Zalecenia uprawowe: Truskawka – odmiany owocujące latem, plantacje założone latem z sadzonek doniczkowanych

Opis uprawy: Truskawka – odmiany owocujące latem, plantacje założone latem z sadzonek doniczkowanych

Truskawka (odmiany owocujące latem) zawiązuje pąki kwiatowe w okresie skracającego się dnia – najczęściej na przełomie sierpnia i września (na półkuli północnej). Fakt ten ma istotne znaczenie przy wyborze sposobu uprawy, który pozwala na precyzyjne zaplanowanie terminu zbiorów owoców. Termin pierwszego zbioru owoców zależy od odmiany, rodzaju sadzonek i ich jakości oraz od terminu sadzenia. W przypadku odmian owocujących latem, założenie plantacji w miesiącach letnich (od połowy lipca do połowy sierpnia na półkuli północnej) – umożliwia uzyskanie pełnego owocowania roślin już w następnym sezonie wegetacyjnym. W terminie letnim wskazane jest zakładanie plantacji z sadzonek zielonych doniczkowanych, które przyjmują się bardzo dobrze i w następnym roku wydają obfity plon.

 

Sadzonki doniczkowane do letnich nasadzeń (tzw. fresh plug) oferowane są w wielodoniczkach, w których pojedyncza "komórka" ma wymiary 4 x 4 cm lub 5 x 5 cm  (sadzonki doniczkowane o większych gabarytach typu tray i mini tray są przeznaczone głównie do sterowanej produkcji owoców truskawki, pod osłonami). Sadzonki doniczkowane do letnich nasadzeń produkowane są z rozetek liściowych powstających na rozłogach. W celu ukorzenienia, rozetki w bardzo wczesnym stadium rozwojowym (2–3 liście i zainicjowane korzenie haczykowate) odcinane są od roślin matecznych z 1–2 cm fragmentem rozłogu i umieszczane w wielodoniczkach wypełnionych substratem. Przez pierwsze 7–10 dni ukorzeniania zalecane jest utrzymywanie bardzo wysokiej wilgotności powietrza (prawie 100%, którą później obniża się do 50–60%). Temperatura podłoża, w którym ukorzeniają się rośliny, powinna wynosić 17–19°C. Rośliny należy regularnie zraszać, chronić przed chorobami i szkodnikami, a także nawozić dolistnie (PLONVIT® OPTY lub PLONVIT® ŻEL). Dolistne zastosowanie biostymulatora TYTANIT® intensyfikuje rozwój liści i korzeni. Korzystne jest także zastosowanie stymulatora OPTYSIL®, który zwiększa tolerancję młodych roślin na stresy biotyczne i abiotyczne. Produkcja sadzonek doniczkowych do letnich nasadzeń trwa 3–4 tygodnie. Rośliny gotowe do wysadzenia mają kilka liści i rozbudowany system korzeniowy, więc łatwo się przyjmują.

 

W intensywnej uprawie truskawki bardzo ważne jest nawadnianie plantacji. Szczególnie efektywne jest nawadnianie kropelkowe – woda z emiterów wypływa bezpośrednio na glebę nie zraszając roślin (ograniczone ryzyko porażenia owoców przez szarą pleśń). Instalacja do nawadniania kropelkowego daje możliwość stosowania fertygacji – dostarczania roślinom składników pokarmowych wraz z wodą. Fertygacja  to skuteczna i precyzyjna metoda dostarczenia składników pokarmowych potrzebnych roślinom  w kolejnych fazach rozwojowych. Nawozy polecane do fertygacji muszą charakteryzować się bardzo wysoką jakością, zwłaszcza doskonałą rozpuszczalnością w wodzie, praktycznie brakiem części nierozpuszczalnych oraz wysoką koncentracją składników odżywczych – DROPFERT® 18/18/18, DROPFERT® 4/40/13, DROPFERT® 9/10/36, MIKRO PLUS, MIKRO PLUS ULTRA. Do fertygacji upraw w gruncie można stosować także uniwersalne nawozy krystaliczne z serii PLONVIT®: PLONVIT® OPTY, PLONVIT® NITRO, PLONVIT® PHOSPHO, PLONVIT® KALI.

Fertygacja, choć jest bardzo skuteczną i efektywną metodą nawożenia, nie wyklucza potrzeby dokarmiania dolistnego truskawki, zwłaszcza w przypadku  takich składników pokarmowych jak: wapń (OPTYCAL®, WAPNOVIT® TURBO) i bor (BORMAX® TURBO, BORMAX®).

 

Wysokie plonowanie roślin truskawki, oraz długi okres wegetacji wymagają także stymulacji roślin w okresie wegetacji, tak aby zapewnić wysoką produktywność roślin i dobrą jakość plonu. Dolistne stosowanie biostymulatora TYTANIT® stymuluje rośliny do lepszego wzrostu i plonowania.

 

O wielkości plonu owoców truskawki decyduje dobra kondycja roślin w całym okresie wegetacji.

Nawet krótkotrwały niedobór składników pokarmowych może mieć negatywny wpływ na wzrost roślin oraz ich plonowanie. Dlatego niezbędna jest kompleksowa analiza potrzeb roślin na każdym etapie ich rozwoju. To pozwoli na ich odpowiednie dokarmianie i biostymulację. Szczegółowe wskazówki w tym zakresie przedstawione są w zakładce PLANOWANIE ZABIEGÓW.

 

W zakładce STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) wskazujemy możliwości zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy abiotyczne i biotyczne, a także możliwość przyspieszenia regeneracji roślin po wystąpieniu warunków stresowych. Istotną rolę w tych działaniach pełnią stymulatory: TYTANIT®, OPTYSIL®, AMINOPRIM®.

 

Wszystkie omawiane działania, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego parametry jakościowe.