Zalecenia uprawowe: Truskawka – produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych

Opis uprawy: Truskawka – produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych

Rośliny truskawki rozmnaża się wegetatywnie najczęściej na prowadzonych w tym celu polowych plantacjach matecznych. Plantacje takie zakłada się jesienią ze świeżo kopanych sadzonek pozyskiwanych ze specjalnie selekcjonowanych plantacji matecznych oferujących materiał szkółkarski do dalszego rozmnażania roślin (klasa „elita”) lub do zakładania plantacji owocujących (klasa „oryginał”). Sadzonki pochodzące z takich plantacji posiadają certyfikat zdrowotności roślin oraz tożsamości odmianowej.

Truskawkę można również rozmnażać w kulturach „in vitro” oraz w specjalnie prowadzonych plantacjach matecznych uprawianych w systemach bezglebowych.

 

Do rozmnażania roślin truskawki na plantacjach polowych wykorzystuje się licznie tworzące się na rozłogach młode ukorzenione sadzonki. Truskawka zaczyna tworzyć rozłogi zazwyczaj już w czerwcu (na półkuli północnej). Na rosnących rozłogach tworzą się rozety młodych sadzonek z korzeniami powietrznymi (tzw. „haczyki”), które w późniejszym okresie wytwarzają właściwy system korzeniowy. Najsilniejsze i najbardziej wartościowe sadzonki tworzą się na najbliżej roślin matecznych – sadzonki na końcach rozłogów są słabsze i często nie osiągają parametrów wymaganych dla roślin najwyższej klasy jakościowej A+.

Jakość sadzonek uwzględnia nie tylko ich zdrowotność, ale również średnicę koron mierzoną przy szyjce korzeniowej. Klasyfikacja sadzonek  przedstawia się następująco: B (6–8 mm), A- (8–10 mm), A (10–14 mm), A+ (14–15 mm). Sadzonki truskawki wykopuje się z pola jesienią – gdy większość młodych roślin jest dobrze ukorzeniona.

 

Prawidłowe przygotowanie gleby przed założeniem plantacji, nawożenie organiczne i mineralne oraz prawidłowa technika sadzenia – to warunki niezbędne do dobrego przyjęcia się rozsady po posadzeniu w pole i dalszego rozwoju roślin. Efektywność uprawy plantacji matecznych można zwiększyć  poprzez odpowiednią biostymulację roślin i dolistne dostarczenie składników pokarmowych.

Jesienią zabiegi dolistne mają na celu przede wszystkim:

W okresie od wznowienia wegetacji na wiosnę do końca lata zabiegi mają na celu:

  • intensywny rozwój  roślin matecznych
  • wzmocnienie roślin matecznych w celu wytwarzania wielu silnych rozłogów
  • stymulację intensywnego twarzania i rozwoju rozetek
  • stymulację sadzonek do silnego wzrostu oraz szybkiego ukorzeniania się.

Dokarmianie dolistne makroelementami ma charakter uzupełniający, ale pozwala efektywnie złagodzić skutki niedostatecznej dostępności składników pokarmowych z gleby. Jest też niezbędne w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na niektóre ze składników pokarmowych. Celem dokarmiania dolistnego plantacji matecznych założonych jesienią roku poprzedniego, jest uzyskanie prawidłowo wyrośniętych, zdrowych roślin, zdolnych do wydania dużej liczby silnych, dobrze ukorzenionych sadzonek w następnym sezonie wegetacyjnym.

Dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin niezbędne jest optymalne zaopatrzenie roślin w azot (N). Nawożenie doglebowe tym składnikiem można uzupełnić dokarmianiem dolistnym, stosując  NITROMAG, PLONVIT NITRO. Azot jest efektywnie wykorzystywany przez rośliny gdy zapewniona jest dostępność innych ważnych składników pokarmowych.

Zaleca się zatem dolistne dokarmianie roślin innymi składnikami pokarmowymi, a zwłaszcza:   

Nawet krótkotrwały niedobór składników pokarmowych może mieć negatywny wpływ na wzrost roślin oraz ich plonowanie. Dlatego niezbędna jest kompleksowa analiza potrzeb roślin na każdym etapie ich rozwoju. To pozwoli na ich odpowiednie dokarmianie i biostymulację. Szczegółowe wskazówki w tym zakresie przedstawione są w zakładce OPRACUJ WŁASNY PROGRAM.

 

W zakładce STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) wskazujemy możliwości zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy abiotyczne i biotyczne, a także możliwość przyspieszenia regeneracji roślin po wystąpieniu warunków stresowych. Istotną rolę w tych działaniach pełnią stymulatory: TYTANIT, OPTYSIL, AMINOPRIM.

 

Wszystkie omawiane działania, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego parametry jakościowe.