UNI PK 10:18

UNI PK<sup>™</sup> 10:18
Płynny nawóz fosforowo-potasowy zawierający 140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze
Zastosowanie
uprawy rolnicze, drzewa i krzewy owocowe, warzywa, rośliny ozdobne, trawniki
Techniki zastosowania
oprysk nalistny
Dostępne opakowania:
  •     1l; 5l; 20l; 500l; 1000l
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

UNI PK 10:18 to płynny nawóz zawierający fosfor i potas (140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze) w formach łatwo dostępnych dla roślin. Stosowany nalistnie w zabiegach dokarmiania dolistnego szybko dostarcza roślinom fosfor i potas.
Zastosowanie nawozu UNI PK™ 10:18 intensyfikuje wzrost i rozwój systemu korzeniowego, części wegetatywnych i generatywnych roślin oraz wpływa korzystnie na parametry jakościowe plonu. 
Nawóz polecany jest zwłaszcza w fazach intensywnego wzrostu roślin, w warunkach  utrudnionego pobierania fosforu i potasu z gleby oraz w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na te składniki pokarmowe. Szczególnie polecany w okresach suszy i niskiej temperatury, a także w okresie kształtowania parametrów jakościowych plonu.

 

Składniki g/l % (m/m)
Azot (N) całkowity 35 2,5
azot (N) amidowy (NH2) 35 2,5
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 140 10,0
Tlenek potasu (K2O) 245 18,0

W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować UNI PK™ 10:18 w formie roztworu wodnego. Możne być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. 
Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.


Zabiegi dolistne - Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.
 

PSZENICA OZIMA    
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Jesień: faza 3.–6. liścia 

3–6 l/ha

◆ Wiosna: krzewienie 

3–6 l/ha

◆ wzrost źdźbła 

3–6 l/ha
◆ faza liścia flagowego / początek kłoszenia 3–6 l/ha
◇/◆ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej
Termin zabiegu traktować jako optymalny jeżeli nie zastosowano tego produktu w fazie liścia flagowego / początek kłoszenia.
3–6 l/ha
PSZENICA  JARA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój liści – krzewienie  3–6 l/ha
◆ wzrost źdźbła 3–6 l/ha
◆ faza liścia flagowego / początek kłoszenia 3–6 l/ha
◇/◆ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej
Termin zabiegu traktować jako optymalny jeżeli nie zastosowano tego produktu w fazie liścia flagowego / początek kłoszenia.
3–6 l/ha
PSZENŻYTO OZIME
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Jesień: faza 3.–6. liścia  3–6 l/ha
 ◆ Wiosna: kontynuacja krzewienia 3–6 l/ha
◆ wzrost źdźbła  3–6 l/ha
◆ faza liścia flagowego / początek kłoszenia 3–6 l/ha
◇/◆ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej
Termin zabiegu traktować jako optymalny jeżeli nie zastosowano tego produktu w fazie liścia flagowego / początek kłoszenia.
3–6 l/ha
PSZENŻYTO JARE
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści – krzewienie

3–6 l/ha

◆ wzrost źdźbła 

3–6 l/ha
◆ faza liścia flagowego / początek kłoszenia 3–6 l/ha
◇/◆ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej
Termin zabiegu traktować jako optymalny jeżeli nie zastosowano tego produktu w fazie liścia flagowego / początek kłoszenia.
3–6 l/ha
JĘCZMIEŃ PASZOWY ozimy
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia

3–6 l/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła 3–6 l/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 3–6 l/ha
◇/◆ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku okresowych niedoborów wody, a także dla poprawy parametrów jakościowych ziarna i zwiększenia plonu (wydłużenie okresu nalewania ziarna).

3–6 l/ha
JĘCZMIEŃ PASZOWY jary
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła

3–6 l/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

3–6 l/ha
◇/◆ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku okresowych niedoborów wody, a także dla poprawy parametrów jakościowych ziarna i zwiększenia plonu (wydłużenie okresu nalewania ziarna).

