Zalecenia uprawowe: Pszenica ozima

Opis uprawy: Pszenica ozima

Pszenica zwyczajna (Triticum aestivum L.) jest najważniejszym gatunkiem spośród zbóż – jej ziarno jest podstawowym surowcem do produkcji żywności i pasz dla zwierząt.

Uprawiane są dwie formy pszenicy: ozima i jara.

Gatunek ten ma najwyższe wymagania glebowe i pokarmowe spośród wszystkich zbóż. Azot, fosfor, potas, wapń, magnez i siarkę dostarcza się doglebowo i następnie poprawia zaopatrzenie roślin w te składniki poprzez dokarmianie dolistne. W przypadku mikroelementów całe zapotrzebowanie zbóż na te składniki można zrealizować poprzez dokarmianie dolistne.

 

PSZENICA OZIMA – do przejścia całego cyklu rozwojowego potrzebuje okresu niskiej temperatury występującej zimą. W tym czasie zachodzi w roślinie proces jarowizacji, który warunkuje rozwój generatywny roślin. Ważne jest żeby przed spoczynkiem zimowym pszenica wytworzyła mocny system korzeniowy i co najmniej czwarty liść, a optymalnie – żeby zaczęła się krzewić. Proces krzewienia pszenicy kontynuowany jest wiosną.

Dla intensywnego rozwoju systemu korzeniowego niezbędne jest dobre zaopatrzenie roślin w fosfor (P). Pobieranie fosforu z gleby jesienią bywa zahamowane, np. gdy temperatura gleby spada poniżej 12°C. Wtedy, dolistnie dokarmienie zbóż fosforem, z zastosowaniem takich produktów jak: GROWON lub FOSTAR lub PLONVIT PHOSPHO – wpływa bardzo korzystnie na rozwój młodych roślin. Intensyfikacji rozwoju systemu korzeniowego służy także aktywator ROOTSTAR. Jesienią ważne jest również zaopatrzenie roślin w mikroelementy (PLONVIT ZBOŻA), a szczególnie: mangan (AMINO ULTRA® Mn-22 lub MIKROCHELAT Mn-13 lub MIKROVIT® MANGAN) i molibden (MIKROVIT® MOLIBDEN), dzięki którym rośliny lepiej przygotowują się do nadchodzącej zimy.

 

Po rozpoczęciu wegetacji wiosennej, pszenica ozima kontynuuje krzewienie. Na ten proces istotnie oddziałuje azot (nawożenie doglebowe można wzmocnić dokarmianiem dolistnym – NITROMAG lub PLONVIT NITRO. Dla zwiększenia pobierania i efektywności plonotwórczej azotu niezbędna jest dostępność dla roślin innych składników pokarmowych: fosforu (P), potasu (K), magnezu (Mg), siarki (S) oraz mikroelementów, którego źródłem jest specjalistyczny nawóz dolistny PLONVIT® ZBOŻA. Spośród mikroelementów w tym czasie szczególnie ważna jest miedź (Cu), której sprawdzonymi w praktyce źródłami są nawozy: AMINO ULTRA® Cu-24 lub MIKROCHELAT Cu-15 lub MIKROVIT® MIEDŹ.

 

Faza krzewienia kończy się wraz z początkiem wzrostu źdźbeł (strzelanie w źdźbło). Dokarmianie dolistne w początkowym okresie strzelania w źdźbło ma na celu intensyfikację przyrostu biomasy oraz stworzenie warunków do dobrego rozwoju liści, w tym szczególnie liścia flagowego i podflagowego.

W tym czasie zalecane jest kompleksowe dokarmianie makro- i mikroelementami – PLONVIT® OPTY, PLONVIT® ZBOŻA. Spośród mikroelementów szczególne znaczenie w tym czasie odgrywa mangan (Mn), którego sprawdzonym w praktyce źródłem są nawozy: AMINO ULTRA® Mn-22 lub  MIKROCHELAT Mn-13 lub MIKROVIT® MANGAN.

 

W kolejnych etapach tworzenia plonu (kłoszenie, kwitnienie, zapłodnienie, rozwój i dojrzewanie ziarniaków) istotne są zabiegi, których celem jest utrzymanie liścia flagowego i podflagowego w dobrej kondycji. Wpływa to korzystnie na transport asymilatów do ziarniaków, co zwiększa ilość i jakość plonu.

Bardzo ważne jest też wspomaganie prawidłowej gospodarki wodnej w roślinie (zwłaszcza w okresach niedoboru wody), poprzez dolistne dokarmianie potasem (K) – UNI PK™ 10:20, KALPRIM® lub PLONVIT® KALI.

 

O wielkości plonu pszenicy decyduje dobra kondycja roślin w całym okresie wegetacji.

Nawet krótkotrwały niedobór składników pokarmowych może mieć negatywny wpływ na wzrost roślin oraz ich plonowanie. Dlatego niezbędna jest kompleksowa analiza potrzeb roślin na każdym etapie ich rozwoju. To pozwoli na ich odpowiednie dokarmianie i biostymulację. Szczegółowe wskazówki w tym zakresie przedstawione są w zakładce OPRACUJ WŁASNY PROGRAM.

 

Rośliny uprawiane w polu narażone są na liczne stresy związane z czynnikami klimatycznym, pogodowymi i środowiskowymi. 

W zakładce STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) wskazujemy możliwości zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy abiotyczne i biotyczne, a także możliwość przyspieszenia regeneracji roślin po wystąpieniu warunków stresowych. Istotną rolę w tych działaniach pełnią stymulatory: TYTANIT®, OPTYSIL®, AMINOPRIM®.

 

Na szczególną uwagę zasługują także wysokozasadowe nawozy z serii ALKALIN, które oprócz podstawowych funkcji wnoszenia składników pokarmowych, wykazują właściwości ochronne dla roślin: ALKALIN K+Si, ALKALIN KB+Si, ALKALIN PK 10:20.

 

Wszystkie omawiane działania, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego parametry jakościowe.