Optymalne warunki wykonywania zabiegów dolistnych

 

 • Optymalna wilgotność powietrza 60–80%. W przypadku wykonywania zabiegu w warunkach niższej wilgotności stosować preparaty bezpieczne dla roślin (np. chelaty lub aminochelaty zamiast prostych soli). 

Wysoka wilgotność względna powietrza sprzyja dłuższemu utrzymywaniu się cieczy na powierzchni rośliny, co umożliwia efektywniejsze wnikanie preparatu do rośliny i poprawia skuteczność działania zastosowanych preparatów. 

 

 • Optymalna temperatura powietrza 12–20°C (dopuszczalna dolna temperatura od 4°C, dopuszczalna górna temperatura do 25°C). 

Nawozy dolistne najczęściej stosowane są łącznie z środkami ochrony roślin. Dlatego istotna jest, podana na etykiecie, temperatura powietrza, w której działanie środka ochrony roślin jest skuteczne. Informacja ta dotyczy nie tylko zakresu temperatury, w którym skutecznie działa substancja aktywna, ale również temperatury przy której zabieg można wykonać bezpiecznie dla roślin. 
W temperaturze niższej niż optymalna następuje spowolnienie pobierania składników z roztworu i tym samym zmniejszenie skuteczności zastosowanego preparatu. W temperaturze powyżej 25°C rośnie ryzyko powstawania uszkodzeń tkanki roślin na skutek zbyt szybkiego odparowania wody z roztworu nanoszonego na liście. Ponadto w czasie zabiegów (zwłaszcza drobnokroplistych) wykonywanych w wysokiej temperaturze i przy niskiej wilgotności powietrza znaczna ilość cieczy użytkowej nie dociera do roślin z powodu odparowania. 

 

 • Umiarkowane nasłonecznienie 
  Opryskiwanie roślin zaleca się wykonywać w czasie ograniczonego nasłonecznienia (w czasie pochmurnej pogody, późnym popołudniem, itd.). Silna operacja słoneczna w trakcie zabiegu może prowadzić do uszkodzenia roślin. 
 • Słaby wiatr 
  Nie należy wykonywać oprysku przy wietrze powodującym znoszenie kropel (przestrzegać przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości wiatru w zabiegach ochrony roślin). 
 • Optymalna temperatura wody do przygotowania roztworu 12–20°C. 
  Parametr ten jest szczególnie ważny dla prawidłowego sporządzenia roztworu (np. rozpuszczanie produktów stałych, ujednolicenie roztworu).

Przy upalnej pogodzie, najlepszą porą do wykonywania oprysków roślin agrochemikaliami, jest późne popołudnie lub wieczór i godziny nocne – do momentu pojawienia się silnej rosy. Ponadto pod wieczór zakończony jest oblot owadów zapylających, z reguły cichnie wiatr i nie ma znoszenia cieczy użytkowej.