Zalecenia uprawowe: Truskawka - odmiany powtarzające, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo

Opis uprawy: Truskawka - odmiany powtarzające, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo

Powtarzające odmiany truskawki inicjują pąki kwiatowe niezależnie od długości dnia i owocują w praktyce nieprzerwanie przez okres kilku miesięcy – od późnej wiosny nawet do późnej jesieni. Po okresie pierwszego kwitnienia i zawiązywania owoców wytwarzają kolejne kwiatostany. W pełni sezonu przebiega zatem równocześnie wiele faz rozwojowych roślin – od kwitnienia, przez rozwój owoców do ich dojrzewania. Plantację truskawki powtarzającej najlepiej założyć z sadzonek frigo wczesną wiosną (marzec – kwiecień). Sadzonki powinny być najwyższej klasy – najlepiej A++ lub wielokoronowe.  Umożliwia to uzyskanie wczesnych i obfitych pierwszych zbiorów owoców w terminie porównywalnym do najwcześniejszych odmian tradycyjnych. Po tym zbiorze, w najgorętszym okresie lata, plonowanie roślin oraz jakość owoców mogą być nieco obniżone ze względu na wysoką temperaturę powietrza latem, niesprzyjającą dobremu zapyleniu kwiatów i rozwojowi owoców. Rośliny truskawki źle znoszą zbyt wysoką temperaturę (temp. powyżej 30°C wyraźnie hamuje ich wzrost i owocowanie). W późniejszym okresie rośliny wznawiają obfite plonowanie, które trwa aż do przymrozków.

Jeżeli jakość użytych do założenia plantacji sadzonek jest słabsza, poleca się usuwanie pierwszych kwiatostanów w celu wzmocnienia siły wzrostu roślin.  Umożliwia to zwiększenie plonu letniego oraz jesiennego. Przesunięcie owocowania pozwala też na skuteczne zwalczenie najgroźniejszych chorób i szkodników przed rozpoczęciem owocowania.

 

Specyficzny przebieg wegetacji i plonowania odmian powtarzających jest przyczyną nieco odmiennych zaleceń w zakresie agrotechniki, niż w przypadku odmian tradycyjnych. Dłuższy okres wegetacji oraz obfite i długie plonowanie – to główne powody zwiększonego zapotrzebowania na składniki pokarmowe odmian powtarzających w porównaniu z odmianami tradycyjnymi. Wymagają one intensywnego, ale zrównoważonego nawożenia i systematycznego nawadniania przez cały okres wegetacji.

Nawożenie doglebowe przed założeniem plantacji w gruncie (przed usypywaniem zagonów) powinno być wykonane w oparciu o analizę gleby. Późniejsze podawanie nawozów powinno odbywać się przez kroplowy system nawodnieniowy (fertygacja). Nawozy polecane do fertygacji muszą charakteryzować się bardzo wysoką jakością, zwłaszcza doskonałą rozpuszczalnością w wodzie, praktycznie brakiem części nierozpuszczalnych oraz wysoką koncentracją składników odżywczych – DROPFERT® 18/18/18, DROPFERT® 4/40/13, DROPFERT® 9/10/36, MIKRO PLUSù, MIKRO PLUS ULTRA. Do fertygacji upraw w gruncie można stosować także uniwersalne nawozy krystaliczne z serii PLONVIT®: PLONVIT® OPTY, PLONVIT® NITRO, PLONVIT® PHOSPHO, PLONVIT® KALI.

Fertygacja, choć jest bardzo skuteczną i efektywną metodą nawożenia, nie wyklucza potrzeby nawożenia dolistnego truskawki, zwłaszcza w przypadku takich składników pokarmowych jak: wapń (OPTYCAL®, WAPNOVIT® TURBO) i bor (BORMAX® TURBO, BORMAX®).

 

Wysokie plonowanie roślin truskawki, oraz długi okres wegetacji wymagają także stymulacji roślin w okresie wegetacji, tak aby zapewnić wysoką produktywność roślin i dobrą jakość plonu. Dolistne stosowanie stymulatora plonu TYTANIT® stymuluje rośliny do lepszego wzrostu i plonowania.

 

O wielkości plonu owoców truskawki decyduje dobra kondycja roślin w całym okresie wegetacji.

Nawet krótkotrwały niedobór składników pokarmowych może mieć negatywny wpływ na wzrost roślin oraz ich plonowanie. Dlatego niezbędna jest kompleksowa analiza potrzeb roślin na każdym etapie ich rozwoju. To pozwoli na ich odpowiednie dokarmianie i biostymulację. Szczegółowe wskazówki w tym zakresie przedstawione są w zakładce OPRACUJ WŁASNY PROGRAM.

 

Zwalczanie chorób i szkodników w uprawie odmian powtarzających jest jednym z  najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszym zagadnieniem. Z powodu nakładania się kilku faz rozwojowych w jednym czasie (kwitnienie, dorastanie owoców, zbiór dojrzałych owoców), stosowane mogą być tylko ś.o.r. o bardzo krótkim okresie karencji. W tej sytuacji, szczególnie znaczenie ma poprawa naturalnej odporności roślin na warunki powodujące stres. Wzmocnienie naturalnej odporności roślin na patogeny oraz zwiększenie mechanicznej odporności ścian komórkowych roślin poprzez zastosowanie stymulatora odporności OPTYSIL – jest skuteczną metodą wspomagania walki z patogenami, wpisującą się w Program Integrowanej Produkcji Roślin (IPM). Bardzo przydatne i skuteczne w programach wspierania walki z niektórymi patogenami grzybowymi są również preparaty osłonowe (nawozy alkaliczne) – ALKALIN K+Si, ALKALIN KB+Si, ALKALIN PK 10:20.

 

W zakładce STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) wskazujemy możliwości zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy abiotyczne i biotyczne, a także możliwość przyspieszenia regeneracji roślin po wystąpieniu warunków stresowych. Istotną rolę w tych działaniach pełnią stymulatory: TYTANIT®, OPTYSIL®, AMINOPRIM®.

 

Wszystkie omawiane działania, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego parametry jakościowe.