WAPNOVIT® TURBO

WAPNOVIT<sup>®</sup> TURBO
Płynny nawóz wapniowy z mikroelementami zawierający 260 g CaO w 1 litrze
Zastosowanie
uprawy rolnicze, drzewa i krzewy owocowe, warzywa
Techniki zastosowania
oprysk nalistny, fertygacja
Dostępne opakowania:
 •     1l; 5l; 20l; 500l; 1000l
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

WAPNOVIT® TURBO to nowoczesny nawóz wapniowy (260 g CaO w 1 litrze) wzbogacony w magnez i mikroelementy.

W nawozie WAPNOVIT® TURBO zastosowano technologię INT, która sprawia, że preparat jest wyjątkowo skuteczny – wapń jest bardzo szybko pobierany przez roślinę i przemieszczany do wszystkich organów, zapewniając im prawidłowy wzrost i rozwój.

Wzbogacające nawóz składniki: magnez (Mg), bor (B), miedź (Cu), molibden (Mo) i cynk (Zn) – dodatkowo korzystnie wpływają na ilość i jakość plonu.

WAPNOVIT® TURBO polecany jest do dokarmiania dolistnego, a także do stosowania wraz z nawadnianiem (fertygacja) upraw o podwyższonym zapotrzebowaniu na wapń.
Dokarmianie dolistne wapniem jest konieczne, szczególnie w uprawach ogrodniczych, z powodu ograniczonego przemieszczania i transportowania jonów Ca2+ w roślinach.  

Ten sposób dostarczania wapnia roślinom zapobiega występowaniu chorób fizjologicznych takich jak np. sucha zgnilizna wierzchołkowa na pomidorach, gorzka plamistość podskórna na jabłkach, „tipburn” w warzywach kapustnych.
 

WAPNOVIT® TURBO jest niezbędnym elementem technologii uprawy roślin ogrodniczych na rynek świeży i do przetwórstwa.

Stosowany w uprawach rolniczych, zwłaszcza okopowych, wpływa na podwyższenie zawartości substancji zapasowych, 

 np. cukru w buraku cukrowym.

 

 

 

Składniki g/l % (m/m)
Azot (N) całkowity 130 8,5
Azot (N) azotanowy (NO3) 120 8,0
Tlenek wapnia (CaO) 260 17,0
Tlenek magnezu (MgO) 10 0,7
Bor (B) 0,75 0,05
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA 0,3 0,020
Molibden (Mo) 0,015 0,001
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 0,3 0,020
 

WAPNOVIT® TURBO zaleca się stosować profilaktycznie (zapobiegawczo), przed wystąpieniem wizualnych objawów niedoboru wapnia na roślinach. Dopuszczenie do wystąpienia objawów niedoboru zawsze prowadzi do obniżenia ilości i jakości plonu. Szczególnie duże znaczenie mają zabiegi wykonywane w okresach intensywnych przyrostów oraz kształtowania się i wzrostu owoców, bulw lub korzeni spichrzowych.

Do roślin o szczególnie wysokim zapotrzebowaniu na wapń należą między innymi: jabłoń, grusza, drzewa pestkowe, truskawka, pomidor, papryka, rośliny kapustne, rośliny korzeniowe i jagodowe.
WAPNOVIT® TURBO stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie uzupełnia i/lub koryguje nawożenie doglebowe oraz dostarcza przyswajalny przez rośliny wapń w okresach największego zapotrzebowania roślin na ten składnik. 

Dokarmianie interwencyjne jest zalecane, gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru wapnia na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość wapnia (ukryte niedobory). Aplikacje interwencyjne powinny mieć miejsce jedynie w przypadkach, gdy zabiegi profilaktyczne nie mogły być wykonane we właściwym terminie. Nawet krótkotrwałe wystąpienie niedoborów wapnia może istotnie obniżyć ilość i jakość plonu.

