PLONVIT®BOROSULF

PLONVIT<sup>®</sup>BOROSULF
Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz dolistny o wysokiej koncentracji boru i siarki
Zastosowanie
uprawy rolnicze, warzywa, drzewa i krzewy owocowe
Techniki zastosowania
oprysk nalistny
Dostępne opakowania:
  •     15kg
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

PLONVIT® BOROSULF to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz przeznaczony do dolistnego stosowania. Zawiera bor (80 g B/kg) i siarkę (110 g S/kg) oraz azot, magnez, mangan, molibden i cynk. 


PLONVIT® BOROSULF jest szczególnie polecany do dolistnego dokarmiania roślin o wysokich wymaganiach względem boru i siarki (np. rzepak, burak cukrowy, słonecznik, ziemniak, kukurydza, warzywa kapustne, warzywa korzeniowe, drzewa i krzewy owocowe). 


PLONVIT® BOROSULF stosowany dolistnie w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na bor i siarkę, skutecznie uzupełnia i/lub koryguje nawożenie doglebowe w zakresie siarki oraz realizuje potrzeby pokarmowe roślin w zakresie boru. Pozostałe składniki pokarmowe zawarte w nawozie, wzmacniają korzystny wpływ nawozu na poprawę kondycji i plonowania roślin.

 

Składniki g/kg % (m/m)
Azot (N) całkowity 60 6,0
azot (N) amonowy (NH4) 60 6,0
Tlenek magnezu (MgO) 53 5,3

Siarka (S)

110

11,0

Bor (B) 80 8,0
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA 10 1,0
Molibden (Mo) 0,4 0,04
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 1 0,1

PLONVIT® BOROSULF stosować nalistnie w formie roztworu wodnego. Nawóz można stosować łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. 
Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.

 

Zabiegi dolistne – Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.
 

RZEPAK OZIMY 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◆ faza 4.–8. liścia

0,5–3 kg/ha

Wiosna
◆ początek wzrostu pędu głównego

 0,5–3 kg/ha

◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia

0,5–3 kg/ha
◇ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn 0,5–3 kg/ha

RZEPAK JARY 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu pędu głównego

 0,5–3 kg/ha

◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia

0,5–3 kg/ha
◇ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn 0,5–3 kg/ha
SŁONECZNIK
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16)

0,5–3 kg/ha
◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33) 0,5–3 kg/ha
◇ początek rozwoju pąków (BBCH 51–53) 0,5–3 kg/ha

KUKURYDZA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆  faza 2–6. liścia (optymalny termin zabiegu to 4 liście)

0,5–2 kg/ha

◆faza 7.–8. liścia

0,5–2 kg/ha
◇ wzrost źdźbła – do początku rozwoju wiechy 0,5–2 kg/ha

BURAK CUKROWY
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4–6 liści (BBCH 14–16)

0,5–2 kg/ha

◆ faza 8 liści – do początku zakrywania międzyrzędzi (BBCH 18–31)

0,5–2 kg/ha
◆ liście zakrywają 20–50% powierzchni gleby (BBCH 32–35) 0,5–2 kg/ha

ZIEMNIAK
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwinięty 3.–6. liść na pędzie głównym (BBCH 13–16)

0,5–2 kg/ha

◆ początek zakrywania międzyrzędzi – 80% zakrycia powierzchni gleby(BBCH 31–38)

0,5–2 kg/ha

◆ bulwy osiągają 20–30% typowej masy (BBCH 42–43)

0,5–2 kg/ha
◇ bulwy osiągają 60–70% typowej masy (BBCH 46–47) 0,5–2 kg/ha

SOJA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści i początek rozwoju pędów bocznych

0,5–2 kg/ha

◆ początek rozwoju pąków kwiatowych

0,5–2 kg/ha
RYŻ
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ 4–6 liści rozwiniętych (BBCH 14–16)

0,5–2 kg/ha

◆ początek krzewienia (BBCH 21–23)

0,5–2 kg/ha

◆ wzrost źdźbła (BBCH 31–39)

0,5–2 kg/ha
◇ początek kłoszenia (BBCH 51–52) 0,5–2 kg/ha

JABŁOŃ – sady bez fertygacji  młody, nieowocujący sad
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ Wiosna: rozwój liści 0,5–2 kg/ha
◇ Wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 0,5–2 kg/ha

JABŁOŃ – sady bez fertygacji  owocujący sad 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ różowy pąk 0,5–2 kg/ha
◇ początek rozwoju owoców 0,5–2 kg/ha
◇ przed początkiem przebarwiania się liści 0,5–2 kg/ha

JABŁOŃ – szkółki drzewek  szkółka drzewek szczepionych przez okulizację
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ 1. rok – lato (ok. 3–4 tygodnie po okulizacji): zakończenie wzrostu pędów i liści 0,5–2 kg/ha
◇ 2. rok – wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 0,5–2 kg/ha

JABŁOŃ – szkółki drzewek szkółka drzewek szczepionych zrazami
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ 1. rok – lato: wzrost pędu głównego i rozwój liści 0,5–2 kg/ha
◇ 2. rok –wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 0,5–2 kg/ha

CZEREŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój pąków kwiatowych

0,5–2 kg/ha
◇ rozwój zawiązków owoców 0,5–2 kg/ha
◇ po zbiorach owoców 0,5–2 kg/ha

WIŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój pąków kwiatowych 0,5–2 kg/ha
◇ rozwój zawiązków owoców 0,5–2 kg/ha
◇ po zbiorach owoców 0,5–2 kg/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – odmiany owocujące na pędach dwuletnich
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści i pędów 0,5–2 kg/ha
◇ początek rozwoju kwiatostanów 0,5–2 kg/ha
◆ bezpośrednio po zbiorach 0,5–2 kg/ha

TRUSKAWKA uprawy bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ po zbiorach owoców 0,5–2 kg/ha
WINOROŚL
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ początek rozwoju liści i nowych pędów 0,5–2 kg/ha
◇ rozwój kwiatostanów 0,5–2 kg/ha

◇ rozwój owoców – do fazy jagód wielkości grochu

0,5–2 kg/ha

WARZYWA CEBULOWE
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść (BBCH 13–15)

0,5–1 kg/ha
◆ podstawa liści grubieje lub rozszerza się (BBCH 41) 0,5–1 kg/ha

BROKUŁ
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

0,5–1 kg/ha

◆ faza 7. liścia – widoczny 2. pęd boczny (BBCH 17–22)

0,5–1 kg/ha
◇ widoczne 3–8 pędy boczne (BBCH 23–28) 0,5–1 kg/ha

KALAFIOR
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/ uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

0,5–1 kg/ha

◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18)

0,5–1 kg/ha
◇ faza 9 lub więcej liści (BBCH 19) 0,5–1 kg/ha

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

0,5–1 kg/ha

◆ faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 17–19)

0,5–1 kg/ha
◆ zaczynają tworzyć się główki (BBCH 41) 0,5–1 kg/ha
KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) 0,5–1 kg/ha
◆ faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 17–19) 0,5–1 kg/ha
◆ zaczynają tworzyć się główki (BBCH 41) 0,5–1 kg/ha
KAPUSTA WŁOSKA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) 0,5–1 kg/ha
◆ faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 17–19) 0,5–1 kg/ha
◆ zaczynają tworzyć się główki (BBCH 41) 0,5–1 kg/ha
KAPUSTA PEKIŃSKA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) 0,5–1 kg/ha
◆ faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 17–19) 0,5–1 kg/ha
◆ zaczynają tworzyć się główki (BBCH 41) 0,5–1 kg/ha

KAPUSTA BRUKSELSKA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

0,5–1 kg/ha

◆ główny pęd osiąga 30–70% wysokości typowej dla odmiany (BBCH 33–37)

0,5–1 kg/ha
◇ początek rozwoju pąków bocznych – pierwsze rozgałęzienia mocno zamknięte (BBCH 41–43) 0,5–1 kg/ha

KALAREPA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 15–19)

0,5–1 kg/ha
◆ zaczyna się tworzyć zgrubienie (BBCH 41) 0,5–1 kg/ha
RZODKIEWKA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 15–19) 0,5–1 kg/ha
◆ zaczyna się tworzyć zgrubienie (BBCH 41) 0,5–1 kg/ha

JARMUŻ
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

0,5–1 kg/ha

◆ główny pęd osiągnął 30–50% ostatecznej długości typowej dla odmiany (BBCH 33–35)

0,5–1 kg/ha
◇ osiągnięte 30–50% masy liściowej typowej dla odmiany (BBCH 43–45) 0,5–1 kg/ha

MARCHEW
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14)

0,5–1 kg/ha
◇ początek rozwoju korzenia (BBCH 41–43) 0,5–1 kg/ha
PIETRUSZKA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14) 0,5–1 kg/ha
◇ początek rozwoju korzenia (BBCH 41–43) 0,5–1 kg/ha
PASTERNAK
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14) 0,5–1 kg/ha
◇ początek rozwoju korzenia (BBCH 41–43) 0,5–1 kg/ha
BURAK ĆWIKŁOWY
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14) 0,5–1 kg/ha
◇ początek rozwoju korzenia (BBCH 41–43) 0,5–1 kg/ha

SELER
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) ok. 7 dni po wysadzeniu rozsady w pole

0,5–1 kg/ha
◇ początek rozwoju korzenia (BBCH 41–43) 0,5–1 kg/ha

GROCH
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 8. liść – faza 5. międzywęźla (BBCH 18–35)

0,5–1 kg/ha
◇ widoczny zaczątek pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści – widoczne pierwsze pojedyncze pąki kwiatowe na zewnątrz liści, nadal zamknięte (BBCH 51–55) 0,5–1 kg/ha

FASOLA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój pędów bocznych (BBCH 21–29)

0,5–1 kg/ha
◇ widoczne pierwsze pąki kwiatowe – pierwsze pąki kwiatowe wydłużają się (BBCH 51–55) 0,5–1 kg/ha