ROOTSTARTM

ROOTSTAR<sup>TM</sup>
Aktywator ukorzeniania
Zastosowanie
uprawy rolnicze, drzewa i krzewy owocowe, warzywa
Techniki zastosowania
oprysk nalistny
Dostępne opakowania:
  •     1l; 5l
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

ROOTSTAR to preparat dolistny wykazujący działanie biostymulujące – aktywuje wytwarzanie auksyn przez rośliny. Intensyfikuje podziały komórkowe i indukuje tworzenie korzeni przybyszowych oraz bocznych, a także włośników. 

ROOTSTAR przeznaczony jest do stosowania po wschodach roślin  w celu poprawy ukorzeniania, a także w innych okresach wegetacyjnych w celu przyspieszenia regeneracji korzeni po wystąpieniu warunków stresowych (m.in. przemarznięcie, uszkodzenie przez szkodniki).


Główne korzyści ze stosowania aktywatora ROOTSTAR:

  • dynamiczny rozwój masy korzeniowej
  • poprawa kondycji roślin we wczesnych fazach rozwoju
  • zwiększenie tolerancji roślin na stres związany z niską temperaturą gleby i niedoborem wody.
     

Składniki

 g/l

% (m/m)

Azot (N) całkowity

17

1,5

Azot (N) amonowy (NH4)

17

1,5

Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie

67

6,0

ROOTSTAR zawiera specjalną formę cynku (amonowy octan cynku) oraz substancje wspomagające przyswajanie składników pokarmowych i stymulujące rozwój systemu korzeniowego (antyoksydanty i witaminy, np. B1 – główny składnik ukorzeniaczy).

ROOTSTAR, jako aktywator ukorzeniania, jest jednym z elementów strategii wspomagania naturalnej odporności roślin STRESS CONTROL SYSTEM (SCS).

Roztwór wodny preparatu ROOTSTAR stosować nalistnie w formie oprysku drobno- lub średniokroplistego. ROOTSTAR można stosować łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania.
Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.

 

Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.
 

PSZENICA ozima
Liczba zabiegów:1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ Jesień: po wschodach roślin 

0,8–1,2 l/ha

◇ Wiosna: po ruszeniu wegetacji

0,8–1,2 l/ha

PSZENICA jara
Liczba zabiegów: 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ po wschodach roślin  0,8–1,2 l/ha
PSZENŻYTO ozime
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Jesień: po wschodach roślin 0,8–1,2 l/ha
◇ Wiosna: po ruszeniu wegetacji 0,8–1,2 l/ha

PSZENŻYTO jare
Liczba zabiegów: 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ po wschodach roślin 0,8–1,2 l/ha

JĘCZMIEŃ PASZOWY ozimy
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ Jesień: po wschodach roślin

0,8–1,2 l/ha

◇ Wiosna: po ruszeniu wegetacji

0,8–1,2 l/ha

JĘCZMIEŃ PASZOWY jary
Liczba zabiegów: 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ po wschodach roślin            0,8–1,2 l/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY ozimy
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Jesień: po wschodach roślin    0,8–1,2 l/ha
◇ Wiosna: po ruszeniu wegetacji    0,8–1,2 l/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY jary
Liczba zabiegów: 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ po wschodach roślin     0,8–1,2 l/ha
ŻYTO ozime
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Jesień: po wschodach roślin 0,8–1,2 l/ha
◇ Wiosna: po wznowieniu wegetacji  0,8–1,2 l/ha

ŻYTO jare
Liczba zabiegów: 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ po wschodach roślin  0,8–1,2 l/ha

OWIES
Liczba zabiegów: 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ po wschodach roślin

0,8–1,2 l/ha

RZEPAK ozimy
Liczba zabiegów: 1–2.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ po wschodach roślin (BBCH 10–14)

0,8–1,2 l/ha

◇ Wiosna: po ruszeniu wegetacji

0,8–1,2 l/ha

RZEPAK jary
Liczba zabiegów: 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ po wschodach roślin (BBCH 10–14)

0,8–1,2 l/ha

KUKURYDZA
Liczba zabiegów: 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ po wschodach roślin (BBCH 10–14)

0,8–1,2 l/ha

ZIEMNIAK
Liczba zabiegów: 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ początek rozwoju liści (BBCH 10–14)

0,8–1,2 l/ha

SOJA
Liczba zabiegów: 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ po wschodach roślin – liścienie całkowicie rozwinięte 0,8–1,2 l/ha

BURAK CUKROWY
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ po wschodach roślin (BBCH 10–16) 

0,8–1,2 l/ha

◇ faza 8 liści – do początku zakrywania międzyrzędzi (BBCH 18–31)

0,8–1,2 l/ha

JABŁOŃ sady bez fertygacji   młody, nieowocujący sad

Liczba zabiegów: do 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ Wiosna: po przyjęciu się drzewek – pękanie pąków liściowych

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku gdy nie zastosowano bioproduktów dla aktywacji rozwoju korzeni.

