Technika zabiegów

Podstawą prawidłowo przeprowadzanych zabiegów dolistnych jest zapewnienie skuteczności działania poszczególnych składników aktywnych zawartych w cieczy użytkowej (w przypadku środków ochrony roślin i biostymulatorów) oraz zachowanie walorów odżywczych (w przypadku nawozów).
  
Dla osiągnięcia tego celu bardzo ważne są odpowiednie:

  • warunki wykonywania zabiegów dolistnych
  • właściwości fizykochemiczne cieczy użytkowej 

Oprócz w.w. czynników na skuteczność zabiegów dolistnych bardzo duży wpływ ma stan techniczny opryskiwacza, gwarantujący dokładne pokrycie powierzchni roślin i aplikację odpowiedniej ilości cieczy użytkowej na jednostkę powierzchni danej uprawy.  

 

Efektywność zabiegów wiąże się z kontrolą kosztów i takim planowaniem działań oraz wyborem preparatów, aby wyeliminować zbędne nakłady i uzyskać satysfakcjonujący efekt ekonomiczny z uprawy. 
W tym celu, użytkownikom swoich produktów, INTERMAG udostępnia materiały pomocnicze, takie jak:

  • TABELA MIESZANIA stymulatorów i nawozów dolistnych INTERMAG 


W sytuacjach, gdy zaistnieje potrzeba bardziej szczegółowych informacji – Doradcy INTERMAG (specjaliści z zakresu uprawy roślin) – służą swoją wiedzą i doświadczeniem.