PRIMUSKWS 4N *

PRIMUS<sup>™</sup>KWS 4N *
Donasienny nawóz barwiący zaprawiane ziarno. * Produkt wyłącznie na specjalne zamówienie w op. 1000L.
Zastosowanie
uprawy rolnicze, drzewa i krzewy owocowe, warzywa
Techniki zastosowania
zaprawianie nasion
Dostępne opakowania:
  •     1000l
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

Produkt wyłącznie na specjalne zamówienie w opakowaniach 1000L.

 

PRIMUS KWS 4N - donasienny, nawóz mineralny o właściwościach barwiących zaprawiane ziarno.

Wyróżniają go bardzo korzystne właściwości użytkowe:

           • DOSTARCZA KIEŁKUJĄCYM NASIONOM NIEZBĘDNE SKŁADNIKI POKARMOWE

           • PRZYSPIESZA I STYMULUJE WSCHODY I POCZĄTKOWY ROZWÓJ ROŚLIN

           • ZWIĘKSZA ODPORNOŚĆ NA ZŁE WARUNKI WILGOTNOŚCIOWE GLEBY  


PRIMUS KWS 4N przeznaczony jest do stosowania w trakcie przygotowania materiału siewnego. Dodatkowo barwi zaprawiane nasiona przez co umożliwia lepszą identyfikację materiału siewnego.
Składniki pokarmowe naniesione na powierzchnię ziarna są wykorzystywane przez rośliny w okresie kiełkowania i wzmacniają kondycję roślin w czasie wschodów oraz ułatwiają początkowy rozwój siewek.

 

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH

wyrażona w:

% (m/m)

g/l

Azot (N) całkowity

4,0

47

Azot (N) amidowy

4,0

47

Pięciotlenek fosforu (P2O5)

0,5

5,8

Tlenek potasu (K2O)

1,0

12,5

Tlenek magnezu (MgO)

1,5

17,5

Trójtlenek siarki (SO3)

3,3

38,6

Bor (B) rozpuszczalny w wodzie

0,2

2,4

Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA

0,1

1,2

Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA

0,5

5,9

Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA

0,3

3,5

Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie

0,06

0,7

Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA

0,3

3,5

Wszystkie składniki są całkowicie rozpuszczalne w wodzie. Stabilność frakcji schelatowanej w zakresie pH 3-7.

 

 

Nawóz donasienny PRIMUS KWS 4N przed użyciem dokładnie wymieszać.

PRIMUS KWS 4N stosować łącznie z zaprawą donasienną (po uprzednim przeprowadzeniu testu sprawdzającego możliwość wykonania jednolitej zawiesiny mieszanych produktów). Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek.

Dawki preparatów stosować zgodnie z ich instrukcjami stosowania podanymi na etykietach.

Nie należy sumować ilości wody zalecanych odrębnie dla każdego z preparatów.

Każdy z preparatów rozcieńczyć w osobnym pojemniku (w ok. ½ zalecanej dla niego ilości wody), a następnie połączyć tak uzyskane roztwory. Nie mieszać preparatów bez wcześniejszego rozcieńczenia!!! Docelowa mieszanina zaprawy i nawozu oraz wody powinna mieć objętość zalecaną w instrukcji stosowania zaprawy.

W prawidłowym przygotowaniu nasion bardzo ważne jest równomierne pokrycie roztworem (jednolitą zawiesiną) całej powierzchni nasion.

 

 

 

 ROŚLINY

 

 

Dawki nawozu i wody na 100 kg nasion

PRIMUS KWS 4N [litr]

woda [litr]

PSZENICA, JĘCZMIEŃ, PSZENŻYTO, ŻYTO

0,2

0,8

OWIES

0,3

1,2

KUKURYDZA

0,3

0,9

BURAK

0,3

0,9

RZEPAK i inne nasiona KAPUSTOWATYCH

0,2

0,5

MOTYLKOWE DROBNONASIENNE

0,2

0,5

MOTYLKOWE GRUBONASIENNE

0,3

0,8

sadzeniaki

1,5 l nawozu PRIMUS™ KWS 4N / 10–50 l wody / 1 tona sadzeniaków