3–6 l/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY ozimy
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia 3–6 l/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła 3–6 l/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 3–6 l/ha
◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków 3–6 l/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY jary
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła 3–6 l/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 3–6 l/ha
◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków 3–6 l/ha
ŻYTO OZIME
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Jesień : rozwój liści – do początku krzewienia 

3–6 l/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła 3–6 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia  3–6 l/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków  3–6 l/ha
ŻYTO JARE
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła  3–6 l/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia 

3–6 l/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków  3–6 l/ha
OWIES
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój liści – krzewienie  3–6 l/ha
◆ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego 3–6 l/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków 3–6 l/ha
RZEPAK OZIMY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

Jesień:
◆ faza 4.–8. liścia 

3–6 l/ha
Wiosna:
◆ początek wzrostu pędu głównego
3–6 l/ha
◆ zwarty zielony pąk 3–6 l/ha
◇ luźny zielony pąk – do początku kwitnienia 3–6 l/ha
◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn 3–6 l/ha

RZEPAK JARY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu pędu głównego

3–6 l/ha

◆ zwarty zielony pąk

3–6 l/ha
◇ luźny zielony pąk – do początku kwitnienia 3–6 l/ha
◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn 3–6 l/ha

SŁONECZNIK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16) 3–6 l/ha

◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33)

3–6 l/ha
◇ początek rozwoju pąków (BBCH 51–53 3–6 l/ha
LEN
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14) 3–6 l/ha
◆ wzrost pędu głównego – pęd osiągnął 50% długości typowej dla odmiany (BBCH 30–35) 3–6 l/ha
◆ widoczne pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 51–53) 3–6 l/ha
KUKURYDZA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 2–6. liścia (optymalny termin zabiegu to 4 liście)

3–6 l/ha
◆ faza 7.–8. liścia  3–6 l/ha
◆ wzrost źdźbła – do początku rozwoju wiechy 3–6 l/ha
◇/◆ rozwój wiechy i kolby
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku technicznych możliwości realizacji zabiegu nalistnego.
3–6 l/ha
BURAK CUKROWY  
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ początek rozwoju liści 3–6 l/ha
◆ początek zakrywania międzyrzędzi 3–6 l/ha
◆ początek rozwoju korzenia spichrzowego 3–6 l/ha
◇ 14–21 dni po rozpoczęciu rozwoju korzenia spichrzowego 3–6 l/ha
ZIEMNIAK zbierany w fazie pełnej dojrzałości
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ początek wzrostu pędów i liści (wysokość roślin ok. 10 cm) 3–6 l/ha
◇ wzrost pędów i liści (wysokość roślin ˃15 cm) 3–6 l/ha
◆ początek wzrostu bulw 3–6 l/ha
◆ wzrost bulw: 2–3 zabiegi co 14–21 dni 3–6 l/ha
◆ początek zasychania pędów 3–6 l/ha
SOJA 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ rozwój pierwszych liści trójlistkowych 3–6 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 3–6 l/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion 3–6 l/ha
GROCH
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ rozwój pierwszych liści właściwych 3–6 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 3–6 l/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion 3–6 l/ha
FASOLA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ rozwój pierwszych liści właściwych 3–6 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 3–6 l/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion 3–6 l/ha
BÓB
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ rozwój pierwszych liści właściwych 3–6 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 3–6 l/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion 3–6 l/ha
BOBIK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ rozwój pierwszych liści właściwych 3–6 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 3–6 l/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion 3–6 l/ha
ŁUBIN
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
 
◇ tworzenie rozety 3–6 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 3–6 l/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion 3–6 l/ha
Jabłoń – sady bez fertygacji  młody, nieowocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Wiosna: rozwój liści 3–6 l/ha
◆ Wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 3–6 l/ha
◇ Późne lato: zakończenie wzrostu wydłużeniowego pędu głównego 3–6 l/ha
JABŁOŃ  sady bez fertygacji – sad owocujący 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ zielony pąk  3–6 l/ha
◇ różowy  3–6 l/ha
◇ koniec kwitnienia: większość płatków opadła 3–6 l/ha

◇/◆ owoc osiega 30–50% typowej wielkości
Zabieg traktowac jako optymalny w przypadku odmian nie przeznaczonych do długotrwałego przechowywania.

3–6 l/ha
◇ owoc osiega 60–80% typowej wielkości 3–6 l/ha

◇/◆ po zbiorze owoców
Zabieg traktowac jako optymalny w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze.

