PLONVIT®BOROSULF

PLONVIT<sup>®</sup>BOROSULF
Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz dolistny o wysokiej koncentracji boru i siarki
Zastosowanie
uprawy rolnicze, warzywa, drzewa i krzewy owocowe
Techniki zastosowania
oprysk nalistny
Dostępne opakowania:
  •     15kg
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

PLONVIT® BOROSULF to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz przeznaczony do dolistnego stosowania. Zawiera bor (80 g B/kg) i siarkę (110 g S/kg) oraz azot, magnez, mangan, molibden i cynk. 


PLONVIT® BOROSULF jest szczególnie polecany do dolistnego dokarmiania roślin o wysokich wymaganiach względem boru i siarki (np. rzepak, burak cukrowy, słonecznik, ziemniak, kukurydza, warzywa kapustne, warzywa korzeniowe, drzewa i krzewy owocowe). 


PLONVIT® BOROSULF stosowany dolistnie w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na bor i siarkę, skutecznie uzupełnia i/lub koryguje nawożenie doglebowe w zakresie siarki oraz realizuje potrzeby pokarmowe roślin w zakresie boru. Pozostałe składniki pokarmowe zawarte w nawozie, wzmacniają korzystny wpływ nawozu na poprawę kondycji i plonowania roślin.

 

Składniki g/kg % (m/m)
Azot (N) całkowity 60 6,0
azot (N) amonowy (NH4) 60 6,0
Tlenek magnezu (MgO) 53 5,3

Siarka (S)

110

11,0

Bor (B) 80 8,0
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA 10 1,0
Molibden (Mo) 0,4 0,04
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 1 0,1

PLONVIT® BOROSULF stosować nalistnie w formie roztworu wodnego. Nawóz można stosować łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. 
Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.

 

Zabiegi dolistne – Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.
 

RZEPAK OZIMY 
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◆ faza 4.–8. liścia

0,5–3 kg/ha

Wiosna
◆ początek wzrostu pędu głównego

 0,5–3 kg/ha

◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia

0,5–3 kg/ha
◇ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn 0,5–3 kg/ha

RZEPAK JARY 
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu pędu głównego

 0,5–3 kg/ha

◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia

0,5–3 kg/ha
◇ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn 0,5–3 kg/ha
SŁONECZNIK
Liczba zabiegów: 2–3.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16)

0,5–3 kg/ha
◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33) 0,5–3 kg/ha
◇ początek rozwoju pąków (BBCH 51–53) 0,5–3 kg/ha

KUKURYDZA
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16) optymalny termin zabiegu to 4 liście

0,5–2 kg/ha

◆faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18)

0,5–2 kg/ha
◇ rozwój źdźbła – do początku rozwoju wiechy (BBCH 31–51) dopóki  wysokość roślin pozwala na zabieg opryskiwaczem 0,5–2 kg/ha

BURAK CUKROWY
Liczba zabiegów: 3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4–6 liści (BBCH 14–16)

0,5–2 kg/ha

◆ faza 8 liści – do początku zakrywania międzyrzędzi (BBCH 18–31)

0,5–2 kg/ha
◆ liście zakrywają 20–50% powierzchni gleby (BBCH 32–35) 0,5–2 kg/ha

ZIEMNIAK
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwinięty 3.–6. liść na pędzie głównym (BBCH 13–16)

0,5–2 kg/ha

◆ początek zakrywania międzyrzędzi – 80% zakrycia powierzchni gleby(BBCH 31–38)

0,5–2 kg/ha

◆ bulwy osiągają 20–30% typowej masy (BBCH 42–43)

0,5–2 kg/ha
◇ bulwy osiągają 60–70% typowej masy (BBCH 46–47) 0,5–2 kg/ha

SOJA
Liczba zabiegów: 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści i początek rozwoju pędów bocznych

0,5–2 kg/ha

◆ początek rozwoju pąków kwiatowych

0,5–2 kg/ha
RYŻ
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ 4–6 liści rozwiniętych (BBCH 14-16)

0,5–2 kg/ha

◆ początek krzewienia (BBCH 21–23)

0,5–2 kg/ha

◆ wzrost źdźbła (BBCH 31–39)

0,5–2 kg/ha
◇ początek kłoszenia (BBCH 51–52) 0,5–2 kg/ha

JABŁOŃ – sad owocujący bez fertygacji 

Liczba zabiegów: do 3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ różowy pąk 0,5–2 kg/ha
◇ początek rozwoju owoców 0,5–2 kg/ha
◇ przed początkiem przebarwiania się liści 0,5–2 kg/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – odmiany owocujące na pędach dwuletnich

