Preparaty osłonowe

Preparaty osłonowe – to grupa nawozów posiadających właściwości ochronne. W grupie tej znajdują się wysokozasadowe nawozy potasowe i fosforowe oraz preparat miedziowy. Nawożenie tymi produktami aktywizuje czynniki odpornościowe roślin sprawiając, że nawożone rośliny są mniej podatne na stresy biotyczne i abiotyczne.

CUPRAN

Miedziowy preparat osłonowy

ALKALIN K+Si

Płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 13,5), dolistny nawóz potasowy z dodatkiem krzemu

ALKALIN KB+Si

Płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 13,5), dolistny nawóz potasowo-borowy z dodatkiem krzemu

ALKALIN PK 10:20

Płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 11,4), dolistny nawóz fosforowo-potasowy