3–6 l/ha
JABŁOŃ -sady fertygowane – sad owocujący 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ zielony pąk 3–6 l/ha
◇ dojrzewanie owoców 3–6 l/ha
◇/◆ po zbiorze owoców
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze.
3–6 l/ha
JABŁOŃ -szkółki drzewek – szkółka drzewek szczepionych przez okulizację
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ 1. rok – lato (ok. 3–4 tygodnie po okulizacji): zakończenie wzrostu pędów i liści 3–6 l/ha
◆ 2. rok – wiosna/lato:wzrost pędu głównego i pędów bocznych 3–6 l/ha
◇ 2. rok – późne lato: zakończenie wzrostu wydłużeniowego pędu głównego 3–6 l/ha
JABŁOŃ – szkółki drzewek – szkółka drzewek szczepionych zrazami
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ 1. rok – lato: wzrost pędu głównego i rozwój liści 3–6 l/ha
◆ 2. rok – wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 3–6 l/ha
◇ 2. rok – późne lato: zakończenie wzrostu wydłużeniowego pędu głównego 3–6 l/ha
GRUSZA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ zielony pąk  3–6 l/ha
◇ biały pąk 3–6 l/ha
◇ koniec kwitnienia: większość płatków opadła 3–6 l/ha
◆ owoc osiąga 30–50% typowej wielkości 3–6 l/ha
◆ owoc osiąga 60–80% typowej wielkości 3–6 l/ha
◆ początek dojrzewania owoców 3–6 l/ha
◇/◆ po zbiorze owoców
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze.
3–6 l/ha

CZEREŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój pąków kwiatowych 3–6 l/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 3–6 l/ha
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 3–6 l/ha
◆ początek dojrzewania owoców 3–6 l/ha
◆ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni 3–6 l/ha
CZEREŚNIA – sady fertygowane – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni 3–6 l/ha

WIŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój pąków kwiatowych 3–6 l/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 3–6 l/ha
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 3–6 l/ha
◆ początek dojrzewania owoców 3–6 l/ha
◆ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni 3–6 l/ha
ŚLIWA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój pąków kwiatowych 3–6 l/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 3–6 l/ha
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 3–6 l/ha
◆ początek dojrzewania owoców 3–6 l/ha
◆ po zbiorach owoców 3–6 l/ha

BRZOSKWINIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój pąków kwiatowych 3–6 l/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 3–6 l/ha
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 3–6 l/ha
◆  początek dojrzewania owoców 3–6 l/ha
◆ po zbiorach owoców 3–6 l/ha
NEKTARYNA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój pąków kwiatowych 3–6 l/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 3–6 l/ha
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 3–6 l/ha
◆  początek dojrzewania owoców 3–6 l/ha
◆ po zbiorach owoców 3–6 l/ha

MORELA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇/◆ pękanie i rozwój pąków kwiatowych
Zabieg należy traktować jako optymalny gdy temperatura powietrza pozwala na efektywne jego przeprowadzenie.
3–6 l/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 3–6 l/ha
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 3–6 l/ha
◆ początek dojrzewania owoców 3–6 l/ha
◆ po zbiorach owoców 3–6 l/ha
AGREST
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po ruszeniu wegetacji, w okresie rozwoju liści i owoców, 1–2 zabiegi co 14–21 dni 3–6 l/ha
◇ po zbiorze owoców 3–6 l/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina jesienna – odmiany owocujące na pędach jednorocznych
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ pędy osiągają ok. 1/3 docelowej długości 3–6 l/ha
◇ pędy osiągają ok. 1/2 docelowej długości 3–6 l/ha
◆ początek rozwoju pierwszych kwiatostanów 3–6 l/ha
◆ początek rozwoju pierwszych owoców 3–6 l/ha
◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 1–2 zabiegi co 14–21 dni po kolejnych zbiorach owoców 3–6 l/ha
MALINA – plantacje bez fertygacji – malina letnia   odmiany owocujące na pędach dwuletnich
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój liści i pędów: 1–2 zabiegi co 7–21 dni 3–6 l/ha
◆ początek rozwoju kwiatostanów 3–6 l/ha
◆ początek rozwoju owoców 3–6 l/ha
◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 1–2 zabiegi co 14–21 dni po kolejnych zbiorach 3–6 l/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach 3–6 l/ha
PORZECZKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój liści i pędów (BBCH 15–39) 3–6 l/ha
◇ zamknięte pąki kwiatowe – końce liści poza łuskami kwiatowymi (BBCH 51–54) 3–6 l/ha
◆ wytworzonych 90% owoców (BBCH 79) 3–6 l/ha
◆ po zbiorach owoców 3–6 l/ha
BORÓWKA AMERYKAŃSKA  plantacja bez fertygacji  plantacje owocujące
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ rozwój pąków 3–6 l/ha
◇ początek rozwoju liści i kwiatostanów 3–6 l/ha
◆ rozwój kwiatostanów do początku kwitnienia 3–6 l/ha
◆ koniec kwitnienia / początek zawiązywania się owoców 3–6 l/ha
◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 2 zabiegi co 10–14 dni 3–6 l/ha
◆ po zbiorach owoców 3–6 l/ha
WINOROŚL 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ początek rozwoju liści i nowych pędów 3–6 l/ha
◆ rozwój kwiatostanów 3–6 l/ha
◇ koniec kwitnienia 3–6 l/ha
◆ rozwój owoców – do fazy jagód wielkości grochu 3–6 l/ha

◇/◆ początek dojrzewania owoców
Zabieg traktować jako optymalny dla winogron przeznaczonych na wino i dla deserowych odmian czerwono owocowych.  