0,8–1,2 l/ha

JABŁOŃ szkółki drzewek szkółka drzewek szczepionych przez okulizację

Liczba zabiegów: do 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ 1. rok – wiosna (po przyjęciu się podkładek): początek rozwoju liści
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku gdy nie zastosowano bioproduktów dla aktywacji rozwoju korzeni.
0,8–1,2 l/ha

JABŁOŃ szkółki drzewek  szkółka drzewek szczepionych zrazami

Liczba zabiegów: do 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ 1. rok – wiosna (po przyjęciu się zaszczepionych podkładek): początek rozwoju pędów i liści
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku gdy nie zastosowano bioproduktów dla aktywacji rozwoju korzeni.
0,8–1,2 l/ha
TRUSKAWKA – uprawy bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią.
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Jesień w roku sadzenia – po przyjęciu się sadzonek 0,8–1,2 l/ha
◇ Wiosna – po wznowieniu wegetacji 0,8–1,2 l/ha
TRUSKAWKA – uprawy bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące.
Liczba zabiegów: do 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ Wiosna – po wznowieniu wegetacji 

0,8–1,2 l/ha
TRUSKAWKAplantacje fertygowane Odmiany owocujące latem, plantacje założone latem z sadzonek zielonych doniczkowanych – Uprawa w gruncie.
Liczba zabiegów: 1.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ Lato w roku sadzenia: po adaptacji roślin do warunków polowych – rozwinięty 5.–8. liść

0,8–1,2 l/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowaneOdmiany owocujące latem, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo – Uprawa w gruncie.
Liczba zabiegów: 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ po przyjęciu się sadzonek – rozwinięty 2.–3. liść 0,8–1,2 l/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowane – Odmiany powtarzające, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo. Uprawy w gruncie lub podłożach.
Liczba zabiegów: 1.
Proponowane terminy stosowania (¨ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ po przyjęciu się sadzonek – rozwinięty 2.–3. liść 0,8–1,2 l/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych
Liczba zabiegów: 1–2.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Jesień w roku sadzenia: po przyjęciu się sadzonek 0,8–1,2 l/ha
◇ Wiosna: po wznowieniu wegetacji 0,8–1,2 l/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek doniczkowanych
Liczba zabiegów: 2–3.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – jesień w roku sadzenia: po przyjęciu się sadzonek 0,8–1,2 l/ha
◇ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: po wznowieniu wegetacji 0,8–1,2 l/ha
◆ SADZONKI DONICZKOWANE: 2.–3. dzień po sadzonkowaniu

podlewanie lub opryskiwanie: roztwór 0,05–0,1%

TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek frigo
Liczba zabiegów: 2–3.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ Jesień w roku sadzenia: po przyjęciu się sadzonek 0,8–1,2 l/ha
◇ Wiosna: po wznowieniu wegetacji 0,8–1,2 l/ha
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek 0,8–1,2 l/ha

WARZYWA CEBULOWE
Liczba zabiegów: 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza flagi (kolanka) – wyraźnie widoczny 3. liść (BBCH 012–13)

0,8–1,2 l/ha

MARCHEW
Liczba zabiegów: 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ liścienie przebijają się na powierzchnię gleby – faza 3. liścia właściwego (BBCH 09–13)

0,8–1,2 l/ha

PIETRUSZKA
Liczba zabiegów: 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ liścienie przebijają się na powierzchnię gleby – faza 3. liścia właściwego (BBCH 09–13) 0,8–1,2 l/ha
PASTERNAK
Liczba zabiegów: 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ liścienie przebijają się na powierzchnię gleby – faza 3. liścia właściwego (BBCH 09–13) 0,8–1,2 l/ha
SELER – PRODUKCJA ROZSADY
Liczba zabiegów: 1. Stężenie roztworu 0,05–0,3%
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Rozsada

◆ liścienie przebijają się na powierzchnię podłoża – liścienie całkowicie rozwinięte (BBCH 09–10)
◆ faza 5. liścia właściwego, 3–5 dni przed wysadzeniem na miejsce stałe (BBCH 15)

podlewanie lub opryskiwanie –
roztwór 0,05–0,1

BURAK ĆWIKŁOWY
Liczba zabiegów: 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
kiełek przedostaje się na powierzchnię gleby – widoczna pierwsza para jeszcze nie rozwiniętych liści (BBCH 09–11) 0,8–1,2 l/ha

ROZSADA WARZYW
Liczba zabiegów: 2. Stężenie roztworu 0,05–0,3%
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ liścienie przebijają się na powierzchnię gleby – liścienie całkowicie rozwinięte (BBCH 09–10)

podlewanie lub opryskiwanie – roztwór 0,05–0,1% (0,05–0,1 l w 100 l wody)

◆ faza 3.–7. liścia, 3–5 dni przed wysadzeniem na miejsce stałe (BBCH 13–17)

podlewanie lub opryskiwanie – roztwór 0,05–0,1% (0,05–0,1 l w 100 l wody)