Wapń dostarczany w nawozie WAPNOVIT® TURBO korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu poprzez:

 • ograniczenie występowania chorób fizjologicznych owoców i warzyw
 • wzmocnienie i stabilizację struktury ścian komórkowych (poprawia tolerancję roślin na niesprzyjające warunki środowiska i mechaniczne uszkodzenia podczas transportu)
 • prawidłowy rozwój i wzrost poszczególnych organów roślinnych, w tym również generatywnych (kwiaty, zawiązki)
 • zwiększenie odporności roślin na choroby grzybowe
 • poprawę efektywności zapylenia i zawiązywania owoców
 • zwiększenie jędrności owoców i warzyw
 • stymulację równomiernego dojrzewania owoców i warzyw
 • poprawę właściwości przechowalniczych plonu i wydłużenie okresu przechowywania


WAPNOVIT® TURBO bardzo korzystnie wpływa na wielkość uzyskiwanego plonu oraz jego jakość, w tym konsumpcyjną i przechowalniczą.

 1.  ZABIEGI DOLISTNE 
  W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować WAPNOVIT® TURBO w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.

  WAPNOVIT® TURBO stosować w terminach i dawkach przedstawionych poniżej (tabela). Wyszukiwanie zaleceń dla poszczególnych gatunków ułatwia menu Wybór uprawy.

   

 2. FERTYGACJA (nawożenie z nawadnianiem) upraw w gruncie oraz w podłożach torfowych i ziemiach ogrodniczych (pożywka podawana okresowo – wielokrotnie w okresie wegetacji roślin).
  Zalecenia szczegółowe (skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji) powinny uwzględniać wymagania pokarmowe roślin, wyniki analiz chemicznych wody stosowanej do fertygacji i gleby (podłoża), a także warunki pogodowe.
  WAPNOVIT® TURBO stosować w postaci roztworu wodnego o stężeniu 0,01–0,2 % (0,1–2 l nawozu w 1000 l pożywki gotowej do użycia). Stosując WAPNOVIT® TURBO w pożywce wraz z innymi nawozami nie przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników w dawkowanej pożywce. Przygotowując roztwory stężone, dawkę nawozu należy proporcjonalnie zwiększyć.

  Roztwory stężone nawozu WAPNOVIT® TURBO sporządzać w innym zbiorniku niż roztwór stężony nawozów zawierających siarkę.

 

Ad.1. Zabiegi dolistne – Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.
 

PSZENICA OZIMA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ Jesień: faza 3.–6. liścia 

4–6 l/ha

◇ Wiosna: krzewienie 

4–6 l/ha

◇ wzrost źdźbła 

4–6 l/ha
◇/◆ faza liścia flagowego / początek kłoszenia
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku odmian jakościowych w celu poprawy parametrów jakościowych ziarna (liczba opadania), a także w warunkach utrudnionego pobierania wapnia z gleby (np. niska zasobność gleby w wapń, okresowe niedobory wody).
4–6 l/ha

PSZENICA JARA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści – krzewienie 

4–6 l/ha

◇ wzrost źdźbła 

4–6 l/ha
◇/◆ faza liścia flagowego / początek kłoszenia
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku odmian jakościowych w celu poprawy parametrów jakościowych ziarna (liczba opadania), a także w warunkach utrudnionego pobierania wapnia z gleby (np. niska zasobność gleby w wapń, okresowe niedobory wody).
4–6 l/ha
PSZENŻYTO OZIME
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ Jesień: faza 3.–6. liścia  4–6 l/ha
◇ Wiosna: kontynuacja krzewienia 4–6 l/ha

◇ wzrost źdźbła 

4–6 l/ha
◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia 4–6 l/ha
PSZENŻYTO JARE
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści – krzewienie

4–6 l/ha

◇ wzrost źdźbła 

4–6 l/ha
◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia 4–6 l/ha

JĘCZMIEŃ PASZOWY ozimy
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia

4–6 l/ha

◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła

4–6 l/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa .

4–6 l/ha
JĘCZMIEŃ PASZOWY jary
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła

4–6 l/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 

4–6 l/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY ozimy
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
 
◇ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia 4–6 l/ha
◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła 4–6 l/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

4–6 l/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY jary
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
 
◇ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła 4–6 l/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

4–6 l/ha

ŻYTO OZIME
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia

4–6 l/ha

◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła

4–6 l/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia 

4–6 l/ha
ŻYTO jare
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła 

4–6 l/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia 

4–6 l/ha

OWIES
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści – krzewienie

4–6 l/ha
◇ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego 4–6 l/ha

RZEPAK ozimy
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ Wiosna: początek wzrostu pędu głównego

4–6 l/ha

◇/◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia

Zabieg traktować jako szczególnie wskazany (optymalny) w warunkach utrudnionego pobierania wapnia z gleby (np. niska zasobność gleby w wapń, okresowe niedobory wody).

