PLONVIT®OPTY

PLONVIT<sup>®</sup>OPTY
Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (20/20/20) z mikroelementami.
Zastosowanie
uprawy rolnicze, warzywa, drzewa i krzewy owocowe, rośliny ozdobne, trawniki
Techniki zastosowania
oprysk nalistny, fertygacja
Dostępne opakowania:
 •     2kg; 15kg
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

PLONVIT® OPTY to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (20/20/20) z mikroelementami przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także wykorzystywany do sporządzania pożywki przeznaczonej do fertygacji upraw w gruncie. 

PLONVIT® OPTY skutecznie odżywia rośliny, zapewnia kompleksowe dostarczenie składników pokarmowych, wspomaga prawidłowy wzrost i rozwój roślin w całym okresie wegetacyjnym. Jest szczególnie polecany w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe – w okresach intensywnego wzrostu i rozwoju, a także w sytuacjach osłabienia kondycji roślin przez czynniki atmosferyczne, glebowe i patogeny.


PLONVIT® OPTY stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach dokarmiania dolistnego poszczególnych gatunków roślin, skutecznie uzupełnia i/lub koryguje nawożenie doglebowe. W nawozie PLONVIT® OPTY zastosowano Technologię INT, która sprawia, że nawóz jest wyjątkowo skuteczny. 

 

 

Składniki g/kg  % (m/m)
Azot (N) całkowity 200 20,0
azot (N) azotanowy (NO3) 32 3,2
azot (N) amonowy (NH4) 15 1,5
azot (N) amidowy (NH2) 153 15,3
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 200 20,0
Tlenek potasu (K2O) 200 20,0
Tlenek magnezu (MgO) 1,0 0,10
Trójtlenek siarki (SO3) 11 1,1
Bor (B) 0,30 0,030
Kobalt (Co) 0,01 0,001
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA 0,30 0,030
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA 1,50 0,150
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA 0,70 0,070
Molibden (Mo) 0,02 0,002
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 0,70 0,070
Tytan (Ti) 0,01 0,001
Zastosowana w nawozie PLONVIT® OPTY technologia INT zwiększa szybkość i efektywność pobierania, przemieszczania oraz przyswajania składników pokarmowych i substancji stymulujących w roślinie.
Efekty te uzyskuje się dzięki odpowiednio opracowanym komponentom pochodzenia organicznego.
 1.  ZABIEGI DOLISTNE
  W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować PLONVIT® OPTY w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.

  PLONVIT® OPTY stosować w terminach i dawkach przedstawionych poniżej (tabela).
  Wyszukiwanie zaleceń dla poszczególnych gatunków ułatwia menu Wybór uprawy.

   
 2. FERTYGACJA (nawożenie z nawadnianiem) upraw w gruncie, w podłożach torfowych i ziemiach ogrodniczych (pożywka podawana okresowo – wielokrotnie w okresie wegetacji roślin).
  Zalecenia szczegółowe (skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji) powinny uwzględniać wymagania pokarmowe roślin, wyniki analiz chemicznych wody stosowanej do fertygacji i gleby (podłoża), a także warunki pogodowe.
  PLONVIT® OPTY stosować w postaci roztworu wodnego o stężeniu 0,03–0,2% (0,3–2,0 kg nawozu w 1000 litrach pożywki gotowej do użytku).
  Stosując PLONVIT® OPTY w pożywce wraz z innymi nawozami nie przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników w dawkowanej pożywce.
  Przygotowując roztwory stężone, dawkę nawozu należy proporcjonalnie zwiększyć.
  Roztwory stężone nawozów PLONVIT® NPK sporządzać w innym zbiorniku niż roztwór stężony nawozu wapniowego.

 

Ad.1. Zabiegi dolistne – Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.
 

