 zabiegi co 7–21 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
UPRAWY HOBBYSTYCZNE
Liczba zabiegów: do 4.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ w okresie  wiosennym 1–2 zabiegi co 7–21 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
◇ w okresie  jesiennym 1–2 zabiegi co 7–21 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%