Zalecenia uprawowe: Truskawka – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące

Opis uprawy: Truskawka – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące

Truskawka jest jedną z najpowszechniej uprawianych roślin jagodowych na świecie. Jest byliną – zielną rośliną wieloletnią co roku odnawiającą części nadziemne. Owoce odmian owocujących jednokrotnie latem w tradycyjnej uprawie polowej – zwykle dojrzewają na początku lata i zbierane są przez okres około trzech tygodni. Do zakładania takich plantacji najczęściej stosowane są sadzonki zielone świeżokopane. Pozyskiwane one są bezpośrednio z matecznika, na krótko przed sadzeniem. Optymalnym terminem zakładania plantacji, z takich sadzonek, jest wczesna jesień (po 15 września na półkuli północnej). W tym terminie występują sprzyjające warunki do ukorzeniania się sadzonek – niższa temperatura i częstsze opady niż w lecie. Zbyt późne zakładanie plantacji jesienią obarczone jest ryzykiem przemarznięcia roślin zimą. Truskawki posadzone jesienią, praktycznie nie owocują w roku następnym. Pierwsze pełne owocowanie ma miejsce dopiero w drugim roku po posadzeniu.

 

Prawidłowe przygotowanie gleby przed założeniem plantacji, nawożenie organiczne i mineralne oraz prawidłowa technika sadzenia – to warunki niezbędne do dobrego przyjęcia się rozsady po posadzeniu w pole i dalszego rozwoju roślin. Efektywność uprawy można zwiększyć poprzez odpowiednią biostymulację roślin i dolistne dostarczenie składników pokarmowych.

Jesienią zabiegi dolistne mają na celu przede wszystkim:

W okresie od wznowienia wegetacji na wiosnę do końca lata zabiegi mają na celu:

  • rozwój liści i „koron” roślin
  • stymulację wiązania dużej ilości silnych pąków kwiatowych na przyszły rok
  • utrzymanie odpowiedniej kondycji i zdrowotności roślin.

Nawożenie dolistne makroelementami ma charakter uzupełniający, ale pozwala efektywnie złagodzić skutki niedostatecznej dostępności składników pokarmowych z gleby. Jest też niezbędne w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na niektóre ze składników pokarmowych. Celem nawożenia dolistnego plantacji założonych jesienią roku poprzedniego, jest uzyskanie prawidłowo wyrośniętych, zdrowych roślin, zdolnych do wydania dużego plonu owoców w następnym sezonie wegetacyjnym.

Dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin niezbędne jest optymalne zaopatrzenie roślin w azot (N). Nawożenie doglebowe tym składnikiem można uzupełnić dokarmianiem dolistnym, stosując NITROMAG® lub PLONVIT® NITRO. Azot jest efektywnie wykorzystywany przez rośliny gdy zapewniona jest dostępność innych ważnych składników pokarmowych. Zaleca się zatem dolistne dokarmianie roślin innymi składnikami pokarmowymi, a zwłaszcza:   

Przed kolejnym spoczynkiem zimowym należy wzmocnić kondycję roślin dostarczając im dolistnie: potas, a także bor i cynk – KALPRIM®, CYNKO-BOR TURBO, BORMAX® TURBO, AMINO ULTRA® Zn-24MIKROCHELAT Zn-15.

 

O wielkości plonu owoców truskawki decyduje dobra kondycja roślin w całym okresie wegetacji. Nawet krótkotrwały niedobór składników pokarmowych może mieć negatywny wpływ na wzrost roślin oraz ich przyszłe plonowanie. Dlatego niezbędna jest kompleksowa analiza potrzeb roślin na każdym etapie ich rozwoju. To pozwoli na ich odpowiednie dokarmianie i biostymulację. Szczegółowe wskazówki w tym zakresie przedstawione są w zakładce PLANOWANIE ZABIEGÓW.

 

W zakładce STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) wskazujemy możliwości zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy abiotyczne i biotyczne, a także możliwość przyspieszenia regeneracji roślin po wystąpieniu warunków stresowych. Istotną rolę w tych działaniach pełnią stymulatory: TYTANIT®, OPTYSIL®, AMINOPRIM®.

 

Wszystkie omawiane działania, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego parametry jakościowe.