Liczba zabiegów: 2–3
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój liści i pędów 0,5–2 kg/ha
◇ początek rozwoju kwiatostanów 0,5–2 kg/ha
◆ bezpośrednio po zbiorach 0,5–2 kg/ha

TRUSKAWKA uprawy bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące
Liczba zabiegów: 1. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ po zbiorach owoców 0,5–2 kg/ha

WARZYWA CEBULOWE
Liczba zabiegów: 2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść (BBCH 13–15)

0,5–1 kg/ha
◆ podstawa liści grubieje lub rozszerza się (BBCH 41) 0,5–1 kg/ha

BROKUŁ
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

0,5–1 kg/ha

◆ faza 7. liścia – widoczny 2. pęd boczny (BBCH 17–22)

0,5–1 kg/ha
◇ widoczne 3–8 pędy boczne (BBCH 23–28) 0,5–1 kg/ha

KALAFIOR
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/ uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

0,5–1 kg/ha

◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18)

0,5–1 kg/ha
◇ faza 9 lub więcej liści (BBCH 19) 0,5–1 kg/ha

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA
Liczba zabiegów: 3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

0,5–1 kg/ha

◆ faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 17–19)

0,5–1 kg/ha
◆ zaczynają tworzyć się główki (BBCH 41) 0,5–1 kg/ha
KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA
Liczba zabiegów: 3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) 0,5–1 kg/ha
◆ faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 17–19) 0,5–1 kg/ha
◆ zaczynają tworzyć się główki (BBCH 41) 0,5–1 kg/ha
KAPUSTA WŁOSKA
Liczba zabiegów: 3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) 0,5–1 kg/ha
◆ faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 17–19) 0,5–1 kg/ha
◆ zaczynają tworzyć się główki (BBCH 41) 0,5–1 kg/ha
KAPUSTA PEKIŃSKA
Liczba zabiegów: 3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) 0,5–1 kg/ha
◆ faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 17–19) 0,5–1 kg/ha
◆ zaczynają tworzyć się główki (BBCH 41) 0,5–1 kg/ha

KAPUSTA BRUKSELSKA
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

0,5–1 kg/ha

◆ główny pęd osiąga 30–70% wysokości typowej dla odmiany (BBCH 33–37)

0,5–1 kg/ha
◇ początek rozwoju pąków bocznych – pierwsze rozgałęzienia mocno zamknięte (BBCH 41–43) 0,5–1 kg/ha

KALAREPA
Liczba zabiegów: 2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 15–19)

0,5–1 kg/ha
◆ zaczyna się tworzyć zgrubienie (BBCH 41) 0,5–1 kg/ha
RZODKIEWKA
Liczba zabiegów: 2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 15–19) 0,5–1 kg/ha
◆ zaczyna się tworzyć zgrubienie (BBCH 41) 0,5–1 kg/ha

JARMUŻ
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

0,5–1 kg/ha

◆ główny pęd osiągnął 30–50% ostatecznej długości typowej dla odmiany (BBCH 33–35)

0,5–1 kg/ha
◇ osiągnięte 30–50% masy liściowej typowej dla odmiany (BBCH 43–45) 0,5–1 kg/ha

MARCHEW
Liczba zabiegów: do 2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14)

0,5–1 kg/ha
◇ początek rozwoju korzenia (BBCH 41–43) 0,5–1 kg/ha
PIETRUSZKA
Liczba zabiegów: do 2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14) 0,5–1 kg/ha
◇ początek rozwoju korzenia (BBCH 41–43) 0,5–1 kg/ha
PASTERNAK
Liczba zabiegów: do 2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14) 0,5–1 kg/ha
◇ początek rozwoju korzenia (BBCH 41–43) 0,5–1 kg/ha
BURAK ĆWIKŁOWY
Liczba zabiegów: do 2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14) 0,5–1 kg/ha
◇ początek rozwoju korzenia (BBCH 41–43) 0,5–1 kg/ha

SELER
Liczba zabiegów: do 2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) ok. 7 dni po wysadzeniu rozsady w pole

0,5–1 kg/ha
◇ początek rozwoju korzenia (BBCH 41–43) 0,5–1 kg/ha

GROCH
Liczba zabiegów: 1–2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 8. liść – faza 5. międzywęźla (BBCH 18–35)

0,5–1 kg/ha
◇ widoczny zaczątek pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści – widoczne pierwsze pojedyncze pąki kwiatowe na zewnątrz liści, nadal zamknięte (BBCH 51–55) 0,5–1 kg/ha

FASOLA
Liczba zabiegów: 1–2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój pędów bocznych (BBCH 21–29)

0,5–1 kg/ha
◇ widoczne pierwsze pąki kwiatowe – pierwsze pąki kwiatowe wydłużają się (BBCH 51–55) 0,5–1 kg/ha