Zalecenia uprawowe: Truskawka – odmiany owocujące latem, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo

Opis uprawy: Truskawka – odmiany owocujące latem, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo

Truskawka zawiązuje pąki kwiatowe w okresie skracającego się dnia – najczęściej na przełomie sierpnia i września (na półkuli północnej). Fakt ten ma istotne znaczenie przy wyborze sposobu uprawy, który pozwala na precyzyjne zaplanowanie terminu zbiorów owoców. Termin pierwszego zbioru owoców zależy od odmiany, rodzaju sadzonek i ich jakości oraz od terminu sadzenia.

Sadzonki frigo wykopuje się z matecznika późną jesienią. Oczyszczone z liści i powiązane w pęczki przechowuje się w chłodni w temperaturze od -1,5°C do -1,7°C. Mogą być przetrzymywane w chłodni nawet przez 9 miesięcy, dzięki czemu są w sprzedaży przez cały okres wegetacyjny i umożliwiają zakładanie plantacji w różnych terminach. Po wysadzeniu do gruntu (lub podłoża) łatwo się przyjmują i szybko rosną – zaczynają kwitnienie po ok. 30 dniach od wysadzenia, a po kolejnych 30–40 dniach zaczynają owocować. Zbiory owoców rozpoczynają się po 8–9 tygodniach od posadzenia. Sadzonki frigo umożliwiają uprawę na zbiór przyspieszony lub opóźniony (poza sezonem typowego dojrzewania). W następnych latach uprawy rośliny owocują w terminach typowych dla odmiany. Plantacje polowe z sadzonek frigo można zakładać od wczesnej wiosny do pełni lata (od kwietnia do połowy lipca na półkuli północnej). Późniejsze sadzenie jest ryzykowne – może dojść do wymarznięcia plantacji. Przy zakładaniu plantacji wiosną, minimalizuje się ryzyko wymarznięcia roślin w zimie.

 

W intensywnej uprawie truskawki bardzo ważne jest nawadnianie plantacji. Szczególnie efektywne jest nawadnianie kropelkowe – woda z emiterów wypływa bezpośrednio na glebę nie zraszając roślin (ograniczone ryzyko porażenia owoców przez szarą pleśń). Instalacja do nawadniania kropelkowego daje możliwość stosowania fertygacji – dostarczania roślinom składników pokarmowych wraz z wodą. Fertygacja  to skuteczna i precyzyjna metoda dostarczenia składników pokarmowych potrzebnych roślinom  w kolejnych fazach rozwojowych. Nawozy polecane do fertygacji muszą charakteryzować się bardzo wysoką jakością, zwłaszcza doskonałą rozpuszczalnością w wodzie, praktycznie brakiem części nierozpuszczalnych oraz wysoką koncentracją składników odżywczych – DROPFERT® 18/18/18, DROPFERT® 4/40/13, DROPFERT® 9/10/36, MIKRO PLUS, MIKRO PLUS ULTRA. Do fertygacji upraw w gruncie można stosować także uniwersalne nawozy krystaliczne z serii PLONVIT®: PLONVIT® OPTY, PLONVIT® NITRO, PLONVIT® PHOSPHO, PLONVIT® KALI.

Fertygacja, choć jest bardzo skuteczną i efektywną metodą nawożenia, nie wyklucza potrzeby dokarmiania dolistnego truskawki, zwłaszcza w przypadku  takich składników pokarmowych jak: wapń (OPTYCAL®, WAPNOVIT® TURBO) i bor (BORMAX® TURBO, BORMAX®).

 

Wysokie plonowanie roślin truskawki, oraz długi okres wegetacji wymagają także stymulacji roślin w okresie wegetacji, tak aby zapewnić wysoką produktywność roślin i dobrą jakość plonu. Dolistne stosowanie biostymulatora TYTANIT® stymuluje rośliny do lepszego wzrostu i plonowania.

 

O wielkości plonu owoców truskawki decyduje dobra kondycja roślin w całym okresie wegetacji.

Nawet krótkotrwały niedobór składników pokarmowych może mieć negatywny wpływ na wzrost roślin oraz ich plonowanie. Dlatego niezbędna jest kompleksowa analiza potrzeb roślin na każdym etapie ich rozwoju. To pozwoli na ich odpowiednie dokarmianie i biostymulację. Szczegółowe wskazówki w tym zakresie przedstawione są w zakładce PLANOWANIE ZABIEGÓW.

 

W zakładce STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) wskazujemy możliwości zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy abiotyczne i biotyczne, a także możliwość przyspieszenia regeneracji roślin po wystąpieniu warunków stresowych. Istotną rolę w tych działaniach pełnią stymulatory: TYTANIT®, OPTYSIL®, AMINOPRIM®.

 

Wszystkie omawiane działania, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego parametry jakościowe.