WAPNOVIT® TURBO

WAPNOVIT<sup>®<sup> TURBO
Płynny nawóz wapniowy z mikroelementami zawierający 260 g CaO w 1 litrze
Zastosowanie
uprawy rolnicze, drzewa i krzewy owocowe, warzywa
Techniki zastosowania
oprysk nalistny, fertygacja
Dostępne opakowania:
 •     1l; 5l; 20l; 500l; 1000l
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

WAPNOVIT® TURBO to nowoczesny nawóz wapniowy (260 g CaO w 1 litrze) wzbogacony w magnez i mikroelementy.

W nawozie WAPNOVIT® TURBO zastosowano technologię INT, która sprawia, że preparat jest wyjątkowo skuteczny – wapń jest bardzo szybko pobierany przez roślinę i przemieszczany do wszystkich organów, zapewniając im prawidłowy wzrost i rozwój.

Wzbogacające nawóz składniki: magnez (Mg), bor (B), miedź (Cu), molibden (Mo) i cynk (Zn) – dodatkowo korzystnie wpływają na ilość i jakość plonu.

WAPNOVIT® TURBO polecany jest do dokarmiania dolistnego, a także do stosowania wraz z nawadnianiem (fertygacja) upraw o podwyższonym zapotrzebowaniu na wapń.
Dokarmianie dolistne wapniem jest konieczne, szczególnie w uprawach ogrodniczych, z powodu ograniczonego przemieszczania i transportowania jonów Ca2+ w roślinach.  

Ten sposób dostarczania wapnia roślinom zapobiega występowaniu chorób fizjologicznych takich jak np. sucha zgnilizna wierzchołkowa na pomidorach, gorzka plamistość podskórna na jabłkach, „tipburn” w warzywach kapustnych.
 

WAPNOVIT® TURBO jest niezbędnym elementem technologii uprawy roślin ogrodniczych na rynek świeży i do przetwórstwa.

Stosowany w uprawach rolniczych, zwłaszcza okopowych, wpływa na podwyższenie zawartości substancji zapasowych, 

 np. cukru w buraku cukrowym.

 

 

 

Składniki g/l % (m/m)
Azot (N) całkowity 130 8,5
Azot (N) azotanowy (NO3) 120 8,0
Tlenek wapnia (CaO) 260 17,0
Tlenek magnezu (MgO) 10 0,7
Bor (B) 0,75 0,05
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA 0,3 0,020
Molibden (Mo) 0,015 0,001
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 0,3 0,020
 

WAPNOVIT® TURBO zaleca się stosować profilaktycznie (zapobiegawczo), przed wystąpieniem wizualnych objawów niedoboru wapnia na roślinach. Dopuszczenie do wystąpienia objawów niedoboru zawsze prowadzi do obniżenia ilości i jakości plonu. Szczególnie duże znaczenie mają zabiegi wykonywane w okresach intensywnych przyrostów oraz kształtowania się i wzrostu owoców, bulw lub korzeni spichrzowych.

Do roślin o szczególnie wysokim zapotrzebowaniu na wapń należą między innymi: jabłoń, grusza, drzewa pestkowe, truskawka, pomidor, papryka, rośliny kapustne, rośliny korzeniowe i jagodowe.
WAPNOVIT® TURBO stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie uzupełnia i/lub koryguje nawożenie doglebowe oraz dostarcza przyswajalny przez rośliny wapń w okresach największego zapotrzebowania roślin na ten składnik. 

Dokarmianie interwencyjne jest zalecane, gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru wapnia na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość wapnia (ukryte niedobory). Aplikacje interwencyjne powinny mieć miejsce jedynie w przypadkach, gdy zabiegi profilaktyczne nie mogły być wykonane we właściwym terminie. Nawet krótkotrwałe wystąpienie niedoborów wapnia może istotnie obniżyć ilość i jakość plonu.