4–6 l/ha
RZEPAK jary
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści – do początku wzrostu pędu głównego

4–6 l/ha

◇/◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia

Zabieg traktować jako szczególnie wskazany (optymalny) w warunkach utrudnionego pobierania wapnia z gleby (np. niska zasobność gleby w wapń, okresowe niedobory wody).
4–6 l/ha

SŁONECZNIK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16) 4–6 l/ha
◆ wzrost pędu – początek rozwoju pąków (BBCH 30–53) 4–6 l/ha

LEN
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14)

4–6 l/ha
◆ wzrost pędu głównego – widoczne pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 30–53) 4–6 l/ha

KUKURYDZA 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ faza 2.–6. liścia (optymalny termin zabiegu to 4 liście) 4–6 l/ha
◇ faza 7.–8. liścia 4–6 l/ha

BURAK CUKROWY  
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇/◆ początek rozwoju liści
Zabieg traktować jako optymalny w warunkach utrudnionego pobierania wapnia (np. niska zasobność gleby w wapń, pH gleby poniżej 5,8, wysoka zawartość fosforu, niedostatek wody).

4–6 l/ha

◇/◆ początek rozwoju korzenia spichrzowego
Zabieg traktować jako optymalny w warunkach utrudnionego pobierania wapnia (np. niska zasobność gleby w wapń, pH gleby poniżej 5,8, wysoka zawartość fosforu, niedostatek wody).

4–6 l/ha

◆ 14–21 dni po rozpoczęciu rozwoju korzenia spichrzowego

4–6 l/ha

ZIEMNIAK zbierany w fazie pełnej dojrzałości
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ wzrost pędów i liści (wysokość roślin ˃15 cm)

4–6 l/ha

◆ początek wzrostu bulw

4–6 l/ha

◆/◇ wzrost bulw
Zabieg traktować jako optymalny w warunkach utrudnionego pobierania wapnia (np. niska zasobność gleby w wapń, niedostatek wody).

4–6 l/ha

SOJA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ początek wzrostu pędów

2–3 l/ha
◇ początek rozwoju pąków kwiatowych 2–3 l/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion: 1–2 zabiegi co 7–14 dni 2–3 l/ha
GROCH
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ początek wzrostu pędów 2–3 l/ha
◇ początek rozwoju pąków kwiatowych 2–3 l/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion: 1–2 zabiegi co 7–14 dni 2–3 l/ha
FASOLA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ początek wzrostu pędów 2–3 l/ha
◇ początek rozwoju pąków kwiatowych 2–3 l/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion: 1–2 zabiegi co 7–14 dni 2–3 l/ha
BÓB
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ początek wzrostu pędów 2–3 l/ha
◇ początek rozwoju pąków kwiatowych 2–3 l/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion: 1–2 zabiegi co 7–14 dni 2–3 l/ha
BOBIK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ początek wzrostu pędów 2–3 l/ha
◇ początek rozwoju pąków kwiatowych 2–3 l/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion: 1–2 zabiegi co 7–14 dni 2–3 l/ha
ŁUBIN
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ początek wzrostu pędów 2–3 l/ha
◇ początek rozwoju pąków kwiatowych 2–3 l/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion: 1–2 zabiegi co 7–14 dni 2–3 l/ha

JABŁOŃ – sady bez fertygacji  owocujący sad 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ koniec kwitnienia: większość płatków opadła  4–6 l/ha

◇ początek rozwoju owoców

4–6 l/ha
◆ wzrost i rozwój owoców: 3–5 zabiegów co 7–14 dni 4–6 l/ha
◆ dojrzewanie owoców: 1–2 zabiegi co 7–14 dni 4–6 l/ha
JABŁOŃ – sady fertygowane   owocujący sad 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ początek rozwoju owoców 4–6 l/ha
◆ wzrost i rozwój owoców: 2–3 zabiegi co 7–21 dni 4–6 l/ha
◆ dojrzewanie owoców: 1–2 zabiegi co 7–14 dni 4–6 l/ha

GRUSZA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ koniec kwitnienia: większość płatków opadła

