Produkty

MIKROCHELAT Cu-15

Chelat miedzi EDTA (150 g Cu/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROCHELAT Fe-13

Chelat żelaza EDTA (130 g Fe/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROCHELAT Fe-8

Chelat żelaza EDTA i DTPA (80 g Fe/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROCHELAT Mn-13

Chelat manganu EDTA (130 g Mn/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROCHELAT Zn-15

Chelat cynku EDTA (150 g Zn/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

SŁOMEX

Preparat przyspieszający rozkład resztek pożniwnych

PROAQUA

Kondycjoner wody

FASTER

Adiuwant antyspieniacz

CUPRAN

Miedziowy preparat osłonowy

ALKALIN K+Si

Płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 13,5), dolistny nawóz potasowy z dodatkiem krzemu

ALKALIN KB+Si

Płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 13,5), dolistny nawóz potasowo-borowy z dodatkiem krzemu

ALKALIN PK 10:20

Płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 11,4), dolistny nawóz fosforowo-potasowy

DROPFERT 9/10/36

Krystaliczny, w pełni rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (9/10/36)

DROPFERT 4/40/13

Krystaliczny, w pełni rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (4/40/13)

DROPFERT 18/18/18

Krystaliczny, w pełni rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (18/18/18)