ZALECENIA UPRAWOWE, PROGRAMY NAWOżENIA, ZWIęKSZENIE ODPORNOśCI NA STRES