PSZENICA OZIMA
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ Jesień: faza 3.–6. liścia 

2–5 kg/ha

◆ Wiosna: krzewienie 

2–5 kg/ha

◆ wzrost źdźbła 

2–5 kg/ha
◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej  (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane) 2–5 kg/ha

PSZENICA JARA
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – krzewienie 

2–5 kg/ha
 wzrost źdźbła  2–5 kg/ha
◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane) 2–5 kg/ha

PSZENŻYTO OZIME
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane teminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ Jesień: faza 3.–6. liścia  2–5 kg/ha
◆ Wiosna: kontynuacja krzewienia  2–5 kg/ha
 wzrost źdźbła 2–5 kg/ha
◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane) 2–5 kg/ha
PSZENŻYTO JARE
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – krzewienie 

2–5 kg/ha

◆ wzrost źdźbła

2–5 kg/ha
◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane 2–5 kg/ha

JĘCZMIEŃ PASZOWY ozimy
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia

2–5 kg/ha

◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła

2–5 kg/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków 2–5 kg/ha

JĘCZMIEŃ PASZOWY jary
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła

2–5 kg/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków 2–5 kg/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY ozimy
Liczba zabiegów: 1–3.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia

2–5 kg/ha

◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła

2–5 kg/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

2–5 kg/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY jary
Liczba zabiegów: 1–2 .
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła

2–5 kg/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

2–5 kg/ha

ŻYTO OZIME
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia 

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

2–5 kg/ha

◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła

2–5 kg/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia  2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków  2–5 kg/ha
ŻYTO JARE
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła  2–5 kg/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia 

2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków  2–5 kg/ha

OWIES
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – krzewienie

2–5 kg/ha
◆ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego  2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków 2–5 kg/ha

RZEPAK OZIMY 
Liczba zabiegów: 2–5.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień:
◇/◆ faza 4.–6. liścia
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

2–5 kg/ha

Wiosna:
◆ początek wzrostu pędu głównego

2–5 kg/ha

◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia: 1–2 zabiegi co 5–10 dni

2–5 kg/ha
◇ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn 2–5 kg/ha

RZEPAK JARY
Liczba zabiegów: 2–4.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu pędu głównego

2–5 kg/ha

◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia: 1–2 zabiegi co 5–10 dni

2–5 kg/ha

◇ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn

2–5 kg/ha

SŁONECZNIK
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16)

2–5 kg/ha

◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33)

2–5 kg/ha
◇ początek rozwoju pąków (BBCH 51–53) 2–5 kg/ha

LEN
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14)

2–5 kg/ha
◆ wzrost pędu głównego (BBCH 30–39) 2–5 kg/ha

KUKURYDZA
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16) 2–5 kg/ha
◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18) 2–5 kg/ha
◆ rozwój źdźbła – do początku rozwoju wiechy (BBCH 31–51) dopóki  wysokość roślin pozwala na zabieg opryskiwaczem 2–5 kg/ha

◇ rozwój wiechy i kolby – do początku rozwoju ziarniaków w przypadku wykonywania zabiegów insektycydowych i/lub fungicydowych w tych fazach rozwojowych

2–5 kg/ha

BURAK CUKROWY
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4–6 liści (BBCH 14–16) 2–5 kg/ha
◇ faza 8 liści – do początku zakrywania międzyrzędzi (BBCH 18–31) 2–5 kg/ha
◇ liście zakrywają 20–50% powierzchni gleby (BBCH 32–35) 2–5 kg/ha

ZIEMNIAK
Liczba zabiegów: 2–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–6. liść na pędzie głównym (BBCH 13–16) 2–5 kg/ha
◆ rozwój pędów bocznych – zakrycie międzyrzędzi (BBCH 31–38) 2–5 kg/ha

◇ bulwy osiągają 20–30% typowej masy (BBCH 42–43)

2–5 kg/ha
◇ bulwy osiągają ok. 40% typowej masy (BBCH 44) 2–5 kg/ha
◇ bulwy osiągają 50–60% typowej masy (BBCH 45–46) 2–5 kg/ha

