SŁOMEX

SŁOMEX
Preparat przyspieszający rozkład resztek pożniwnych
Zastosowanie
resztki pozbiorcze
Techniki zastosowania
oprysk drobnokroplisty
Dostępne opakowania:
  •     20l; 500l; 1000l
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

SŁOMEX to płynny preparat intensyfikujący procesy mineralizacji resztek pożniwnych, które są cennym źródłem składników pokarmowych oraz materii organicznej. 

SŁOMEX zastosowany na resztki pożniwne stymuluje rozwój mikroorganizmów odpowiedzialnych za mineralizację materii organicznej. Zawiera azot, z którego korzystają bakterie mineralizujące, a także optymalny zestaw mikroelementów – miedź, cynk i mangan (powodują szybszy rozkład ligniny), żelazo i molibden (powodują szybszy rozkład celulozy).

SŁOMEX intensyfikując proces dekompozycji resztek pożniwnych, poprawia żyzność gleby oraz ułatwia zabiegi agrotechniczne. Ponadto ogranicza rozwój stadium zimującego wielu grzybów patogenicznych, w tym również groźnych grzybów z rodzaju Fuzarium, które są źródłem niebezpiecznych dla życia i zdrowia mykotoksyn.
 

Składniki g/l % (m/m)
Azot (N) całkowity 174 15,0
Azot (N) amidowy (NH2) 174 15,0
Trójtlenek siarki (SO3) 11,6 1,0
Bor (B) 1,2 0,10
Miedź (Cu) 0,1 0,01
Żelazo (Fe) 17,4 1,50
Mangan (Mn) 3,1 0,27
Molibden (Mo) 0,58 0,05
Cynk (Zn) 2,0 0,17

SŁOMEX stosować w postaci roztworu wodnego na resztki pożniwne. SŁOMEX można stosować łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania.
Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.
Stężenie roztworu oraz ilość cieczy użytkowej dostosować do ilości pozostałej na polu słomy lub innych pozostałości roślin.

 

Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.
SPOSÓB STOSOWANIA Miejsce stosowania JEDNORAZOWE DAWKI
SŁOMEX
[l/ha]
Ciecz użytkowa
[l/ha]
Oprysk drobnokroplisty wykonać na słomę rozdrobnioną na sieczkę przez przystawkę do kombajnu lub inną maszynę.
W przypadku warzyw lub innych upraw stosować na rozdrobnione resztki roślin pozostałe po zbiorze.
 
Zalecane jest wykonanie uprawek pożniwnych na krótko po oprysku.
 
ŚCIERNISKO
 lub POZOSTAWIONA SŁOMA
 
po RZEPAKU 7–12 200–300
 
po ZBOŻACH 5–10
po KUKURYDZY
i SŁONECZNIKU
10–20
RESZTKI ROŚLINNE
PO ZBIORZE
po STRĄCZKOWYCH i SOJI 5–10
po WARZYWACH KAPUSTNYCH 10–20
Jesienią opryskać liście pozostające jeszcze na drzewie
i opadłe już na ziemię. 
JABŁONIE
jesienią  gdy ok. 5% liści opadło
2% roztwór preparatu SŁOMEX
(20 l w 1000 l cieczy użytkowej)