PLONVIT SULFI

PLONVIT SULFI
Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz siarkowy zawierający 500 SO3 w 1 kg nawozu
Zastosowanie
uprawy rolnicze, warzywa, drzewa i krzewy owocowe
Techniki zastosowania
oprysk nalistny
Dostępne opakowania:
  •     15kg
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

PLONVIT SULFI to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz przeznaczony do dolistnego stosowania. Zawiera łatwo przyswajalną przez rośliny siarkę oraz azot, potas i mikroelementy schelatowane przez EDTA. 


PLONVIT SULFI jest szczególnie polecany w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na azot (siarka jest niezbędna roślinom do wykorzystania azotu z gleby i nawozów), a także w przypadkach niedoboru siarki w glebie i/lub w warunkach utrudnionego pobierania tego składnika z gleby.


PLONVIT SULFI stosowany w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na siarkę, skutecznie uzupełnia i/lub koryguje nawożenie doglebowe w zakresie siarki. Pozostałe składniki pokarmowe zawarte w nawozie, wzmacniają korzystny wpływ nawozu na poprawę kondycji
i plonowania roślin.
 

Składniki g/kg  % (m/m)
Azot (N) całkowity 70 7,0
azot (N) amonowy (NH4) 70 7,0
Tlenek potasu (K2O) 150 15,0
Trójtlenek siarki (SO3) 500 50,0
Bor (B) 0,5 0,050
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA 0,6 0,060
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA 1,1 0,110
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA 0,1 0,010
Molibden (Mo) 0,01 0,001
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 0,4 0,040

PLONVIT SULFI stosować nalistnie w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania.
Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.