3–6 l/ha
TRUSKAWKA plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Jesień w roku sadzenia: przed spoczynkiem zimowym 3–6 l/ha
◆ Lato: dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie pąków na przyszły sezon 3–6 l/ha
TRUSKAWKA – plantacje bez fertygacji  – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ Wiosna: po wznowieniu wegetacji – rozwój liści 3–6 l/ha
◆ biały pąk  3–6 l/ha
◇ początek kwitnienia  3–6 l/ha
◆ początek rozwoju pierwszych owoców  3–6 l/ha
◆ bezpośrednio po pierwszym zbiorze  3–6 l/ha
◇ po zbiorach owoców 3–6 l/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Jesień w roku sadzania: przed początkiem przebarwiania się liści 3–6 l/ha
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 3–6 l/ha
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek 3–6 l/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek doniczkowanych
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆POLOWE PLANTACJE MATECZNE – jesień w roku sadzenia: przed początkiem przebarwiania się liści 3–6 l/ha
◆POLOWE PLANTACJE MATECZNE – początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 3–6 l/ha

TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek frigo
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Jesień w roku sadzania: przed początkiem przebarwiania się liści 3–6 l/ha
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 3–6 l/ha
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek 3–6 l/ha
POMIDOR
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwinięty 5.–7. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 15–17) 3–6 l/ha
◇ widoczny 1.–3. kwiatostan ( BBCH 51–53) 3–6 l/ha
◆ otwarty pierwszy kwiat na 1.–3. kwiatostanie (BBCH 61–63) 3–6 l/ha
◆ pierwszy owoc  osiągnął typową wielkość na 1.–2. gronie (BBCH 71–72) 3–6 l/ha
◆ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 3.–4. gronie (BBCH 73–74) 3–6 l/ha
◆ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 5.–6. gronie (BBCH 75–76) 3–6 l/ha
PAPRYKA 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwinięty 3.–5. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–15) 3–6 l/ha
◇ widoczny 1.–3. pąk kwiatowy ( BBCH 51–53) 3–6 l/ha
◆ widoczne 9 lub więcej pąków kwiatowych – początek kwitnienia (BBCH 59–61) 3–6 l/ha
◆ 1.–3. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 71–73) 3–6 l/ha
◆ 4.–6. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 74–76) 3–6 l/ha
OGÓREK 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwinięty 3.–5. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–15) 3–6 l/ha
◆ rozwinięty 6.–9. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–19) 3–6 l/ha
◇ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 3–6 l/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.–7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56–57) 3–6 l/ha
◆ po pierwszym zbiorze ogórków (BBCH 71) 3–6 l/ha
DYNIA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18)  3–6 l/ha
◇ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29) 3–6 l/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 3–6 l/ha
◆ rozwój owoców (BBCH 71–77), 2 zabiegi co 14–21 dni 3–6 l/ha
CEBULA 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ wyraźnie widoczny 3.–5. liść 3–6 l/ha
◇ wzrost liści (3–4 tygodnie po wschodach / po posadzeniu rozsady) 3–6 l/ha
◆ początek formowania się główki cebuli 3–6 l/ha
◆ wzrost główki cebuli: 2–3 zabiegi co 5–21 dni 3–6 l/ha
CZOSNEK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ wyraźnie widoczny 3.–5. liść 3–6 l/ha
◇ wzrost liści (3–4 tygodnie po wschodach) 3–6 l/ha
◆ początek formowania się główki czosnku 3–6 l/ha
◆ wzrost główki czosnku: 2–3 zabiegi co 5–21 dni 3–6 l/ha
POR
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ wyraźnie widoczny 3.–5. liść 3–6 l/ha
◇ wzrost liści (3–4 tygodnie po wschodach / po posadzeniu rozsady) 3–6 l/ha
◆ początek formowania się części przeznaczonej do zbioru 3–6 l/ha
◆ wzrost części przeznaczonej do zbioru: 2–3 zabiegi co 5–21 dni 3–6 l/ha

WARZYWA CEBULOWE - produkcja rozsady
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ wzrost liści: 1–2 zabiegi co 7–21 dni

podlewanie
roztwór 0,05–0,1% 
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