SOJA
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój pierwszych liści trójlistkowych 2–5 kg/ha
◆ rozwój pąków (pąkowanie) 2–5 kg/ha
◇ początek rozwoju strąków i nasion 2–5 kg/ha
JABŁOŃ – sady bez fertygacji  młody, nieowocujący sad
Liczba zabiegów: 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Wiosna: rozwój liści 2–5 kg/ha
◆ Wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 2–5 kg/ha

JABŁOŃ – sady bez fertygacji  owocujący sad 
Liczba zabiegów: 4–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ zielony pąk  2–5 kg/ha
◆ różowy pąk  2–5 kg/ha
◆ koniec kwitnienia: większość płatków opadła 2–5 kg/ha

◆ owoc osiąga 30–50% typowej wielkości

2–5 kg/ha

◇/◆ po zbiorze owoców

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze.

2–5 kg/ha
JABŁOŃ – sady  fertygowane  owocujący sad 
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ zielony pąk 2–5 kg/ha
◇/◆ po zbiorze owoców
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze.
2–5 kg/ha
JABŁOŃ – szkółki drzewek  szkółka drzewek szczepionych przez okulizację
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ 1. rok – wiosna (po przyjęciu się podkładek): początek rozwoju liści 2–5 kg/ha
◆ 1. rok – lato (ok. 3–4 tygodnie po okulizacji): zakończenie wzrostu pędów i liści 2–5 kg/ha
◇ 2. rok – wiosna (po ścięciu podkładki nad tarczką okulizacyjną): początek rozwoju pędu i liści 2–5 kg/ha
◆ 2. rok – wiosna/lato:wzrost pędu głównego i pędów bocznych 2–5 kg/ha
JABŁOŃ – szkółki drzewek   szkółka drzewek szczepionych zrazami
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ 1. rok – wiosna (po przyjęciu się zaszczepionych podkładek): początek rozwoju pędów i liści 2–5 kg/ha
◆ 1. rok – lato: wzrost pędu głównego i rozwój liści 2–5 kg/ha
◇ 2. rok – wiosna (10–14 dni po ścięciu pędu głównego na wysokość 60–65 cm): początek rozwoju pędów i liści 2–5 kg/ha
◆ 2. rok –wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 2–5 kg/ha

GRUSZA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Liczba zabiegów: 3–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ zielony pąk

2–5 kg/ha

◆ biały pąk

2–5 kg/ha

◆ koniec kwitnienia: większość płatków opadła

2–5 kg/ha

◇ owoc osiąga 30–50% typowej wielkości

2–5 kg/ha
◇/◆ po zbiorze owoców
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze.
2–5 kg/ha

CZEREŚNIA
Liczba zabiegów: 4–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ biały pąk (BBCH 57–59)

2–5 kg/ha

◆ rozwój zalążni, po przekwitnięciu powstaje owoc (BBCH 71)

2–5 kg/ha

◆ owoc osiąga 70–80% typowej wielkości (BBCH 77–78)

2–5 kg/ha
◆ po zbiorach owoców 1–2 zabiegi co 10–14 dni 2–5 kg/ha
WIŚNIA
Liczba zabiegów: 4–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ biały pąk (BBCH 57–59) 2–5 kg/ha
◆ rozwój zalążni, po przekwitnięciu powstaje owoc (BBCH 71) 2–5 kg/ha
◆ owoc osiąga 70–80% typowej wielkości (BBCH 77–78) 2–5 kg/ha
◆ po zbiorach owoców 1–2 zabiegi co 10–14 dni 2–5 kg/ha

ŚLIWA
Liczba zabiegów: 2–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ biały/różowy pąk (BBCH 57–59)

2–5 kg/ha

◇ rozrastanie zalążni (BBCH 72)

2–5 kg/ha

◆ owoc osiąga 50–60% typowej wielkości (BBCH 75–76)

