Zalecenia uprawowe: Truskawka – produkcja sadzonek frigo

Opis uprawy: Truskawka – produkcja sadzonek frigo

Rośliny truskawki rozmnaża się wegetatywnie najczęściej na prowadzonych w tym celu polowych plantacjach matecznych. Plantacje takie zakłada się jesienią ze świeżo kopanych sadzonek pozyskiwanych ze specjalnie selekcjonowanych plantacji matecznych oferujących materiał szkółkarski do dalszego rozmnażania roślin (klasa „elita”). Sadzonki pochodzące z takich plantacji posiadają certyfikat zdrowotności roślin oraz tożsamości odmianowej. Truskawkę można również rozmnażać w kulturach „in vitro” oraz w specjalnie prowadzonych plantacjach matecznych uprawianych w systemach bezglebowych.

 

Sadzonki frigo wykopuje się z matecznika późną jesienią, tak aby zgromadziły w koronach i korzeniach wystarczającą ilość materiałów zapasowych niezbędnych do długotrwałego przechowywania. Oczyszczone z liści i powiązane w pęczki przechowuje się w chłodni w temperaturze od -1,5°C do -1,7°C. Mogą być przetrzymywane w chłodni nawet przez 9 miesięcy, dzięki czemu są w sprzedaży przez cały okres wegetacyjny i umożliwiają zakładanie plantacji w różnych terminach. Po wysadzeniu do gruntu (lub podłoża) łatwo się przyjmują i szybko rosną – zaczynają kwitnienie po ok. 30 dniach od wysadzenia, a po kolejnych 30–40 dniach zaczynają owocować. Zbiory owoców rozpoczynają się po 8–9 tygodniach od posadzenia. Sadzonki frigo umożliwiają uprawę na zbiór przyspieszony lub opóźniony (poza sezonem typowego dojrzewania).

Plonowanie roślin uzależnione jest od jakości sadzonek, której poszczególne klasy uwzględniają średnicę skróconego pędu rośliny truskawki – korony. Do najniższej klasy oznaczonej literą B zaliczane są sadzonki o średnicy korony poniżej 10 mm. W klasie A znajdują się rośliny o średnicy korony od 10 do 15 mm.  Sadzonki, które wykształciły koronę o średnicy powyżej 15 mm zaliczane są do klasy A+. Najwyższą jakość, a zarazem potencjał plonotwórczy, posiadają sadzonki wielokoronowe – klasyfikowane jako A++.

 

Prawidłowe przygotowanie gleby przed założeniem plantacji matecznej, nawożenie organiczne i mineralne, a także prawidłowa technika sadzenia – to warunki niezbędne do dobrego przyjęcia się rozsady po posadzeniu w pole i dalszego rozwoju roślin. Efektywność uprawy plantacji matecznych można zwiększyć poprzez odpowiednią biostymulację roślin i dolistne dostarczenie składników pokarmowych.

Jesienią, w roku sadzenia, zabiegi dolistne mają na celu przede wszystkim:

W okresie od wznowienia wegetacji wiosennej do początku tworzenia rozetek, zabiegi mają na celu:

W okresie wzrostu i ukorzeniania się sadzonek zabiegi mają na celu:

O wielkości plonu plantacji matecznych decyduje dobra kondycja roślin w całym okresie wegetacji.

 

Nawet krótkotrwały niedobór składników pokarmowych może mieć negatywny wpływ na wzrost roślin oraz ich przyszłe plonowanie. Dlatego niezbędna jest kompleksowa analiza potrzeb roślin na każdym etapie ich rozwoju. To pozwoli na ich odpowiednie dokarmianie i biostymulację. Szczegółowe wskazówki w tym zakresie przedstawione są w zakładce OPRACUJ WŁASNY PROGRAM.

 

W zakładce STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) wskazujemy możliwości zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy abiotyczne i biotyczne, a także możliwość przyspieszenia regeneracji roślin po wystąpieniu warunków stresowych.  Istotną rolę w tych działaniach pełnią stymulatory: TYTANIT, OPTYSIL, AMINOPRIM.

 

Wszystkie omawiane działania, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego parametry jakościowe.