4–6 l/ha

◆ wzrost i rozwój owoców: 3–4 zabiegi co 7–14 dni

4–6 l/ha
◆ początek dojrzewania owoców 4–6 l/ha

CZEREŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój zawiązków owoców

4–6 l/ha

◆ wzrost owoców: 3 zabiegi co 5–7 dni

4–6 l/ha

◆ początek dojrzewania owoców

4–6 l/ha
Zapobieganie pękaniu owoców: każdorazowo bezpośrednio przed spodziewanym deszczem lub w trakcie deszczu (roztwór 0,1–0,3%)
CZEREŚNIA – sady fertygowane – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ wzrost owoców: 3 zabiegi co 5–7 dni 4–6 l/ha
◆ początek dojrzewania owoców 4–6 l/ha
Zapobieganie pękaniu owoców: każdorazowo bezpośrednio przed spodziewanym deszczem lub w trakcie deszczu (roztwór 0,1–0,3%)
WIŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ rozwój zawiązków owoców 4–6 l/ha
◆ wzrost owoców: 3 zabiegi co 5–7 dni 4–6 l/ha
◆ początek dojrzewania owoców 4–6 l/ha
Zapobieganie pękaniu owoców: każdorazowo bezpośrednio przed spodziewanym deszczem lub w trakcie deszczu (roztwór 0,1–0,3%)

ŚLIWA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój związków owoców

4–6 l/ha

◆ wzrost owoców: 4–5 zabiegów co 7–10 dni

4–6 l/ha
 początek dojrzewania owoców 4–6 l/ha

MORELA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój związków owoców 4–6 l/ha
◆ wzrost owoców: 4–5 zabiegów co 7–10 dni 4–6 l/ha
 początek dojrzewania owoców 4–6 l/ha

BRZOSKWINIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój związków owoców 4–6 l/ha
◆ wzrost owoców: 4–5 zabiegów co 7–10 dni 4–6 l/ha
 początek dojrzewania owoców 4–6 l/ha
NEKTARYNA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ rozwój związków owoców 4–6 l/ha
◆ wzrost owoców: 4–5 zabiegów co 7–10 dni 4–6 l/ha
 początek dojrzewania owoców 4–6 l/ha

AGREST
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ początek wzrostu zawiązków owoców (BBCH 71–73)

4–6 l/ha

◆ rozwój owoców (BBCH 75–77) 1–2 zabiegi co 7–10 dni

4–6 l/ha
◇ początek dojrzewania owoców (BBCH 81) 4–6 l/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina jesienna – odmiany owocujące na pędach jednorocznych
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ początek rozwoju pierwszych kwiatostanów

4–6 l/ha

◆ początek rozwoju pierwszych owoców

4–6 l/ha
◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 3–4 zabiegi co 5–14 dni po kolejnych zbiorach owoców 4–6 l/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina letnia  odmiany owocujące na pędach dwuletnich
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ początek rozwoju kwiatostanów

4–6 l/ha

◆ początek rozwoju owoców

4–6 l/ha
◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 3–4 zabiegi co 5–7 dni po kolejnych zbiorach 4–6 l/ha

PORZECZKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ widoczne pierwsze owoce na gronie – wytworzonych 30% owoców (BBCH 71–73) 4–6 l/ha
◆ wytworzonych 50–70% owoców (BBCH 75–77) 4–6 l/ha
◇ początek wybarwiania się owoców (BBCH 81) 4–6 l/ha

BORÓWKA AMERYKAŃSKA  plantacje bez fertygacji  plantacje owocujące
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

 koniec kwitnienia / początek zawiązywania się owoców

4–6 l/ha
◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 2–3 zabiegi co 10–14 dni 4–6 l/ha
BORÓWKA AMERYKAŃSKA  plantacje fertygowane  plantacje owocujące
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ od początku rozwoju owoców: 2–3 zabiegi co 10–14 dni 4–6 l/ha

WINOROŚL
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój owoców – do fazy jagód wielkości grochu 4–6 l/ha
◆ jagody zaczynają stykać się ze sobą 4–6 l/ha
◆ początek dojrzewania owoców 4–6 l/ha
◇ wybarwianie się owoców 4–6 l/ha
TRUSKAWKA plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Wiosna – rozwój liści i koron 4–6 l/ha
◆ Lato – dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie pąków na przyszły sezon 4–6 l/ha

