Zalecenia uprawowe: Truskawka – produkcja sadzonek doniczkowanych

Opis uprawy: Truskawka – produkcja sadzonek doniczkowanych

Produkcja sadzonek doniczkowanych prowadzona jest w dwóch etapach:

  1. polowa plantacja mateczna, z której pozyskuje się rozetki
  2. ukorzenianie i rozwój sadzonek w doniczkach.

Ad 1.

Plantacje mateczne zakłada się jesienią ze świeżo kopanych sadzonek pozyskiwanych ze specjalnie selekcjonowanych plantacji matecznych oferujących materiał szkółkarski do dalszego rozmnażania roślin (klasa „elita”). Sadzonki pochodzące z takich plantacji posiadają certyfikat zdrowotności roślin oraz tożsamości odmianowej. Truskawkę można również rozmnażać w kulturach „in vitro” oraz w specjalnie prowadzonych plantacjach matecznych uprawianych w systemach bezglebowych.

Prawidłowe przygotowanie gleby przed założeniem plantacji matecznej, nawożenie organiczne i mineralne, a także prawidłowa technika sadzenia – to warunki niezbędne do dobrego przyjęcia się rozsady po posadzeniu w pole i dalszego rozwoju roślin. Efektywność uprawy plantacji matecznych można zwiększyć poprzez odpowiednią biostymulację roślin i dolistne dostarczenie składników pokarmowych.

Jesienią zabiegi dolistne mają na celu przede wszystkim:

W okresie od wznowienia wegetacji wiosennej do początku tworzenia rozetek, zabiegi mają na celu:

Ad 2.

W celu ukorzenienia, rozetki w bardzo wczesnym stadium rozwojowym (2–3 liście i zainicjowane korzenie haczykowate) odcinane są od roślin matecznych z 1–2 cm fragmentem rozłogu i umieszczane w wielodoniczkach wypełnionych substratem. Rośliny należy regularnie zraszać, chronić przed chorobami i szkodnikami, a także nawozić dolistnie (PLONVIT OPTY lub PLONVIT ŻEL). Dolistne zastosowanie biostymulatora TYTANIT intensyfikuje rozwój liści i korzeni. Korzystne jest także zastosowanie stymulatora OPTYSIL, który zwiększa tolerancję młodych roślin na stresy biotyczne i abiotyczne.

 

Produkcja sadzonek doniczkowych trwa 3–4 tygodnie. Rośliny gotowe do wysadzenia mają kilka liści i rozbudowany system korzeniowy, więc łatwo się przyjmują.

 

O ilości i jakości sadzonek doniczkowanych decyduje dobra kondycja roślin w całym okresie wegetacji.

Nawet krótkotrwały niedobór składników pokarmowych może mieć negatywny wpływ na wzrost roślin oraz ich przyszłe plonowanie. Dlatego niezbędna jest kompleksowa analiza potrzeb roślin na każdym etapie ich rozwoju. To pozwoli na ich odpowiednie dokarmianie i biostymulację. Szczegółowe wskazówki w tym zakresie przedstawione są w zakładce OPRACUJ WŁASNY PROGRAM.

 

W zakładce STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) wskazujemy możliwości zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy abiotyczne i biotyczne, a także możliwość przyspieszenia regeneracji roślin po wystąpieniu warunków stresowych. Istotną rolę w tych działaniach pełnią stymulatory: TYTANIT, OPTYSIL, AMINOPRIM.

 

Wszystkie omawiane działania, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego parametry jakościowe.