2–5 kg/ha

◆ owoc osiąga 70–90% typowej wielkości (BBCH 77–79)

2–5 kg/ha
◇ po zbiorach owoców 2–5 kg/ha
BRZOSKWINIA
Liczba zabiegów: 2–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ biały/różowy pąk (BBCH 57–59) 2–5 kg/ha
◇ rozrastanie zalążni (BBCH 72) 2–5 kg/ha
◆ owoc osiąga 50–60% typowej wielkości (BBCH 75–76) 2–5 kg/ha
◆ owoc osiąga 70–90% typowej wielkości (BBCH 77–79) 2–5 kg/ha
◇ po zbiorach owoców 2–5 kg/ha
MORELA
Liczba zabiegów: 2–5.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ biały/różowy pąk (BBCH 57–59) 2–5 kg/ha
◇ rozrastanie zalążni (BBCH 72) 2–5 kg/ha
◆ owoc osiąga 50–60% typowej wielkości (BBCH 75–76) 2–5 kg/ha
◆ owoc osiąga 70–90% typowej wielkości (BBCH 77–79) 2–5 kg/ha
◇ po zbiorach owoców 2–5 kg/ha

AGREST
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ po ruszeniu wegetacji, w okresie rozwoju liści i owoców, 1–2 zabiegi co 7–14 dni

2–5 kg/ha
◇ po zbiorze owoców 2–5 kg/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji  malina jesienna – odmiany owocujące na pędach jednorocznych
Liczba zabiegów: 5–6. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ pędy osiągają ok. 1/3 docelowej długości

2–5 kg/ha

◇ pędy osiągają ok. 1/2 docelowej długości

2–5 kg/ha

◆ pierwsze pędy osiągają docelową długość

2–5 kg/ha

◇ początek rozwoju pierwszych kwiatostanów

2–5 kg/ha

◆ początek rozwoju pierwszych owoców

2–5 kg/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina letnia – odmiany owocujące na pędach dwuletnich
Liczba zabiegów: 5–6.  
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści i pędów: 2 zabiegi co 10–14 dni

2–5 kg/ha

◆ początek rozwoju kwiatostanów

2–5 kg/ha

◆ początek rozwoju owoców

2–5 kg/ha

◇ wzrost i dojrzewanie owoców – do pierwszego zbioru

2–5 kg/ha
◆ bezpośrednio po zbiorach 2–5 kg/ha

PORZECZKA
Liczba zabiegów: 3–7. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści (BBCH 15–19)

2–5 kg/ha

◆ początek wzrostu pędów, pędy osiągają ok. 50% typowej długości (BBCH 31–35)

2–5 kg/ha

◇ zamknięte pąki kwiatowe – końce liści poza łuskami kwiatowymi (BBCH 51–54)

2–5 kg/ha

◇ pojawienie się pierwszych kwiatów – początek kwitnienia, rozwiniętych ok. 10% kwiatów  (BBCH 60–61)

2–5 kg/ha

◇ początek rozwoju owoców, widoczne pierwsze owoce na gronie – wytworzonych 30% owoców (BBCH 71–73)

2–5 kg/ha

◇ wytworzonych 50–70% owoców (BBCH 75–77)

2–5 kg/ha
◆ po zbiorze owoców (BBCH 90–91) 2–5 kg/ha

BORÓWKA AMERYKAŃSKA  plantacja bez fertygacji  plantacje owocujące
Liczba zabiegów: 4–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

 rozwój pąków

2–5 kg/ha

◆ początkowy rozwój liści i kwiatostanów

2–5 kg/ha

◆ rozwój kwiatostanów do początku kwitnienia

2–5 kg/ha

◆ koniec kwitnienia / początek zawiązywania się owoców

2–5 kg/ha

◆ po zbiorach 

2–5 kg/ha

WINOROŚL
Liczba zabiegów: 3–4.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ początek rozwoju liści i nowych pędów: 1–2 zabiegi co 14–21 dni

