PRORADIX®

PRORADIX<sup>®</sup>
BIOLOGICZNY ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Zastosowanie
ziemniaki
Techniki zastosowania
zaprawianie
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

PRORADIX to biologiczny środek ochrony roślin polecany do zaprawiania sadzeniaków ziemniaka przeciwko niektórym chorobom odglebo­wym.

Biofungicyd zawiera bakterie z rodzaju Pseudomonas, które ograniczają rozwój grzyba Rhizoctonia solani (sprawcy rizoktoniozy ziemniaka).

PRORADIX wykazuje także właściwości biostymulujące:

  • wyrównuje wschody,
  • zwiększa odporność roślin na suszę i inne stresy abiotyczne,
  • poprawia ilość i jakość plonów (wyrównuje wielkość bulw, ogranicza wystę­powanie defektów zewnętrznych).

PRORADIX może być stosowany w uprawach konwencjonalnych i ekologicznych.
Preparat nie zostawia szkodliwych pozostałości w bulwach ziemniaków.

 

SKŁADNIK AKTYWNY

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

Pseudomonas sp. szczep DSMZ 13134

6,6 x 1010 jtk/g

 

ZAPRAWIANIE SADZENIAKÓW:

• w czasie sadzenia bulw (przy użyciu zaprawiarek montowanych na sadzarkach)

– maksymalna, zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 60 g/1 ha

• przed sadzeniem bulw (na stołach rolkowych przy użyciu opryskiwaczy ULV)

– maksymalna, zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 2 g/100 kg bulw.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Maksymalna norma sadzenia bulw: 3 t/ha.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.