Wapń dostarczany w nawozie WAPNOVIT® TURBO korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu poprzez:

 • ograniczenie występowania chorób fizjologicznych owoców i warzyw
 • wzmocnienie i stabilizację struktury ścian komórkowych (poprawia tolerancję roślin na niesprzyjające warunki środowiska i mechaniczne uszkodzenia podczas transportu)
 • prawidłowy rozwój i wzrost poszczególnych organów roślinnych, w tym również generatywnych (kwiaty, zawiązki)
 • zwiększenie odporności roślin na choroby grzybowe
 • poprawę efektywności zapylenia i zawiązywania owoców
 • zwiększenie jędrności owoców i warzyw
 • stymulację równomiernego dojrzewania owoców i warzyw
 • poprawę właściwości przechowalniczych plonu i wydłużenie okresu przechowywania


WAPNOVIT® TURBO bardzo korzystnie wpływa na wielkość uzyskiwanego plonu oraz jego jakość, w tym konsumpcyjną i przechowalniczą.

 1.  ZABIEGI DOLISTNE 
  W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować WAPNOVIT® TURBO w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.

  WAPNOVIT® TURBO stosować w terminach i dawkach przedstawionych poniżej (tabela). Wyszukiwanie zaleceń dla poszczególnych gatunków ułatwia menu Wybór uprawy.

   

 2. FERTYGACJA (nawożenie z nawadnianiem) upraw w gruncie oraz w podłożach torfowych i ziemiach ogrodniczych (pożywka podawana okresowo – wielokrotnie w okresie wegetacji roślin).
  Zalecenia szczegółowe (skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji) powinny uwzględniać wymagania pokarmowe roślin, wyniki analiz chemicznych wody stosowanej do fertygacji i gleby (podłoża), a także warunki pogodowe.
  WAPNOVIT® TURBO stosować w postaci roztworu wodnego o stężeniu 0,01–0,2 % (0,1–2 l nawozu w 1000 l pożywki gotowej do użycia). Stosując WAPNOVIT® TURBO w pożywce wraz z innymi nawozami nie przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników w dawkowanej pożywce. Przygotowując roztwory stężone, dawkę nawozu należy proporcjonalnie zwiększyć.

  Roztwory stężone nawozu WAPNOVIT® TURBO sporządzać w innym zbiorniku niż roztwór stężony nawozów zawierających siarkę.

 

Ad.1. Zabiegi dolistne – Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.
 

PSZENICA OZIMA
Liczba zabiegów: do 4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ Jesień: faza 3.–6. liścia 

4–6 l/ha

◇ Wiosna: krzewienie 

4–6 l/ha

◇ wzrost źdźbła 

4–6 l/ha
◇/◆ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane)
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian jakościowych w celu poprawy parametrów jakościowych ziarna (liczba opadania), a także w warunkach utrudnionego pobierania wapnia z gleby (np. niska zasobność gleby w wapń, okresowe niedobory wody).
4–6 l/ha

PSZENICA JARA
Liczba zabiegów: do 3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści – krzewienie 

4–6 l/ha

◇ wzrost źdźbła 

4–6 l/ha
◇/◆ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane)
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian jakościowych w celu poprawy parametrów jakościowych ziarna (liczba opadania), a także w warunkach utrudnionego pobierania wapnia z gleby (np. niska zasobność gleby w wapń, okresowe niedobory wody).
4–6 l/ha
PSZENŻYTO OZIME
Liczba zabiegów: do 4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ Jesień: faza 3.–6. liścia  4–6 l/ha
◇ Wiosna: kontynuacja krzewienia 4–6 l/ha

◇ wzrost źdźbła 

4–6 l/ha
◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane) 4–6 l/ha
PSZENŻYTO JARE
Liczba zabiegów: do 3.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści – krzewienie

4–6 l/ha

◇ wzrost źdźbła 

4–6 l/ha
◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane) 4–6 l/ha

JĘCZMIEŃ PASZOWY ozimy
Liczba zabiegów: do 3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia

4–6 l/ha

◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła

4–6 l/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa .

4–6 l/ha
JĘCZMIEŃ PASZOWY jary
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła

4–6 l/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 

4–6 l/ha
JĘCZMIEŃ (BROWARNY) ozimy
Liczba zabiegów: do 3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
 
Jesień
◇ rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22)
4–6 l/ha
Wiosna
◇ początek wzrostu źdźbła (BBCH 30–32)
4–6 l/ha

◇/◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa (BBCH 39–49)

Zabieg traktować jako szczególnie wskazany (optymalny) w warunkach utrudnionego pobierania wapnia z gleby (np. niska zasobność gleby w wapń, okresowe niedobory wody).

4–6 l/ha
JĘCZMIEŃ (BROWARNY) jary
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
 
◇ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła (BBCH 13–32) 4–6 l/ha

◇/◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa (BBCH 39–49)

Zabieg traktować jako szczególnie wskazany (optymalny) w warunkach utrudnionego pobierania wapnia z gleby (np. niska zasobność gleby w wapń, okresowe niedobory wody).
4–6 l/ha

ŻYTO OZIME
Liczba zabiegów: do 3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia

4–6 l/ha

◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła

4–6 l/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia 

4–6 l/ha
ŻYTO jare
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła 

4–6 l/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia 

4–6 l/ha

OWIES
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści – krzewienie

4–6 l/ha
◇ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego 4–6 l/ha

RZEPAK ozimy
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ Wiosna: początek wzrostu pędu głównego

4–6 l/ha

◇/◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia

Zabieg traktować jako szczególnie wskazany (optymalny) w warunkach utrudnionego pobierania wapnia z gleby (np. niska zasobność gleby w wapń, okresowe niedobory wody).

4–6 l/ha
RZEPAK jary
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści – do początku wzrostu pędu głównego

4–6 l/ha

◇/◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia

Zabieg traktować jako szczególnie wskazany (optymalny) w warunkach utrudnionego pobierania wapnia z gleby (np. niska zasobność gleby w wapń, okresowe niedobory wody).
4–6 l/ha

SŁONECZNIK
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16) 4–6 l/ha
◆ wzrost pędu – początek rozwoju pąków (BBCH 30–53) 4–6 l/ha

LEN
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14)

4–6 l/ha
◆ wzrost pędu głównego – widoczne pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 30–53) 4–6 l/ha

KUKURYDZA
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16) optymalny termin zabiegu to 4 liście 4–6 l/ha
◇ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18) 4–6 l/ha

BURAK CUKROWY  
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalny/uzupełniające):

◇/◆ faza 4–6 liści (BBCH 14–16)
Zabieg traktować jako optymalny w warunkach utrudnionego pobierania wapnia (np. niska zasobność gleby w wapń, pH gleby poniżej 5,8, wysoka zawartość fosforu, niedostatek wody).

4–6 l/ha

◇/◆ liście zakrywają 20–50% powierzchni gleby (BBCH 32–35)
Zabieg traktować jako optymalny w warunkach utrudnionego pobierania wapnia (np. niska zasobność gleby w wapń, pH gleby poniżej 5,8, wysoka zawartość fosforu, niedostatek wody).

4–6 l/ha

◆ liście zakrywają 60% powierzchni gleby – do całkowitego zakrycia międzyrzędzi (BBCH 36–39)

4–6 l/ha

ZIEMNIAK
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ rozwój pędów bocznych – zakrycie międzyrzędzi (BBCH 21–38)


◆/◇ Zabiegi traktować jako optymalne w warunkach utrudnionego pobierania wapnia (np. niska zasobność gleby w wapń, pH gleby poniżej 5,8, wysoka zawartość fosforu, niedostatek wody).

4–6 l/ha

◇ bulwy osiągają 20–30% typowej masy (BBCH 42–43)

4–6 l/ha

◆/◇ bulwy osiągają 50–70% typowej masy (BBCH 45–47)


◆/◇ Zabiegi traktować jako optymalne w warunkach utrudnionego pobierania wapnia (np. niska zasobność gleby w wapń, pH gleby poniżej 5,8, wysoka zawartość fosforu, niedostatek wody).