TRUSKAWKA – plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ biały pąk

4–6 l/ha
◆ początek rozwoju owoców  4–6 l/ha

◆ początek dojrzewania owoców 

4–6 l/ha

◆ bezpośrednio po pierwszym zbiorze

4–6 l/ha
◇ w okresie zbiorów owoców, 12 zabiegi co 35 dni 4–6 l/ha
TRUSKAWKAplantacje fertygowane Odmiany owocujące latem, plantacje założone latem z sadzonek zielonych doniczkowanych – Uprawa w gruncie.
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ początek rozwoju pierwszych owoców

4–6 l/ha
◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 2–3 zabiegi co 5–10 dni 4–6 l/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowaneOdmiany owocujące latem, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo – Uprawa w gruncie.
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ początek rozwoju pierwszych owoców 4–6 l/ha
◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 2–3 zabiegi co 5–10 dni 4–6 l/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowane Odmiany powtarzające, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo. Uprawy w gruncie lub podłożach.
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ początek rozwoju pierwszych owoców 4–6 l/ha

◆ rozwój i dojrzewanie pierwszych owoców: 2 zabiegi co 5–7 dni

4–6 l/ha
◆ okres owocowania: 3–5 zabiegów co 14–28 dni 4–6 l/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek frigo
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek 4–6 l/ha

POMIDOR
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści (BBCH 15–19)

4–6 l/ha

◆ widoczny 1.–3. kwiatostan (BBCH 51–53)

4–6 l/ha
◆ otwarty pierwszy kwiat na 1.–3. kwiatostanie (BBCH 61–63) 4–6 l/ha

◆ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 1.–2. gronie (BBCH 71–72)

4–6 l/ha

◆ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 3.–4. gronie (BBCH 73–74)

4–6 l/ha
  pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 5.–6. gronie (BBCH 75–76) 4–6 l/ha

PAPRYKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści i pędów bocznych (BBCH 13–29)

4–6 l/ha

◆ widoczny 1. pąk kwiatowy – otwarty pierwszy kwiat (BBCH 51–61)

4–6 l/ha

◆ 1.–3. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 71–73) 1–2 zabiegi co 5–10 dni

4–6 l/ha
◆ 4.–6. owoc osiągnął typową wielkość i kształt w (BBCH 74–76) 4–6 l/ha
OBERŻYNA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ rozwój liści i pędów bocznych (BBCH 13–29) 4–6 l/ha
◆ widoczny 1. pąk kwiatowy – otwarty pierwszy kwiat (BBCH 51–61) 4–6 l/ha
◆ 1.–3. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 71–73) 1–2 zabiegi co 5–10 dni 4–6 l/ha
◆ 4.–6. owoc osiągnął typową wielkość i kształt w (BBCH 74–76) 4–6 l/ha

OGÓREK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści i pędów bocznych (BBCH 13–29) 4–6 l/ha

◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52)

4–6 l/ha

◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.–7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56–57)

4–6 l/ha
◆ rozwój owoców (BBCH 71–75) 4–6 l/ha

DYNIA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18) 4–6 l/ha

◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52)

4–6 l/ha

◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.–7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56–57)

4–6 l/ha
◆ rozwój owoców (BBCH 71–75) 4–6 l/ha
KABACZEK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18) 4–6 l/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 4–6 l/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.–7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56–57) 4–6 l/ha
◆ rozwój owoców (BBCH 71–75) 4–6 l/ha

CEBULA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ wzrost liści (3–4 tygodnie po wschodach / po posadzeniu rozsady) 4–6 l/ha

◇/◆ początek formowania się główki cebuli
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadkach takich jak: niska lub średnia zawartość wapnia w glebie, wysoka temperatura, zalanie systemu korzeniowego.

4–6 l/ha

◇/◆ główka cebuli osiąga 30–50% typowej wielkości
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadkach takich jak: niska lub średnia zawartość wapnia w glebie, wysoka temperatura, zalanie systemu korzeniowego.

4–6 l/ha
CZOSNEK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ wzrost liści (3–4 tygodnie po wschodach) 4–6 l/ha

◇/◆ początek formowania się główki czosnku
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadkach takich jak: niska lub średnia zawartość wapnia w glebie, wysoka temperatura, zalanie systemu korzeniowego.

