Mineralizator resztek pożniwnych

Mineralizator resztek pożniwnych – preparat, którego zadaniem jest przyspieszenie rozkładu resztek pozbiorczych oraz poprawa zasobność gleby w dostępne dla roślin składniki pokarmowe i próchnicę. Dodatkowymi korzyściami ze stosowanie prepratów do mineralizacji resztek pożniwnych jest szybsza I łatwiejsza uprawa roli, oraz mniejsza presja chorób I patogenów zimujących w resztkach pożniwnych. Stosując te produkty efektywnie wpływamy na jakość i wielkość plonów.

BACTIM® SŁOMA

Inicjuje i przyspiesza rozkład resztek pożniwnych

SŁOMEX

Preparat przyspieszający rozkład resztek pożniwnych