4–6 l/ha

SOJA
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój pierwszych liści trójlistkowych

2–3 l/ha
◇ rozwój pąków (pąkowanie) 2–3 l/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion 2–3 l/ha

JABŁOŃ – sad owocujący bez fertygacji
Liczba zabiegów: 5–8. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ koniec kwitnienia: większość płatków opadła  4–6 l/ha

◆ początek rozwoju owoców

4–6 l/ha
◆ wzrost i rozwój owoców: 3–5 zabiegów co 7–14 dni 4–6 l/ha
◆ dojrzewanie owoców: 1–2 zabiegi co 7–14 dni 4–6 l/ha

GRUSZA
Liczba zabiegów: 4–7. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ koniec kwitnienia, wszystkie płatki opadły (BBCH 69) 

4–6 l/ha

◆ rozwój owoców (BBCH 72–79) 3–5 zabiegów co 7–14 dni

4–6 l/ha
◆ dojrzewanie owoców (BBCH 81–85) nie później niż 3 tygodnie przed zbiorem 4–6 l/ha

CZEREŚNIA
Liczba zabiegów: 4–5 (lub więcej). 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ koniec kwitnienia, wszystkie płatki opadły – rozwój zalążni, po przekwitnięciu powstaje owoc (BBCH 69–71)

4–6 l/ha

◆ rozwój owoców (BBCH 72–79) 3 zabiegi co 5–7 dni

4–6 l/ha

◆ dojrzewanie (wybarwianie) owoców (BBCH 81–85)

4–6 l/ha
Zapobieganie pękaniu owoców: każdorazowo przed spodziewanym deszczem wskazany jest dodatkowy oprysk lub deszczowanie nadkoronowe podczas opadu deszczu roztworem nawozu o stężeniu 0,1–0,3%
WIŚNIA
Liczba zabiegów: 4–5 (lub więcej). 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ koniec kwitnienia, wszystkie płatki opadły – rozwój zalążni, po przekwitnięciu powstaje owoc (BBCH 69–71) 4–6 l/ha
◆ rozwój owoców (BBCH 72–79) 3 zabiegi co 5–7 dni 4–6 l/ha
◆ dojrzewanie (wybarwianie) owoców (BBCH 81–85) 4–6 l/ha
Zapobieganie pękaniu owoców: każdorazowo przed spodziewanym deszczem wskazany jest dodatkowy oprysk lub deszczowanie nadkoronowe podczas opadu deszczu roztworem nawozu o stężeniu 0,1–0,3%

ŚLIWA
Liczba zabiegów: 3–7. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozrastanie zalążni (BBCH 71–72)

4–6 l/ha

◇ owoce osiągają 50–60% typowej wielkości (BBCH 75–76)

4–6 l/ha

◆ owoce osiągają 70–90% typowej wielkości (BBCH 77–79) 2 zabiegi co 7–14 dni (dla odmian późno dojrzewających wykonać po 1 dodatkowym zabiegu w fazach BBCH 77–78 i BBCH 78–79)

4–6 l/ha
 początek dojrzewania (wybarwiania) owoców (BBCH 81) 4–6 l/ha
MORELA
Liczba zabiegów: 3–7. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ rozrastanie zalążni (BBCH 71–72) 4–6 l/ha
◇ owoce osiągają 50–60% typowej wielkości (BBCH 75–76) 4–6 l/ha
◆ owoce osiągają 70–90% typowej wielkości (BBCH 77–79) 2 zabiegi co 7–14 dni (dla odmian późno dojrzewających wykonać po 1 dodatkowym zabiegu w fazach BBCH 77–78 i BBCH 78–79) 4–6 l/ha
 początek dojrzewania (wybarwiania) owoców (BBCH 81) 4–6 l/ha
BRZOSKWINIA
Liczba zabiegów: 3–7. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ rozrastanie zalążni (BBCH 71–72) 4–6 l/ha
◇ owoce osiągają 50–60% typowej wielkości (BBCH 75–76) 4–6 l/ha
◆ owoce osiągają 70–90% typowej wielkości (BBCH 77–79) 2 zabiegi co 7–14 dni (dla odmian późno dojrzewających wykonać po 1 dodatkowym zabiegu w fazach BBCH 77–78 i BBCH 78–79) 4–6 l/ha
 początek dojrzewania (wybarwiania) owoców (BBCH 81) 4–6 l/ha

