Zalecenia uprawowe: Soja

Soja : Zwiększenie odporności na stres

Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) to zestaw zaleceń stosowania stymulatorów, aktywatorów, preparatów osłonowych

i biopreparatów firmy INTERMAG, których celem jest zwiększenie naturalnej odporności roślin na stresy, wspomaganie zdrowotności roślin, a także przyspieszenie regeneracji po ustąpieniu czynników stresowych.

 

Strategia STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) – SOJA może być realizowana dwutorowo poprzez:

 

  1. Działania prewencyjne – systematyczne zabiegi biostymulujące, zalecane w programach dokarmiania i biostymulacji – poprawiają kondycję roślin oraz zwiększają ich naturalną odporność na stresy abiotyczne i biotyczne.
     
  2. Działania interwencyjne – indywidualny dobór preparatów oraz terminów ich stosowania ukierunkowany na znaczące zmniejszenie szkodliwości i ograniczenie negatywnych skutków stresów, które mogą wystąpić w sytuacjach nietypowych lub niekorzystnych warunków uprawowych. Działania te przyspieszają również regenerację roślin po ustąpieniu czynników stresowych.
     

Elementami strategii STRESS CONTROL SYSTEM (SCS)  SOJA są:

Dobór preparatów w celu zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy, wspomagania zdrowotności roślin oraz przyspieszenia regeneracji po ustąpieniu czynników stresowych przedstawiony jest w tabeli.

Skuteczność wykonywanych zabiegów poszczególnymi preparatami uzależniona jest od terminu ich wykonania. W tabeli oznaczone są one symbolami:

przed spodziewanym wystąpieniem czynników stresowych

w trakcie stresu

po ustapieniu czynników stresowych

 

Szczegółowe informacje dotyczące stosowania poszczególnych preparatów znajdują się w ich opisach.

 

Czynniki powodujące stres roślin

– SOJA

Stymulator plonu

 

TYTANIT®

Stymulator odporności

 

OPTYSIL®

Stymulator regeneracji

 

AMINOPRIM®

Aktywator ukorzeniania

 

ROOTSTAR

Aktywator energii

 

GROWON®

Aktywator wapnia

 

OPTYCAL®

Preparaty osłonowe

 

ALKALIN

Bioaktywator

 

BACTIM® SŁOMA

opóźniony siew

 

 

 

 

 

 

opóźnione wschody            

niska temperatura gleby lub/i powietrza

 

 

 

 

duże wahania temperatury (uszkodzenia chłodowe)

 

 

 

 

 

wysoka temperatura powietrza i/lub gleby

 

 

 

 

 

 

 

nadmierna wilgotność gleby, okresowe zalania (podtopienia) 

 

 

 

 

 

niedobór wody w glebie

 

 

 

 

 

ograniczona dostępność składników pokarmowych

 

 

 

niekorzystne warunki pogodowe

w okresie kwitnienia

 

 

 

 

 

 

 

uszkodzenia mechaniczne (w tym uszkodzenia gradowe)

 

 

wyleganie              

choroby grzybowe

 

  

 

 

 

szkodniki

 

 

 

 

 

 

intensywne stosowanie agrochemikaliów (wzmożona ochrona roślin

i nawożenie dolistne )