Zalecenia uprawowe: Malina jesienna owocująca na pędach jednorocznych

Opis uprawy: Malina jesienna owocująca na pędach jednorocznych

Malina jesienna, owocująca na pędach jednorocznych, tworzy liście i pędy, a następnie kwitnie i owocuje – podczas jednego sezonu wegetacyjnego. Owocowanie tych odmian trwa od sierpnia (w warunkach klimatycznych Polski) do pierwszych przymrozków. Odmiany owocujące na jednorocznych pędach zwykle uprawiane są w formie wolnostojącej, tzn. sadzone są w systemie zagonowym w formie swobodnie rosnących krzewów. Późną jesienią lub na przedwiośniu wycina się wszystkie pędy. Wiosną wyrastają nowe pędy, na których powstaną i rozwijają się owoce.

Poprzez odpowiednie cięcie pędów maliny jesiennej uzyskuje się efekt określany mianem – malina powtarzająca. W dolnej części pędów dwuletnich tworzą się owoce w lecie (po zbiorze pędy te należy usunąć). Późnym latem i jesienią – tworzą  się owoce w górnej części pędów jednorocznych (po zbiorze owoców ta górna część zasycha i należy ją odciąć). Zatem zbiór owoców maliny powtarzającej jest możliwy od lata aż do jesiennych przymrozków.

 

Malina korzeni się płytko. Dlatego też w uprawie tego gatunku ważne jest zapewnienie odpowiedniej wilgotności gleby oraz dostępności optymalnej ilości składników pokarmowych stosownie do wymagań pokarmowych, które są różne w zależności od odmiany i technologii uprawy.

Malina owocująca na pędach jednorocznych ma wyższe wymagania pokarmowe niż malina owocująca na pędach dwuletnich.
Istotnym uzupełnieniem nawożenia doglebowego jest biostymulacja roślin i nawożenie dolistne.

  • Wczesną wiosną, tuż po wznowieniu wegetacji, ważne jest pozakorzeniowe dostarczenie fosforu, gdyż niekorzystne warunki pogodowe (niska temperatura gleby i powietrza) utrudniają prawidłowe pobieranie tego składnika przez korzenie. Aktywator energii GROWON® jest najskuteczniejszym źródłem fosforu dla roślin w niesprzyjających warunkach pogodowych. Zastosowanie w tym czasie stymulatora TYTANIT® pobudza rośliny do intensywnego rozwoju po spoczynku zimowym.
  • W czasie rozwoju liści i pędów  niezbędne jest optymalne zaopatrzenie roślin w azot (N). Nawożenie doglebowe tym składnikiem można uzupełnić dokarmianiem dolistnym – NITROMAG lub PLONVIT NITRO. Azot jest efektywnie wykorzystywany przez rośliny gdy zapewniona jest dostępność innych ważnych składników pokarmowych. Zaleca się zatem dolistne dokarmianie roślin innymi składnikami pokarmowymi, a zwłaszcza:

-  fosforem (P) – FOSTAR®, PLONVIT® PHOSPHO

- potasem (K) – KALPRIM®, PLONVIT® KALI

- magnezem (Mg) – MIKROKOMPLEX®.

Dla prawidłowego rozwoju roślin niezbędne są też mikroelementy, spośród których najważniejsze są :

- miedź (Cu) – wspomaga lignifikację i rozwój tkanek przewodzących – AMINO ULTRA® Cu-24, MIKROCHELAT Cu-15

- żelazo (Fe) – odpowiada za właściwą biosyntezę chlorofilu – AMINO ULTRA® Fe-20, MIKROCHELAT Fe-13

- cynk (Zn) – wspomaga wzrost roślin i bezpośrednio wpływa na rozwój kwiatostanów – AMINO ULTRA® Zn-24, MIKROCHELAT Zn-15.

  • W okresie rozwoju organów generatywnych, szczególnie ważne dla ilości i jakości plonu są: wapń – OPTYCAL® i WAPNOVIT® TURBO oraz bor – np. BORMAX® TURBO.

Dolistne zastosowanie biostymulatora TYTANIT® stymuluje krzewy do lepszego kwitnienia i plonowania. Ponadto, pierwiastkiem istotnie zwiększającym odporność mechaniczną owoców jest krzem. Dlatego stymulator odporności OPTYSIL® – jest nieodzownym elementem zabiegów mających na celu uzyskanie owoców bardzo dobrej jakości.

  • Zastosowanie nawozu CYNKO-BOR TURBO przed początkiem przebarwiania się liści – przygotowuje rośliny do spoczynku zimowego.

O wielkości plonu owoców maliny decyduje dobra kondycja roślin w całym okresie wegetacji.

Nawet krótkotrwały niedobór składników pokarmowych może mieć negatywny wpływ na wzrost roślin oraz ich plonowanie. Dlatego niezbędna jest kompleksowa analiza potrzeb roślin na każdym etapie ich rozwoju. To pozwoli na ich odpowiednie dokarmianie i biostymulację. Szczegółowe wskazówki w tym zakresie przedstawione są w zakładce OPRACUJ WŁASNY PROGRAM.

 

W uprawie maliny, szczególnie znaczenie ma poprawa naturalnej odporności roślin na warunki powodujące stres. Wzmocnienie naturalnej odporności roślin na patogeny oraz zwiększenie mechanicznej odporności ścian komórkowych roślin poprzez zastosowanie stymulatora odporności OPTYSIL® – jest skuteczną metodą wspomagania walki z patogenami, wpisującą się w Program Integrowanej Produkcji Roślin (IPM). Bardzo przydatne i skuteczne w programach wspierania walki z niektórymi patogenami grzybowymi są również preparaty osłonowe (nawozy alkaliczne) – ALKALIN K+Si, ALKALIN KB+Si, ALKALIN PK 10:20.

 

W zakładce STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) wskazujemy możliwości zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy abiotyczne i biotyczne, a także możliwość przyspieszenia regeneracji roślin po wystąpieniu warunków stresowych. Istotną rolę w tych działaniach pełnią stymulatory: TYTANIT®, OPTYSIL®, AMINOPRIM®.

 

Wszystkie omawiane działania, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego parametry jakościowe.