AGREST
Liczba zabiegów: 1–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ początek wzrostu zawiązków owoców (BBCH 71–73)

4–6 l/ha

◆ rozwój owoców (BBCH 75–77) 1–2 zabiegi co 7–10 dni

4–6 l/ha
◇ początek dojrzewania owoców (BBCH 81) 4–6 l/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina jesienna – odmiany owocujące na pędach jednorocznych
Liczba zabiegów: 4–6. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ początek rozwoju pierwszych kwiatostanów

4–6 l/ha

◆ początek rozwoju pierwszych owoców

4–6 l/ha
◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 3–4 zabiegi co 5–14 dni po kolejnych zbiorach owoców 4–6 l/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina letnia  odmiany owocujące na pędach dwuletnich
Liczba zabiegów: 4–6. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ początek rozwoju kwiatostanów

4–6 l/ha

◆ początek rozwoju owoców

4–6 l/ha
◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 3–4 zabiegi co 5–7 dni po kolejnych zbiorach 4–6 l/ha

PORZECZKA
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ widoczne pierwsze owoce na gronie – wytworzonych 30% owoców (BBCH 71–73) 4–6 l/ha
◆ wytworzonych 50–70% owoców (BBCH 75–77) 4–6 l/ha
◇ początek wybarwiania się owoców (BBCH 81) 4–6 l/ha

BORÓWKA AMERYKAŃSKA  plantacje bez fertygacji  plantacje owocujące
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

 koniec kwitnienia / początek zawiązywania się owoców

4–6 l/ha
◆ rozwój i dojrzewanie owoców, 1–2 zabiegi co 10–14 dni  4–6 l/ha

WINOROŚL
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój owoców  2 zabiegi co 10–14 dni (BBCH 71–79) 4–6 l/ha
◇/◆ od początku dojrzewania - do fazy gdy jagody uzyskują miękkość (BBCH 81–85)
Zabieg traktować jako optymalny dla winogron deserowych.
4–6 l/ha
TRUSKAWKA plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią
Liczba zabiegów: 2.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Wiosna – rozwój liści i koron 4–6 l/ha
◆ Lato – dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie pąków na przyszły sezon 4–6 l/ha

TRUSKAWKA – plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące 
Liczba zabiegów: 3–6. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ biały pąk

4–6 l/ha
◆ początek rozwoju owoców  4–6 l/ha

◆ początek dojrzewania owoców 

4–6 l/ha

◆ bezpośrednio po pierwszym zbiorze

4–6 l/ha
◇ w okresie zbiorów owoców, 12 zabiegi co 35 dni 4–6 l/ha
TRUSKAWKAplantacje fertygowane Odmiany owocujące latem, plantacje założone latem z sadzonek zielonych doniczkowanych – Uprawa w gruncie.
Liczba zabiegów: 2–4.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ początek rozwoju pierwszych owoców

4–6 l/ha
◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 2–3 zabiegi co 5–10 dni 4–6 l/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowaneOdmiany owocujące latem, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo – Uprawa w gruncie.
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

 
◇ początek rozwoju pierwszych owoców 4–6 l/ha
◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 2–3 zabiegi co 5–10 dni 4–6 l/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowane Odmiany powtarzające, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo. Uprawy w gruncie lub podłożach.
Liczba zabiegów: 5–8. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ początek rozwoju pierwszych owoców 4–6 l/ha

◆ rozwój i dojrzewanie pierwszych owoców: 2 zabiegi co 5–7 dni

4–6 l/ha
◆ okres owocowania: 3–5 zabiegów co 14–28 dni 4–6 l/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek frigo
Liczba zabiegów: 1.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek 4–6 l/ha

POMIDOR
Liczba zabiegów: 5–6. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści (BBCH 15–19)