2–5 kg/ha
◆ rozwój kwiatostanów 2–5 kg/ha
◆ rozwój owoców – do fazy jagód wielkości grochu 2–5 kg/ha
TRUSKAWKA – plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią.
Liczba zabiegów: 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Wiosna: rozwój liści i koron 2–5 kg/ha
◆ Lato: dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie pąków na przyszły sezon 2–5 kg/ha

TRUSKAWKA plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące.  
Liczba zabiegów: 4–6. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ Wiosna: po wznowieniu wegetacji – rozwój liści

2–5 kg/ha

◆ biały pak 

2–5 kg/ha

◆ początek kwitnienia

2–5 kg/ha

początek rozwoju pierwszych owoców 

2–5 kg/ha

◆ po zbiorach owoców, 1–2 zabiegi co 10–21 dni
W przypadku koszenia liści, zabieg wykonać w fazie 2–3 rozwiniętych, nowych liści.

2–5 kg/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych
Liczba zabiegów: 4.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Wiosna: rozwój liści 2–5 kg/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu rozłogów 2–5 kg/ha
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 2–5 kg/ha
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek 2–5 kg/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek doniczkowanych
Liczba zabiegów: 4–6.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: rozwój liści 2–5 kg/ha
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: początek wzrostu rozłogów 2–5 kg/ha
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 2–5 kg/ha
◇ SADZONKI DONICZKOWANE: 2.–3. dzień po sadzonkowaniu podlewanie – roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie – roztwór 0,25–0,3
◆ SADZONKI DONICZKOWANE: 5.–7. dzień po sadzonkowaniu
◇ SADZONKI DONICZKOWANE: 14.–21. dzień po sadzonkowaniu

TRUSKAWKA produkcja sadzonek – produkcja sadzonek frigo
Liczba zabiegów: 4.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ Wiosna: rozwój liści 2–5 kg/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu rozłogów 2–5 kg/ha
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 2–5 kg/ha
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek 2–5 kg/ha

POMIDOR
Liczba zabiegów: 1–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwiniętych 8–9 lub więcej liści (BBCH 18–19)

2–5 kg/ha

◇ widoczny 1.–3. kwiatostan (BBCH 51–53)

2–5 kg/ha

◇ otwarty pierwszy kwiat na 1.–3. kwiatostanie (BBCH 61–63)

2–5 kg/ha

◇ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 1.–2. gronie (BBCH 71–72)

2–5 kg/ha
◇ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 3.–4. gronie (BBCH 73–74) 2–5 kg/ha

PAPRYKA
Liczba zabiegów: 1–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwiniętych 8–9 lub więcej liści na pędzie głównym (BBCH 18–19)

2–5 kg/ha

◇ widoczny 1.–3. pąk kwiatowy (BBCH 51–53)

2–5 kg/ha

◇ początek kwitnienia (BBCH 59–61)

2–5 kg/ha

◇ początek rozwoju owoców, 1.–2. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 71–72)

2–5 kg/ha
◇ 4.–6. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 74–76) 2–5 kg/ha

OGÓREK
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18)

2–5 kg/ha

◆ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29)

2–5 kg/ha

◇ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52)

2–5 kg/ha
◇ na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.–7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56–57) 2–5 kg/ha

DYNIA
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18)

2–5 kg/ha

◆ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29)

2–5 kg/ha

◇ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52)

2–5 kg/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–77) 2–5 kg/ha

WARZYWA CEBULOWE
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy  opcjonalne/uzupełniające):

◆ wyraźnie widoczne 6–9 lub więcej liści (BBCH 16–19)

2–5 kg/ha

◆ początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41–43)

2–5 kg/ha
◇ rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 44–45) 2–5 kg/ha

BROKUŁ
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 7. liścia – widoczny 2. pęd boczny (BBCH 17–22)

