VANADOO®

VANADOO<sup>®</sup>
Stymulator korzeni
Dostępne opakowania:
  •     0.5l; 1l; 5l
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

VANADOO® to unikalny i wyjątkowy stymulator, który pozytywnie wpływa na wielkość i jakość plonu organów spichrzowych. Polecany jest do stosowania w uprawie roślin o podziemnych częściach użytkowych.

 

VANADOO® swoją skuteczność zawdzięcza unikalnej molekule aVADIUM® - specjalnej, opatentowanej formie wanadu.

 

VANADOO® polecany jest do stosowania dolistnego w uprawach rolniczych i warzywniczych, w celu pobudzenia wzrostu części podziemnych i poprawy jakości plonu.

 

Najważniejsze korzyści związane ze stosowaniem stymulatora VANADOO® to przede wszystkim:

  • większy plon podziemnych części użytkowych roślin
  • zwiększenie syntezy cukrów
  • lepszy jakościowo plon

 

Wyniki licznych badań pozwoliły dobrze poznać mechanizm działania preparatu, a wdrożenia polowe pokazały jego bardzo wysoką skuteczność w poprawie produktywności i jakości plonu roślin o podziemnych częściach użytkowych.

 

VANADOO® korzystnie wpływa na funkcje fizjologiczne roślin, co zostało potwierdzone zaawansowanymi badaniami na poziomie molekularnym. Badania na poziomie molekularnym pozwoliły na określenie wzrostu aktywności genów które odpowiadają za unikalne funkcje:

  1. Intensyfikacja produkcji cukrów - dolistna aplikacja VANADOO® zwiększa prawie 4 krotnie aktywność genu odpowiedzialnego za produkcję cukrów w liściach.
  2. Lepszy transport cukrów do organów spichrzowych - w częściach nadziemnych VANADOO® intensyfikuje ponad
    3 krotnie aktywność genu biorącego udział w transporcie cukrów z liści do podziemnych części użytkowych roślin.
  3. Większe gromadzenie cukrów w organach spichrzowych - w korzeniach VANADOO® zwiększa ponad 2,5 krotnie aktywność genu biorącego udział w magazynowaniu cukrów w organach spichrzowych i podziemnych częściach użytkowych.

 

Składniki  g/l  % (m/m)
Wanad (V) 21 1,8

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

1. ZABIEGI DOLISTNE

VANADOO® stosować nalistnie w formie roztworu wodnego. VANADOO® może być stosowany łącznie z nawozami dolistnymi po uprzednim przeprowadzeniu testu sprawdzającego możliwość wykonania i stosowania roztworu wieloskładnikowego.
 

Wyniki testów znajdują się z zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.
 

VANADOO® stosować w terminach i dawkach przedstawionych poniżej (tabela). Wyszukiwanie zaleceń dla poszczególnych gatunków ułatwia menu Wybór uprawy.

 

2. ZAPRAWIANIE NASION ROŚLIN MOTYLKOWTYCH:

VANADOO® przed aplikacją na nasiona należy rozcieńczyć wodą w ilości pozwalającej na równomierne pokrycie nasion (0,5–1 l wody na 100 kg nasion). Może być stosowany łącznie z inokulantami oraz chemicznymi zaprawami płynnymi po uprzednim sprawdzeniu takiej możliwości.

Jednorazowa dawka: 25 ml/100 kg nasion

 

ZIEMNIAK zbierany w fazie pełnej dojrzałości
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ początek wzrostu pędów i liści (wysokość roślin ok. 10 cm)          0,25 l/ha
◆ początek wzrostu bulw 0,25 l/ha
◇/◆ bulwy osiągają ok. 50% finalnej masy
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy ziemniaków przeznaczonych do produkcji skrobi.
 0,25 l/ha
SOJA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój pierwszych liści trójlistkowych  0,25 l/ha
◆ początek wzrostu pędów  0,25 l/ha
GROCH
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój pierwszych liści właściwych  0,25 l/ha
◆ początek wzrostu pędów  0,25 l/ha
FASOLA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój pierwszych liści właściwych  0,25 l/ha
◆ początek wzrostu pędów  0,25 l/ha
BÓB
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój pierwszych liści właściwych  0,25 l/ha
◆ początek wzrostu pędów  0,25 l/ha
BOBIK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój pierwszych liści właściwych  0,25 l/ha
◆ początek wzrostu pędów  0,25 l/ha
ŁUBIN
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ tworzenie rozety  0,25 l/ha
◆ początek wzrostu pędów  0,25 l/ha

BURAK CUKROWY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ początek rozwoju liści 0,25 l/ha
◆ początek zakrywania międzyrzędzi 0,25 l/ha
◆ początek rozwoju korzenia spichrzowego 0,25 l/ha

SELER KORZENIOWY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 4.–6. liścia 0,25 l/ha
◇ korzenie zaczynają się poszerzać 0,25 l/ha
◆ korzenie osiągają 20–30% typowej średnicy 0,25 l/ha

MARCHEW
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 3. liścia 0,25 l/ha
◇ faza 5.–6. liścia 0,25 l/ha
◆ korzeń osiąga 20–30% typowej średnicy 0,25 l/ha

PIETRUSZKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 3. liścia 0,25 l/ha
◇ faza 5.–6. liścia 0,25 l/ha
◆ korzeń osiąga 20–30% typowej średnicy 0,25 l/ha
PASTERNAK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ faza 3. liścia 0,25 l/ha
◇ faza 5.–6. liścia 0,25 l/ha
◆ korzeń osiąga 20–30% typowej średnicy 0,25 l/ha

BURAK ĆWIKŁOWY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 2.–4. liści 0,25 l/ha
◇ początek zakrywania międzyrzędzi 0,25 l/ha
◆ liście zakrywają 10–20% powierzchni gleby 0,25 l/ha

CEBULA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść 0,25 l/ha
◆ początek formowania się główki cebuli 0,25 l/ha
◇ główka cebuli osiąga 30–50% typowej wielkości 0,25 l/ha
CZOSNEK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść 0,25 l/ha
◆ początek formowania się główki czosnku 0,25 l/ha
◇ główka czosnku osiąga 30–50% typowej wielkości 0,25 l/ha