4–6 l/ha

◆ widoczny 1.–3. kwiatostan (BBCH 51–53)

4–6 l/ha
◆ otwarty pierwszy kwiat na 1.–3. kwiatostanie (BBCH 61–63) 4–6 l/ha

◆ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 1.–2. gronie (BBCH 71–72)

4–6 l/ha

◆ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 3.–4. gronie (BBCH 73–74)

4–6 l/ha
  pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 5.–6. gronie (BBCH 75–76) 4–6 l/ha

PAPRYKA
Liczba zabiegów: 3–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści i pędów bocznych (BBCH 13–29)

4–6 l/ha

◆ widoczny 1. pąk kwiatowy – otwarty pierwszy kwiat (BBCH 51–61)

4–6 l/ha

◆ 1.–3. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 71–73) 1–2 zabiegi co 5–10 dni

4–6 l/ha
◆ 4.–6. owoc osiągnął typową wielkość i kształt w (BBCH 74–76) 4–6 l/ha
OBERŻYNA
Liczba zabiegów: 3–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ rozwój liści i pędów bocznych (BBCH 13–29) 4–6 l/ha
◆ widoczny 1. pąk kwiatowy – otwarty pierwszy kwiat (BBCH 51–61) 4–6 l/ha
◆ 1.–3. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 71–73) 1–2 zabiegi co 5–10 dni 4–6 l/ha
◆ 4.–6. owoc osiągnął typową wielkość i kształt w (BBCH 74–76) 4–6 l/ha

OGÓREK
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści i pędów bocznych (BBCH 13–29) 4–6 l/ha

◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52)

4–6 l/ha

◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.–7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56–57)

4–6 l/ha
◆ rozwój owoców (BBCH 71–75) 4–6 l/ha

DYNIA
Liczba zabiegów: 3–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18) 4–6 l/ha

◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52)

4–6 l/ha

◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.–7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56–57)

4–6 l/ha
◆ rozwój owoców (BBCH 71–75) 4–6 l/ha
KABACZEK
Liczba zabiegów: 3–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18) 4–6 l/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 4–6 l/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.–7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56–57) 4–6 l/ha
◆ rozwój owoców (BBCH 71–75) 4–6 l/ha

WARZYWA CEBULOWE
Liczba zabiegów: do 3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści (BBCH 16–19) 4–6 l/ha

◇ początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41–43)

4–6 l/ha

◇ rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru, 40–50 % typowej średnicy (BBCH 44–45)

4–6 l/ha

BROKUŁ
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

4–6 l/ha

◆ widoczny 8. pęd boczny – widocznych 9 lub więcej pędów bocznych (BBCH 28–29)

4–6 l/ha

◆ początek rozwoju róży (›1 cm) – róża osiąga 20% typowej wielkości (BBCH 41–42)

4–6 l/ha
◆ róża osiąga 30–50% typowej wielkości (BBCH 43–45) 4–6 l/ha

KALAFIOR
Liczba zabiegów: 3–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

4–6 l/ha
◇ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18) 4–6 l/ha
◆ faza 9 lub więcej liści – początek rozwoju róży (›1 cm) (BBCH 19–41) 4–6 l/ha
◆ róża osiąga 20–30% typowej wielkości (BBCH 42–43) 4–6 l/ha
◆ róża osiąga 40–50% typowej wielkości (BBCH 44–45) 4–6 l/ha

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 6–9 lub więcej liści (BBCH 16–19)

4–6 l/ha

◆ zaczynają się tworzyć główki (BBCH 41)

4–6 l/ha

◆ główka osiąga 20–40% typowej wielkości (BBCH 42–44)