2–5 kg/ha

◆ widoczne 3–7 pędy boczne (BBCH 23–27)

2–5 kg/ha

◇ widoczny 8. pęd boczny – widocznych 9 lub więcej pędów bocznych (BBCH 28–29)

2–5 kg/ha
◇ początek rozwoju róży (BBCH 41) 2–5 kg/ha

KALAFIOR
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18)

2–5 kg/ha

◇ faza 9 i więcej liści (BBCH 19)

2–5 kg/ha

◆ początek rozwoju róży – róża osiąga 20% typowej wielkości (BBCH 41–42)

2–5 kg/ha
◇ róża osiąga 30–50% typowej wielkości (BBCH 43–45) 2–5 kg/ha

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 7–9 lub więcej liści (BBCH 17–19)

2–5 kg/ha

◆ zaczyna tworzyć się główka (BBCH 41)

2–5 kg/ha

◇ główka osiągnęła 20–30% typowej wielkości (BBCH 42–43)

2–5 kg/ha
◇ główka osiągnęła 40–50% typowej wielkości (BBCH 44–45) 2–5 kg/ha
KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 7–9 lub więcej liści (BBCH 17–19) 2–5 kg/ha
◆ zaczyna tworzyć się główka (BBCH 41) 2–5 kg/ha
◇ główka osiągnęła 20–30% typowej wielkości (BBCH 42–43) 2–5 kg/ha
◇ główka osiągnęła 40–50% typowej wielkości (BBCH 44–45) 2–5 kg/ha
KAPUSTA WŁOSKA
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 7–9 lub więcej liści (BBCH 17–19) 2–5 kg/ha
◆ zaczyna tworzyć się główka (BBCH 41) 2–5 kg/ha
◇ główka osiągnęła 20–30% typowej wielkości (BBCH 42–43) 2–5 kg/ha
◇ główka osiągnęła 40–50% typowej wielkości (BBCH 44–45) 2–5 kg/ha

KAPUSTA PEKIŃSKA
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 6–9 lub więcej liści (BBCH 16–19)

2–5 kg/ha

◆ zaczyna tworzyć się główka (BBCH 41)

2–5 kg/ha
◇ główka osiągnęła 20–40% typowej wielkości (BBCH 42–44) 2–5 kg/ha

KAPUSTA BRUKSELSKA
Liczba zabiegów: 1–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 7. liścia – główny pęd osiąga 30% wysokości typowej dla odmiany (BBCH 17–33)

2–5 kg/ha

◆ główny pęd osiąga 40–70% wysokości typowej dla odmiany (BBCH 34–37)

2–5 kg/ha

 początek rozwoju pąków bocznych – pierwsze rozgałęzienia mocno zamknięte (BBCH 41–43)

2–5 kg/ha
◇ 40–50% rozgałęzień mocno zamkniętych (BBCH 44–45) 2–5 kg/ha

KALAREPA
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5–9 lub więcej liści (BBCH 15–19)

2–5 kg/ha
◇ zaczyna się tworzyć zgrubienie (BBCH 41) 2–5 kg/ha
RZODKIEWKA
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5–9 lub więcej liści (BBCH 15–19) 2–5 kg/ha
◇ zaczyna się tworzyć zgrubienie (BBCH 41) 2–5 kg/ha

JARMUŻ
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

2–5 kg/ha

◆ główny pęd osiągnął 30–50% ostatecznej długości typowej dla odmiany (BBCH 33–35)

2–5 kg/ha
◇ osiągnięte 30–50% masy liściowej typowej dla odmiany (BBCH 43–45) 2–5 kg/ha

MARCHEW
Liczba zabiegów: 3–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 3.–4. liścia właściwego (BBCH 13–14)

2–5 kg/ha

◆ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41)

2–5 kg/ha

◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42)

2–5 kg/ha

◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44)