4–6 l/ha

◇/◆ główka czosnku osiąga 30–50% typowej wielkości
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadkach takich jak: niska lub średnia zawartość wapnia w glebie, wysoka temperatura, zalanie systemu korzeniowego.

4–6 l/ha
POR
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ wzrost liści (3–4 tygodnie po wschodach / po posadzeniu rozsady) 4–6 l/ha

◇/◆ początek formowania się części przeznaczonej do zbioru
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadkach takich jak: niska lub średnia zawartość wapnia w glebie, wysoka temperatura, zalanie systemu korzeniowego.

4–6 l/ha

◇/◆ część przeznaczona do zbioru osiąga 30–50% typowej wielkości
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadkach takich jak: niska lub średnia zawartość wapnia w glebie, wysoka temperatura, zalanie systemu korzeniowego.

4–6 l/ha

WARZYWA CEBULOWE - produkcja rozsady
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ wzrost liści

podlewanie
roztwór 0,05–0,1% 
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

BROKUŁ
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

4–6 l/ha

◆ wzrost liści

4–6 l/ha

◆ początek rozwoju róży

4–6 l/ha
◆ róża osiąga ok. 50% typowej wielkości 4–6 l/ha

KALAFIOR
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

4–6 l/ha
◆ wzrost liści 4–6 l/ha
◆ początek rozwoju róży 4–6 l/ha
◆ róża osiąga ok. 50% typowej wielkości 4–6 l/ha

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 4–6 l/ha

◆ wzrost liści

4–6 l/ha

◆ początek formowania się główki

4–6 l/ha

◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości

4–6 l/ha
◆ główka osiąga 70–80% typowej wielkości 4–6 l/ha
KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 4–6 l/ha
◆ wzrost liści 4–6 l/ha
◆ początek formowania się główki 4–6 l/ha
◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 4–6 l/ha
◆ główka osiąga 70–80% typowej wielkości 4–6 l/ha
KAPUSTA WŁOSKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 4–6 l/ha
◆ wzrost liści 4–6 l/ha
◆ początek formowania się główki 4–6 l/ha
◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 4–6 l/ha
◆ główka osiąga 70–80% typowej wielkości 4–6 l/ha
KAPUSTA PEKIŃSKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 4–6 l/ha
◆ wzrost liści 4–6 l/ha
◆ początek formowania się główki 4–6 l/ha
◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 4–6 l/ha

◆ główka osiąga 70–80% typowej wielkości: 2 zabiegi co 7–14 dni

4–6 l/ha

KAPUSTA BRUKSELSKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇  po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

4–6 l/ha
◆ wzrost pędu głównego i liści 4–6 l/ha

◆ początek formowania się pąków bocznych (główek liściowych)

4–6 l/ha
 ok. 50% główek uformowanych 4–6 l/ha

KALAREPA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 4–6 l/ha
◆ wzrost liści 4–6 l/ha
RZODKIEWKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ po wschodach roślin – rozwój liści 4–6 l/ha

JARMUŻ
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

4–6 l/ha

◆ wzrost pędu głównego i liści

4–6 l/ha
◆ utworzone ok. 50% masy liściowej 4–6 l/ha

WARZYWA KAPUSTNE – produkcja rozsady
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ wzrost liści podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

MARCHEW
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 4. liścia właściwego – faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 14–15/41)

4–6 l/ha

◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42)

4–6 l/ha

◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44)

4–6 l/ha
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47) 4–6 l/ha
PIETRUSZKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ faza 4. liścia właściwego – faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 14–15/41) 4–6 l/ha
◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42) 4–6 l/ha
◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 4–6 l/ha
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47) 4–6 l/ha
PASTERNAK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ faza 4. liścia właściwego – faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 14–15/41) 4–6 l/ha
◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42) 4–6 l/ha
◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 4–6 l/ha
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47) 4–6 l/ha

SELER
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

Rozsada

◆ rozwinięty 1. liść właściwy – faza 3. liścia (BBCH 11–13)

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

Uprawa w gruncie
◆ faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 17–19/41)
◆ korzeń osiąga ok.20% typowej średnicy (BBCH 42)
◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44)
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47)

4–6 l/ha

BURAK ĆWIKŁOWY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31) 4–6 l/ha
◆ początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43) 4–6 l/ha
◆ korzeń osiąga 40–70% typowej średnicy (BBCH 44–47) 4–6 l/ha