4–6 l/ha
◇ główka osiąga 50–70% typowej wielkości (BBCH 45–47) 4–6 l/ha
KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 6–9 lub więcej liści (BBCH 16–19) 4–6 l/ha
◆ zaczynają się tworzyć główki (BBCH 41) 4–6 l/ha
◆ główka osiąga 20–40% typowej wielkości (BBCH 42–44) 4–6 l/ha
◇ główka osiąga 50–70% typowej wielkości (BBCH 45–47) 4–6 l/ha
KAPUSTA WŁOSKA
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 6–9 lub więcej liści (BBCH 16–19) 4–6 l/ha
◆ zaczynają się tworzyć główki (BBCH 41) 4–6 l/ha
◆ główka osiąga 20–40% typowej wielkości (BBCH 42–44) 4–6 l/ha
◇ główka osiąga 50–70% typowej wielkości (BBCH 45–47) 4–6 l/ha
KAPUSTA PEKIŃSKA
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 6–9 lub więcej liści (BBCH 16–19) 4–6 l/ha
◆ zaczynają się tworzyć główki (BBCH 41) 4–6 l/ha
◆ główka osiąga 20–40% typowej wielkości (BBCH 42–44) 4–6 l/ha
◇ główka osiąga 50–70% typowej wielkości (BBCH 45–47) 4–6 l/ha

KAPUSTA BRUKSELSKA
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 7. liścia –główny pęd osiąga 30% wysokości typowej dla odmiany  BBCH 17–33)

4–6 l/ha
◆ główny pęd osiąga 70% wysokości typowej dla odmiany – początek rozwoju pąków bocznych (BBCH 37–41) 4–6 l/ha

◆ początek rozwoju pąków bocznych – pierwsze rozgałęzienia mocno zamknięte (BBCH 41–43)

4–6 l/ha
 pierwsze rozgałęzienia mocno zamknięte – 80% rozgałęzień mocno zamkniętych (BBCH 43–48) 4–6 l/ha

KALAREPA
Liczba zabiegów: do 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 3–5 (BBCH 13–15) 4–6 l/ha
RZODKIEWKA
Liczba zabiegów: do 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):4–6 l/ha
◇ faza 3–5 (BBCH 13–15) 4–6 l/ha

JARMUŻ
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

4–6 l/ha

◇ główny pęd osiągnął 30–50% ostatecznej długości typowej dla odmiany (BBCH 33–35)

4–6 l/ha
◆ osiągnięcie 30–50% masy liściowej typowej dla odmiany (BBCH 43–45) 4–6 l/ha

MARCHEW
Liczba zabiegów: 4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4. liścia właściwego – faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 14–15/41)

4–6 l/ha

◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42)

4–6 l/ha

◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44)

4–6 l/ha
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47) 4–6 l/ha
PIETRUSZKA
Liczba zabiegów: 4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 4. liścia właściwego – faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 14–15/41) 4–6 l/ha
◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42) 4–6 l/ha
◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 4–6 l/ha
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47) 4–6 l/ha
PASTERNAK
Liczba zabiegów: 4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 4. liścia właściwego – faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 14–15/41) 4–6 l/ha
◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42) 4–6 l/ha
◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 4–6 l/ha
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47) 4–6 l/ha

SELER
Liczba zabiegów: rozsada –1. Stężenie roztworu 0,05–0,3%
Liczba zabiegów: uprawa w gruncie – 4. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Rozsada

◆ rozwinięty 1. liść właściwy – faza 3. liścia (BBCH 11–13)

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

Uprawa w gruncie
◆ faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 17–19/41)
◆ korzeń osiąga ok.20% typowej średnicy (BBCH 42)
◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44)
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47)

4–6 l/ha

BURAK ĆWIKŁOWY
Liczba zabiegów: 3.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31) 4–6 l/ha
◆ początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43) 4–6 l/ha
◆ korzeń osiąga 40–70% typowej średnicy (BBCH 44–47) 4–6 l/ha

WARZYWA STRĄCZKOWE
Liczba zabiegów: 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ początek rozwoju strąków, 10–30% strąków osiąga typową długość (BBCH 71–73) 4–6 l/ha

ROZSADA WARZYW
Liczba zabiegów: do 2. Stężenie roztworu 0,05–0,3%
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające): 

◇ faza 2.–3. liścia, kolejny po 5–14 dniach

podlewanie:
0,05–0,1 l nawozu
w 100 l wody
opryskiwanie:
0,25–0,3 l nawozu
w 100 l wody