2–5 kg/ha
◇ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47) 2–5 kg/ha
PIETRUSZKA
Liczba zabiegów: 3–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 3.–4. liścia właściwego (BBCH 13–14) 2–5 kg/ha
◆ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41) 2–5 kg/ha
◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42) 2–5 kg/ha
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 2–5 kg/ha
◇ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47) 2–5 kg/ha
PASTERNAK
Liczba zabiegów: 3–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 3.–4. liścia właściwego (BBCH 13–14) 2–5 kg/ha
◆ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41) 2–5 kg/ha
◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42) 2–5 kg/ha
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 2–5 kg/ha
◇ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47) 2–5 kg/ha
SELER
Liczba zabiegów: rozsada – 1. Stężenie roztworu 0,05–0,3%
Liczba zabiegów: uprawa w gruncie - 3–5. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Rozsada

◆ faza 2.–3. liścia właściwego (BBCH 12–13)

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%  opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

Uprawa w gruncie

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) ok. 7 dni po wysadzeniu rozsady
◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18)
◆ faza 9 lub więcej liści / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 19/41–42)
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44)
◇ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47)

2–5 kg/ha

BURAK ĆWIKŁOWY
Liczba zabiegów: 2–4. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 2–4 liści właściwych /1–2 pary liści (BBCH 12–14) 2–5 kg/ha
◆ faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31) 2–5 kg/ha
◇ początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43) 2–5 kg/ha
◇ korzeń osiąga 40–70% typowej średnicy (BBCH 44–47) 2–5 kg/ha

GROCH
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3–5 liść właściwy (BBCH 13–15)

2–5 kg/ha

◇ rozwinięty 6–8 liść właściwy (BBCH 16–18)

2–5 kg/ha

◆ wzrost pędu, rozwinięte 1–5 międzywęźla (BBCH 31–35)

2–5 kg/ha
◇ widoczny zaczątek 1. pąka kwiatowego na zewnątrz liści – widoczne pierwsze pojedyncze pąki kwiatowe na zewnątrz liści nadal zamknięte (BBCH 51–55) 2–5 kg/ha

FASOLA
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3–5 liść właściwy (BBCH 13–15)

2–5 kg/ha

◇ rozwój pędów bocznych, widoczny 1–4 pęd boczny (BBCH 21–24)

2–5 kg/ha

◆ widoczny 5–8 pęd boczny (BBCH 25–28)

2–5 kg/ha
◇ widoczne pierwsze pąki kwiatowe – pierwsze pąki kwiatowe wydłużają się (BBCH 51–55) 2–5 kg/ha
TRAWNIKI
Liczba zabiegów: 4–7.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ 4–7 zabiegów co 7–14 dni w okresie wiosenno-letnim roztwór 0,25–0,3%

ROZSADA WARZYW
Liczba zabiegów: 1–2. Stężenie roztworu 0,05–0,3%
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 2. liść właściwy – faza 3. liścia (BBCH 12–13)

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

◇ 5–7 dni po pierwszym zabiegu podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH WIELOLETNICH
Liczba zabiegów: 2–4.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ w okresie wiosenno-letnim 2–4 zabiegi co 7–14 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
SZKÓŁKI ROŚLIN SADOWNICZYCH
Liczba zabiegów: 2–4.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ w okresie wiosenno-letnim 2–4 zabiegi co 7–14 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH JEDNOROCZNYCH
Liczba zabiegów: 1–3.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ w początkowych fazach rozwoju 1–3 zabiegi co 7–14 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
ROŚLINY OZDOBNE
Liczba zabiegów: 3–5.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ w okresie wiosenno-letnim 3–5 zabiegów co 7–14 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
UPRAWY MAŁOOBSZAROWE
Liczba zabiegów: 3–7.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ od wczesnych faz rozwojowych 3–7 zabiegów co 7–28 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
UPRAWY HOBBYSTYCZNE
Liczba zabiegów: 3–7.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ od wczesnych faz rozwojowych 3–7 zabiegów co 7–28 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%