BROKUŁ
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 3–6 l/ha
◆ wzrost liści 3–6 l/ha
◆ początek rozwoju róży 3–6 l/ha
◆ róża osiąga ok. 50% typowej wielkości 3–6 l/ha
KALAFIOR
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 3–6 l/ha
◆ wzrost liści 3–6 l/ha
◆ początek rozwoju róży 3–6 l/ha
◆ róża osiąga ok. 50% typowej wielkości 3–6 l/ha
KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 3–6 l/ha
◇ wzrost liści 3–6 l/ha
◆ początek formowania się główki 3–6 l/ha
◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 3–6 l/ha
◆ główka osiąga 70–80% typowej wielkości: 2 zabiegi co 7–14 dni 3–6 l/ha
KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 3–6 l/ha
◇ wzrost liści 3–6 l/ha
◆ początek formowania się główki 3–6 l/ha
◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 3–6 l/ha
◆ główka osiąga 70–80% typowej wielkości: 2 zabiegi co 7–14 dni 3–6 l/ha
KAPUSTA WŁOSKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 3–6 l/ha
◇ wzrost liści 3–6 l/ha
◆ początek formowania się główki 3–6 l/ha
◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 3–6 l/ha
◆ główka osiąga 70–80% typowej wielkości: 2 zabiegi co 7–14 dni 3–6 l/ha
KAPUSTA PEKIŃSKA 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 3–6 l/ha
◆ wzrost liści 3–6 l/ha
◆ początek formowania się główki 3–6 l/ha
◇ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 3–6 l/ha
◆ główka osiąga 70–80% typowej wielkości 3–6 l/ha
KAPUSTA BRUKSELSKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 3–6 l/ha
◆ wzrost pędu głównego i liści 3–6 l/ha
◆ początek formowania się pąków bocznych (główek liściowych) 3–6 l/ha
◇ ok. 50% główek uformowanych 3–6 l/ha
◆ 70–80% główek uformowanych 3–6 l/ha
KALAREPA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ wzrost liści 3–6 l/ha
◆ początek tworzenia zgrubienia 3–6 l/ha
◆ zgrubienie osiąga ok. 50% typowej wielkości 3–6 l/ha
RZODKIEWKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ wzrost liści 3–6 l/ha
◆ początek tworzenia zgrubienia 3–6 l/ha
JARMUŻ
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ wzrost pędu głównego i liści 3–6 l/ha
◆ intensywny wzrost masy liściowej 3–6 l/ha
◇ utworzone ok. 50% masy liściowej 3–6 l/ha
◆ utworzone ok. 70–80% masy liściowej 3–6 l/ha

WARZYWA KAPUSTNE – produkcja rozsady
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ wzrost liści: 1–2 zabiegi co 7–21 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
MARCHEW
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14) 3–6 l/ha
◇ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41) 3–6 l/ha
◆ korzeń osiąga 20–30% typowej średnicy (BBCH 42–43) 3–6 l/ha
◆ korzeń osiąga 40–50% typowej średnicy (BBCH 44–45) 3–6 l/ha
◇ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48) 3–6 l/ha
PIETRUSZKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14) 3–6 l/ha
◇ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41) 3–6 l/ha
◆ korzeń osiąga 20–30% typowej średnicy (BBCH 42–43) 3–6 l/ha
◆ korzeń osiąga 40–50% typowej średnicy (BBCH 44–45) 3–6 l/ha
◇ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48) 3–6 l/ha
PASTERNAK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14) 3–6 l/ha
◇ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41) 3–6 l/ha
◆ korzeń osiąga 20–30% typowej średnicy (BBCH 42–43) 3–6 l/ha
◆ korzeń osiąga 40–50% typowej średnicy (BBCH 44–45) 3–6 l/ha
◇ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48) 3–6 l/ha
SELER
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

Rozsada
◇ faza 2.–3. liścia właściwego (BBCH 12–13)

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

Uprawa w gruncie

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) ok. 7 dni po wysadzeniu rozsady
◇ faza 9 lub więcej liści / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 19/41)
◆ korzeń osiąga 20–30% typowej średnicy (BBCH 42–43)
◆ korzeń osiąga 40–50% typowej średnicy (BBCH 44–45)
◇ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48) 

3–6 l/ha

BURAK ĆWIKŁOWY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
faza 2–4 liści właściwych /1–2 pary liści (BBCH 12–14) 3–6 l/ha
faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31) 3–6 l/ha
początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43) 3–6 l/ha
korzeń osiąga 40–70% typowej (BBCH 44–47) 3–6 l/ha
TRAWNIKI 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ w okresie wzrostu i rozwoju roślin 2–4 zabiegi co 10–14 dni 0,25–0,5 l w 100 l wody
◆ jesienią 1–2 zabiegi co 10–14 dni w celu poprawy zimotrwałości roślin 0,25–0,5 l w 100 l wody